Torsdag 29. desember 2016
Ny verden

• Russland og Tyrkia er enige om vilkårene i en våpenhvileavtale for Syria, melder tyrkiske medier. Denne avtalen, som skal tre i kraft i dag, representerer en større vending i internasjonal politikk. Bare for noen år siden ville en slik avtale vært utenkelig. I Syria-krigen har USA og andre vestlige land spilt seg selv utover sidelinja, mens Russland har overtatt regien. Like oppsiktsvekkende som Kremls nye rolle er det at det nettopp er Nato-landet Tyrkia som er Moskvas alliansepartner. Tyrkia og Russland har opp gjennom historien hatt et svært komplisert forhold, og Ankaras frykt for Kreml er en årsak til det tyrkiske Nato-medlemskapet.

• USA er fremdeles verdens største militærmakt, men Washingtons politikk i Midtøsten, inkludert Irak og Libya, har vært mislykket. Washington har i stedet vendt blikket østover, til Asia. Som Klassekampen skrev i går, prioriterer USA nå oppdemming av Kina framfor tilstedeværelse andre steder. To tredeler av USAs militære flåte skal flyttes til Stillehavsregionen, og 400 militærbaser skal bidra til innsirkling av Kina. Både Russlands nye rolle i Midtøsten og USAs behov for innringing av Kina er uttrykk for at geopolitikken er i ferd med å endre seg. USA utfordres i større grad enn tidligere av andre makter. Vi kan være i ferd med å gå fra en unipolar verden, der USA var den eneste dominerende makten, til en mer multipolar verden, der Kina og Russland, men også andre regionale makter spiller en større rolle.

• En verden der makten er mer jevnbyrdig fordelt kan ha sine fordeler. Mindre land kan i gitte tilfeller kunne hevde sin selvstendighet i større grad, slik for eksempel Filippinene nå gjør. Men det kan også bli en farligere verden, fordi konfliktene blir flere og mer uoversiktlige. For Norge vil en mer multipolar verden medføre nye utfordringer. Vi har tradisjonelt fulgt USA i tykt og tynt, ikke minst i forsvarspolitikken, mens en multipolar verden vil stille større krav til norsk forsvar og diplomati. Den nye situasjonen blir mer krevende, men den åpner også en mulighet for å føre en mer selvstendig linje, uavhengig både av russiske og amerikanske posisjoner.

Fredag 23. februar 2018
• Alle som har pusset opp hjemme eller sittet i et borettslagsstyre, vet at det i byggeprosjekter kan tilkomme ekstra utgifter. Kanskje var ikke grunnen som antatt, det elektriske anlegget måtte i tillegg oppgraderes, eller arbeidet tok...
Torsdag 22. februar 2018
• Den generelle kriminaliteten i samfunnet øker ikke, men det er urovekkende at flere barn og ungdom trekkes inn i kriminelle miljøer. En oppsummering fra Sør-Vest politidistrikt, som er omtalt i Stavanger Aftenblad, viser at kriminaliteten...
Onsdag 21. februar 2018
• Arbeiderpartiets stortingsgruppe har utformet en liste med «forutsetninger» som må innfris før partiet kan godkjenne EUs tredje energimarkedspakke, inkludert tilslutning til det overnasjonale energibyrået Acer. Det er høyst uklart hvem det...
Tirsdag 20. februar 2018
• Økonomiprofessor Dani Rodrik skriver i en artikkel i Project Syndicate om den doble trusselen mot det som gjerne kalles det «det liberale demokratiet». Rodrik hevder at det under de fleste demokratiske gjennombrudd er to krefter på banen.
Mandag 19. februar 2018
• I desember 2002 døde to afghanere i amerikansk fangenskap i et militæranlegg i Bagram. Amerikanske soldater lenket fangene til taket, og slo og sparket dem over flere dager til de til slutt døde. Den ene fangen, drosjesjåføren Dilawar...
Lørdag 17. februar 2018
• Norge er midt inne i en større forsvarsdebatt der det er påvist store svakheter i den nasjonale forsvarsevnen. De militære even­tyrene i Afghanistan og Libya er sterkt omstridt og har ikke gitt landet større trygghet – snarere tvert imot.
Fredag 16. februar 2018
• I 2015 fikk Høyre/Frp-regjeringen med støtte fra Venstre flertall for å endre arbeidsmiljøloven slik at det ble enklere for arbeidsgivere å ansette folk midlertidig. Forslaget ble begrunnet med de mest fantasifulle argumenter fra daværende...
Torsdag 15. februar 2018
• Fylkestinget i Vest-Agder vedtok denne uka å bevilge 25 millioner kroner til etableringen av et nytt kunstmuseum i en ombygd kornsilo i Kristiansand. Det har lenge stått strid om dette prosjektet. Den har handlet om på hvilke premisser det...
Onsdag 14. februar 2018
• Utenriksdepartementet har bedt lovavdelingen i Justisdepartementet om en ny vurdering av forslaget om å knytte Norge til EUs energiregulatorbyrå, Acer. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier at lovavdelingen skal vurdere om norsk...
Tirsdag 13. februar 2018
• Tidligere professor i samfunnsplanlegging og kulturforståelse ved Universitetet i Tromsø, Nils Aarsæther, skriver i Aftenposten at stortingsvedtaket om å slå sammen Finnmark og Troms, på tvers av fylkestingsvedtak, er et stort feilgrep.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk