Lørdag 12. november 2016
New Deal

• Under New Deal i USA på 1930-tallet vokste den moderne amerikanske velferdsstaten fram. I et land dominert av ekstremt sterke truster, konglomerater og banker ble kapitalen regulert og sosiale reformprogrammer iverksatt. Det demokratiske partiet var arkitekten for dette arbeidet, der arbeidsfolk og landarbeideres rettigheter ble sikret – et reformarbeid som ble utgangspunktet for den store framgangen i levestandard for vanlige amerikanere etter krigen. For første gang tok staten ansvar for den grunnleggende velferden for borgerne, noe som var et radikalt brudd med fortida.

• I en artikkel i The Atlantic skriver Matt Stoller om New Deal og dagens demokratiske parti. Målet på 1930-tallet var ikke bare å gjennomføre sosiale velferdsordninger, men også å regulere kapitalen. New Deal-pionerene mente forutsetningen for å styrke arbeidstakernes innflytelse var å begrense kapital­eiernes makt. Truster og kjedemakt ble brutt opp, slik at ikke makten og rikdommen ble samlet på for få og mektige hender. Den amerikanske høyesterettsdommeren Louis Brandeis slo fast at amerikanerne måtte bruke demokratiet for å holde makten i sjakk. Denne linja sto sterkt i partiet til langt ut på 1960-tallet. Endringen skjedde da nye krefter overtok posisjonene på 1970-tallet. De hadde vokst opp i en tid da banker og finanskapital var kontrollert. Den utøvende makten ble først og fremst symbolisert av Richard Nixon og Vietnamkrigen.

• Det liberale ble likelydende med sivile rettigheter og krigsmotstand, mens hele New Deal-programmet ble forlatt. Da Ronald Reagan opphevet det antimonopolistiske lovgivningsregimet fra New Deal på 1980-tallet, var motstanden relativt liten fra Demokratene. På 1990-tallet tok Bill Clinton ut anti-trustpolitikken av partiets program. I stedet ble globalisering, deregulering og balanserte budsjetter partiets politikk. Kapitalmakten ble ikke lenger sett på som en trussel mot demokrati og arbeids­takerrettigheter. Spørsmålet er om denne politikken skal videreføres eller om det nå kreves en nyorientering basert på erfaringene fra den progressive New Deal-epoken.

Fredag 23. februar 2018
• Alle som har pusset opp hjemme eller sittet i et borettslagsstyre, vet at det i byggeprosjekter kan tilkomme ekstra utgifter. Kanskje var ikke grunnen som antatt, det elektriske anlegget måtte i tillegg oppgraderes, eller arbeidet tok...
Torsdag 22. februar 2018
• Den generelle kriminaliteten i samfunnet øker ikke, men det er urovekkende at flere barn og ungdom trekkes inn i kriminelle miljøer. En oppsummering fra Sør-Vest politidistrikt, som er omtalt i Stavanger Aftenblad, viser at kriminaliteten...
Onsdag 21. februar 2018
• Arbeiderpartiets stortingsgruppe har utformet en liste med «forutsetninger» som må innfris før partiet kan godkjenne EUs tredje energimarkedspakke, inkludert tilslutning til det overnasjonale energibyrået Acer. Det er høyst uklart hvem det...
Tirsdag 20. februar 2018
• Økonomiprofessor Dani Rodrik skriver i en artikkel i Project Syndicate om den doble trusselen mot det som gjerne kalles det «det liberale demokratiet». Rodrik hevder at det under de fleste demokratiske gjennombrudd er to krefter på banen.
Mandag 19. februar 2018
• I desember 2002 døde to afghanere i amerikansk fangenskap i et militæranlegg i Bagram. Amerikanske soldater lenket fangene til taket, og slo og sparket dem over flere dager til de til slutt døde. Den ene fangen, drosjesjåføren Dilawar...
Lørdag 17. februar 2018
• Norge er midt inne i en større forsvarsdebatt der det er påvist store svakheter i den nasjonale forsvarsevnen. De militære even­tyrene i Afghanistan og Libya er sterkt omstridt og har ikke gitt landet større trygghet – snarere tvert imot.
Fredag 16. februar 2018
• I 2015 fikk Høyre/Frp-regjeringen med støtte fra Venstre flertall for å endre arbeidsmiljøloven slik at det ble enklere for arbeidsgivere å ansette folk midlertidig. Forslaget ble begrunnet med de mest fantasifulle argumenter fra daværende...
Torsdag 15. februar 2018
• Fylkestinget i Vest-Agder vedtok denne uka å bevilge 25 millioner kroner til etableringen av et nytt kunstmuseum i en ombygd kornsilo i Kristiansand. Det har lenge stått strid om dette prosjektet. Den har handlet om på hvilke premisser det...
Onsdag 14. februar 2018
• Utenriksdepartementet har bedt lovavdelingen i Justisdepartementet om en ny vurdering av forslaget om å knytte Norge til EUs energiregulatorbyrå, Acer. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier at lovavdelingen skal vurdere om norsk...
Tirsdag 13. februar 2018
• Tidligere professor i samfunnsplanlegging og kulturforståelse ved Universitetet i Tromsø, Nils Aarsæther, skriver i Aftenposten at stortingsvedtaket om å slå sammen Finnmark og Troms, på tvers av fylkestingsvedtak, er et stort feilgrep.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk