Lørdag 12. november 2016
New Deal

• Under New Deal i USA på 1930-tallet vokste den moderne amerikanske velferdsstaten fram. I et land dominert av ekstremt sterke truster, konglomerater og banker ble kapitalen regulert og sosiale reformprogrammer iverksatt. Det demokratiske partiet var arkitekten for dette arbeidet, der arbeidsfolk og landarbeideres rettigheter ble sikret – et reformarbeid som ble utgangspunktet for den store framgangen i levestandard for vanlige amerikanere etter krigen. For første gang tok staten ansvar for den grunnleggende velferden for borgerne, noe som var et radikalt brudd med fortida.

• I en artikkel i The Atlantic skriver Matt Stoller om New Deal og dagens demokratiske parti. Målet på 1930-tallet var ikke bare å gjennomføre sosiale velferdsordninger, men også å regulere kapitalen. New Deal-pionerene mente forutsetningen for å styrke arbeidstakernes innflytelse var å begrense kapital­eiernes makt. Truster og kjedemakt ble brutt opp, slik at ikke makten og rikdommen ble samlet på for få og mektige hender. Den amerikanske høyesterettsdommeren Louis Brandeis slo fast at amerikanerne måtte bruke demokratiet for å holde makten i sjakk. Denne linja sto sterkt i partiet til langt ut på 1960-tallet. Endringen skjedde da nye krefter overtok posisjonene på 1970-tallet. De hadde vokst opp i en tid da banker og finanskapital var kontrollert. Den utøvende makten ble først og fremst symbolisert av Richard Nixon og Vietnamkrigen.

• Det liberale ble likelydende med sivile rettigheter og krigsmotstand, mens hele New Deal-programmet ble forlatt. Da Ronald Reagan opphevet det antimonopolistiske lovgivningsregimet fra New Deal på 1980-tallet, var motstanden relativt liten fra Demokratene. På 1990-tallet tok Bill Clinton ut anti-trustpolitikken av partiets program. I stedet ble globalisering, deregulering og balanserte budsjetter partiets politikk. Kapitalmakten ble ikke lenger sett på som en trussel mot demokrati og arbeids­takerrettigheter. Spørsmålet er om denne politikken skal videreføres eller om det nå kreves en nyorientering basert på erfaringene fra den progressive New Deal-epoken.

Lørdag 18. august 2018
• En hel verden jublet da atomavtalen med Iran ble framforhandlet i 2015 av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU. Avtalen, som trådte i kraft i januar 2016, ga internasjonalt innsyn i det iranske atomprogrammet i...
Fredag 17. august 2018
• Det er mange som bekymrer seg for demokratiets framtid om dagen. Høyre-ideolog Torbjørn Røe Isaksen drøftet nylig i Aftenposten det han mener er tre store utfordringer for demokratiet. Næringsministeren lister opp den økonomiske suksessen...
Torsdag 16. august 2018
• Tidligere Frp-nestleder og fiskeriminister Per Sandberg hentet tirsdag fram alle tilgjengelige retoriske virkemidler – inkludert hans sedvanlige, sleivete overdrivelser – i sitt angrep på norsk presses dekning av hans Iran-tur og forholdet...
Onsdag 15. august 2018
• USAs president Donald Trump har innført sanksjoner mot Nato-allierte Tyrkia som savner sidestykke i moderne historie. Først vedtok Washington sanksjoner mot landets innenriks- og justisminister, som førte til sterk svekkelse av den...
Tirsdag 14. august 2018
• Per Sandberg trakk seg i går både som fiskeriminister og som nest­leder i Fremskrittspartiet. Bakgrunnen for avgangen er manglende varsling av en ferietur til Iran og brudd på sikkerhetsrutinene. Sandberg har likevel ikke vært alene om å...
Mandag 13. august 2018
• På lørdag trykket vi en artikkel om svensker som forlater bylivet for å lære seg å dyrke mat og slakte dyr selv. De frykter klimaendringer og systemkollaps, og tar saken i egne hender. «Det er litt som å sitte på et tog som man vet er på...
Lørdag 11. august 2018
• Fylkestinget i Troms avholdt i går ekstraordinært møte der det slo fast at Troms ikke vil delta i fellesnemnda uten Finnmark. Dermed er tvangssammenslutningen av de to nordligste fylkene sendt tilbake til regjeringen. Juss­professor Eivind...
Fredag 10. august 2018
• Historikeren Yoav Fromer, som underviser ved Tel Aviv-universitetet i Israel, skrev i The Washington Post 31. mai i år at Midtøsten ikke mangler demokrati. Det er i stedet for mye av det. I land som Tyrkia og Iran er det den folkelige...
Torsdag 9. august 2018
• The New York Times skrev i juli i år om den nye danske politikken for utsatte og innvandringstette bydeler og boligområder under tittelen «Harde nye lover for immigrantgettoer». Et av tiltakene som det ble satt et kritisk søkelys på, var...
Onsdag 8. august 2018
• Donald Trumps tidligere sjef­strateg, Steve Bannon, har i et intervju med magasinet GQ beskrevet en ny akse av land som står mot «det kristne vest» – Kina, Iran og Tyrkia. Han tar til orde for at USA og dets allierte må konfrontere og...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk