Lørdag 12. november 2016
New Deal

• Under New Deal i USA på 1930-tallet vokste den moderne amerikanske velferdsstaten fram. I et land dominert av ekstremt sterke truster, konglomerater og banker ble kapitalen regulert og sosiale reformprogrammer iverksatt. Det demokratiske partiet var arkitekten for dette arbeidet, der arbeidsfolk og landarbeideres rettigheter ble sikret – et reformarbeid som ble utgangspunktet for den store framgangen i levestandard for vanlige amerikanere etter krigen. For første gang tok staten ansvar for den grunnleggende velferden for borgerne, noe som var et radikalt brudd med fortida.

• I en artikkel i The Atlantic skriver Matt Stoller om New Deal og dagens demokratiske parti. Målet på 1930-tallet var ikke bare å gjennomføre sosiale velferdsordninger, men også å regulere kapitalen. New Deal-pionerene mente forutsetningen for å styrke arbeidstakernes innflytelse var å begrense kapital­eiernes makt. Truster og kjedemakt ble brutt opp, slik at ikke makten og rikdommen ble samlet på for få og mektige hender. Den amerikanske høyesterettsdommeren Louis Brandeis slo fast at amerikanerne måtte bruke demokratiet for å holde makten i sjakk. Denne linja sto sterkt i partiet til langt ut på 1960-tallet. Endringen skjedde da nye krefter overtok posisjonene på 1970-tallet. De hadde vokst opp i en tid da banker og finanskapital var kontrollert. Den utøvende makten ble først og fremst symbolisert av Richard Nixon og Vietnamkrigen.

• Det liberale ble likelydende med sivile rettigheter og krigsmotstand, mens hele New Deal-programmet ble forlatt. Da Ronald Reagan opphevet det antimonopolistiske lovgivningsregimet fra New Deal på 1980-tallet, var motstanden relativt liten fra Demokratene. På 1990-tallet tok Bill Clinton ut anti-trustpolitikken av partiets program. I stedet ble globalisering, deregulering og balanserte budsjetter partiets politikk. Kapitalmakten ble ikke lenger sett på som en trussel mot demokrati og arbeids­takerrettigheter. Spørsmålet er om denne politikken skal videreføres eller om det nå kreves en nyorientering basert på erfaringene fra den progressive New Deal-epoken.

Torsdag 24. mai 2018
• Konsekvensene av såkalt fritt skolevalg i Oslo-skolen er ulykksalige og bidrar til å forsterke sosiale og etniske skillelinjer. I går gikk 67 lærere og andre ansatte ved Bjørnholt videregående skole ut i Aftenposten og fortalte hvordan...
Onsdag 23. mai 2018
• I dag blir det klart om de fagorganiserte i offentlig sektor sier ja til ny pensjonsavtale. Kritikerne hevder at den er usolidarisk fordi de eneste som vil tjene på den, er den fjerdeparten som greier å jobbe til de er 67 år eller lenger.
Tirsdag 22. mai 2018
• «Det jeg ikke makter i egenskap av menneske», skriver Karl Marx, «det makter jeg gjennom pengene». Det hjelper ikke å ha et kall, påpeker han, hvis du ikke også har økonomi til å realisere det: «Hvis jeg føler...
Lørdag 19. mai 2018
• Nord-Korea har reagert på militærøvelsen «Max Thunder» mellom USA og Sør-Korea. Pyongyang har også truet med å avlyse toppmøtet mellom Kim Jong-un og Donald Trump i juni. Trump har lagt stor personlig prestisje i møtet med den...
Fredag 18. mai 2018
• Mandag satte 92-årige Magna Enbusk fra Bugøynes i Sør-Varanger seg på en buss hyret inn av bygdelaget. Det gjorde hun sammen med en rekke andre eldre, som ikke hadde anledning til å stemme digitalt i folkeavstemningen om sammenslåingen av...
Onsdag 16. mai 2018
Det lå i byen Toronto,bortgjemt, en gammel fane.Hundrede år hadde gulnetdens barnetroskyldige duk;men slik som pressede blomsterbærer et gjenskjær av vårenlyste det blekt av den timenda fanen ble tatt i...
Tirsdag 15. mai 2018
• Nasjonalstatene har vært mer seiglivete enn mange kosmopolitter trodde. Kampen for demokrati, reformer til fordel for arbeiderklassen og framveksten av velferdsstaten har i stor grad skjedd innenfor nasjonalstatens rammer. Til tross for...
Mandag 14. mai 2018
• Når Israel i dag feirer 70 år som selvstendig stat, er det mot et mørkt bakteppe. Bare i helga har to unge palestinere blitt skutt og drept, mens 175 er skadet, ifølge ­palestinske helsearbeidere. Siden fredagsprotestene langs grensen til...
Lørdag 12. mai 2018
• Aps stortingsrepresentant Jan Bøhler fra Oslo ble i går intervjuet i Klassekampen om ungdomskriminaliteten i hovedstadens østlige bydeler, som vokser fordi politiet taper kampen mot gjengene. Han mener det er en åpenbar sammenheng mellom...
Fredag 11. mai 2018
• President Donald Trumps beslutning om å trekke USA fra atomavtalen med Iran er et svært negativt uttrykk for landets manglende respekt for internasjonale avtaler og vilje til alenegang. Det gir et signal om at Washington vil støtte ethvert...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk