Klassekampen.no
Mandag 24. oktober 2016
Burde mannen som drepte Monika Sviglinskaja gått fri?
Du skal ikke tåle

Det er i beste fall problematisk når en fagforening vedtar å fraråde sine medlemmer å si fra om kritikkverdige eller farlige forhold på jobben. Et samlet forbundsstyre i Politiets Fellesforbund vedtok i mars i år at de ikke lenger vil råde medlemmene til å varsle når de oppdager ulovlige eller kritikkverdige forhold i politiet. Forbundsleder Sigve Bolstad forsvarte vedtaket nylig, i en debatt om styrket vern for varslere i Arbeidsmiljøloven.

«Slik det er i dag, er det vår vurdering at det er helsefarlig å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen», sa Bolstad.

Han har selvsagt rett i at det straffer seg å sparke oppover. I en ny rapport fra forskningsstiftelsen Fafo, «Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv 2016», fremgår det at en fjerdedel av dem som oppgir å ha varslet, sier at de ble møtt med represalier. Gjengjeldelsen tok form av refs, å bli fratatt arbeidsoppgaver, å bli mobbet eller å få karrieremulighetene ødelagt. 15 prosent oppga at de hadde blitt sykemeldt.

Torsdag 19. oktober sendte NRK reportasjen om Nav-ansatte Natalya Olsen som ikke lenger ville tie om direktøren som hun – og mange med henne – mente behandlet sine underordnede dårlig. Vi fikk et nærbilde av en prosess som kostet varsleren dyrt.

Programmet viser en samtale mellom Natalya Olsen og leder for Fagforbundet i Tromsø, Bjørn Willumsen. Hun takker ham for støtten fra fagbevegelsen. Han svarer med å takke henne og presiserer viktigheten av det hun har gjort. «Den dagen det blir stille har vi alle tapt», sier han.

Politiets Fellesforbund har med sitt vedtak om å fraråde varsling bidratt til at det blir stillere. Vedtaket har også satt etatens egen mest berømte varslingssak i et underlig lys. Robin Schaefer, politimannen som aldri slo seg til ro med at 8-årige Monika Sviglinskaja hadde begått selvmord og som fikk unngjelde for sin uro, mottok Fritt Ords ærespris i 2015.

Schaefer delte prisen med tidligere elektriker og tillitsvalgt i Unibuss, Jan Erik Skog, som varslet Oslo bystyre om grove overfaktureringer, betalte smørereiser og innkjøpsavtaler som ikke tålte dagens lys. Skogs varsling resulterte i opprullingen av en av de mest omfattende korrupsjonssakene i Norge i nyere tid. Selv fryktet han daglig for jobben sin og sov dårlig i mange år.

«Det ville vært verre å vite at jeg bare hadde sittet stille og ikke gjort noe», sa Natalya Olsen. «Jeg heter jo Schaefer, da kan jeg ikke oppføre meg som en puddel», sa Robin Schaefer i sin takketale. «Jeg hadde ikke fått det noe bedre om jeg hadde lukket øynene og latt som ingen ting. Korrupsjon og grådighet fortjener å bli avslørt. Som varsler får man mange fiender hos ledelsen, hos ‘hoffet’ og ‘lakeiene’. Men ja, jeg ville ha varslet igjen», sa Jan Erik Skog.

Hva slags signaler sender en fagforening til sine egne og til samfunnet når de råder medlemmene til å holde kjeft om urett og misligheter av hensyn til egen helse? Hvis vedtaket er ment som et taktisk politisk utspill, hva er det strategiske målet? Har Politiets Fellesforbund illusjoner om at et styrket formelt varslervern, eksempelvis i form av et varslerombud, vil gjøre det «trygt» for de nederst i hierarkiet å føre kamp mot de på toppen i arbeidslivet?

«Det var en ledelse som ikke evnet å sette sitt samfunnsoppdrag høyere enn seg selv», skriver Robin Schaefer om politiledelsens rolle i Monika-saken. Med sitt nærsynte vedtak kommer Politiets Fellesforbunds styre farlig nær en tilsvarende karakteristikk.

elswense@online.no

Artikkelen er oppdatert: 1. november 2016 kl. 11.06

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk