Fredag 14. oktober 2016
KAN GÅ HVER TIL SITT: EU- og EØS-minister Elisabeth Aspaker vil at Norge skal fortsette å være medlem i EØS. Islands statsminister Sigurdur Ingi Jóhannsson vil revurdere EØS- og Schengen-avtalen. Her fra da begge var fiskeriministre.FOTO: Nærings- og fiskeridepartementet
Brexit fører til nye diskusjoner på Island:
Revurderer EØS-avtalen
Kathrine Kleveland
Sigbjørn Gjelsvik
EØS: Partiet til Islands statsminister vil revurdere EØS- og Schengen-avtalen. Norge bør følge i samme fotspor, mener Nei til EU og Senterpartiet.

EØS

Det vakte både sjokk, sinne og jubel da britene før sommeren stemte for at Storbritannia skal forlate den europeiske unionen.

Blant dem som jublet over britenes «nei», var Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU. Hun mente britenes avgjørelse åpnet for EØS-avtalen burde diskuteres.

Men diskusjonen om Norges forhold til EU har ikke fått avisspaltene til å renne over, og regjeringen har vært tydelig på at de ønsker å opprettholde EØS-avtalen.

Fakta

EØS, Schengen og Efta:

• EØS (Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet) er en avtale mellom Norge, Island, Liechtenstein og EU.

• Efta (Det europeiske frihandelsforbund) består av Sveits i tillegg til EØS-landene.

• Schengen-avtalen er et regelverk som skal erstatte grensepostene og grensekontrollene mellom landene i traktaten med eksterne grensekontroller. Avtalen omfatter 26 europeiske land.

Brexit:

• I juni i år stemte et flertall av den britiske befolkning for at Storbritannia skal forlate EU.

• Den norske regjeringen står fast på at Norge skal beholde EØS-avtalen.

Redsel for EØS

Men nå, etter at etter at partiet til den islandske statsministeren har vedtatt at Island bør revurdere EØS- og Schengen-avtalen, er Kleveland igjen i strålende humør:

– Dette er fantastisk og bør være en vekker for den norske regjeringen. Det viser at islendingene tar på alvor at brexit fører til en ny situasjon for alle land i Europa, sier Kleveland.

Sigurdur Ingi Jóhannsson har vært Islands statsminister siden september, etter at den forrige statsministeren trakk seg etter avsløringer om at han har penger i skatteparadis.

Jóhannssons parti, Fremskrittspartiet, har nylig vedtatt å revurdere Islands medlemskap i EØS og Schengen, blant annet fordi britene stemte for å forlate EU. Kleveland mener at brexit gir nye muligheter til landene som er utenfor EU, og har tro på at det vil bli diskutert også i Norge.

– Nå kan det se ut som vi får en reell debatt om EØS-avtalen.

Hun mener regjeringens politikk styres av en redsel for å forkludre EØS-avtalen.

– Jeg ønsker meg en mer offensiv regjering. Jeg skulle ønske at regjeringen tar kontakt med Storbritannia og finner ut hva vi kan samarbeide om, sier hun.

Hvis Island bestemmer seg for å gå ut av EØS og Schengen, vil det bli helt nødvendig for Norge å vurdere sitt medlemskap på nytt, mener Kleveland.

– Det er prisverdig at islendingene nå tar debatten. Det at det er statsministerens parti, et regjeringsparti, gjør det ekstra interessant. De viser evne til å se situasjonen med et åpent sinn, framfor å tviholde på EØS-avtalen slik regjeringen gjør.

Støtte fra Senterpartiet

Nei til EU er ikke de eneste som syns nyheten fra sagaøya er positive. Senterpartiet ønsker også å erstatte EØS-avtalen med handelsavtaler og andre bilaterale avtaler. Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik mener i likhet med Kleveland at regjeringen forholder seg for passiv til brexit.

– Den norske regjeringen har en helt irrasjonell og tilfeldig holdning til Storbritannia. Det eneste tenkbare for dem ser ut til å være at man har en stadig tettere europeisk integrasjon, sier Gjelsvik. Han er tidligere leder for Nei til EU og har vært prosjektleder for et utvalg som har sett på alternativer til EØS-avtalen.

Han mener at et av alternativene vil være at Efta-landene og eventuelle land som forlater EU, går sammen om å forhandle med EU. Det vil være interessant både for Efta-landene og EU.

Gjeldsvik mener regjeringen kan bli tvunget til å ha en mer aktiv posisjon, hvis Island forlater EØS og bare Norge og Liechtenstein står igjen.

– Hvis Island trekker seg fra EØS-avtalen, vil det være meningsløst å opprettholde dem. Da må også vi se for oss hva som kan være alternativene.

– Britene får bedre avtale

Gjelsvik tror at britene, som verdens femte største økonomi, vil klare å få en bedre avtale med EU enn den EØS-landene har. Det vil også gi muligheter til Norge og Island.

– En av grunnene til at britene ikke ser på EØS som interessant, er at EU fatter vedtak som EØS-landene kopierer. Det er en husmannskontrakt. Det har Storbritannia og Sveits skjønt. Nå ser vi at også islendinger ser at de må se om det fins bedre alternativer.

Påvirker ikke høyre

– EØS-avtalen gir oss veldig mange fordeler, uavhengig av om Island er med eller ikke, sier Øyvind Halleraker, stortingsrepresentant for Høyre.

– Hvis Island går ut av EØS, vil vi ha en situasjon med svært få land i EØS, for å si det forsiktig, men jeg har ikke noe grunnlag for å si at det påvirker vårt syn på norsk EØS-medlemskap, mener nestlederen i utenrikskomiteen.

– Et bredt flertall på Stortinget mener at EØS-avtalen er en stor fordel for Norge, sier Halleraker.

astridr@klassekampen.no

Onsdag 13. desember 2017
SOSIALUTGIFTER: 16 OECD-land bruker en større andel av BNP på offentlig velferd enn Norge. Inkluderes private ordninger, er vi nede på 21. plass.
Tirsdag 12. desember 2017
SPLITTA HERSK: Frps landsstyre er meir samla om at Venstre skal gå i regjeringsforhandlingar enn kva Venstres landsstyre er.
Mandag 11. desember 2017
JA OG NEI: Halvparten av ordførarane til Venstre seier ja til regjering. Fleire meiner det er ein myte at Distrikts-Venstre er regjeringsmotstandarar.
Lørdag 9. desember 2017
VI SEI NEI, NEI, NEI: Sp er heilt imot å opne den raudgrøne alliansen for Raudt og MDG. Torbjørn Røe Isaksen meiner Aps MDG-flørt gjer jobben lettare for Høgre.
Fredag 8. desember 2017
ALLIANSE: Ap-leder Jonas Gahr Støre må ta Rødt og MDG og bygge en ny allianse, mener Raymond Johansen. Han ønsker Martin Kolbergs oppgjør med partiet velkommen.
Torsdag 7. desember 2017
NERVEKRIG: Stadig færre norske krigsveteraner får erstatning for psykiske lidelser påført i utenlandstjeneste. I flere av sakene velger statens byråkrater å se bort ifra medisinske erklæringer om psykologiske krigsskader.
Onsdag 6. desember 2017
GENTABBE: Oslo universitetssykehus får refs for gentesting i en ekstern rapport. Samtidig viser det seg at flere enn 21 kvinner er rammet av skandalen.
Tirsdag 5. desember 2017
VIKTIG VEKE: Denne veka landar Venstre på om dei skal gå i regjeringsforhandlingar. Ingen av fylkesleiarane seier nei til å gå vidare med regjerings­praten.
Mandag 4. desember 2017
ULIKHET: Klasseskiller henger sammen med hva du bekymrer deg for, og hvor mye. Arbeiderklassen er de som har flest bekymringer.
Lørdag 2. desember 2017
PRESS: Sykehuslegene har ikke tid til å spise eller gå på do og føler ofte de skulle vært flere steder på en gang. Dette kommer fram i en ny stor undersøkelse.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk