Onsdag 7. september 2016
Hva er Norge?

• Kunsthistoriker Tommy Sørbø har kritisert den positive mottakelsen kong Haralds velkomsttale på hagefesten i Slottsparken i Oslo 1. september har fått. Her beskrev kongen Norges geografi, samtidig som han sa at landet er bebodd av mange forskjellige folk, fra ulike landsdeler og verdensdeler og med ulike yrker. I den grad hagetalen var normativ, handlet den om at alle måtte inkluderes. Sluttpoenget lød: «Norge er dere, Norge er oss.»

• Sørbø mener kongen reduserer det norske til geografi og etterlyser en definisjon av hva det norske er. Det kan han ha et poeng i, men det kongen snakket om var ikke hva det norske er, men hva Norge er. Og det kan faktisk forstås som to ulike ting. Norge er i utgangspunktet et land, avgrenset av statsgrenser og befolket av folk som har statsborgerskap her. Nasjonalstaten har selvfølgelig en lang historie, der det vi tenker på som det norske har vokst fram. Det er vært en kontinuerlig strid om hvilken vei samfunnsutviklingen skal ta og hvilke verdier og lover som skal gjelde her. Ut av denne striden har det moderne Norge vokst fram. Men striden om hvem vi er og hvem vi skal bli, tar aldri slutt. Den pågår i dag og fortsetter i stadig nye generasjoner.

• Norge som statsenhet innbefatter alle innbyggerne. Alle har vi like stor rett til å si vår mening og kjempe for det vi tror på, kristne, hedninger og muslimer – kommunister, høyreradikale, sosialdemokrater og liberalister. De fleste av oss vil fra tid til annen si at den vi kjemper mot bryter med norske verdier, at han vil svekke folkestyret ved å underlegge oss Brussel, omdanne Norge til en vasallstat under USA eller innføre kommunistisk planøkonomi (stryk det som ikke passer), men så lenge vi respekterer lovene vedtatt av Stortinget, har vi alle like stor rett til å hevde vår mening og delta i striden om hva Norge og det norske skal være. I en tid der noen forsøker å forandre definisjonen av Norge, fra et nasjonalitetsbegrep basert på statsborgerskap til en nasjonalitet basert på verdimessig enighet, kan det noen ganger være verdt å understreke, som kongen gjorde, at vi alle hører til her, uavhengig av hudfarge, legning, tro og mening.

Torsdag 18. oktober 2018
• Det er underlige tider i norsk politikk. De siste dagene har flere politikere på borgerlig side skrudd opp retorikken i et forsøk på å beholde Kristelig Folkeparti som støtteparti for regjeringen. Tirsdag advarte statsminister Erna Solberg...
Onsdag 17. oktober 2018
• VGs sak «Tre brødre på Tolga» avdekket grove overtramp fra kommune og helsevesen mot de tre brødrene Lars Peder, Arvid og Magnus Holøyen. De tre fikk alle diagnosen psykisk utviklingshemmet, uten at de fikk vite om det og uten utredning.
Tirsdag 16. oktober 2018
• Noen av Norges mest toneangivende politiske kommentatorer har de siste dagene satt i gang et regelrett hardkjør mot Kristelig Folkepartis leder Knut Arild Hareide. De karakteriserer hans forsøk på å få partiet med seg over blokkgrensa som...
Mandag 15. oktober 2018
• «Skjebnedagen», kalte de den. Onsdag i forrige uke hadde de ansatte i Danmarks Radio (DR) fått beskjed om å være tilgjengelige fra klokka åtte om morgenen. Da telefonene sluttet å kime to timer seinere, hadde 205 medarbeidere fått sparken.
Fredag 12. oktober 2018
• Det britiske sosialdemokratiske partiet Labour publiserte i forbindelse med sitt landsmøte i Liverpool forrige måned en video som oppsummerer partiets program framover. Videoen ligger som hovedsak på hjemmesida og har som hovedbudskap at...
Torsdag 11. oktober 2018
• De siste ukene har Klassekampen skrevet flere saker om regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform. Reformen ble innført i 2015 og innebærer årlige kutt på 0,5 prosent for alle statlige virksomheter. I årets nasjonalbudsjett...
Onsdag 10. oktober 2018
• I morgen er det 25 år siden drapsforsøket på forlegger William Nygaard i Dagaliveien i Oslo. De færreste hadde forventet at saken ville ta en ny vending like før den strafferettslige foreldelsesfristen gikk ut, men i går tok politiet ut...
Tirsdag 9. oktober 2018
• «De kommende få år er sannsynligvis de viktigste i vår historie», sa forsker Debra Roberts under lanseringen av FNs nye klimarapport i går. Roberts har bidratt til å sammenstille arbeidet, som er basert på 6000 forskningsartikler.
Mandag 8. oktober 2018
• Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) skriver i Klassekampen 2. oktober at vi ikke trenger å frykte konkurranseutsetting av persontogdrift i Norge. Derfor bør vi ta inn EUs fjerde jernbanepakke i EØS-avtalen. Det er vel kjent at Dale og...
Lørdag 6. oktober 2018
Skammenklistrer seg til ofrenehundreår etter tiårtusenår etter hundreårtar dette aldri...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk