Onsdag 27. juli 2016
SVARER: Gunn Wærsted synes ikke det er galt å opprette stråselskaper i skatteparadis, men mener det har vært for dårlig implementering av retningslinjer mot skatteunndragelse i Nordea Luxembourg. Foto: Berit Roald, NTB Scanpix
Telenor-topp Gunn Wærsted angrer ikke på Nordeas skatteparadis-praksis:
Tar paradisene i forsvar
SVAR: Gunn Wærsted mener det var legitimt å opprette stråselskaper i skatte­paradis for formuende bank­kunder. Hun viser til at også oljefondet har skatteparadis-selskaper.

I juni ble Telenors nye styreleder intervjuet av granskere i det svenske advokatfirmaet Mannheimer Swartling om sin rolle i saken om de lekkede Panama-papirene.

Lekkasjen avdekket at Nordeas Luxembourg-avdeling har opprettet hundrevis av stråselskaper i skatteparadis for kundene sine. Nordeas granskingsrapport, som kom onsdag i forrige uke og ga krass kritikk til Nordea Luxembourg, slo fast at Wærsted, som hadde det øverste ansvaret for avdelingen, visste om de lyssky kontoene.

Nå forsvarer Wærsted praksisen.

– Som rapporten bekrefter er offshore-strukturer en vanlig praksis i internasjonal virksomhet, og det er ikke som sådan noe galt i å ha et offshore-selskap. Det kan være fullt legitime grunner til det, sier hun.

Fakta

Gunn Wærsted:

• Gunn Wærsted ble rett før jul i fjor valgt til ny styreleder i Telenor. Hun tok over etter Svein Aaser som gikk av som følge av Vimpelcom-saken.

• Fram til januar i år var Wærsted styreleder for Nordea Luxembourg. Hun hadde også ansvar for Luxembourg-avdelingen som sjef for formuesforvaltning i Nordea-konsernet.

• Onsdag i forrige uke presenterte Nordea sin granskingsrapport om avsløringene i de såkalte Panama-papirene. Rapporten gir krass kritikk til Nordea Luxembourg, og slår fast at styremedlemmene var klar over bankens praksis med å opprette stråselskaper i skatteparadis for sine kunder.

I etterpåklokskapens lys

Som følge av granskingen blokkerte Nordea onsdag 68 bankkontoer etter mistanke om skatteunndragelse, deriblant tre kontoer tilhørende norske statsborgere.

Jussprofessor Beate Sjåfjell og Karin Andersen i SV har siden oppfordret næringsminister Monica Mæland til å vurdere på nytt om Wærsted er rette person til å rydde opp i Telenor etter Vimpelcom-saken.

Wærsted mener kritikken er urimelig, siden hun i 2009 tok initiativ til strengere retningslinjer i Nordea Luxembourgs retningslinjer, som ifølge Wærsted skulle gi økt åpenhet, og som førte til at banken mistet kunder.

– Paradokset er at jeg mener at vi faktisk tok tak i dette og at vi var tidlig ute. Det var en strategiomlegging i Nordea Luxembourg i 2009, på mitt initiativ. Vi innførte retningslinjer som skulle hindre at Nordea Luxembourg kunne misbrukes til skatteunndragelse og hvitvasking, og som gikk lenger enn bransjestandarden, sier Wærsted.

– Likevel fortsatte praksisen med å opprette slike stråselskaper i skatteparadis, med din viten, og det er nå funnet indikasjoner på skatteunndragelse for 68 kunder?

– Jeg var kjent med at vi hadde kunder som benyttet offshore-selskaper. Så viser det seg at implementeringen av policyene vi innførte i 2009 for å hindre skatteunndragelse ikke har vært tilstrekkelige. Og i etterpåklokskapens lys hadde det vært ønskelig om vi i styret hadde vært mer opptatt av risikoen knyttet til offshore-strukturer spesielt.

Peker på oljefondet

– Du sier at implementeringen sviktet, hvem har ansvar for det?

– Styrets ansvar er å utarbeide policy og sørge for retningslinjer, instrukser og oppfølging. Implementeringen er først og fremst den daglige ledelsens ansvar.

– Det er den daglige ledelsen som har feilet?

– Et styre må kunne forvente at policyer og retningslinjer blir implementert, men rapporten viser også at ledelsen i Nordea Luxembourg ikke fikk fyllestgjørende rapportering.

– Så det er de ansatte i Nordea Luxembourg som har feilet?

– Nei, jeg vil ikke fraskrive meg ansvar. Jeg hadde ansvaret for Nordea Luxembourg, som leder for Wealth Management i konsernet og som styreleder.

Wærsted forsvarer Nordeas praksis ved å vise til at også den norske stats oljefond driver sine eiendomsinvesteringer gjennom datterselskaper i skateparadis, nemlig Luxembourg og Delaware.

– Slik du ser det: Hvorfor skal en norsk statsborger som privatkunde i Nordea Luxembourg opprette et stråselskap i Panama eller et annet skatteparadis?

– Det kan være for å unngå dobbeltbeskatning om en norsk statsborger har eiendeler i et land som ikke har skatteavtale med Norge. Det kan være at vedkommende har eiendeler i mange land med forskjellige skatteregler. Det er derfor oljefondet, og selskaper som Statoil og Statkraft, også bruker offshore-strukturer. Men det skal være full åpenhet, og full rapportering til myndighetene, sier Wærsted.

– Hvorfor må man ha disse selskapene i Panama eller andre land som har som kjennetegn at de tilbyr lav eller ingen skatt til utenlandske statsborgere?

– Man har ulike skattesatser i ulike land, slik vil det alltid være. Om man vil gjøre noe med det, må man gjøre noe med avtalestrukturen mellom land.

– Men er det riktig å utnytte at det er ulike regler mellom land for å unngå skatt?

– I dag vil du se at konsulentselskaper ofte har hovedkontor i Irland, mens Norge har gunstige skatteregler for shipping. Vi må skille mellom legitim og illegitim skatteplanlegging. Når det skjer med full åpenhet og rapportering er det legitim skatteplanlegging.

Uakseptabel datotriksing

I granskingsrapporten, som Nordea har utarbeidet med bistand fra advokatene i Mannheimer Swartling og revisjonsselskapet KPMG, får Nordea Luxembourg kritikk på en rekke punkter for sin forretningspraksis.

Rapporten slår fast at bankens ansatte ved minst sju tilfeller tilbakedaterte dokumenter for kunder med stråselskaper i skatteparadis.

– Visste du om tilbakedateringen av dokumenter, som skjedde seinest i 2014?

– Nei. Og det er uakseptabelt.

– Visste du at kunder fikk årsoppgaver som ikke opplyste om eierskap til stråselskaper i skatteparadis, og som ifølge rapporten kunne misbrukes til å villede skattemyndigheter?

– Nordea Luxembourg hadde rapportering på ni språk til sine kunder. Vi gikk ikke så i detaljer i styret at vi ba om å få se rapportering til kunder.

– Granskingsrapporten legger i stor grad ansvaret på styret og ledelsen for Nordea Luxembourg. Er det rettferdig?

– Jeg mener at vi som styre skal ha anerkjennelse for at vi faktisk gjorde denne omleggingen i 2009, og innførte en streng standard. Vi iverksatte tiltak for å sikre åpenhet og at kundene rapporterte det de skulle til de relevante myndigheter. Så må også styret ta ansvar for at vi ikke i tilstrekkelig grad sørget for å følge opp at dette faktisk ble gjennomført fullt ut.

– Svekker denne saken din posisjon som styreleder i Telenor?

– Det må andre vurdere.

emiliee@klassekampen.no

Tirsdag 16. januar 2018
FOTEN NED: Knut Arild Hareide meiner vi ikkje har råd til store skattelettar i åra som kjem. Regjeringserklæringa er ei av dei vagaste han har lese.
Mandag 15. januar 2018
TRYGD: Beza betalte 300.000 kroner til staten, men fikk ikke trygd da barna ble født, eller da han mistet jobben.
Lørdag 13. januar 2018
STANS: Unge Høgre innfører umiddelbar alkoholforbod på ubestemt tid etter Riise-saka. Ungdomspartia er delt om alkoholbruk på partisamlingar.
Fredag 12. januar 2018
SPLITTER: Samme uke som partisekretær Kjersti Stenseng gikk beinhardt ut mot Hans Kristian Amundsen, ble han i et lukket møte på Stortinget tatt varmt i forsvar av klubblederen for Aps stortingsansatte, Ingunn Yssen.
Torsdag 11. januar 2018
STASING: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) takka for maten under NHOs gallamiddag. I same slengen lova han ei heilt ny reform.
Onsdag 10. januar 2018
BREMS: Selv om norsk økonomi går bedre, bør ikke arbeidstakerne forvente et bedre lønnsoppgjør i år. Det mener flere topper i norsk næringsliv.
Tirsdag 9. januar 2018
UROLIG: Sysselsettingsandelen i be­folkningen kryper stadig nedover. NHO-direktør Kristin Skogen Lund mener det er på tide å se på hvordan velferdsordningene fungerer.
Mandag 8. januar 2018
OPPRUSTING: I 2018 skal USA bruke nesten 40 milliarder norske kroner på å avskrekke Russland. Norge spiller en stadig større rolle i planene.
Lørdag 6. januar 2018
GODT, NYTT ÅR: Om dette blei valresultatet, ville Ap gjere det dårlegare enn det katastrofale 2001-valet. Nestleiar Hadia Tajik peikar på «krevende uker». På Jeløya er det derimot kjempestemning.
Fredag 5. januar 2018
PRESSER PÅ: Etter press fra Esa vurderer regjeringen å lage regler om at offentlige tjenester må skilles ut i egne selskap. Barne­hager og treningsanlegg kan være utsatt.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk