Tirsdag 5. juli 2016
SMÅTT ER GODT: Høyres boligpolitiske talsperson Mudassar Kapur vil gjerne ha mange flere små boliger i indre Oslo.
Høyre mener løsningen på de galopperende boligprisene er å bygge flere små leiligheter:
Ønsker mange små boliger
Undersak

Etterlyser grep i skattepolitikken

– Jeg skjønner ikke hva politikerne holder på med. Boligpolitikken som føres i dag, er usosial, farlig og uproduktiv, sier Ola Magnussen Rydje, rådgiver i Tankesmien Agenda.

Han mener det er på høy tid at det tas grep i skattepolitikken for å bedre situasjonen på boligmarkedet.

– Det man kan gjøre, er å øke skatt på eiendom eller bolig. Det kan gjøres gjennom økt formuesbeskatning, nasjonal eiendomsskatt, eller gevinstbeskatning.

– Og det vil fungere?

– Ja. Dagens regime er uproduktivt. Det gjør det svært lukrativt å investere i eiendom, heller enn å investere i næringsliv og arbeidsplasser. Og det er farlig, siden prisveksten innebærer økt risiko for brå prisnedgang og økonomisk tilbakeslag. Om investeringene tvinges over til andre sektorer, kan prisveksten dempes, sier Rydje.

– Oslo har innført eiendomsskatt, men prisene fortsetter jo å øke?

– Motivasjonen i Oslo var heller å bruke pengene til andre gode formål. Vi snakker om en mye kraftigere og bredere beskatning på eiendom totalt, i hele landet.

– Vil det kunne fungere usosialt – mange vanlige folk vil få kraftig økt skatt på grunn av boligen?

– En måte å unngå det på, er å øke boligskatten og senke inntektsskatten.

Han er spesielt skuffet over Høyre, som han mener har brukt energi på å klage over eiendomsskatten i Oslo, i stedet for å være ansvarlige i boligpolitikken.

– Det har vært en nitrist stortingsperiode for boligpolitikken, og at man ikke evnet å ta tak i dette ved skatteforliket nå, er synd. Vi har en lang og god historie for å gjennomføre tøffe reformer sammen. Alle økonomer er opptatt av at dette skaper forskjeller, vi investerer feil og vi risikerer en boble. Det er enighet om at noe må skje. Da må politikerne ta ansvar og gå sammen om en reform.

VEKK: Høyre vil ha frislipp for bygging av små boliger i Oslo, og avviser skatt som virkemiddel mot boligprisene.

– Boligbyggerne vet selv hva slags boliger det er behov for. Vi må legge til rette for at boligmarkedet kan løse problemene, sier Mudassar Kapur til Klassekampen.

Kapur er stortingsrepresentant for Høyre og er partiets boligpolitiske talsperson. Han mener det må tas kraftige politiske grep for å få styr på boligmarkedet.

Prisene på boliger vokser ekstremt raskt, og boliger har blitt prima investeringsobjekt for mange. De som rammes av utviklingen, er særlig unge som skal skaffe seg sin første bolig i et brennhett marked.

Kapurs løsning er å legge til rette for boligbyggerne i større grad:

Regelverket skal bli enklere og saksbehandlingen raskere.

Han vil gjennomgå reglene for avskriving, for å få bygd flere private utleieboliger.

Han vil at det skal bygges flere små boliger, særlig i Oslo.

Fakta

Boligpriser:

• Fra 2010 til i dag har boligprisene økt med 37,8 prosent. Det er tre ganger mer enn den generelle prisveksten i samme periode.

• Oslo har høyest prisvekst, med hele 52,7 prosent siden 2010.

• Også å leie bolig har blitt dyrere.

• Tallet på sekundærboliger har økt kraftig de siste årene. For fire år siden var én av sju Oslo-boliger sekundærboliger. I dag er én av fem boliger eid av folk som eier én eller flere boliger fra før.

Kilder: SSB, Skatteetaten

Strenge regler

I dag innebærer gjeldende regler for boligbygging i indre Oslo by at man maksimalt kan bygge 35 prosent leiligheter på mellom 35 og 50 kvadratmeter i et nytt boligprosjekt. Minst 40 prosent av leilighetene må være på 80 kvadratmeter eller mer.

– Denne normen må bort, sier Kapur.

– Normen har til hensikt å sikre at også småbarnsfamilier kan sikres boliger i sentrum. Er ikke det et poeng?

– Jo, det er det. Men normen pålegger boligbyggerne å bygge på en måte som svarer dårlig på etterspørselen der ute. Mange av dem som sliter med å komme inn i markedet, er førstegangsetablerere. De trenger flere små boliger. Boligselskapene klarer å lage en fin miks, men vi må la dem ta de viktigste gruppene først, de som sliter mest, mener Kapur.

En rekke aktører har tatt til orde for økt bruk av eiendomsskatt for å dempe prisveksten i boligmarkedet (se undersak). Også Scheel-utvalget, som skulle utrede nytt skattesystem, foreslo statlig eiendomsskatt.

Kapur mener det er en feilslått tanke.

– Ser du på boligprisveksten og budrundene, har ikke den nye eiendomsskatten i Oslo løst dette. Boligpolitikk handler om lange linjer. Fra en kommune selger en stor tomt til de 300 leilighetene står der, tar det noen år. Da må man ta grep for å få bygd mer. Vi kan ikke skatte oss ut av boligmangel, vi må bygge oss ut av den, sier han.

Klassekampen kunne i forrige uke vise at en stadig større andel av boligene er sekundærboliger, altså eid av noen som bor et annet sted.

– Er det ikke et poeng å forsøke å bremse veksten i sekundærboliger gjennom skattesystemet?

– Det er en utfordring at mange sitter med sekundærbolig. Det er eldre som sitter på mange penger og utkonkurrerer yngre. Vi får ikke skattet dem ut av markedet. Vi må se helheten, sier Kapur.

– Grunnene til at flere satser på sekundærbolig er ikke bare skatteregimet. Man har jo alt tatt grep for å øke likningsverdien på sekundærboliger, uten at det har fungert. Vi må rett og slett bygge mer.

paalh@klassekampen.no

Fredag 19. oktober 2018
MOT: Togtrafikken i nord og vest skal på anbud. Men om Sp og Ap får viljen sin kan det bli full stans i prosessen.
Torsdag 18. oktober 2018
ADVARER: Trusselen om et «uskikkelig» Frp i opposisjon kan ikke bety at Frp skal sitte i regjering til evig tid, sier Knut Arild Hareide. Samtidig advarer han Erna Solberg mot å legge seg opp i KrFs veivalg.
Onsdag 17. oktober 2018
VINN-VINN: Uansett hva KrF velger, vil Frp vinne på det, mener flere i Frp. – Vi er relativt gode på å være i opposisjon, sier Per-Willy Amundsen.
Tirsdag 16. oktober 2018
UT: 260 par har blitt nektet opphold i Norge siden 2017 på grunn av regler mot tvangsekteskap. Også frivillige ekteskap rammes, innrømmer Utlendingsnemnda.
Mandag 15. oktober 2018
OPP: Fra 2016 til 2017 gikk lederlønna i 40 statseide selskaper opp med 6,5 prosent i snitt. Nå tjener lederne i snitt 2,7 millioner kroner i året.
Lørdag 13. oktober 2018
MENNESKEFISKAR: Leiarar for misjonsorganisasjonane Normisjon og Troens Bevis trur KrF vil få mest gjennomslag i eit samarbeid med Ap og Sp.
Fredag 12. oktober 2018
PÅ RANDEN: KrFs veivalg splitter KrF Kvinner. Oddbjørg Minos, som trolig overtar som kvinneleder før partiets skjebnemøte, vil ikke si hvor hun står.
Torsdag 11. oktober 2018
NIX: Kjersti Toppe mener helseminister Bent Høie (H) utviser «forakt for Stortinget» når han trosser et klart flertalls­vedtak fra Stortinget.
Onsdag 10. oktober 2018
BEKYMRET: Vi kommer neppe til å klare å begrense oppvarmingen nok til å unngå alvorlige følger av klimaendringene, mener ledende norske klimaforskere. De ber om radikal politikk.
Tirsdag 9. oktober 2018
SNAUT: Skal vi unngå en klimakatastrofe, må vi halvere verdens utslipp innen 2030, fastslår FNs klimapanel i ny rapport. Norge nøyer seg med et klimakutt på 11,5 prosent.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk