Tirsdag 28. juni 2016
OPPOSISJON: Venstre-leder Trine Skei Grande går mot regjeringens plan om å sende norske soldater til Syria. Tidligere i sommer kritiserte hun også regjeringen for å la de forsvarspolitiske prioriteringene dikteres av Nato.Foto: Line Ørnes Søndergaard
Venstre, Sp, SV og MDG er motstandere av å sende norske soldater inn i Syria:
Ut mot «naiv» Syria-plan
SKEPTISK: Venstre-leder Trine Skei Grande mener Norge må lære av Libya og Afghanistan. Hun kaller avgjørelsen om å sende norske soldater inn i Syria for naiv.

SYRIA

Det er i ferd å danne seg en ny sikkerhetspolitisk opposisjon på Stortinget. SV, som tidligere har stått alene som den sterkeste motstanderen av den utenrikspolitiske konsensusen på Stortinget, får nå støtte fra sentrum:

Venstre, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne er alle imot å sende norske spesialsoldater inn i Syria, slik Stortinget ga samtykke til i forrige uke.

Dermed måtte regjeringen støtte seg på Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti da saken ble behandlet i et lukket møte i den utvidede forsvars- og utenrikskomiteen onsdag.

Fakta

Norge i krigen mot IS:

• I desember 2014 sendte Norge 120 spesialsoldater til Irak for å trene opp irakiske og kurdiske sikkerhetsstyrker.

• I begynnelsen av mai i år ble det klart at Norge sender 60 personer for å trene opp syriske opprørere i Jordan.

• Onsdag konsulterte regjeringen Stortinget og ba om at de norske soldatene skulle kunne kryssa grensa til Syria. Saken ble avgjort i et lukket møte i den utvidede forsvars- og utenrikskomiteen.

Vil lære av Afghanistan

Venstre-leder Trine Skei Grande er svært skeptisk til at de 60 norske spesialsoldatene som trener opp syriske opprørere i Jordan, også skal kunne følge opprørerne inn i Syria.

– Vi er veldig skeptiske til den utvidelsen, til at norske styrker skal kunne gå over grensa og inn i Syria. Vi synes ikke forsvarsministeren har noe godt svar på når vi skal ut av Syria igjen. Vi må lære av erfaringene fra Afghanistan og Libya, og vi kan ikke tro at vi bare skal gå inn og gjøre én enkelt jobb og så gå ut igjen. Det er naivt, sier hun.

Grande viser til at det er lett å samles mot Den islamske staten (IS), men at det er vanskelig å finne en klar plan for hva som skal skje etter at IS eventuelt er bekjempet militært.

– Vi er mot IS, og det er alle enige om, men vi har ikke noe godt svar på hva vi er for og hva som skal komme etterpå. Det har Afghanistan-evalueringen vist oss, at vi må ha en plan for hvem vi er for, ikke bare hvem vi er mot, sier Grande.

Mangler exit-plan

Sps forsvarspolitisk talsperson Liv Signe Navarsete deler Venstres bekymring om tidsperspektivet for den norske krigføringen i Syria.

– Vi mener det vi har ment hele tida, nemlig at Norge ikke burde gå inn med soldater i denne konflikten. Når man nå går inn i Syria, trapper man opp konfliktnivået ytterligere og setter norske soldater i fare. Den store utfordringen er mangel på exit-strategier, og at situasjonen er svært uoversiktlig, sier Navarsete, som representerer Sp i forsvars- og utenrikskomiteen.

MDG og Rasmus Hansson mener det folkerettslige grunnlaget for å sende norske soldater inn i Syria er uklart.

– Vi har sagt ja til å sende norske soldater til Irak, fordi det har en solid folkerettslig forankring. Men vi har sagt nei til Jordan og Syria av samme grunn: I dette tilfellet er folkeretten uklar, og vi kan ikke støtte å sende norske soldater inn i Syria, sier Hansson.

Hareide følger Ap

KrFs partileder Knut Arild Hareide er dermed den eneste sentrumspolitikeren som stiller seg bak regjeringens Syria-plan. Han sier at KrF «ligger der Ap ligger» i synet på å sende norske soldater over den syriske grensa. I forrige uke sa Anniken Huitfeldt til NTB at Ap mener de norske styrkene er et «viktig bidrag» i kampen mot IS.

– Jeg kan bekrefte at vi har lagt oss på den linja Ap har gjort. Vi har blitt konsulentert av regjeringen, og vi har ikke motsatt oss beslutningen. Betingelsene har vært at vi skal få løpende informasjon underveis, og at det folkerettslige grunnlaget sikres, sier Hareide.

– Hvorfor skilles dere fra de andre sentrumspartiene i denne saken?

– Det vil jeg ikke kommentere.

innenriks@klassekampen.no

Tirsdag 22. mai 2018
RETTIGHET: Selv om datoen viser 2018, ser Utdannings­forbundet seg i dag nødt til å aksjonere for sin menneskerett til å ytre seg fritt på arbeidsplassen.
Lørdag 19. mai 2018
SKUTT NED: Et krav om at pilotene skulle få beholde jobbene i luftambulanseanbudet, kunne vært lovstridig, mener Helse Nord. Men der tar de feil, sier eksperter på anskaffelser.
Fredag 18. mai 2018
VARSEL: Utdanningsetaten har ved fleire høve slått fast at dei ikkje har fått varsel om manglande ytringsfridom i Osloskolen. Svara frå deira eigen undersøking syner noko anna.
Onsdag 16. mai 2018
SMELL: Opposisjonen rasar mot regjeringas forsvarsbudsjett. Ap seier ja takk til å finne nye fleirtal i Stortinget – på tvers av forliket med regjeringa.
Tirsdag 15. mai 2018
ID: Alle bør få fri på muslimenes helligdag id, mener leder av Norges kristelige studentforbund Ingvild Yrke. – Det er bare å kondolere, sier Mazyar Keshvari (Frp).
Mandag 14. mai 2018
KRASJ: Partene i luftambulansekrisa skal møtes, men løsningen er i det blå. Flygerforbundet advarer om at pilot- og teknikermangel vil bety at bered­skapen bryter sammen.
Lørdag 12. mai 2018
PÅ VIPPEN: KrF åpner for å støtte anbudsstopp i luftambulanse­tjenesten.
Fredag 11. mai 2018
FEKK RÅD: Alt i 2015 peikte det regjeringsoppnemnte Akuttutvalet på risikoen ved operatørbytte i lufta­mbulansen. Frp-politikar krev at helseministeren ryddar opp.
Onsdag 9. mai 2018
NATO: Forsvaret jobber med en plan der Andøya blir den viktigste basen for Nato-fly i Nord-Norge. Dermed ­ryker størstedelen av regjeringens innsparinger ved å legge ned basen.
Tirsdag 8. mai 2018
SISTE SJANSE: I morgen skal stortingsgruppa i Ap ta stilling til Andøya-spørsmålet på nytt. Tilhengerne av flybasen mener den ble lagt ned på tynt fakta­grunnlag.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk