Lørdag 7. mai 2016
Tåkelegging

• Regjeringen og dens støttespillere forsøker å tåkelegge det reelle innholdet i beslutningen om å bidra militært i krigen i Syria. Faktum er at Norge nå slutter seg til en amerikanskledet militær intervensjon på bakken i Syria, uten samtaler med eller invitasjon fra den syriske regjeringen i Damaskus. Syria har offisielt fordømt den norske beslutningen på det sterkeste, med henvisning til at dette strider mot folkeretten og FNs sikkerhetsråds resolusjoner om terrorbekjempelse, som oppfordrer til koordinering med myndighetene i landene som er involvert i kampen mot terror.

• De norske spesialsoldatene skal ikke bare lære opp syriske kampgrupper i Jordan; det snakkes også om «operativ støtte», uten at det er klarlagt om det betyr deltakelse i regulære kamphandlinger, som i tilfelle vil skje i regi av en amerikanskledet militær operasjon, uten godkjennelse av Syrias regjering. Det mest oppsiktsvekkende er likevel at regjeringen åpner for at disse operasjonene kan skje inne på syrisk territorium, selv om Stortinget da skal konsulteres på nytt. Det betyr at den militære operasjonen allerede nå har som mål å erobre landområder i Syria.

• En slik militær intervensjon vil trappe opp den blodige borgerkrigen i Syria, og ingen vil ha kontroll over hvilke syriske grupper som blir bevæpnet og hvordan de vil bruke sin nyvunne militære styrke. Damaskus frykter at dette skal utvikle seg til en militær intervensjon for å styrte det syriske regimet. I møte med denne trusselen vil Syria ifølge folkeretten ha rett til å angripe fremmede lands soldater som tar seg inn i landet uten invitasjon. Det er grunn til å tro at verken regjeringen eller Stortinget har tatt inn over seg rekkevidden av mandagens beslutning. Det kan se ut som man har fulgt vanlig kutyme med å vri og vrenge på folkeretten for å tekkes budet fra Washington. Men det meste USA og vestmaktene har gjort i dette området til nå, har eskalert konfliktene og styrket den islamistiske terroren. Tida er inne for at Norge gjenvinner selvrespekten og selvtilliten i utenrikspolitikken, stoler på eget skjønn og vurderingsevne og forankrer politikken entydig i folkeretten.

Onsdag 25. april 2018
• Klassekampen har i flere artikler avslørt at den syriske opprørsgruppa Den revolusjonære kommandohæren (MaT), som norske spesialsoldater har trent og gitt «operativ støtte» til, hele tida har hatt som mål å bekjempe Assad-regimet. Slike...
Tirsdag 24. april 2018
• Etter den britiske folkeavstemningen om EU sa president for EU-kommisjonen Jean-Claude Juncker at EU nå måtte ta nye skritt mot en stadig tettere union. Den politiske utviklingen i sentraleuropeiske land, som Tsjekkia, Slovakia, Polen og...
Mandag 23. april 2018
• Den danske regjeringen lanserte 1. mars en politikkpakke for å bryte opp gettoområder. Ifølge planen «Ét Danmark uden parallel­samfund» er gettoer områder med høy andel innvandrere, hvor flere er straffedømte enn i andre om­råder, hvor...
Lørdag 21. april 2018
• Det er noe kafkask over prosessen som nå er igangsatt mot lektor Simon Malkenes. Han jobber selv på Ulsrud videregående skole i Oslo, som på grunn av inntaks­systemet er blitt den store skole­taperen. Her samles elever med de aller...
Fredag 20. april 2018
• Forslaget om å redusere postleveringen til et fåtall dager i uka vil ramme avisene hardt. Likevel er det ikke bare mediebransjen som vil lide. Apotekerforeningen har advart mot at legemiddelgrossistenes mulighet for å levere varer til...
Torsdag 19. april 2018
• Venstre har gjennomført en bemerkelsesverdig reise fra stiftelsen i 1884 til i dag. Skiftet som har skjedd bare det siste året, er like forunderlig – fra å love å holde Frp ute av regjering til å invitere Frp-leder Siv Jensen til...
Onsdag 18. april 2018
• Det foreligger nå en grundig analyse av kulturtidsskriftene i Norge. Paul Bjerke og Lars J. Halvorsen har vært redaktører for prosjektet som er gjennomført på oppdrag fra Norsk kulturråd. Noen allmenntidsskrifter, som Samtiden og Nytt...
Tirsdag 17. april 2018
• SVs landsstyre vedtok lørdag at partiet går inn for forbud mot rituell omskjæring av gutter ved å innføre en aldersgrense på 15 år. Tidligere har Fremskrittspartiet vedtatt det samme, og som Klassekampen skriver i dag, kjemper krefter i...
Mandag 16. april 2018
Jon Michelet er død, 73 år gammel. Et på alle måter stort menneske er gått bort. Det som først og fremst karakteriserte Jon, var hans raushet og omtenksomhet for alle som kom i hans vei. Når man gikk på gata sammen med...
Lørdag 14. april 2018
• Det skrives utallige bøker om populisme og såkalt eliteforakt blant folk flest. Færre er opptatt av det motsatte og kanskje mer utbredte fenomenet: elitemiljøers forakt for vanlige folk og deres evne til å ta fornuftige beslutninger. Ikke så sjelden...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk