Lørdag 7. mai 2016
Tåkelegging

• Regjeringen og dens støttespillere forsøker å tåkelegge det reelle innholdet i beslutningen om å bidra militært i krigen i Syria. Faktum er at Norge nå slutter seg til en amerikanskledet militær intervensjon på bakken i Syria, uten samtaler med eller invitasjon fra den syriske regjeringen i Damaskus. Syria har offisielt fordømt den norske beslutningen på det sterkeste, med henvisning til at dette strider mot folkeretten og FNs sikkerhetsråds resolusjoner om terrorbekjempelse, som oppfordrer til koordinering med myndighetene i landene som er involvert i kampen mot terror.

• De norske spesialsoldatene skal ikke bare lære opp syriske kampgrupper i Jordan; det snakkes også om «operativ støtte», uten at det er klarlagt om det betyr deltakelse i regulære kamphandlinger, som i tilfelle vil skje i regi av en amerikanskledet militær operasjon, uten godkjennelse av Syrias regjering. Det mest oppsiktsvekkende er likevel at regjeringen åpner for at disse operasjonene kan skje inne på syrisk territorium, selv om Stortinget da skal konsulteres på nytt. Det betyr at den militære operasjonen allerede nå har som mål å erobre landområder i Syria.

• En slik militær intervensjon vil trappe opp den blodige borgerkrigen i Syria, og ingen vil ha kontroll over hvilke syriske grupper som blir bevæpnet og hvordan de vil bruke sin nyvunne militære styrke. Damaskus frykter at dette skal utvikle seg til en militær intervensjon for å styrte det syriske regimet. I møte med denne trusselen vil Syria ifølge folkeretten ha rett til å angripe fremmede lands soldater som tar seg inn i landet uten invitasjon. Det er grunn til å tro at verken regjeringen eller Stortinget har tatt inn over seg rekkevidden av mandagens beslutning. Det kan se ut som man har fulgt vanlig kutyme med å vri og vrenge på folkeretten for å tekkes budet fra Washington. Men det meste USA og vestmaktene har gjort i dette området til nå, har eskalert konfliktene og styrket den islamistiske terroren. Tida er inne for at Norge gjenvinner selvrespekten og selvtilliten i utenrikspolitikken, stoler på eget skjønn og vurderingsevne og forankrer politikken entydig i folkeretten.

Tirsdag 23. oktober 2018
• Kringkastingsrådet har mottatt 110 klager på at NRK brukte Civita-leder Kristin Clemet som ekspertkommentator under dekningen av valget i Sverige i september i år. Om lag 75 av klagene kom som resultat av en kampanje på partiet Rødts...
Mandag 22. oktober 2018
• Norsk politikk er blitt revitalisert etter at Knut Arild Hareide for tre uker siden rådet KrF til å sondere mulighetene for en historisk regjeringskoalisjon med Ap og Sp. Etter et år hvor norsk politikk...
Lørdag 20. oktober 2018
• Denne uka avholdes økonomifestivalen Kåkånomics i Stavanger. Der møtes økonomer, politikere og helt vanlige siddiser for å drøfte små og store økonomiske spørsmål. Et gjennomgangstema på flere arrangementer er det økonomiske...
Fredag 19. oktober 2018
• Onsdag ble det klart at det britiske selskapet Go-Ahead har slått NSB og svenske SJ i konkurransen om å få kjøre tog på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen. Det er i tråd med den blåblå regjeringens plan for norsk togtrafikk, hvor den...
Torsdag 18. oktober 2018
• Det er underlige tider i norsk politikk. De siste dagene har flere politikere på borgerlig side skrudd opp retorikken i et forsøk på å beholde Kristelig Folkeparti som støtteparti for regjeringen. Tirsdag advarte statsminister Erna Solberg...
Onsdag 17. oktober 2018
• VGs sak «Tre brødre på Tolga» avdekket grove overtramp fra kommune og helsevesen mot de tre brødrene Lars Peder, Arvid og Magnus Holøyen. De tre fikk alle diagnosen psykisk utviklingshemmet, uten at de fikk vite om det og uten utredning.
Tirsdag 16. oktober 2018
• Noen av Norges mest toneangivende politiske kommentatorer har de siste dagene satt i gang et regelrett hardkjør mot Kristelig Folkepartis leder Knut Arild Hareide. De karakteriserer hans forsøk på å få partiet med seg over blokkgrensa som...
Mandag 15. oktober 2018
• «Skjebnedagen», kalte de den. Onsdag i forrige uke hadde de ansatte i Danmarks Radio (DR) fått beskjed om å være tilgjengelige fra klokka åtte om morgenen. Da telefonene sluttet å kime to timer seinere, hadde 205 medarbeidere fått sparken.
Fredag 12. oktober 2018
• Det britiske sosialdemokratiske partiet Labour publiserte i forbindelse med sitt landsmøte i Liverpool forrige måned en video som oppsummerer partiets program framover. Videoen ligger som hovedsak på hjemmesida og har som hovedbudskap at...
Torsdag 11. oktober 2018
• De siste ukene har Klassekampen skrevet flere saker om regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform. Reformen ble innført i 2015 og innebærer årlige kutt på 0,5 prosent for alle statlige virksomheter. I årets nasjonalbudsjett...