Lørdag 7. mai 2016
Tåkelegging

• Regjeringen og dens støttespillere forsøker å tåkelegge det reelle innholdet i beslutningen om å bidra militært i krigen i Syria. Faktum er at Norge nå slutter seg til en amerikanskledet militær intervensjon på bakken i Syria, uten samtaler med eller invitasjon fra den syriske regjeringen i Damaskus. Syria har offisielt fordømt den norske beslutningen på det sterkeste, med henvisning til at dette strider mot folkeretten og FNs sikkerhetsråds resolusjoner om terrorbekjempelse, som oppfordrer til koordinering med myndighetene i landene som er involvert i kampen mot terror.

• De norske spesialsoldatene skal ikke bare lære opp syriske kampgrupper i Jordan; det snakkes også om «operativ støtte», uten at det er klarlagt om det betyr deltakelse i regulære kamphandlinger, som i tilfelle vil skje i regi av en amerikanskledet militær operasjon, uten godkjennelse av Syrias regjering. Det mest oppsiktsvekkende er likevel at regjeringen åpner for at disse operasjonene kan skje inne på syrisk territorium, selv om Stortinget da skal konsulteres på nytt. Det betyr at den militære operasjonen allerede nå har som mål å erobre landområder i Syria.

• En slik militær intervensjon vil trappe opp den blodige borgerkrigen i Syria, og ingen vil ha kontroll over hvilke syriske grupper som blir bevæpnet og hvordan de vil bruke sin nyvunne militære styrke. Damaskus frykter at dette skal utvikle seg til en militær intervensjon for å styrte det syriske regimet. I møte med denne trusselen vil Syria ifølge folkeretten ha rett til å angripe fremmede lands soldater som tar seg inn i landet uten invitasjon. Det er grunn til å tro at verken regjeringen eller Stortinget har tatt inn over seg rekkevidden av mandagens beslutning. Det kan se ut som man har fulgt vanlig kutyme med å vri og vrenge på folkeretten for å tekkes budet fra Washington. Men det meste USA og vestmaktene har gjort i dette området til nå, har eskalert konfliktene og styrket den islamistiske terroren. Tida er inne for at Norge gjenvinner selvrespekten og selvtilliten i utenrikspolitikken, stoler på eget skjønn og vurderingsevne og forankrer politikken entydig i folkeretten.

Fredag 19. januar 2018
• Internettrevolusjonen har grunnleggende endret kommunikasjonsformene de siste tiårene. Joshua A.T. Fairfield, som nylig har gitt ut boka «Owned: Property, Privacy and New Digital Serfdom», spør om den digitale økonomien sender oss tilbake...
Torsdag 18. januar 2018
• The Guardian hadde tirsdag en sak der det hevdes at Norge uoffisielt sender signaler til Brussel om at Storbritannia ikke bør få en avtale med EU som er bedre enn EØS-avtalen, der Norge som kjent er pålagt å ta inn alle EU-lover på...
Onsdag 17. januar 2018
• I Jeløya-plattformen åpner Høyre, Frp og Venstre for storstilt overføring av offentlig tjenesteproduksjon til private. Flere steder i erklæringen står det at det er viktig å hindre at offentlige bedrifter gis særfordeler som fører til...
Tirsdag 16. januar 2018
Sps Trygve Slagsvold Vedum har sagt at de tre samarbeidspartiene, Venstre, Høyre og Frp, får fram det verste hos hverandre. Det er kanskje ikke helt presist, men når det kommer til sentralisering, kommersialisering av...
Mandag 15. januar 2018
• Mange medlemmer i politiske ungdomspartier er svært unge, og flere ungdomspartier har ingen nedre aldersgrense. Er du under 15 år, må foreldrene akseptere medlemskapet, men etter fylte 15 bestemmer ungdommene selv. Det er derfor på sin...
Lørdag 13. januar 2018
• Nå raser det inn med nye saker om uakseptabel oppførsel i kjølvannet av #metoo-kampanjen. I går trakk en fylkesordfører i Hedmark fra Senterpartiet seg, Frps parlamentariske nestleder har gjort det samme, og en framtredende politiker i...
Fredag 12. januar 2018
• Stortingets høring om Christine Meyers avgang som SSB-direktør ble avholdt onsdag, og med det bør saken være avsluttet. Finansdepartementet bør likevel trekke noen lærdommer av hvordan styringsdialogen har fungert. Finansminister Siv...
Torsdag 11. januar 2018
• VG hadde i går en gjennomgang av hvilke sykehus i Norge som gir hjerneinnfarktrammede raskest hjelp, basert på 2016-rapporten fra Norsk hjerneslagregister. Ved slag er det som kjent av svært stor betydning at pasientene kommer raskest...
Onsdag 10. januar 2018
• I dag er det duket for høring om Statistisk sentralbyrå (SSB) på Stortinget. Aftenpostens Trine Eilertsen skriver i den forbindelse at dette handler om uavhengigheten til den nasjonale statistikkprodusenten. Espen Søbye, som selv er ansatt...
Tirsdag 9. januar 2018
• Så var det altså ikke bare navnet – OsloMet – det handlet om når Høgskolen i Oslo og Akershus nå får universitetsstatus, men om en mer dyptgripende engelskspråklig vending. I dagens avis går det fram at rektor Curt Rice ikke lenger vil...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk