Tirsdag 3. mai 2016
FLYTTER MAKT: Senterpartiets Liv Signe Navarsete er sterkt kritisk til de lukkede forhandlingene mellom USA og EU om ny frihandelsavtale. Hun mener den omstridte avtalen vil frarøver folk makt. Foto: Monica Larsen Vegstein
Lekkede dokumenter viser at det norske demokratiet kan bli skadelidende, mener Senterpartiet:
Uroet etter lekkasjer
Undersak

Slik rammes

Norge

Arne Melchior er seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt og leder en utredning om hvilke konsekvenser en TTIP-avtale vil ha for Norge. Han forteller at avtalen kan få vidtrekkende konsekvenser på flere måter.

– Hvis TTIP-avtalen blir inngått, vil den selvfølgelig påvirke norsk næringsliv i de markedene som er berørt. Det vil si at det blir noe mer konkurranse fra USA i EU-markedet, og omvendt. Så er det et spørsmål om man i avtalen vil lykkes med ambisjonen om harmoniserte standarder og et samarbeid om politiske reguleringer mellom EU og USA. Harmoniserte standarder, for eksempel matvarestandarder, vil i så fall komme til Norge direkte gjennom EØS-avtalen, sier Melchior.

Den norske regjeringen har sagt at de ikke vil ta stilling til om Norge skal søke å tilslutte seg TTIP-avtalen, fremforhandle en egen lignende avtale med USA, eller holde seg helt utenfor før en ferdig TTIP-avtale foreligger.

– Det vi skal finne ut av er hva som er handlingsrommet for Norge. EU har sagt at det skal være åpning for at tredjeland kan tilslutte seg, sier NUPI-forskeren.

Utredningen skal etter planen overleveres næringsminister Monica Mæland i oktober.

– Hvilket kildemateriale har dere – vil dere se på en lekkasje av forhandlingstekster slik som den som kom i dag?

– Det er klart at vi søker best mulig informasjon, og at også lekkasjer av denne type er interessant for oss. Vi foretar intervjuer med folk som er nærmest mulig forhandlingene, og leser studier og annen relevant informasjon om avtalen.

Bekymret: Den kontroversielle TTIP-avtalen mellom USA og EU truer folkehelse, miljø og arbeidstakerrettigheter også i Norge, mener Senterpartiets Liv Signe Navarsete.

ttip

De hemmeligstemplede TTIP-dokumentene som ble lekket i går, varsler dårlig nytt for Norge. Det mener Liv Signe Navarsete, som sitter i Stortingets utenriks- og forsvarskomité for Senterpartiet.

Dokumentene bekrefter hvordan USA i forhandlingene om en frihandelsavtale med EU søker å bryte ned gjeldende reguleringer – og gjøre det tilnærmet umulig å innføre nye, mener Navarsete.

– Dette bekrefter det vi har advart mot tidligere: TTIP handler ikke om å innføre nye og høyere standarder i reguleringsregimet. Tvert imot, det er et «race to the bottom». Det handler om å fjerne reguleringer ment å sikre europeiske borgeres folkehelse, miljø og arbeidstakerrettigheter, sier hun til Klassekampen.

– USA er interessert i å bryte ned slike regulatoriske hindre, for å øke eksporten til det europeiske markedet, sier Navarsete.

Sp-politikeren viser til et brev signert 26 amerikanske senatorer til USAs egen forhandlingsleder, Michel Froman. I brevet omtales TTIP-forhandlingene som en mulighet til å «bryte ned barrierer». Europeiske reguleringer mot hormonbehandlet kjøtt og sprøytemiddel-grenser for frukt blir omtalt som slike regulatoriske hindre.

Fakta

TTIP-avtalen:

• TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) er en omfattende handels- og investeringsavtale som nå forhandles mellom EU og USA.

• Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) utreder nå hvilke konsekvenser avtalen kan få for Norge, på oppdrag fra regjeringen. Utredningen skal være ferdig i slutten av oktober i år.

• Kritikere mener at avtalen vil forringe både arbeider-, forbruker og miljøstandarder, og begrense det politiske handlingsrommet til nasjonale folkevalgte. De klager også på utbredt hemmelighold rundt forhandlingene.

Demokratisk problem

Klassekampen snakket med Navarsete i går kort tid etter at de 248 sidene, som skal utgjøre rundt en tredjedel av avtaleutkastene fra den siste runden med forhandlinger i april, ble offentliggjort av Greenpeace i Nederland. Hun understreker at hun må sette seg nærmere inn i dokumentene før hun uttaler seg uten forbehold, men førsteinntrykket er like fullt at TTIP er «alvorlig dårlig nytt» for Norge.

– Selv om TTIP er en avtale som i første omgang gjelder EU og USA, vil mye av den bli tatt inn i Norge bakveien via EØS. Særlig når vi har en regjering som er så positiv til avtalen, legger hun til.

– Umulig å regulere

Det verste med det lekkede avtaleutkastet er at det legger opp til at det skal bli tilnærmet umulig å innføre nye reguleringer, mener Sp-politikeren:

– For å innføre nye reguleringer, må man først sette seg ned og forhandle med selskapene som eventuelt rammes. Og dette må man gjøre før man fremmer forslagene til politisk behandling, sier Navarsete.

– Jeg mener det er det samme som å gjøre det nesten umulig å innføre nye reguleringer. Du kan jo tenke deg selv: Tror du vi i Norge kunne ha innført røykeloven om vi først måtte ha forhandlet med tobakksindustrien?

– Hva kan industrien true med, i så fall?

– Den kan gå til sak mot myndighetene. Man legger nemlig opp til at bevisbyrden for reguleringer skal snus på hodet, slik det er i USA i dag. Mens vi i Norge og Europa har «føre var-prinsippet», må myndigheten i USA vitenskapelig bevise at en regulering er nødvendig før den innføres. Og selskapene kan gå til sak mot myndighetene om de mener behovet ikke fullt ut er sannsynliggjort, sier Liv Signe Navarsete.

emiliee@klassekampen.no

kjetils@klassekampen.no

Fredag 19. januar 2018
UENIG OM JUSSEN: Per Andreas Bjørgan mener det er uheldig å gjøre dyptgripende endringer av offentlig sektor på grunn av svært teoretisk forståelse av EU-retten.
Torsdag 18. januar 2018
KLATRAR: No skal Torbjørn Røe Isaksen lære seg inntektssida på statsbudsjettet. – Eg ser han gjerne som Høgre-leiar og statsminister i framtida, seier fylkesleiar.
Onsdag 17. januar 2018
GRUVESJOKK: Ola Elvestuen blir ny miljøminister, men Venstre får ikkje stoppa at omstridt gruveavfall går ut i Førde­fjorden. – Ikkje til å tru, seier Natur og Ungdom.
Tirsdag 16. januar 2018
FOTEN NED: Knut Arild Hareide meiner vi ikkje har råd til store skattelettar i åra som kjem. Regjeringserklæringa er ei av dei vagaste han har lese.
Mandag 15. januar 2018
TRYGD: Beza betalte 300.000 kroner til staten, men fikk ikke trygd da barna ble født, eller da han mistet jobben.
Lørdag 13. januar 2018
STANS: Unge Høgre innfører umiddelbar alkoholforbod på ubestemt tid etter Riise-saka. Ungdomspartia er delt om alkoholbruk på partisamlingar.
Fredag 12. januar 2018
SPLITTER: Samme uke som partisekretær Kjersti Stenseng gikk beinhardt ut mot Hans Kristian Amundsen, ble han i et lukket møte på Stortinget tatt varmt i forsvar av klubblederen for Aps stortingsansatte, Ingunn Yssen.
Torsdag 11. januar 2018
STASING: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) takka for maten under NHOs gallamiddag. I same slengen lova han ei heilt ny reform.
Onsdag 10. januar 2018
BREMS: Selv om norsk økonomi går bedre, bør ikke arbeidstakerne forvente et bedre lønnsoppgjør i år. Det mener flere topper i norsk næringsliv.
Tirsdag 9. januar 2018
UROLIG: Sysselsettingsandelen i be­folkningen kryper stadig nedover. NHO-direktør Kristin Skogen Lund mener det er på tide å se på hvordan velferdsordningene fungerer.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk