Tirsdag 3. mai 2016
FLYTTER MAKT: Senterpartiets Liv Signe Navarsete er sterkt kritisk til de lukkede forhandlingene mellom USA og EU om ny frihandelsavtale. Hun mener den omstridte avtalen vil frarøver folk makt. Foto: Monica Larsen Vegstein
Lekkede dokumenter viser at det norske demokratiet kan bli skadelidende, mener Senterpartiet:
Uroet etter lekkasjer
Undersak

Slik rammes

Norge

Arne Melchior er seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt og leder en utredning om hvilke konsekvenser en TTIP-avtale vil ha for Norge. Han forteller at avtalen kan få vidtrekkende konsekvenser på flere måter.

– Hvis TTIP-avtalen blir inngått, vil den selvfølgelig påvirke norsk næringsliv i de markedene som er berørt. Det vil si at det blir noe mer konkurranse fra USA i EU-markedet, og omvendt. Så er det et spørsmål om man i avtalen vil lykkes med ambisjonen om harmoniserte standarder og et samarbeid om politiske reguleringer mellom EU og USA. Harmoniserte standarder, for eksempel matvarestandarder, vil i så fall komme til Norge direkte gjennom EØS-avtalen, sier Melchior.

Den norske regjeringen har sagt at de ikke vil ta stilling til om Norge skal søke å tilslutte seg TTIP-avtalen, fremforhandle en egen lignende avtale med USA, eller holde seg helt utenfor før en ferdig TTIP-avtale foreligger.

– Det vi skal finne ut av er hva som er handlingsrommet for Norge. EU har sagt at det skal være åpning for at tredjeland kan tilslutte seg, sier NUPI-forskeren.

Utredningen skal etter planen overleveres næringsminister Monica Mæland i oktober.

– Hvilket kildemateriale har dere – vil dere se på en lekkasje av forhandlingstekster slik som den som kom i dag?

– Det er klart at vi søker best mulig informasjon, og at også lekkasjer av denne type er interessant for oss. Vi foretar intervjuer med folk som er nærmest mulig forhandlingene, og leser studier og annen relevant informasjon om avtalen.

Bekymret: Den kontroversielle TTIP-avtalen mellom USA og EU truer folkehelse, miljø og arbeidstakerrettigheter også i Norge, mener Senterpartiets Liv Signe Navarsete.

ttip

De hemmeligstemplede TTIP-dokumentene som ble lekket i går, varsler dårlig nytt for Norge. Det mener Liv Signe Navarsete, som sitter i Stortingets utenriks- og forsvarskomité for Senterpartiet.

Dokumentene bekrefter hvordan USA i forhandlingene om en frihandelsavtale med EU søker å bryte ned gjeldende reguleringer – og gjøre det tilnærmet umulig å innføre nye, mener Navarsete.

– Dette bekrefter det vi har advart mot tidligere: TTIP handler ikke om å innføre nye og høyere standarder i reguleringsregimet. Tvert imot, det er et «race to the bottom». Det handler om å fjerne reguleringer ment å sikre europeiske borgeres folkehelse, miljø og arbeidstakerrettigheter, sier hun til Klassekampen.

– USA er interessert i å bryte ned slike regulatoriske hindre, for å øke eksporten til det europeiske markedet, sier Navarsete.

Sp-politikeren viser til et brev signert 26 amerikanske senatorer til USAs egen forhandlingsleder, Michel Froman. I brevet omtales TTIP-forhandlingene som en mulighet til å «bryte ned barrierer». Europeiske reguleringer mot hormonbehandlet kjøtt og sprøytemiddel-grenser for frukt blir omtalt som slike regulatoriske hindre.

Fakta

TTIP-avtalen:

• TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) er en omfattende handels- og investeringsavtale som nå forhandles mellom EU og USA.

• Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) utreder nå hvilke konsekvenser avtalen kan få for Norge, på oppdrag fra regjeringen. Utredningen skal være ferdig i slutten av oktober i år.

• Kritikere mener at avtalen vil forringe både arbeider-, forbruker og miljøstandarder, og begrense det politiske handlingsrommet til nasjonale folkevalgte. De klager også på utbredt hemmelighold rundt forhandlingene.

Demokratisk problem

Klassekampen snakket med Navarsete i går kort tid etter at de 248 sidene, som skal utgjøre rundt en tredjedel av avtaleutkastene fra den siste runden med forhandlinger i april, ble offentliggjort av Greenpeace i Nederland. Hun understreker at hun må sette seg nærmere inn i dokumentene før hun uttaler seg uten forbehold, men førsteinntrykket er like fullt at TTIP er «alvorlig dårlig nytt» for Norge.

– Selv om TTIP er en avtale som i første omgang gjelder EU og USA, vil mye av den bli tatt inn i Norge bakveien via EØS. Særlig når vi har en regjering som er så positiv til avtalen, legger hun til.

– Umulig å regulere

Det verste med det lekkede avtaleutkastet er at det legger opp til at det skal bli tilnærmet umulig å innføre nye reguleringer, mener Sp-politikeren:

– For å innføre nye reguleringer, må man først sette seg ned og forhandle med selskapene som eventuelt rammes. Og dette må man gjøre før man fremmer forslagene til politisk behandling, sier Navarsete.

– Jeg mener det er det samme som å gjøre det nesten umulig å innføre nye reguleringer. Du kan jo tenke deg selv: Tror du vi i Norge kunne ha innført røykeloven om vi først måtte ha forhandlet med tobakksindustrien?

– Hva kan industrien true med, i så fall?

– Den kan gå til sak mot myndighetene. Man legger nemlig opp til at bevisbyrden for reguleringer skal snus på hodet, slik det er i USA i dag. Mens vi i Norge og Europa har «føre var-prinsippet», må myndigheten i USA vitenskapelig bevise at en regulering er nødvendig før den innføres. Og selskapene kan gå til sak mot myndighetene om de mener behovet ikke fullt ut er sannsynliggjort, sier Liv Signe Navarsete.

emiliee@klassekampen.no

kjetils@klassekampen.no

Lørdag 21. juli 2018
debatt: Over­levende Helén Ingrid Andreassen fikk hat-telefoner da hun deltok i innvandrings­debatt. Men oppgjøret med ytre høyre etter 22. juli har uteblitt, sier hun – og derfor orker hun likevel.
Fredag 20. juli 2018
TREIGT: Betring av vilkår for tekstil­arbeidarar går altfor sakte, meiner Framtiden i våre hender. Dei ønskjer seg modigare politikarar.
Torsdag 19. juli 2018
VERSTING: Cruisetrafikken er miljø­svinet alle vil til livs. Men ikkje eitt av dei 100 cruiseskipa som er under planlegging verda over, siktar mot null­utslepp.
Onsdag 18. juli 2018
VERRE: Meieri­giganten Tine fryktar mjølkemangel dersom mykje storfe blir slakta på grunn av fôrmangel. Tine vil ha krisemøte med bøndene og regjeringa.
Tirsdag 17. juli 2018
INKASSOKRAV: Hvor mye penger har Erna Solberg lovet Nato å bruke på forsvar de neste årene? Det er spørsmålet Bjørnar Moxnes nå krever et klart svar på.
Mandag 16. juli 2018
TØRT: Tørken som nå rammer Østlandet kan bli en del av et normalt ustabilt klima. Det vil ramme jordbruket hardt. – Det er så dårlig at en blir deprimert av å gå i åkeren, sier bonde Anders Klaseie.
Lørdag 14. juli 2018
SKADEN SKJEDD: Tørken raserer kornavlingene på Østlandet og Norge får sitt dårligste kornår siden 1974. Det er allerede for seint å berge kornhøsten.
Fredag 13. juli 2018
SLITER: Mange personer som går på sosialhjelp eller lever på stønader, har ikke råd til å gå til tannlegen, reise på ferie eller delta i fritidsaktiviteter.
Torsdag 12. juli 2018
FULLT: Bergen, Flåm og Geiranger kneler under vekta av masseturismen. Lokalbefolkninga reagerer og vil ha færre turistar.
Onsdag 11. juli 2018
BØNDA IFRA NORD: Finnmark kan ramle heilt ut av Stortinget. Finnmarks fylkesordførar er likevel open for at areal skal telje mindre enn i dag når ein fordeler stortingsmandat.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk