Lørdag 20. februar 2016
2770 mål: Skulebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) har 2770 mål lærarane kan velje å bruke i norsk, engelsk, framandspråk, naturfag og matematikk. Ho meiner det ikkje er eit problem så lenge dei er frivillige. Foto: Siv Dolmen
• Ap-byråd: Forsvarer Oslo-skulens 2770 mål • SV og Raudt: Må redusere målinga
Strid om Oslos målfest
Undersak

Vil ha fleire kritiske lærarar

Torill Eide er mor til to elevar på barneskulen i Oslo og medlem av gruppa «Foreldreopprør i Osloskolen». Ho er redd dei 2770 måla er veldig styrande for kvardagen til elevar og lærarar.

– Desse måla er fragmentert og altfor detaljerte. I staden for å leggje vekt på å gje elevane ei djupare forståing og lære dei å sjå samanhengar, blir det viktig om dei kan to eller fire songar på engelsk, seier Eide.

Ho vil i staden at lærarane skal få meir rom:

– Dei er utdanna og må kunne få manøvrere sjølve. No må dei bruke tida på å rapportere status for 30 elevar innanfor alle desse måla, meiner ho.

– Men måla er jo frivillige?

– Ein må sjå dette i samband med andre tendensar i samfunnet. Lærarane blir bedne om å vere lojale. Det er dei bedne om av rektor, som har fått melding frå lengre opp i systemet, seier Eide, som legg vekt på at det er mange flinke lærarar i Osloskulen.

– Dersom du skulle lag eitt mål skulebyråd Tone Tellevik Dahl måtte oppfylle, kva skulle det vere?

– At det blir mange lærarar som tør å vere kritiske røyster i den offentlege debatten.

Audun Lysbakken
MÅLSTRID: Ap forsvarer Oslo-skulens mange tusen mål, men møter motbør hos eigne samarbeidsparti. No kan det bli omkamp etter skolanes målfest.

«Vi vil frigjøre tid så lærerne kan konsentrere seg om å følge opp elevenes læring. For å nå målet vil vi redusere kravene til dokumentasjon og rapportering i Osloskolen.»

Denne setninga er å finne i byrådserklæringa til byrådet i Oslo, der Ap, SV og MDG sit, og som Raudt stør.

Likevel er det ingenting som tyder på at skulebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) vil finne fram raudpenna og stryke nokre av dei 2770 måla hovudstadens grunnskuleelevar blir målt på:

– Eg synst det er flott at lærarar saman har laga læringsmål. Det er viktig å hugse at ingen bruker alle desse. Dette er innspel og framlegg for at lærarane skal spare tid, seier Dahl.

Ho meiner Oslos mange mål er ein naudsynt konsekvens av at den raudgrøne regjeringa ikkje laga nok kompetansemål i si tid.

– Det som er feilslått, er at det ikkje er kompetansemål for kvart trinn i læreplanane i Kunnskapsløftet, slik Ap ville, seier ho.

Fakta

Målstyring:

• Klassekampen viste i går korleis Oslo-skulen har 2770 mål for 1.–10. trinn i norsk, engelsk, framandspråk, matematikk og naturfag.

• Måla er «veiledende læringsmål for undervisningen», skriv Utdanningsetaten på sine heimesider.

• Det er opp til skulane om dei ønskjer å bruke alle, nokre eller ingen av måla, seier etaten.

Vil lærarane ha det?

I dag er det mål som skal vere oppfylt etter 2., 4., 7. og 10. trinn i norske læreplanar.

Ap-byråden meiner at årlege mål er kjærkomne i læraranes arbeid.

– Dette har lærarane sjølve etterspurt, seier Dahl, og viser til evalueringa av kunnskapsløftet.

– I gårsdagens avis var Utdanningsforbundet i Oslo svært kritiske til desse måla?

– Eg registrerer det, og det overraskar meg. Dette er ei innsamling av læraranes eigne innspel, forklarer Dahl.

– Dette er ei verktøykasse, og det er underleg å mistenkjeleggjere hjelpemidla. Vi er opptekne av å lage hjelpemiddel som gjev lærarane meir tid til å undervise, og vi arbeider med å sjå etter tidstjuvar i skulen, forklarer Tone Tellevik Dahl.

Møter kritikk

Men Tone Tellevik Dahl møter motstand frå SV og Raudt.

– Er 2770 mål passe for grunnskulen i Oslo, Audun Lysbakken?

– Nei, dette er heilt bak mål. Dette er ei målstyrings som har teke heilt av. Eg skjønar at intensjonen er å auke kvaliteten, men paradokset er at det går ut over undervisninga, seier SV-leiaren, som òg sit i Stortingets utdanningskomité.

– Kva tenkjer du om at Ap-byråden forsvarer måla?

– Det er velkjent at Ap og SV har eit ulikt syn på målstyring. Til dømes gjer SVs Inga Marte Thorkildsen ein kjempejobb i å fjerne stoppeklokkene i eldreomsorga i Oslo, seier han.

– Men lærarane rapporterte at dei brukte meir tid på rapportering etter at SV hadde styrt Kunnskapsdepartementet i åtte år?

– Det venstresida ikkje har vore gode nok på, er å lansere alternativ. Men no har vi og fagrørsla gode svar på korleis vi kan endre styringsfilosofi frå New Public Management til tillit, seier Lysbakken.

– Utdanningsetaten arbeider no med nye mål for dei praktisk-estetiske faga. Kva tenkjer du dersom Oslo-skulen har fleire mål etter at SV har vore i byråd i fire år?

Evenrud er kritisk

– Mi oppmoding er å ta grep for å redusere måla. Det er for mykje målstyring i Oslo-skulen no, seier Lysbakken.

Eivor Evenrud frå Raudt er nestleiar i kultur- og utdanningskomiteen i Oslo bystyre. Ho synst systemet er uforståeleg.

– Kvifor har ein gjort dette? Lærarane er jo sjølve i stand til å bryte ned kompetansemåla i læreplanen, seier ho.

Raudt-politikaren har sjølv arbeid i småskulen, og fryktar at det i praksis blir eit press for å følgje måla.

– Dei er frivillige, men gjev likevel ei retning. Eg hugsar at eg sjølv skulle svare på om elevane kunne «fortelle om og undre seg over egne opplevelser i naturen» (fyrste klasse, naturfag, journ. anm). Korleis måler ein eigentleg undring?

Evenrud meiner Ap-byråden no må lytte meir til fagforeiningane.

– Det er ikkje eg og andre politikarar som kan vite om dette er nyttig. Men når Utdanningsforbundet er kritiske, bør vi lytte til det.

politikk@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 20. februar 2016 kl. 15.22
Onsdag 25. april 2018
OPPSIDA: 70.000 nye arbeidsplasser i Norge innen 2050 og en inntjening på 220 milliarder kroner i året. Det kan bli resultatet om regjeringen investerer i karbonfangst og -lagring.
Tirsdag 24. april 2018
ÅPENHET: Eivor Evenrud (Rødt) er blitt kontaktet av lærere som har blitt kalt inn på teppet for å dele innlegg på Facebook. – Mange opplever en fryktkultur, sier hun.
Mandag 23. april 2018
TENKETANKER: Manifest-leder Magnus Marsdal mener Agenda blir kjøpt for å spre NHOs verdenssyn når tenketanken lager rapport om at folk må jobbe lenger i framtida.
Lørdag 21. april 2018
KRENKET: 61 lærere i Oslo har blitt gransket for krenking av elever siden innføringen av en ny «krenkeparagraf» i fjor. Lærere frykter at loven kan ­misbrukes.
Fredag 20. april 2018
KARAKTERER: Norge er flinkere til å innføre EU-regler enn EU-landene selv. Kun fire direktiver gjenstår, viser nye tall fra Esa.
Torsdag 19. april 2018
SKODDEHEIMEN: Utanriksopposisjonen på Stortinget vil ha svar om militsane i Syria.
Onsdag 18. april 2018
PROSESS: Ulsrud videregående skole i Oslo har åpnet sak mot lektor Simon Malkenes etter at han deltok i en debatt. Jurist Anine Kierulf mener terskelen for å begrense læreres ytringsfrihet må være høy.
Tirsdag 17. april 2018
FORSLAG: I SV skapar fleirtalet mot omskjering steile frontar. Både i Raudt og Miljøpartiet Dei Grøne kjem forslag om aldersgrense mot omskjering på agendaen i mai.
Mandag 16. april 2018
KRIG: Venstres leder Trine Skei Grande er nå fast medlem i regjeringens sikkerhetsutvalg. Hun lover åpen debatt om nye internasjonale operasjoner i ­Stortinget.
Lørdag 14. april 2018
STRAFF: Rebekka Borsch vil ha Venstre-landsmøtet med på at partifeller som trakasserer, skal kunne fratas tillitsverv. Statssekretæren forteller at hun i årevis har blitt trakassert av en lokallagsleder.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk