Lørdag 20. februar 2016
2770 mål: Skulebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) har 2770 mål lærarane kan velje å bruke i norsk, engelsk, framandspråk, naturfag og matematikk. Ho meiner det ikkje er eit problem så lenge dei er frivillige. Foto: Siv Dolmen
• Ap-byråd: Forsvarer Oslo-skulens 2770 mål • SV og Raudt: Må redusere målinga
Strid om Oslos målfest
Undersak

Vil ha fleire kritiske lærarar

Torill Eide er mor til to elevar på barneskulen i Oslo og medlem av gruppa «Foreldreopprør i Osloskolen». Ho er redd dei 2770 måla er veldig styrande for kvardagen til elevar og lærarar.

– Desse måla er fragmentert og altfor detaljerte. I staden for å leggje vekt på å gje elevane ei djupare forståing og lære dei å sjå samanhengar, blir det viktig om dei kan to eller fire songar på engelsk, seier Eide.

Ho vil i staden at lærarane skal få meir rom:

– Dei er utdanna og må kunne få manøvrere sjølve. No må dei bruke tida på å rapportere status for 30 elevar innanfor alle desse måla, meiner ho.

– Men måla er jo frivillige?

– Ein må sjå dette i samband med andre tendensar i samfunnet. Lærarane blir bedne om å vere lojale. Det er dei bedne om av rektor, som har fått melding frå lengre opp i systemet, seier Eide, som legg vekt på at det er mange flinke lærarar i Osloskulen.

– Dersom du skulle lag eitt mål skulebyråd Tone Tellevik Dahl måtte oppfylle, kva skulle det vere?

– At det blir mange lærarar som tør å vere kritiske røyster i den offentlege debatten.

Audun Lysbakken
MÅLSTRID: Ap forsvarer Oslo-skulens mange tusen mål, men møter motbør hos eigne samarbeidsparti. No kan det bli omkamp etter skolanes målfest.

«Vi vil frigjøre tid så lærerne kan konsentrere seg om å følge opp elevenes læring. For å nå målet vil vi redusere kravene til dokumentasjon og rapportering i Osloskolen.»

Denne setninga er å finne i byrådserklæringa til byrådet i Oslo, der Ap, SV og MDG sit, og som Raudt stør.

Likevel er det ingenting som tyder på at skulebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) vil finne fram raudpenna og stryke nokre av dei 2770 måla hovudstadens grunnskuleelevar blir målt på:

– Eg synst det er flott at lærarar saman har laga læringsmål. Det er viktig å hugse at ingen bruker alle desse. Dette er innspel og framlegg for at lærarane skal spare tid, seier Dahl.

Ho meiner Oslos mange mål er ein naudsynt konsekvens av at den raudgrøne regjeringa ikkje laga nok kompetansemål i si tid.

– Det som er feilslått, er at det ikkje er kompetansemål for kvart trinn i læreplanane i Kunnskapsløftet, slik Ap ville, seier ho.

Fakta

Målstyring:

• Klassekampen viste i går korleis Oslo-skulen har 2770 mål for 1.–10. trinn i norsk, engelsk, framandspråk, matematikk og naturfag.

• Måla er «veiledende læringsmål for undervisningen», skriv Utdanningsetaten på sine heimesider.

• Det er opp til skulane om dei ønskjer å bruke alle, nokre eller ingen av måla, seier etaten.

Vil lærarane ha det?

I dag er det mål som skal vere oppfylt etter 2., 4., 7. og 10. trinn i norske læreplanar.

Ap-byråden meiner at årlege mål er kjærkomne i læraranes arbeid.

– Dette har lærarane sjølve etterspurt, seier Dahl, og viser til evalueringa av kunnskapsløftet.

– I gårsdagens avis var Utdanningsforbundet i Oslo svært kritiske til desse måla?

– Eg registrerer det, og det overraskar meg. Dette er ei innsamling av læraranes eigne innspel, forklarer Dahl.

– Dette er ei verktøykasse, og det er underleg å mistenkjeleggjere hjelpemidla. Vi er opptekne av å lage hjelpemiddel som gjev lærarane meir tid til å undervise, og vi arbeider med å sjå etter tidstjuvar i skulen, forklarer Tone Tellevik Dahl.

Møter kritikk

Men Tone Tellevik Dahl møter motstand frå SV og Raudt.

– Er 2770 mål passe for grunnskulen i Oslo, Audun Lysbakken?

– Nei, dette er heilt bak mål. Dette er ei målstyrings som har teke heilt av. Eg skjønar at intensjonen er å auke kvaliteten, men paradokset er at det går ut over undervisninga, seier SV-leiaren, som òg sit i Stortingets utdanningskomité.

– Kva tenkjer du om at Ap-byråden forsvarer måla?

– Det er velkjent at Ap og SV har eit ulikt syn på målstyring. Til dømes gjer SVs Inga Marte Thorkildsen ein kjempejobb i å fjerne stoppeklokkene i eldreomsorga i Oslo, seier han.

– Men lærarane rapporterte at dei brukte meir tid på rapportering etter at SV hadde styrt Kunnskapsdepartementet i åtte år?

– Det venstresida ikkje har vore gode nok på, er å lansere alternativ. Men no har vi og fagrørsla gode svar på korleis vi kan endre styringsfilosofi frå New Public Management til tillit, seier Lysbakken.

– Utdanningsetaten arbeider no med nye mål for dei praktisk-estetiske faga. Kva tenkjer du dersom Oslo-skulen har fleire mål etter at SV har vore i byråd i fire år?

Evenrud er kritisk

– Mi oppmoding er å ta grep for å redusere måla. Det er for mykje målstyring i Oslo-skulen no, seier Lysbakken.

Eivor Evenrud frå Raudt er nestleiar i kultur- og utdanningskomiteen i Oslo bystyre. Ho synst systemet er uforståeleg.

– Kvifor har ein gjort dette? Lærarane er jo sjølve i stand til å bryte ned kompetansemåla i læreplanen, seier ho.

Raudt-politikaren har sjølv arbeid i småskulen, og fryktar at det i praksis blir eit press for å følgje måla.

– Dei er frivillige, men gjev likevel ei retning. Eg hugsar at eg sjølv skulle svare på om elevane kunne «fortelle om og undre seg over egne opplevelser i naturen» (fyrste klasse, naturfag, journ. anm). Korleis måler ein eigentleg undring?

Evenrud meiner Ap-byråden no må lytte meir til fagforeiningane.

– Det er ikkje eg og andre politikarar som kan vite om dette er nyttig. Men når Utdanningsforbundet er kritiske, bør vi lytte til det.

politikk@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 20. februar 2016 kl. 15.22
Tirsdag 23. oktober 2018
STERK I TROEN: Knut Arild Hareide hadde regnet med mellom tre og seks mandater fra Rogaland, men fikk ett. Nå står det om de usikre fylkene, som Oslo og Hordaland.
Mandag 22. oktober 2018
SKUFFET: Lokallagsleder Inge Takle Mæstad frykter en dypere splittelse i partiet etter det knusende Hareide-neder­laget i Rogaland. Han beskylder nestleder Olaug Bollestad for å opptre illojalt.
Lørdag 20. oktober 2018
FORTVILELSE: Kjell Ingolf Ropstad «dolket sin egen partileder i ryggen» med abort­utspill i VG, mener sentrale KrF-kilder.
Fredag 19. oktober 2018
MOT: Togtrafikken i nord og vest skal på anbud. Men om Sp og Ap får viljen sin kan det bli full stans i prosessen.
Torsdag 18. oktober 2018
ADVARER: Trusselen om et «uskikkelig» Frp i opposisjon kan ikke bety at Frp skal sitte i regjering til evig tid, sier Knut Arild Hareide. Samtidig advarer han Erna Solberg mot å legge seg opp i KrFs veivalg.
Onsdag 17. oktober 2018
VINN-VINN: Uansett hva KrF velger, vil Frp vinne på det, mener flere i Frp. – Vi er relativt gode på å være i opposisjon, sier Per-Willy Amundsen.
Tirsdag 16. oktober 2018
UT: 260 par har blitt nektet opphold i Norge siden 2017 på grunn av regler mot tvangsekteskap. Også frivillige ekteskap rammes, innrømmer Utlendingsnemnda.
Mandag 15. oktober 2018
OPP: Fra 2016 til 2017 gikk lederlønna i 40 statseide selskaper opp med 6,5 prosent i snitt. Nå tjener lederne i snitt 2,7 millioner kroner i året.
Lørdag 13. oktober 2018
MENNESKEFISKAR: Leiarar for misjonsorganisasjonane Normisjon og Troens Bevis trur KrF vil få mest gjennomslag i eit samarbeid med Ap og Sp.
Fredag 12. oktober 2018
PÅ RANDEN: KrFs veivalg splitter KrF Kvinner. Oddbjørg Minos, som trolig overtar som kvinneleder før partiets skjebnemøte, vil ikke si hvor hun står.