Lørdag 20. februar 2016
2770 mål: Skulebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) har 2770 mål lærarane kan velje å bruke i norsk, engelsk, framandspråk, naturfag og matematikk. Ho meiner det ikkje er eit problem så lenge dei er frivillige. Foto: Siv Dolmen
• Ap-byråd: Forsvarer Oslo-skulens 2770 mål • SV og Raudt: Må redusere målinga
Strid om Oslos målfest
Undersak

Vil ha fleire kritiske lærarar

Torill Eide er mor til to elevar på barneskulen i Oslo og medlem av gruppa «Foreldreopprør i Osloskolen». Ho er redd dei 2770 måla er veldig styrande for kvardagen til elevar og lærarar.

– Desse måla er fragmentert og altfor detaljerte. I staden for å leggje vekt på å gje elevane ei djupare forståing og lære dei å sjå samanhengar, blir det viktig om dei kan to eller fire songar på engelsk, seier Eide.

Ho vil i staden at lærarane skal få meir rom:

– Dei er utdanna og må kunne få manøvrere sjølve. No må dei bruke tida på å rapportere status for 30 elevar innanfor alle desse måla, meiner ho.

– Men måla er jo frivillige?

– Ein må sjå dette i samband med andre tendensar i samfunnet. Lærarane blir bedne om å vere lojale. Det er dei bedne om av rektor, som har fått melding frå lengre opp i systemet, seier Eide, som legg vekt på at det er mange flinke lærarar i Osloskulen.

– Dersom du skulle lag eitt mål skulebyråd Tone Tellevik Dahl måtte oppfylle, kva skulle det vere?

– At det blir mange lærarar som tør å vere kritiske røyster i den offentlege debatten.

Audun Lysbakken
MÅLSTRID: Ap forsvarer Oslo-skulens mange tusen mål, men møter motbør hos eigne samarbeidsparti. No kan det bli omkamp etter skolanes målfest.

«Vi vil frigjøre tid så lærerne kan konsentrere seg om å følge opp elevenes læring. For å nå målet vil vi redusere kravene til dokumentasjon og rapportering i Osloskolen.»

Denne setninga er å finne i byrådserklæringa til byrådet i Oslo, der Ap, SV og MDG sit, og som Raudt stør.

Likevel er det ingenting som tyder på at skulebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) vil finne fram raudpenna og stryke nokre av dei 2770 måla hovudstadens grunnskuleelevar blir målt på:

– Eg synst det er flott at lærarar saman har laga læringsmål. Det er viktig å hugse at ingen bruker alle desse. Dette er innspel og framlegg for at lærarane skal spare tid, seier Dahl.

Ho meiner Oslos mange mål er ein naudsynt konsekvens av at den raudgrøne regjeringa ikkje laga nok kompetansemål i si tid.

– Det som er feilslått, er at det ikkje er kompetansemål for kvart trinn i læreplanane i Kunnskapsløftet, slik Ap ville, seier ho.

Fakta

Målstyring:

• Klassekampen viste i går korleis Oslo-skulen har 2770 mål for 1.–10. trinn i norsk, engelsk, framandspråk, matematikk og naturfag.

• Måla er «veiledende læringsmål for undervisningen», skriv Utdanningsetaten på sine heimesider.

• Det er opp til skulane om dei ønskjer å bruke alle, nokre eller ingen av måla, seier etaten.

Vil lærarane ha det?

I dag er det mål som skal vere oppfylt etter 2., 4., 7. og 10. trinn i norske læreplanar.

Ap-byråden meiner at årlege mål er kjærkomne i læraranes arbeid.

– Dette har lærarane sjølve etterspurt, seier Dahl, og viser til evalueringa av kunnskapsløftet.

– I gårsdagens avis var Utdanningsforbundet i Oslo svært kritiske til desse måla?

– Eg registrerer det, og det overraskar meg. Dette er ei innsamling av læraranes eigne innspel, forklarer Dahl.

– Dette er ei verktøykasse, og det er underleg å mistenkjeleggjere hjelpemidla. Vi er opptekne av å lage hjelpemiddel som gjev lærarane meir tid til å undervise, og vi arbeider med å sjå etter tidstjuvar i skulen, forklarer Tone Tellevik Dahl.

Møter kritikk

Men Tone Tellevik Dahl møter motstand frå SV og Raudt.

– Er 2770 mål passe for grunnskulen i Oslo, Audun Lysbakken?

– Nei, dette er heilt bak mål. Dette er ei målstyrings som har teke heilt av. Eg skjønar at intensjonen er å auke kvaliteten, men paradokset er at det går ut over undervisninga, seier SV-leiaren, som òg sit i Stortingets utdanningskomité.

– Kva tenkjer du om at Ap-byråden forsvarer måla?

– Det er velkjent at Ap og SV har eit ulikt syn på målstyring. Til dømes gjer SVs Inga Marte Thorkildsen ein kjempejobb i å fjerne stoppeklokkene i eldreomsorga i Oslo, seier han.

– Men lærarane rapporterte at dei brukte meir tid på rapportering etter at SV hadde styrt Kunnskapsdepartementet i åtte år?

– Det venstresida ikkje har vore gode nok på, er å lansere alternativ. Men no har vi og fagrørsla gode svar på korleis vi kan endre styringsfilosofi frå New Public Management til tillit, seier Lysbakken.

– Utdanningsetaten arbeider no med nye mål for dei praktisk-estetiske faga. Kva tenkjer du dersom Oslo-skulen har fleire mål etter at SV har vore i byråd i fire år?

Evenrud er kritisk

– Mi oppmoding er å ta grep for å redusere måla. Det er for mykje målstyring i Oslo-skulen no, seier Lysbakken.

Eivor Evenrud frå Raudt er nestleiar i kultur- og utdanningskomiteen i Oslo bystyre. Ho synst systemet er uforståeleg.

– Kvifor har ein gjort dette? Lærarane er jo sjølve i stand til å bryte ned kompetansemåla i læreplanen, seier ho.

Raudt-politikaren har sjølv arbeid i småskulen, og fryktar at det i praksis blir eit press for å følgje måla.

– Dei er frivillige, men gjev likevel ei retning. Eg hugsar at eg sjølv skulle svare på om elevane kunne «fortelle om og undre seg over egne opplevelser i naturen» (fyrste klasse, naturfag, journ. anm). Korleis måler ein eigentleg undring?

Evenrud meiner Ap-byråden no må lytte meir til fagforeiningane.

– Det er ikkje eg og andre politikarar som kan vite om dette er nyttig. Men når Utdanningsforbundet er kritiske, bør vi lytte til det.

politikk@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 20. februar 2016 kl. 15.22
Fredag 19. januar 2018
UENIG OM JUSSEN: Per Andreas Bjørgan mener det er uheldig å gjøre dyptgripende endringer av offentlig sektor på grunn av svært teoretisk forståelse av EU-retten.
Torsdag 18. januar 2018
KLATRAR: No skal Torbjørn Røe Isaksen lære seg inntektssida på statsbudsjettet. – Eg ser han gjerne som Høgre-leiar og statsminister i framtida, seier fylkesleiar.
Onsdag 17. januar 2018
GRUVESJOKK: Ola Elvestuen blir ny miljøminister, men Venstre får ikkje stoppa at omstridt gruveavfall går ut i Førde­fjorden. – Ikkje til å tru, seier Natur og Ungdom.
Tirsdag 16. januar 2018
FOTEN NED: Knut Arild Hareide meiner vi ikkje har råd til store skattelettar i åra som kjem. Regjeringserklæringa er ei av dei vagaste han har lese.
Mandag 15. januar 2018
TRYGD: Beza betalte 300.000 kroner til staten, men fikk ikke trygd da barna ble født, eller da han mistet jobben.
Lørdag 13. januar 2018
STANS: Unge Høgre innfører umiddelbar alkoholforbod på ubestemt tid etter Riise-saka. Ungdomspartia er delt om alkoholbruk på partisamlingar.
Fredag 12. januar 2018
SPLITTER: Samme uke som partisekretær Kjersti Stenseng gikk beinhardt ut mot Hans Kristian Amundsen, ble han i et lukket møte på Stortinget tatt varmt i forsvar av klubblederen for Aps stortingsansatte, Ingunn Yssen.
Torsdag 11. januar 2018
STASING: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) takka for maten under NHOs gallamiddag. I same slengen lova han ei heilt ny reform.
Onsdag 10. januar 2018
BREMS: Selv om norsk økonomi går bedre, bør ikke arbeidstakerne forvente et bedre lønnsoppgjør i år. Det mener flere topper i norsk næringsliv.
Tirsdag 9. januar 2018
UROLIG: Sysselsettingsandelen i be­folkningen kryper stadig nedover. NHO-direktør Kristin Skogen Lund mener det er på tide å se på hvordan velferdsordningene fungerer.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk