Klassekampen.no
Lørdag 12. desember 2015
Framtidens Afrika skapes nå, på tvers av fagmiljøer og nasjoner.
Hacking for fred

Hver gang jeg ute og reiser får jeg høre at Norge er et land med mange ekstreme elementer. Mange forteller meg spesielt om byen Bergen som den mest ekstreme de har opplevd. Fjellene og fjordene rundt byene våre er ekstrem natur, tunnelene og veiene oppfattes som ekstreme byggverk. Et glass øl eller en pakke røyk har de mest ekstreme priser i verden. Til og med når det regner i Bergen, kommer det ned skarpe vanndråper som skjærer i huden. Norges pensjonsfond er også ekstremt ifølge mange av disse menneskene, i en verden med så mange land uten håp for fremtiden.

Denne gang var diskusjonen ved et bord ved Nilen i Juba i Sør-Sudan, torsdag for en uke siden. For andre gang deltok jeg i et #Peacehackcamp, en ukes fredsforum som bringer sammen representanter fra stabile afrikanske land som Kenya, Ghana, Rwanda, Tanzania og Zimbabwe for å jobbe sammen med over 100 delegater fra Sør-Sudan om hva som bygger opp under fred og stabilitet i disse landene. Hva er de sosiale og kulturelle faktorer som bidrar til fred? Hvordan oppfatter folk fred i post-konfliktland der stabilitet er oppnådd? Hva er, og hvordan sikre et godt styresett og stabilitet?

Også invitert til #Peacehackcamp er fredsaktivister, teknologiske innovatører og talspersoner for åpen kultur fra Norge, Colombia, Sveits og Tyskland. Vi kom sammen for å filme, hacke, kode, programmere, for å utvikle IKT-verktøy for innovative fredsbyggingsløsninger, tilpasset ulike sosiale medier og alle nivåer av mobilbrukere, på alle språk og på tvers av fagmiljøer. Meget populær var workshopen «Hvordan bygge din egen energikilde fra lokale materialer (Soldrevet mobillader)» ledet av ingeniørprofessor Timm Wille i Open Source Energy, et initiativ som gjør energieffektive løsninger tilgjengelig for alle gjennom et online bibliotek.

Det sørsudanske #PeaceHackCamp var en unik mulighet for unge mennesker som er rammet av en fortsatt brutal borgerkrig. Delegatene fikk mulighet til å bygge nettverk med innovatører. Alle deltakere fikk sjansen til å utveksle god praksis fra sine lokale fredsbyggende tiltak. SMS-verktøy og metoder mot hatytringer og internettvold fra Kenya, Rwanda og Zimbabwe ble presentert. Fra Tanzania fikk vi innsikt om bruk av IKT for å spre kunnskap om lokal jordbruk og samfunnsliv.

I stedet for at organisasjonene kjørte hvert sitt løp, fikk jeg her oppleve en nettverk av ulike aktører som bygger globale allianser og nettverk for fredsbyggende løsninger i verden gjennom bruk av digitale verktøy. I løpet av en hektisk uke fikk over 100 delegater innføring i hvordan man kan bruke billig smartphoneteknologi i konfliktløsning, klimatiltak, hvordan bruke medier mot etniske og religiøse hatytringer.

Ifølge den 29-årige Stephen Lagu, medisinstudent ved Juba universitet og lederen for #Peacehackcamp, handler det om å finne nye og innovative løsninger: «Ved å hacke oss til fred, der freden er vanskelig å nå, vil vi hjelpe å gjenreise mulighetene som finnes i det nyeste landet i verden, for en fredelig, rettferdig og suksessfull fremtid».

Jeg håper slike samarbeid på tvers kan inspirere mange unge mennesker til å delta i nasjonsbyggingsprosessen og samfunnsutviklingen i Sør-Sudan.

I et Norge med ulike ekstreme, splittende elementer og økende hatytringer knyttet til flyktningkrisen ser jeg at vi kan lære av det sørsudanske #PeaceHackCamp. Innovativ teknologi er viktig for å skape offentlig bevissthet. Og vi bør lære mer om fordelene med åpen og billig IKT som verktøy for fredsbygging og forsoning.

chinwosu@hotmail.com

Artikkelen er oppdatert: 16. desember 2015 kl. 13.14