Onsdag 9. desember 2015
Stridspris: Kaci Kullmann Five var nestleder da Nobelkomiteen ga fredsprisen til EU i 2012, her sammen med EU-toppene Jose Manuel Barroso, Herman Van Rompuy og Martin Schultz under seremonien i Oslo Rådhus. Nå blir hun saksøkt som styremedlem i Nobelstiftelsen. foto: cornelius poppe, ntb scanpix
• Millionsøksmål mot Nobelstiftelsen • Kaci Kullmann Five sitter i styret
Til sak mot fredspris til EU
UFRED: Nobelstiftelsen i Stockholm er saksøkt for åtte millioner kroner etter å ha utbetalt Nobels fredspris til EU i 2012. Nobelkomiteens leder Kaci Kullmann Five er norsk styremedlem.

nobel

Rett før hun som fersk komitéleder skal dele ut sin første pris, blir Kaci Kullmann Five stevnet for Stockholm tingrett.

Hun blir sammen med øvrige medlemmer av 2012-styret i Nobelstiftelsen møtt med krav om å betale tilbake prispengene som EU fikk for tre år siden.

– Nobelstiftelsen er målet for stevningen fordi den har det overordnede ansvaret for alle Nobels priser. Men det er den norske Nobelkomiteens mange brudd på Nobels testamente som gjør at saken blir reist, sier den svenske fredsforskeren Jan Øberg til Klassekampen.

Han står bak stevningen sammen med tidligere fredsprisvinner Mairead Maguire, den amerikanske fredsaktivisten David Swanson og Nobel Peace Prize Watch (NPPW), der juristen Fredrik Heffermehl er en sentral aktør.

Fakta

Nobelstiftelsen:

• Nobelstiftelsen ble grunnlagt i 1900. Den forvalter Alfred Nobels formue og alle prisene som deles ut i hans navn.

• Den norske Nobelkomité deler ut Nobels fredspris.

• Kaci Kullmann Five har siden 2009 representert Nobel­komiteen i stiftelsens styre.

• Nobelstiftelsens styre fra 2012 er saksøkt av en gruppe fredsforkjempere, med krav om å betale tilbake pengene som ble gitt til EU som prisvinner.

• Saksøkerne mener dette er et skoleeksempel på brudd med Alfred Nobels testamente.

Omstridt pris

Med Thorbjørn Jagland som leder og Kaci Kullmann Five som nestleder tildelte Nobelkomiteen i oktober 2012 fredsprisen på åtte millioner kroner til Den europeiske union. I Norge var det sterk strid om prisen. Det ble arrangert motdemonstrasjon i tillegg til det tradisjonelle fakkeltoget på prisdagen 10. desember i Oslo.

«Utdelingen strider åpenbart mot Alfred Nobels vilje og testamente», heter det i stevningen.

– Nobelkomiteen har stått bak en rekke tildelinger i strid med de anti-militaristiske prinsippene i Nobels testamente. Det lar seg ikke gjøre å prøve alle for retten, sier Jan Øberg.

Utløste krig

– Hvorfor er prisen til EU valgt som prøvesak?

– Denne prisen illustrerer hvor langt Nobelkomiteen har fjernet seg fra Nobels vilje. Flere EU-land har atomvåpen, og EU satser tungt på opprustning. EU har et omfattende militært samarbeid med Nato, og ikke med FN, sier Øberg.

– Da EU for en gangs skyld klarte å snakke med en stemme i utenrikspolitikken, ved å oppmuntre Slovenia og Kroatia til å bryte ut av Jugoslavia ved inngangen til 1990-tallet, ble krigen i Bosnia resultatet. Det var ikke bra å gi fredsprisen til en organisasjon som utløste krig ved å oppløse en europeisk nasjon. Og nå skal flere EU-land til å bombe i Syria, legger han til.

– Er det realistisk at en sak som denne kommer opp for retten?

– Jeg er ikke jurist. For meg er det viktigste at opinionen skal få kjennskap til Nobelkomiteens brudd med Nobels testamente, med aksept fra Nobelstiftelsen.

Lang kontrovers

Søksmålet i Stockholm kommer etter flere år med kontroverser mellom Fredrik Heffermehl og hans meningsfeller og Nobelkomiteens ledelse og sekretariat.

Etter at Kaci Kullmann Five tok over som leder etter Jagland og Olav Njølstad som sekretær etter Geir Lundestad, skrev de to i høst et 18 siders svar på Heffermehls kritikk. Her blir Heffermehl og Nobel Peace Prize Watch beskyldt for «lite overbevisende og til dels spekulative» tolkninger av testamentet og Nobels vilje.

Nobelstiftelsen i Stockholm deler ut Nobelprisen i fysikk, kjemi, medisin og litteratur, samt fredsprisen, som den norske Nobelkomiteen står for. Den svenske stiftelsesloven sier at styret har ansvaret for at stiftelsens formål blir fulgt, noe også Nobelstiftelsen erkjente våren 2012.

Kaci Kullmann Five sier at hun ikke vil kommentere en sak som er brakt inn for retten og viser til Nobelstiftelsens direktør Lars Heikensten.

Han er også omfattet av stevningen, sammen med styremedlemmer fra 2012 som daværende styreleder Magnus Storch og den berømte historikeren Peter Englund. Vi fikk ikke kontakt med Heikensten i går.

alfs@klassekampen.no

Lørdag 24. februar 2018
STYRKAR: Oslo-politiet sender ein ekstra politibetent til det tverretatlege senteret som skal avdekka arbeidslivskriminalitet og flyttar ansvaret for oppfølging av politiets rolle.
Fredag 23. februar 2018
IDEOLOGISK: Oslo Arbeidersamfunn ber partiet vedta nytt prinsipprogram på lands­møtet i 2019. Parti­sekretær Kjersti Stenseng er ikke fremmed for tanken.
Torsdag 22. februar 2018
ØKER: Tallet på asylsøkere fra Tyrkia økte med 84 prosent i 2017. Flertallet tilhører den muslimske gülenbevegelsen, som Tyrkia kaller en terror­organisasjon.
Onsdag 21. februar 2018
MATTETRØBBEL: Studien som skal legge grunnlag for beslutningen om å gå inn i Natos rakettskjold, er utsatt. Årsaken er avanserte regnestykker.
Tirsdag 20. februar 2018
NY PLAN: I 2013 lanserte Stoltenberg-regjeringa prosjektet ferjefri E39 med ferdigstilling innan 20 år. No førebur Statens vegvesen ei utsetjing på 17 år.
Mandag 19. februar 2018
VOLD: Beboere på Holmlia i Oslo knytter en av volds­episodene det siste året til usunn æreskultur.
Lørdag 17. februar 2018
TYNN IS: Ap har stilt sju vilkår til regjeringa for å kunne seie ja til EUs tredje energimarknadspakke og Acer. Men dette er garantiar regjeringa ikkje kan gje, forklarer ekspert.
Fredag 16. februar 2018
LOJALITET: Nabolagslojaliteten er noe av det beste med Holmlia, skal vi tro de som bor der. – En slik lojalitet kan også misbrukes, advarer Dara Goldar.
Torsdag 15. februar 2018
LYS I LAMPA: Ap krev nye svar frå regjeringa for å gå med på energimarknadspakka. Sp-leiar Trygve Magnus Slagsvold Vedum trur fleirtalet i Aps stortingsgruppe er mot heile pakka.
Onsdag 14. februar 2018
VEND I TIDE: Fleire av dei største laga i Arbeidarpartiet går i stikk motsett retning av Masud Gharahkhanis stramme asyl­politikk.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk