Mandag 7. desember 2015
Tull!

• I en stortingsmelding fra mai i år om globalisering og handel gikk regjeringen inn for å fase ut alle eksportsubsidier i landbruket innen utgangen av 2019. I forrige uke sluttet alle partiene på Stortinget seg til dette, bortsett fra Sp. I norsk sammenheng handler subsidiene først og fremst om eksport av Jarlsbergost til markeder i USA og Australia. Ifølge Norges Bondelag er det snakk om rundt 130 millioner liter melk, ni prosent av totalproduksjonen. Det tilsvarer den samlede produksjonen i Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud og Akershus. Bondelaget har regnet ut at mellom 1000 og 1500 melkebruk vil måtte nedlegges. Kjøttproduksjonen vil også rammes og betydelige grasarealer vil bli lagt brakk.

• Dette er et svært dårlig og ugjennomtenkt forslag. Det er tåpelig symbolpolitikk å fjerne eksportsubsidiene som et ensidig norsk tiltak. I den grad fjerning av denne, relativt sett minimale støtten vil være et forhandlingskort i internasjonale forhandlinger, kan Norge selvfølgelig legge Jarlsberg-osten på bordet, men som ensidig tiltak er det fullstendig meningsløst. Dumping av eksportsubsidierte landbruksprodukter er et stort problem for utviklingsland. Det underminerer hjemmemarkedene og gjør det vanskeligere å drive bærekraftig landbruk. Men Jarlsbergosten er ikke en del av en slik dumpingeksport. Den selges i svært betalingsdyktige markeder.

• Det er heller ikke statlige penger som går til å støtte Jarlsbergosten. Støtten er selvfinansierende gjennom prisutjevningsordningen, som gjør at alle melkeprodusenter får samme pris uavhengig av geografisk lokalisering. Det gis også støtte til melkedistribusjon i Nord-Norge og til skolemelk. Ordningen sikrer like vilkår for alle meieriene som deltar. Bønder som leverer melk til Q-meieriene vil bli like hardt rammet som Tine-bønder. Det eneste forsvarlige er å beholde støtten. Den bør først avvikles gjennom forhandlinger, der USA og EU forplikter seg til å gjøre det samme. Dette er tom symbolpolitikk, som bare rammer norske bønder og næringsmiddelindustri. Man kaster ikke forhandlingskortene før forhandlingene har begynt.

Tirsdag 23. oktober 2018
• Kringkastingsrådet har mottatt 110 klager på at NRK brukte Civita-leder Kristin Clemet som ekspertkommentator under dekningen av valget i Sverige i september i år. Om lag 75 av klagene kom som resultat av en kampanje på partiet Rødts...
Mandag 22. oktober 2018
• Norsk politikk er blitt revitalisert etter at Knut Arild Hareide for tre uker siden rådet KrF til å sondere mulighetene for en historisk regjeringskoalisjon med Ap og Sp. Etter et år hvor norsk politikk...
Lørdag 20. oktober 2018
• Denne uka avholdes økonomifestivalen Kåkånomics i Stavanger. Der møtes økonomer, politikere og helt vanlige siddiser for å drøfte små og store økonomiske spørsmål. Et gjennomgangstema på flere arrangementer er det økonomiske...
Fredag 19. oktober 2018
• Onsdag ble det klart at det britiske selskapet Go-Ahead har slått NSB og svenske SJ i konkurransen om å få kjøre tog på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen. Det er i tråd med den blåblå regjeringens plan for norsk togtrafikk, hvor den...
Torsdag 18. oktober 2018
• Det er underlige tider i norsk politikk. De siste dagene har flere politikere på borgerlig side skrudd opp retorikken i et forsøk på å beholde Kristelig Folkeparti som støtteparti for regjeringen. Tirsdag advarte statsminister Erna Solberg...
Onsdag 17. oktober 2018
• VGs sak «Tre brødre på Tolga» avdekket grove overtramp fra kommune og helsevesen mot de tre brødrene Lars Peder, Arvid og Magnus Holøyen. De tre fikk alle diagnosen psykisk utviklingshemmet, uten at de fikk vite om det og uten utredning.
Tirsdag 16. oktober 2018
• Noen av Norges mest toneangivende politiske kommentatorer har de siste dagene satt i gang et regelrett hardkjør mot Kristelig Folkepartis leder Knut Arild Hareide. De karakteriserer hans forsøk på å få partiet med seg over blokkgrensa som...
Mandag 15. oktober 2018
• «Skjebnedagen», kalte de den. Onsdag i forrige uke hadde de ansatte i Danmarks Radio (DR) fått beskjed om å være tilgjengelige fra klokka åtte om morgenen. Da telefonene sluttet å kime to timer seinere, hadde 205 medarbeidere fått sparken.
Fredag 12. oktober 2018
• Det britiske sosialdemokratiske partiet Labour publiserte i forbindelse med sitt landsmøte i Liverpool forrige måned en video som oppsummerer partiets program framover. Videoen ligger som hovedsak på hjemmesida og har som hovedbudskap at...
Torsdag 11. oktober 2018
• De siste ukene har Klassekampen skrevet flere saker om regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform. Reformen ble innført i 2015 og innebærer årlige kutt på 0,5 prosent for alle statlige virksomheter. I årets nasjonalbudsjett...