Torsdag 19. november 2015
Røkke-kupp

• Fredag i forrige uke la fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) fram sjømatindustrimeldingen i Tromsø. Som Klassekampen skrev lørdag, foreslår hun å avvikle den gamle samfunnskontrakten trålerflåten har hatt med fiskeindustri og lokalsamfunn på kysten. Det sentrale her var at trålerne hadde plikt til å levere råstoff til fiskeindustrien på land, og denne industrien hadde en aktivitetsplikt som forutsetning for konsesjonen. I Aspakers forslag som er basert på Tveterås-utvalgets innstilling, skal det fremdeles være leveringsplikt, men den flyttes fra lokalsamfunn som Båtsfjord til fylkesnivå.

• Professor Torbjørn Trondsen ved Norges fiskerihøgskole sier til NTB at det er et paradoks at stortingsmeldingen ender opp med å fjerne siste rest av forpliktelser til å forsyne industrien med råstoff. Da blir det enda lettere å stikke av med verdiene i fiskeriene som kystfolket har hevd på. Hvis ikke trålerne kan utføre samfunnsoppdraget de har fått, må kvoten i stedet flyttes over til andre fartøytyper som er i stand til å gjøre jobben, hevder han. I dag er det 41 ulike konsesjoner rundt hele kysten. Hele 30 av disse konsesjonene er kontrollert av Kjell Inge Røkke-rederiet Havfisk AS. Røkke vil alene tjene over en halv milliard kroner på opplegget fra Aspaker.

• Sjømatindustrimeldingen har vakt sterke reaksjoner. «En krigserklæring mot Finnmark og kystsamfunnene», sier ordfører i Lebesby kommune, Stine Akselsen (Ap), til Finnmark Dagblad. Ordfører Alf E. Jakobsen (Ap) i Hammerfest sier at regionaliseringen av leveringsplikten er en katastrofe for landindustrien i Finnmark og Nordland. Myndighetene har i lengre tid latt seg presse av offensive trålerrederiene. I stedet for å håndheve regelverket, og frata dem konsesjonen når den ikke oppfylles, har myndighetene latt seg drive fra skanse til skanse. Når regjeringen så endelig kommer med en stortingsmelding, ser den helt bort fra samfunnsansvaret og legger seg på rygg for trålernæringen. Storkapitalen får utforme landets fiskeripolitikk. Det får dramatiske konsekvenser for sysselsetting, næringsvirksomhet og bosetting i nord. Fiskekvotene må leveres tilbake til kystfiskerne.

Lørdag 18. november 2017
• Rettssaken der Greenpeace og Natur og Ungdom har saksøkt staten for utvinningstillatelsene for olje og gass i 23. konsesjonsrunde går for fulle tilhørerbenker i Oslo tingrett. For den som er opptatt av klimaspørsmål, er det svært mye...
Fredag 17. november 2017
• Onsdag arrangerte en rekke fagforeninger i byggebransjen i Oslo-området politisk streik. De streikendes hovedkrav er et midlertidig forbud mot bemanningsbransjen på bygge- og anleggsområdet i hovedstadsregionen. Streiken er ledd i en...
Torsdag 16. november 2017
• Forhandlingene om britisk EU-utmelding er ganske fastlåst. EUs forhandlingsopplegg går ut på å avklare hva utmeldingen skal koste før man går videre til samtaler om de konkrete vilkårene for framtidig samarbeid: overgangsordninger og...
Onsdag 15. november 2017
• Regjeringen gikk i går på nederlag i Stortinget i striden om de såkalte oktoberbarna. Et stortingsflertall bestående av samtlige opposisjonspartier, inkludert Venstre og KrF, vedtok en midlertidig stans i returene av enslige mindreårige...
Tirsdag 14. november 2017
• Tidligere SSB-sjef Christine Meyer har i flere sammenhenger uttalt at Siv Jensens inngripen mot hennes omorganisering av Statistisk sentralbyrå, har vært et anslag mot byråets uavhengighet, til tross for at departementet har vide...
Mandag 13. november 2017
• Etter de siste dagenes dramatiske strid om Statistisk sentralbyrå har mange mediekommentatorer problemer med å se forbi det faktum at finansminister Siv Jensen er Frp-leder og innvandringskritiker, mens avtroppende SSB-sjef Christine Meyer...
Lørdag 11. november 2017
• Regionreformen har vært en av de dårligst planlagte i norsk forvaltningshistorie. Et av de verste forslagene er Viken-regionen, som er en sammenslåing av Buskerud, Akershus og Østfold. Den nye regionen vil bli landets desidert største, med...
Fredag 10. november 2017
• Leder av Oslo Arbeidersamfunn, Fredrik Mellem, har skrevet brev til LO i Oslo der han ber fagbevegelsen nekte Norges Kommunistiske Parti (NKP) plass i 1. mai-toget. Han ber samtidig vakter slå ned på bruk av symboler som «stjerner, hammer...
Torsdag 9. november 2017
• De ambisiøse fylkesordførerne i Hordaland og Sogn og Fjordane, Anne Gine Hestetun (Ap) og Jenny Følling (Sp), hadde som mål å samle alle de fire vestlandsfylkene til en felles region. Slik gikk det ikke. Rogaland og Møre og Romsdal hoppet...
Onsdag 8. november 2017
• Lekkasjene fra advokatselskapet Appleby som Aftenposten publiserer i Norge, avslører hvordan de største amerikanske, multinasjonale selskapene opererer. Tidligere har skatteomgåelser fra Facebook, Apple, Google, Amazon, Microsoft,...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk