Torsdag 19. november 2015
Røkke-kupp

• Fredag i forrige uke la fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) fram sjømatindustrimeldingen i Tromsø. Som Klassekampen skrev lørdag, foreslår hun å avvikle den gamle samfunnskontrakten trålerflåten har hatt med fiskeindustri og lokalsamfunn på kysten. Det sentrale her var at trålerne hadde plikt til å levere råstoff til fiskeindustrien på land, og denne industrien hadde en aktivitetsplikt som forutsetning for konsesjonen. I Aspakers forslag som er basert på Tveterås-utvalgets innstilling, skal det fremdeles være leveringsplikt, men den flyttes fra lokalsamfunn som Båtsfjord til fylkesnivå.

• Professor Torbjørn Trondsen ved Norges fiskerihøgskole sier til NTB at det er et paradoks at stortingsmeldingen ender opp med å fjerne siste rest av forpliktelser til å forsyne industrien med råstoff. Da blir det enda lettere å stikke av med verdiene i fiskeriene som kystfolket har hevd på. Hvis ikke trålerne kan utføre samfunnsoppdraget de har fått, må kvoten i stedet flyttes over til andre fartøytyper som er i stand til å gjøre jobben, hevder han. I dag er det 41 ulike konsesjoner rundt hele kysten. Hele 30 av disse konsesjonene er kontrollert av Kjell Inge Røkke-rederiet Havfisk AS. Røkke vil alene tjene over en halv milliard kroner på opplegget fra Aspaker.

• Sjømatindustrimeldingen har vakt sterke reaksjoner. «En krigserklæring mot Finnmark og kystsamfunnene», sier ordfører i Lebesby kommune, Stine Akselsen (Ap), til Finnmark Dagblad. Ordfører Alf E. Jakobsen (Ap) i Hammerfest sier at regionaliseringen av leveringsplikten er en katastrofe for landindustrien i Finnmark og Nordland. Myndighetene har i lengre tid latt seg presse av offensive trålerrederiene. I stedet for å håndheve regelverket, og frata dem konsesjonen når den ikke oppfylles, har myndighetene latt seg drive fra skanse til skanse. Når regjeringen så endelig kommer med en stortingsmelding, ser den helt bort fra samfunnsansvaret og legger seg på rygg for trålernæringen. Storkapitalen får utforme landets fiskeripolitikk. Det får dramatiske konsekvenser for sysselsetting, næringsvirksomhet og bosetting i nord. Fiskekvotene må leveres tilbake til kystfiskerne.

Tirsdag 16. januar 2018
Sps Trygve Slagsvold Vedum har sagt at de tre samarbeidspartiene, Venstre, Høyre og Frp, får fram det verste hos hverandre. Det er kanskje ikke helt presist, men når det kommer til sentralisering, kommersialisering av...
Mandag 15. januar 2018
• Mange medlemmer i politiske ungdomspartier er svært unge, og flere ungdomspartier har ingen nedre aldersgrense. Er du under 15 år, må foreldrene akseptere medlemskapet, men etter fylte 15 bestemmer ungdommene selv. Det er derfor på sin...
Lørdag 13. januar 2018
• Nå raser det inn med nye saker om uakseptabel oppførsel i kjølvannet av #metoo-kampanjen. I går trakk en fylkesordfører i Hedmark fra Senterpartiet seg, Frps parlamentariske nestleder har gjort det samme, og en framtredende politiker i...
Fredag 12. januar 2018
• Stortingets høring om Christine Meyers avgang som SSB-direktør ble avholdt onsdag, og med det bør saken være avsluttet. Finansdepartementet bør likevel trekke noen lærdommer av hvordan styringsdialogen har fungert. Finansminister Siv...
Torsdag 11. januar 2018
• VG hadde i går en gjennomgang av hvilke sykehus i Norge som gir hjerneinnfarktrammede raskest hjelp, basert på 2016-rapporten fra Norsk hjerneslagregister. Ved slag er det som kjent av svært stor betydning at pasientene kommer raskest...
Onsdag 10. januar 2018
• I dag er det duket for høring om Statistisk sentralbyrå (SSB) på Stortinget. Aftenpostens Trine Eilertsen skriver i den forbindelse at dette handler om uavhengigheten til den nasjonale statistikkprodusenten. Espen Søbye, som selv er ansatt...
Tirsdag 9. januar 2018
• Så var det altså ikke bare navnet – OsloMet – det handlet om når Høgskolen i Oslo og Akershus nå får universitetsstatus, men om en mer dyptgripende engelskspråklig vending. I dagens avis går det fram at rektor Curt Rice ikke lenger vil...
Mandag 8. januar 2018
• Utsendinger fra Nord-Korea og Sør-Korea skal i morgen møtes til høynivåsamtaler for første gang på over to år. Møtet skjer i grensebyen Panmunjom og skal handle om OL som arrangeres i Sør-Korea i februar, samt andre temaer. I sin...
Lørdag 6. januar 2018
• Greenpeace og Natur og Ungdom tapte rettssaken mot staten om 23. konsesjonsrunde for oljeleting i Barentshavet var i strid med Grunnloven. Samtidig avviste Oslo tingrett statens primære påstand om at første ledd i §112 i Grunnloven, den...
Fredag 5. januar 2018
• I Eftas overvåkingsorgan, Esa, sitter det 60 folk som nærmest har til hovedoppgave å overvåke Norge og sørge for EU-tilpasning og liberalisering. Arbeidet overfor Norge drives betydelig mer iherdig enn det som foregår i EU-området for...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk