Lørdag 31. oktober 2015
Inndekning

• Regjeringen anslår at flyktningtilstrømningen til Norge vil belaste neste års statsbudsjett med 9,5 milliarder kroner. Dette regnestykket baserer seg på at det vil komme 33.000 asylsøkere til landet, selv om statsminister Erna Solberg (H) understreket at det er «betydelig usikkerhet» i anslagene. Det kan altså bli betydelig flere. Totalt vil regningen kunne bli 85 milliarder kroner over de neste seks årene. For å sikre inndekning tar regjeringen 1,2 milliarder fra oljefondet, mens 1,8 milliarder hentes inn ved å justere skatteopplegget. Det varslede kuttet i formuesskatten reverseres, og det blir en forsiktig endring av trinnskatten. Likevel opprettholdes de kostbare kuttene i selskaps- og personskatten. Ellers kuttes det litt hist og her, samlet 2,3 milliarder, der systematikken ikke alltid er like lett å forstå.

• Det største bidraget til å finansiere asylstrømmen kommer fra bistandsbudsjettet. Hele 4,2 milliarder kroner hentes fra dette budsjettet. Den langsiktige bistanden gjennom frivillige organisasjoner kuttes fra 1,6 milliarder kroner til 670 millioner. Kuttet i bistandsbudsjettet er dramatisk og altfor stort. Det kan være all grunn til omdisponeringer, men da må midlene gå til tiltak overfor flyktningene i nærområdene, Syria, Tyrkia, Jordan og Libanon. Statsminister Erna Solberg (H) har også tatt til orde for en stor internasjonal giverlandskonferanse for Syria, et initiativ som må etterfølges av betydelige bevilgninger. Den største svakheten med statsbudsjettet er likevel at det ikke settes av tilstrekkelig midler til bosetting av flyktninger i kommunene. I dag er dette en av de største flaskehalsene i norsk asylpolitikk. Det viktigste tiltaket for å få fortgang i bosettingen er å kompensere kommunene for økte utgifter.

• Det er ikke vanskelig å finne inndekning for 9,5 milliarder kroner på et norsk statsbudsjett. Det mest opplagte er å innstille de varslede skattelettelsene. Med dagens kronekurs, som er svært gunstig for næringslivet, er det ingen grunn til å redusere selskapsskatten. I dagens situasjon framstår, som LO-leder Gerd Kristiansen påpeker i dagens avis, skattekutt som stadig mer meningsløst.

Fredag 23. februar 2018
• Alle som har pusset opp hjemme eller sittet i et borettslagsstyre, vet at det i byggeprosjekter kan tilkomme ekstra utgifter. Kanskje var ikke grunnen som antatt, det elektriske anlegget måtte i tillegg oppgraderes, eller arbeidet tok...
Torsdag 22. februar 2018
• Den generelle kriminaliteten i samfunnet øker ikke, men det er urovekkende at flere barn og ungdom trekkes inn i kriminelle miljøer. En oppsummering fra Sør-Vest politidistrikt, som er omtalt i Stavanger Aftenblad, viser at kriminaliteten...
Onsdag 21. februar 2018
• Arbeiderpartiets stortingsgruppe har utformet en liste med «forutsetninger» som må innfris før partiet kan godkjenne EUs tredje energimarkedspakke, inkludert tilslutning til det overnasjonale energibyrået Acer. Det er høyst uklart hvem det...
Tirsdag 20. februar 2018
• Økonomiprofessor Dani Rodrik skriver i en artikkel i Project Syndicate om den doble trusselen mot det som gjerne kalles det «det liberale demokratiet». Rodrik hevder at det under de fleste demokratiske gjennombrudd er to krefter på banen.
Mandag 19. februar 2018
• I desember 2002 døde to afghanere i amerikansk fangenskap i et militæranlegg i Bagram. Amerikanske soldater lenket fangene til taket, og slo og sparket dem over flere dager til de til slutt døde. Den ene fangen, drosjesjåføren Dilawar...
Lørdag 17. februar 2018
• Norge er midt inne i en større forsvarsdebatt der det er påvist store svakheter i den nasjonale forsvarsevnen. De militære even­tyrene i Afghanistan og Libya er sterkt omstridt og har ikke gitt landet større trygghet – snarere tvert imot.
Fredag 16. februar 2018
• I 2015 fikk Høyre/Frp-regjeringen med støtte fra Venstre flertall for å endre arbeidsmiljøloven slik at det ble enklere for arbeidsgivere å ansette folk midlertidig. Forslaget ble begrunnet med de mest fantasifulle argumenter fra daværende...
Torsdag 15. februar 2018
• Fylkestinget i Vest-Agder vedtok denne uka å bevilge 25 millioner kroner til etableringen av et nytt kunstmuseum i en ombygd kornsilo i Kristiansand. Det har lenge stått strid om dette prosjektet. Den har handlet om på hvilke premisser det...
Onsdag 14. februar 2018
• Utenriksdepartementet har bedt lovavdelingen i Justisdepartementet om en ny vurdering av forslaget om å knytte Norge til EUs energiregulatorbyrå, Acer. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier at lovavdelingen skal vurdere om norsk...
Tirsdag 13. februar 2018
• Tidligere professor i samfunnsplanlegging og kulturforståelse ved Universitetet i Tromsø, Nils Aarsæther, skriver i Aftenposten at stortingsvedtaket om å slå sammen Finnmark og Troms, på tvers av fylkestingsvedtak, er et stort feilgrep.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk