Lørdag 31. oktober 2015
Inndekning

• Regjeringen anslår at flyktningtilstrømningen til Norge vil belaste neste års statsbudsjett med 9,5 milliarder kroner. Dette regnestykket baserer seg på at det vil komme 33.000 asylsøkere til landet, selv om statsminister Erna Solberg (H) understreket at det er «betydelig usikkerhet» i anslagene. Det kan altså bli betydelig flere. Totalt vil regningen kunne bli 85 milliarder kroner over de neste seks årene. For å sikre inndekning tar regjeringen 1,2 milliarder fra oljefondet, mens 1,8 milliarder hentes inn ved å justere skatteopplegget. Det varslede kuttet i formuesskatten reverseres, og det blir en forsiktig endring av trinnskatten. Likevel opprettholdes de kostbare kuttene i selskaps- og personskatten. Ellers kuttes det litt hist og her, samlet 2,3 milliarder, der systematikken ikke alltid er like lett å forstå.

• Det største bidraget til å finansiere asylstrømmen kommer fra bistandsbudsjettet. Hele 4,2 milliarder kroner hentes fra dette budsjettet. Den langsiktige bistanden gjennom frivillige organisasjoner kuttes fra 1,6 milliarder kroner til 670 millioner. Kuttet i bistandsbudsjettet er dramatisk og altfor stort. Det kan være all grunn til omdisponeringer, men da må midlene gå til tiltak overfor flyktningene i nærområdene, Syria, Tyrkia, Jordan og Libanon. Statsminister Erna Solberg (H) har også tatt til orde for en stor internasjonal giverlandskonferanse for Syria, et initiativ som må etterfølges av betydelige bevilgninger. Den største svakheten med statsbudsjettet er likevel at det ikke settes av tilstrekkelig midler til bosetting av flyktninger i kommunene. I dag er dette en av de største flaskehalsene i norsk asylpolitikk. Det viktigste tiltaket for å få fortgang i bosettingen er å kompensere kommunene for økte utgifter.

• Det er ikke vanskelig å finne inndekning for 9,5 milliarder kroner på et norsk statsbudsjett. Det mest opplagte er å innstille de varslede skattelettelsene. Med dagens kronekurs, som er svært gunstig for næringslivet, er det ingen grunn til å redusere selskapsskatten. I dagens situasjon framstår, som LO-leder Gerd Kristiansen påpeker i dagens avis, skattekutt som stadig mer meningsløst.

Torsdag 24. mai 2018
• Konsekvensene av såkalt fritt skolevalg i Oslo-skolen er ulykksalige og bidrar til å forsterke sosiale og etniske skillelinjer. I går gikk 67 lærere og andre ansatte ved Bjørnholt videregående skole ut i Aftenposten og fortalte hvordan...
Onsdag 23. mai 2018
• I dag blir det klart om de fagorganiserte i offentlig sektor sier ja til ny pensjonsavtale. Kritikerne hevder at den er usolidarisk fordi de eneste som vil tjene på den, er den fjerdeparten som greier å jobbe til de er 67 år eller lenger.
Tirsdag 22. mai 2018
• «Det jeg ikke makter i egenskap av menneske», skriver Karl Marx, «det makter jeg gjennom pengene». Det hjelper ikke å ha et kall, påpeker han, hvis du ikke også har økonomi til å realisere det: «Hvis jeg føler...
Lørdag 19. mai 2018
• Nord-Korea har reagert på militærøvelsen «Max Thunder» mellom USA og Sør-Korea. Pyongyang har også truet med å avlyse toppmøtet mellom Kim Jong-un og Donald Trump i juni. Trump har lagt stor personlig prestisje i møtet med den...
Fredag 18. mai 2018
• Mandag satte 92-årige Magna Enbusk fra Bugøynes i Sør-Varanger seg på en buss hyret inn av bygdelaget. Det gjorde hun sammen med en rekke andre eldre, som ikke hadde anledning til å stemme digitalt i folkeavstemningen om sammenslåingen av...
Onsdag 16. mai 2018
Det lå i byen Toronto,bortgjemt, en gammel fane.Hundrede år hadde gulnetdens barnetroskyldige duk;men slik som pressede blomsterbærer et gjenskjær av vårenlyste det blekt av den timenda fanen ble tatt i...
Tirsdag 15. mai 2018
• Nasjonalstatene har vært mer seiglivete enn mange kosmopolitter trodde. Kampen for demokrati, reformer til fordel for arbeiderklassen og framveksten av velferdsstaten har i stor grad skjedd innenfor nasjonalstatens rammer. Til tross for...
Mandag 14. mai 2018
• Når Israel i dag feirer 70 år som selvstendig stat, er det mot et mørkt bakteppe. Bare i helga har to unge palestinere blitt skutt og drept, mens 175 er skadet, ifølge ­palestinske helsearbeidere. Siden fredagsprotestene langs grensen til...
Lørdag 12. mai 2018
• Aps stortingsrepresentant Jan Bøhler fra Oslo ble i går intervjuet i Klassekampen om ungdomskriminaliteten i hovedstadens østlige bydeler, som vokser fordi politiet taper kampen mot gjengene. Han mener det er en åpenbar sammenheng mellom...
Fredag 11. mai 2018
• President Donald Trumps beslutning om å trekke USA fra atomavtalen med Iran er et svært negativt uttrykk for landets manglende respekt for internasjonale avtaler og vilje til alenegang. Det gir et signal om at Washington vil støtte ethvert...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk