Fredag 30. oktober 2015
Skuffet: Allerede i juni krevde Sametinget plass i Mediemangfoldsutvalget. Sametingsråd Henrik Olsen er skuffet over kulturminister Thorhild Widvey. Foto: Kenneth Hætta, Sametinget
• Sametinget anklager Widvey for diskriminering • Krever plass i Mediemangfoldsutvalget
Utestengt fra medieutvalg
Undersak

Ber Widvey snu

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik ber kulturminister Thorhild Widvey om å utvide Mediemangfoldsutvalget med én representant for minoriteter.

– På bakgrunn av Omods henvendelse har vi nå kontaktet Kulturdepartementet. Den klare oppfordringen er at mediemangfoldsutvalget utvides, slik at flere grupper representeres, svarer Sunniva Ørstavik på e-post via kommunikasjonsavdelingen.

Ørstavik påpeker at det ikke første er gangen hun mottar klager på ensidig sammensetning av offentlige råd og utvalg som er blitt nedsatt av departementene.

– Vi har ved flere anledninger henvendt oss til departementene og pekt på at offentlige råd og utvalg ofte mangler minoritetsrepresentasjon. Jeg stiller meg derfor undrende til at vi nok en gang ser dette, sier Ørstavik.

«Blendahvitt»: Ingen med minoritetsbakgrunn er representert i Mediemangfoldsutvalget. Foto: Siv Dolmen
Akhenaton de Leon
Mariann Wolmann Magga
Sametinget anklager kulturminister Thorhild Widvey (H) for å utestenge samiske interesser fra Mediemangfoldsutvalget.

Medier

– Alt tyder på at dette er en bevisst utestenging. I sin ytterste konsekvens mener jeg derfor at dette er diskriminering, sier sametingsråd Henrik Olsen, som er saksansvarlig for mediesaker i Sametinget.

Tidligere i høst nedsatte kulturminister Thorhild Widvey et utvalg som skal vurdere mediemangfold, og som skal munne ut i en offentlig NOU-rapport. Utvalget er ledet av Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås og består av ti medlemmer.

Men verken samer eller andre etniske minoriteter er representert i rådet. I et brev til kulturministeren krever derfor Sametinget svar på hvorfor kulturministeren ikke har tatt med noen som har kjennskap til samiske mediers behov og interesser.

Dette til tross for at sametingsrådet i et møte med Kulturdepartementets ledelse allerede i juni krevde å bli representert. Ifølge konsultasjonsavtalen som er inngått mellom Stortinget og Sametinget skal også sametinget tas med på råd i viktige saker.

– Kulturministeren har ønsket at dette skulle være et bredt sammensatt utvalg, noe det store antallet medlemmer i utvalget også skulle signalisere. Vi er svært skuffet over at hun likevel ikke finner plass til én representant med kompetanse på samiske medier, sier Henrik Olsen.

Fakta

Mediemangfolds­utvalget:

• Utvalg nedsatt 18. september av kulturminister Thorhild Widvey (H).

• Skal vurdere statens økonomiske virkemidler for økt mediemangfold.

• Har elleve medlemmer, blant andre Knut Olav Åmås (leder), Gunnar Stavrum, (Nettavisen), Olav T. Sandnes (TV 2) og kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen (NRK).

Sametinget er spesielt opptatt av NRK, som er pålagt å styrke samisk språk, identitet og kultur av Stortinget gjennom NRK-plakaten.

– NRK er en veldig viktig og tung aktør i det samiske mediebildet. Vi vil sørge for at de også i framtida skal ha en sterk posisjon og mulighet til å utvikle seg. Også de samiske avisene har spesielle utfordringer, fordi de har en liten målgruppe og dermed mindre potensial for inntekter enn mange andre aviser, sier Olsen, som er valgt inn for Norske Samers Riksforbund på Sametinget.

– Sakte kveling

I fjor forsøkte Thorhild Widvey å kutte fire millioner kroner av produksjonsstøtten til samiske aviser, eller tilsvarende 16 prosent. Forslaget ble nedstemt av opposisjonen på Stortinget. Arbeiderpartiets mediepolitiske talsperson på Sametinget, Mariann Wollmann Magga, mener regjeringen fører en samefiendtlig mediepolitikk.

– Det vi ser når budsjettene legges fram, er en politikk som vil føre til sakte kveling av samisk språk og kultur, sier Magga, som er leder av nærings- og kulturkomiteen på Sametinget.

Hun synes det er selvmotsigende å snakke om et mangfoldsutvalg for medier, når det samiske perspektivet ikke er tatt med. Dette var også noe hun tok opp da Sametinget var på Stortinget i september for å avholde sin plenumssamling.

– De samiske mediene er spesielt utsatt. Skal de klare å holde tritt med utviklingen i mediebransjen, må også deres interesser ivaretas i et slikt utvalg, sier Magga.

Hun legger til at det ikke bare er på medieområdet at regjeringen stenger samiske interesser ute når viktige utvalg skal besettes.

– Manglende monoritetrepresentasjon er blitt regelen framfor unntaket, sier hun.

Widvey klages inn

Sametinget får støtte fra Organisasjonen mot offentlig diskriminering (Omod). Leder Akhenaton de Leon har klaget Kulturdepartementet inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet for å ha nedsatt et «blendahvitt» mediemangfoldsutvalg.

– Dette utvalget er besatt med folk som beveger seg langt oppe i samfunnshierarkiet. Jeg vil heller kalle dette for et eliteutvalg enn et mangfoldsutvalg, sier de Leon.

I klagen ber Omod Likestillings- og diskrimineringsombudet om å undersøke nærmere hva som er bakgrunnen for at verken innvandrere, samer eller andre minoriteter er representert.

– 30 prosent av Oslos befolkning har minoritetsbakgrunn. De kjøper også medieprodukter. Er det sånn at kulturministeren ikke synes det er relevant hva de mener om medieutviklingen, spør de Leon.

Han synes det er vanskelig å tro at det er en forglemmelse, all den stund Sametinget varslet departementet god tid i forveien om at de ville ha en plass.

– Alt tyder på at dette er en bevisst handling. Spørsmålet vi ønsker svar på, er hvor og hvem i systemet som tok avgjørelsen. Og hvorfor var ikke kulturministeren mer kritisk til sammensetningen?

Statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag i Kulturdepartementet understreker at de ønsker en mangfoldig sammensetning av offentlige utvalg, men at det ikke var plass til en samisk representant i Mediemangfoldsutvalget.

– Vi ønsker oss et effektivt utvalg og vil derfor at det ikke skal ha altfor mange medlemmer, samtidig som det må ha kompetanse til å vurdere en rekke økonomiske, teknologiske og medievitenskapelige spørsmål. Det har derfor vært nødvendig å gjøre et utvalg av fagpersoner og representanter fra forskjellige deler av mediesektoren, svarer Borgundvaag på e-post. Han legger til at det vil være mulig for andre interessegrupper å komme med innspill til utvalgets arbeid underveis.

jonas.braekke@klassekampen.no

Mandag 20. august 2018
Nicolai Tangens modernistiske kunstsamling er bredt anerkjent blant eksperter. Men flere stiller spørsmål ved om den kan trekke 150.000 besøkende til Kunstsiloen i Kristiansand.
Lørdag 18. august 2018
Den har vært omtalt som verdens beste samling av nordisk modernisme. Men hva skjuler seg egentlig i kunstsamlingen til Nicolai Tangen?
Fredag 17. august 2018
Flere forskere mener pressen har spekulert for mye i Sandberg-saken. – Spekulasjoner hører hjemme i private samtaler, sier Elisabeth Eide.
Torsdag 16. august 2018
Mari Skurdal er ansatt som Klassekampens nye ansvarlige redaktør. Hun varsler at hun vil løfte utenriks- og kommentar­stoffet i avisa.
Onsdag 15. august 2018
God kjønnsbalanse til tross: Menn diskuterer teknologi og økonomi, mens kvinner diskuterer omsorg, abortlov og metoo under Arendalsuka.
Tirsdag 14. august 2018
Arendalsuka gjenskaper forskjellene i det norske lobby-systemet, ifølge en ny rapport.
Mandag 13. august 2018
Dansk Folkeparti har lansert en egen nettavis. Frp sier de ville gjort det samme om de hadde ressursene.
Lørdag 11. august 2018
På ett år har seks ansatte ved norske kunstutdanninger mistet jobben eller sagt opp etter varsler om seksuell trakassering. Er kunstskolene verst i klassen?
Fredag 10. august 2018
– Pengemakten må ikke få skyve maktbalansen i samfunnet, advarer Martin Kolberg (Ap). Han frykter at høyresida er i ferd med å vinne kampen om tankene.
Torsdag 9. august 2018
Vektere leid inn til Øyafestivalen har skift på opptil 13 timer flere dager i strekk.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk