Tirsdag 27. oktober 2015
Bredt forlik

• Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum tok på partiets landsstyremøte i går til orde for et bredt politisk flyktningforlik i Stortinget. Han viser til at landet står overfor en svært uoversiktlig og vanskelig situasjon med den store migrasjonsbølgen. Det er snakk om dimensjoner og varighet som vi ennå ikke helt kjenner omfanget av. I denne situasjonen påpeker Sp-lederen det åpenbare: Hvis vi tar gale valg nå, vil det kunne skape store utfordringer i lang tid framover. Et bredt forankret innvandrings- og integreringsforlik i Stortinget er derfor helt nødvendig. En slik ekstraordinær krise kan ikke håndteres gjennom partipolitisk strid og ved polarisert offentlig debatt alene. Vi er helt avhengig av en praktisk fungerende stat, og myndigheter som setter i verk de tiltakene som er nødvendige, på grunnlag av en politikk med brei støtte og forankring i Stortinget og befolkningen.

• I denne sammenhengen har mange partier og miljøer mye å bidra med ettersom de legger forskjellig vekt på de ulike sidene av flyktningkrisa. Vedum har helt rett i at et innvandringsforlik vil sette store krav til politikere og partier. Likevel krever situasjonen at partitaktiske hensyn legges til side. «Et forlik må speile tyngdeforholdet i Stortinget, og vi må støtte de utøvende myndigheter og regjeringens arbeid med å få iverksatt politikken», sier Sp-lederen.

• Det er åpenbart at et slik forlik må bygge på Norges humanitære arv og forpliktelser, samtidig som det inneholder tiltak på hva som kan gjøres for å få mer kontroll på innvandringen. I går fikk Senterpartiets initiativ støtte fra Ap-leder Jonas Gahr Støre. Han sier til NTB at vi i nyere norsk historie aldri har hatt bedre muligheter for å få til et bredt samarbeid om asyl- og flyktningpolitikken. Dermed ligger alt til rette for et bredt og samlende nasjonalt forlik, forutsatt at den sittende regjeringen ikke spikrer alt fast gjennom interne drøftinger og så går til støttepartiene Venstre og KrF. Skal dette bli samlende for hele det politiske spekteret, må regjeringen snarest mulig ta kontakt med alle partiene på Stortinget for felles drøftinger og samtaler.

Tirsdag 16. januar 2018
Sps Trygve Slagsvold Vedum har sagt at de tre samarbeidspartiene, Venstre, Høyre og Frp, får fram det verste hos hverandre. Det er kanskje ikke helt presist, men når det kommer til sentralisering, kommersialisering av...
Mandag 15. januar 2018
• Mange medlemmer i politiske ungdomspartier er svært unge, og flere ungdomspartier har ingen nedre aldersgrense. Er du under 15 år, må foreldrene akseptere medlemskapet, men etter fylte 15 bestemmer ungdommene selv. Det er derfor på sin...
Lørdag 13. januar 2018
• Nå raser det inn med nye saker om uakseptabel oppførsel i kjølvannet av #metoo-kampanjen. I går trakk en fylkesordfører i Hedmark fra Senterpartiet seg, Frps parlamentariske nestleder har gjort det samme, og en framtredende politiker i...
Fredag 12. januar 2018
• Stortingets høring om Christine Meyers avgang som SSB-direktør ble avholdt onsdag, og med det bør saken være avsluttet. Finansdepartementet bør likevel trekke noen lærdommer av hvordan styringsdialogen har fungert. Finansminister Siv...
Torsdag 11. januar 2018
• VG hadde i går en gjennomgang av hvilke sykehus i Norge som gir hjerneinnfarktrammede raskest hjelp, basert på 2016-rapporten fra Norsk hjerneslagregister. Ved slag er det som kjent av svært stor betydning at pasientene kommer raskest...
Onsdag 10. januar 2018
• I dag er det duket for høring om Statistisk sentralbyrå (SSB) på Stortinget. Aftenpostens Trine Eilertsen skriver i den forbindelse at dette handler om uavhengigheten til den nasjonale statistikkprodusenten. Espen Søbye, som selv er ansatt...
Tirsdag 9. januar 2018
• Så var det altså ikke bare navnet – OsloMet – det handlet om når Høgskolen i Oslo og Akershus nå får universitetsstatus, men om en mer dyptgripende engelskspråklig vending. I dagens avis går det fram at rektor Curt Rice ikke lenger vil...
Mandag 8. januar 2018
• Utsendinger fra Nord-Korea og Sør-Korea skal i morgen møtes til høynivåsamtaler for første gang på over to år. Møtet skjer i grensebyen Panmunjom og skal handle om OL som arrangeres i Sør-Korea i februar, samt andre temaer. I sin...
Lørdag 6. januar 2018
• Greenpeace og Natur og Ungdom tapte rettssaken mot staten om 23. konsesjonsrunde for oljeleting i Barentshavet var i strid med Grunnloven. Samtidig avviste Oslo tingrett statens primære påstand om at første ledd i §112 i Grunnloven, den...
Fredag 5. januar 2018
• I Eftas overvåkingsorgan, Esa, sitter det 60 folk som nærmest har til hovedoppgave å overvåke Norge og sørge for EU-tilpasning og liberalisering. Arbeidet overfor Norge drives betydelig mer iherdig enn det som foregår i EU-området for...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk