Tirsdag 27. oktober 2015
Bredt forlik

• Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum tok på partiets landsstyremøte i går til orde for et bredt politisk flyktningforlik i Stortinget. Han viser til at landet står overfor en svært uoversiktlig og vanskelig situasjon med den store migrasjonsbølgen. Det er snakk om dimensjoner og varighet som vi ennå ikke helt kjenner omfanget av. I denne situasjonen påpeker Sp-lederen det åpenbare: Hvis vi tar gale valg nå, vil det kunne skape store utfordringer i lang tid framover. Et bredt forankret innvandrings- og integreringsforlik i Stortinget er derfor helt nødvendig. En slik ekstraordinær krise kan ikke håndteres gjennom partipolitisk strid og ved polarisert offentlig debatt alene. Vi er helt avhengig av en praktisk fungerende stat, og myndigheter som setter i verk de tiltakene som er nødvendige, på grunnlag av en politikk med brei støtte og forankring i Stortinget og befolkningen.

• I denne sammenhengen har mange partier og miljøer mye å bidra med ettersom de legger forskjellig vekt på de ulike sidene av flyktningkrisa. Vedum har helt rett i at et innvandringsforlik vil sette store krav til politikere og partier. Likevel krever situasjonen at partitaktiske hensyn legges til side. «Et forlik må speile tyngdeforholdet i Stortinget, og vi må støtte de utøvende myndigheter og regjeringens arbeid med å få iverksatt politikken», sier Sp-lederen.

• Det er åpenbart at et slik forlik må bygge på Norges humanitære arv og forpliktelser, samtidig som det inneholder tiltak på hva som kan gjøres for å få mer kontroll på innvandringen. I går fikk Senterpartiets initiativ støtte fra Ap-leder Jonas Gahr Støre. Han sier til NTB at vi i nyere norsk historie aldri har hatt bedre muligheter for å få til et bredt samarbeid om asyl- og flyktningpolitikken. Dermed ligger alt til rette for et bredt og samlende nasjonalt forlik, forutsatt at den sittende regjeringen ikke spikrer alt fast gjennom interne drøftinger og så går til støttepartiene Venstre og KrF. Skal dette bli samlende for hele det politiske spekteret, må regjeringen snarest mulig ta kontakt med alle partiene på Stortinget for felles drøftinger og samtaler.

Lørdag 16. juni 2018
• Andelen innbyggere med høyere utdanning har aldri vært høyere i Norge, skriver Kommunal Rapport basert på tall fra Statistisk sentralbyrå. 33,4 prosent av befolkningen over 16 år har nå minst treårig høyere utdanning fra universitet eller...
Fredag 15. juni 2018
• Mímir Kristjánsson skriver i boka «Hva ville Gerhardsen gjort?» at Arbeiderpartiet tidligere så seg selv som en representant for «det store arbeidende folk». Ja, partiet kompromisset med storkapitalen, men kontrakten med velgerne var at...
Torsdag 14. juni 2018
• Topplederne i åtte store statlige selskap fikk til sammen nesten 100 millioner kroner i lønn i fjor. Seks ledere i statlig eide selskaper tjente over ti millioner kroner. Det kom fram i statens eierskapsmelding som ble presentert denne...
Onsdag 13. juni 2018
• Regjeringen går inn for mer enn en dobling av antallet US Marines i Norge, fra 330 til 700 soldater. De skal ikke bare være stasjonert på Værnes i Trøndelag, men også på Setermoen i Indre Troms. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og...
Tirsdag 12. juni 2018
• Det politiske landskapet endrer seg sterkt i flere land. I Sverige, som har riksdagsvalg til høsten, tegnes det nå et bilde av tre nærmest jevnstore partier, Socialdemokraterna, Moderaterna og Sverigedemokraterna. På forrige ukes...
Mandag 11. juni 2018
• VG presenterte lørdag en gjennomarbeidet sak om gjengkriminalitet i hovedstaden. Den handlet om et ungdomsmiljø på Holmlia sørøst i Oslo, som etter hvert utviklet seg til å bli en hardbarket kriminell gjeng med kontakter til nettverk i...
Lørdag 9. juni 2018
• Norsk forsvarspolitikk er et bedrøvelig skue. Først ble store deler av forsvaret lagt ned fordi datidas strateger mente Russland aldri ville utgjøre en eksistensiell trussel mot Norge. I stedet skulle alle ressurser settes inn på å levere...
Fredag 8. juni 2018
• Ap har i dag en oppslutning et sted i overkant av 20 prosent, mens Høyre er blitt Norges største parti uten særlige tegn til styringsslitasje. Hvis denne situasjonen vedvarer, kan det også få betydning for partiene i sentrum. KrF sliter...
Torsdag 7. juni 2018
• I dag er det offisiell åpning av utstillingen «Gerhard Munthe. Eventyrlig design» på Nasjonalgalleriet i Oslo. I morgen åpnes salene for publikum. Gerhard Munthe (1849–1929) var inspirert av utenlandske retninger som art nouveau og...
Onsdag 6. juni 2018
• Pew Research Centre kom nylig med rapporten «Being Christian in Western Europe». Vårt Land har skrevet om undersøkelsen som er gjennomført i 15 vesteuropeiske land. Den viser blant annet at aktive kirkegjengere i Norge er mest...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk