Klassekampen.no
Onsdag 7. oktober 2015
Farlig kunnskap?

Religion

Du blander kortene, Per Tore Dahlen, i ditt tilsvar 1. oktober til mitt spalteinnlegg 24. september der jeg stilte noen utfordrende spørsmål om hva vi mener med kristne verdier. Det var spenningen mellom det radikalt medmenneskelige menneskesynet i jesusfortellingene i Nye testamentet og det eksklusive frelsessynet som ligger latent i de historisk betingete trosdogmene, som jeg var opptatt av. Jeg tok til orde for at vi som kirke har en vei å gå mot å formulere et universelt gudsbilde og et universelt religiøst-humanistisk menneskesyn som utvider de tidsbetingete trosformuleringene som vår kirke og andre trossamfunn bygger på.

I stedet for å gå inn på dette spørsmålet, velger du å karakterisere religionshistorikere som livsfarlige for troen, for de ikke har peiling på hva religion egentlig dreier seg om. Dine fordommer mot en hel faggruppe kan jeg vanskelig gjøre noe med, men jeg undrer meg.

At historisk kunnskap om religion er mer nødvendig enn noensinne, minnes vi daglig om gjennom nyhetssendingene som forteller om religiøse grupper som slår hverandre i hjel med gudsord og Sannheten som legitimering. Mennesker med ulike religioner og verdier skal leve tett på hverandre fremover. Det er her kunnskapen kommer inn, om hvordan hellige tekster er blitt til, om hvordan trosformuleringer er dannet gjennom tidsprosesser. Den menneskeskapte siden av religion må stadig ses på med kritiske, humanistiske briller.

Religionenes kjerne, den individuelle troen, mystikken, gudsopplevelsen, Gud, er et annet bord som ingen historisk disiplin hverken kan sannhetserklære eller avfeie. Som religionshistoriker er det ikke min oppgave å preke troens sannheter, det er andre fagfolk bedre utdannet til. Men jeg kan ut fra min fagbakgrunn minne om at religion uten kunnskap kan være farlig.

gro.steinsland@iln.uio.no

Artikkelen er oppdatert: 13. oktober 2015 kl. 12.22