Onsdag 12. august 2015
Uakseptabelt

• Spørsmålet om Norge skal inngå bilaterale investeringsavtaler med voldgiftsklausuler har vært en gjenganger i norsk statsforvaltning og juridisk miljø i flere tiår. Siden 1995 har myndighetene satt stopp for inngåelse av slike avtaler av hensyn til Grunnloven. NHO har kontinuerlig presset på og har karakterisert regjeringens handlemåte for «pinlig særnorsk obstruksjonspolitikk», med henvisning til at det globalt skjer en eksplosiv økning i slike avtaler. I 2002 kom Justisdepartementets lovavdeling med en grundig gjennomgang der det slås fast investeringsavtaler med voldgiftsklausuler vanskelig kan forenes med Grunnlovens krav. Her heter det at internrettslig binding av myndighetene skal forbeholdes norske domstoler. Lovavdelingen konkluderte med at forslagene til investeringsavtaler ikke kan inngås etter Grunnlovens § 26 om traktatinngåelser.

• Dermed lå saken i bero til den rødgrønne regjeringen i 2008 fremmet et nytt forslag om å akseptere at utenlandske selskaper skulle saksøke Norge. Da hadde et statssekretærutvalg kommet fram til at det likevel var et visst «handlingsrom i Grunnloven». Statssekretærene mente at de konstitusjonelle betenkelighetene ble redusert ved å minske «omfanget» av myndighetsoverføringen og risikoen for at investeringsavtalen gir «uventede negative utslag» for utøvelse av norsk statsmyndighet. Noen vil påstå at dette er et typisk utslag av kreativ jus, foranlediget av et svært sterkt ønske om at avtalene nettopp ikke skulle være i strid med Grunnloven. Da unngår man også å bruke Grunnlovens § 115, som krever tre fjerdedels flertall, eller grunnlovsendring etter § 121. Nå forsøker regjeringen seg igjen med en svært kort høringsrunde midt i fellesferien. Det oppsiktsvekkende er at det nye forslaget er svakere enn 2008-framlegget, ettersom kravet om at tvister først skal behandles i nasjonale domstoler er fjernet. Spørsmålet om Norge skal akseptere denne typen avtaler er et konstitusjonelt spørsmål, og professor Eivind Smith har helt rett når han i Klassekampen i går sa at det er påfallende og uakseptabelt når forholdet til Grunnloven ikke drøftes i sin fulle bredde i høringen.

Lørdag 18. august 2018
• En hel verden jublet da atomavtalen med Iran ble framforhandlet i 2015 av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU. Avtalen, som trådte i kraft i januar 2016, ga internasjonalt innsyn i det iranske atomprogrammet i...
Fredag 17. august 2018
• Det er mange som bekymrer seg for demokratiets framtid om dagen. Høyre-ideolog Torbjørn Røe Isaksen drøftet nylig i Aftenposten det han mener er tre store utfordringer for demokratiet. Næringsministeren lister opp den økonomiske suksessen...
Torsdag 16. august 2018
• Tidligere Frp-nestleder og fiskeriminister Per Sandberg hentet tirsdag fram alle tilgjengelige retoriske virkemidler – inkludert hans sedvanlige, sleivete overdrivelser – i sitt angrep på norsk presses dekning av hans Iran-tur og forholdet...
Onsdag 15. august 2018
• USAs president Donald Trump har innført sanksjoner mot Nato-allierte Tyrkia som savner sidestykke i moderne historie. Først vedtok Washington sanksjoner mot landets innenriks- og justisminister, som førte til sterk svekkelse av den...
Tirsdag 14. august 2018
• Per Sandberg trakk seg i går både som fiskeriminister og som nest­leder i Fremskrittspartiet. Bakgrunnen for avgangen er manglende varsling av en ferietur til Iran og brudd på sikkerhetsrutinene. Sandberg har likevel ikke vært alene om å...
Mandag 13. august 2018
• På lørdag trykket vi en artikkel om svensker som forlater bylivet for å lære seg å dyrke mat og slakte dyr selv. De frykter klimaendringer og systemkollaps, og tar saken i egne hender. «Det er litt som å sitte på et tog som man vet er på...
Lørdag 11. august 2018
• Fylkestinget i Troms avholdt i går ekstraordinært møte der det slo fast at Troms ikke vil delta i fellesnemnda uten Finnmark. Dermed er tvangssammenslutningen av de to nordligste fylkene sendt tilbake til regjeringen. Juss­professor Eivind...
Fredag 10. august 2018
• Historikeren Yoav Fromer, som underviser ved Tel Aviv-universitetet i Israel, skrev i The Washington Post 31. mai i år at Midtøsten ikke mangler demokrati. Det er i stedet for mye av det. I land som Tyrkia og Iran er det den folkelige...
Torsdag 9. august 2018
• The New York Times skrev i juli i år om den nye danske politikken for utsatte og innvandringstette bydeler og boligområder under tittelen «Harde nye lover for immigrantgettoer». Et av tiltakene som det ble satt et kritisk søkelys på, var...
Onsdag 8. august 2018
• Donald Trumps tidligere sjef­strateg, Steve Bannon, har i et intervju med magasinet GQ beskrevet en ny akse av land som står mot «det kristne vest» – Kina, Iran og Tyrkia. Han tar til orde for at USA og dets allierte må konfrontere og...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk