Onsdag 12. august 2015
Uakseptabelt

• Spørsmålet om Norge skal inngå bilaterale investeringsavtaler med voldgiftsklausuler har vært en gjenganger i norsk statsforvaltning og juridisk miljø i flere tiår. Siden 1995 har myndighetene satt stopp for inngåelse av slike avtaler av hensyn til Grunnloven. NHO har kontinuerlig presset på og har karakterisert regjeringens handlemåte for «pinlig særnorsk obstruksjonspolitikk», med henvisning til at det globalt skjer en eksplosiv økning i slike avtaler. I 2002 kom Justisdepartementets lovavdeling med en grundig gjennomgang der det slås fast investeringsavtaler med voldgiftsklausuler vanskelig kan forenes med Grunnlovens krav. Her heter det at internrettslig binding av myndighetene skal forbeholdes norske domstoler. Lovavdelingen konkluderte med at forslagene til investeringsavtaler ikke kan inngås etter Grunnlovens § 26 om traktatinngåelser.

• Dermed lå saken i bero til den rødgrønne regjeringen i 2008 fremmet et nytt forslag om å akseptere at utenlandske selskaper skulle saksøke Norge. Da hadde et statssekretærutvalg kommet fram til at det likevel var et visst «handlingsrom i Grunnloven». Statssekretærene mente at de konstitusjonelle betenkelighetene ble redusert ved å minske «omfanget» av myndighetsoverføringen og risikoen for at investeringsavtalen gir «uventede negative utslag» for utøvelse av norsk statsmyndighet. Noen vil påstå at dette er et typisk utslag av kreativ jus, foranlediget av et svært sterkt ønske om at avtalene nettopp ikke skulle være i strid med Grunnloven. Da unngår man også å bruke Grunnlovens § 115, som krever tre fjerdedels flertall, eller grunnlovsendring etter § 121. Nå forsøker regjeringen seg igjen med en svært kort høringsrunde midt i fellesferien. Det oppsiktsvekkende er at det nye forslaget er svakere enn 2008-framlegget, ettersom kravet om at tvister først skal behandles i nasjonale domstoler er fjernet. Spørsmålet om Norge skal akseptere denne typen avtaler er et konstitusjonelt spørsmål, og professor Eivind Smith har helt rett når han i Klassekampen i går sa at det er påfallende og uakseptabelt når forholdet til Grunnloven ikke drøftes i sin fulle bredde i høringen.

Tirsdag 20. februar 2018
• Økonomiprofessor Dani Rodrik skriver i en artikkel i Project Syndicate om den doble trusselen mot det som gjerne kalles det «det liberale demokratiet». Rodrik hevder at det under de fleste demokratiske gjennombrudd er to krefter på banen.
Mandag 19. februar 2018
• I desember 2002 døde to afghanere i amerikansk fangenskap i et militæranlegg i Bagram. Amerikanske soldater lenket fangene til taket, og slo og sparket dem over flere dager til de til slutt døde. Den ene fangen, drosjesjåføren Dilawar...
Lørdag 17. februar 2018
• Norge er midt inne i en større forsvarsdebatt der det er påvist store svakheter i den nasjonale forsvarsevnen. De militære even­tyrene i Afghanistan og Libya er sterkt omstridt og har ikke gitt landet større trygghet – snarere tvert imot.
Fredag 16. februar 2018
• I 2015 fikk Høyre/Frp-regjeringen med støtte fra Venstre flertall for å endre arbeidsmiljøloven slik at det ble enklere for arbeidsgivere å ansette folk midlertidig. Forslaget ble begrunnet med de mest fantasifulle argumenter fra daværende...
Torsdag 15. februar 2018
• Fylkestinget i Vest-Agder vedtok denne uka å bevilge 25 millioner kroner til etableringen av et nytt kunstmuseum i en ombygd kornsilo i Kristiansand. Det har lenge stått strid om dette prosjektet. Den har handlet om på hvilke premisser det...
Onsdag 14. februar 2018
• Utenriksdepartementet har bedt lovavdelingen i Justisdepartementet om en ny vurdering av forslaget om å knytte Norge til EUs energiregulatorbyrå, Acer. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier at lovavdelingen skal vurdere om norsk...
Tirsdag 13. februar 2018
• Tidligere professor i samfunnsplanlegging og kulturforståelse ved Universitetet i Tromsø, Nils Aarsæther, skriver i Aftenposten at stortingsvedtaket om å slå sammen Finnmark og Troms, på tvers av fylkestingsvedtak, er et stort feilgrep.
Mandag 12. februar 2018
• I forrige uke ble en mann i slutten av 20-åra skutt på Holmlia i Oslo. Mannen overlevde, men hendelsen føyer seg inn i en rekke voldsepisoder fra samme område som knyttes opp mot gjengmiljøet: I januar ble to personer knivstukket, og i...
Lørdag 10. februar 2018
• Idrettsutøvere fra Nord- og Sør-Korea gikk bak et felles flagg under åpningsseremonien for vinter-OL i Pyeongchang i går. De to landene stiller også felles lag for kvinner i ishockey. Kim Yo-jong, søster til Nord-Koreas leder, Kim Jong-un,...
Fredag 9. februar 2018
• «SPD har gravd sin egen grav. Partiets medlemmer vil avgjøre om begravelsen vil finne sted», sier Die Linkes Sahra Wagenknecht om onsdagens tyske regjeringsavtale mellom sosialdemokratiske SPD og kristendemokratiske CDU og CSU. Avtalen...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk