Onsdag 12. august 2015
Uakseptabelt

• Spørsmålet om Norge skal inngå bilaterale investeringsavtaler med voldgiftsklausuler har vært en gjenganger i norsk statsforvaltning og juridisk miljø i flere tiår. Siden 1995 har myndighetene satt stopp for inngåelse av slike avtaler av hensyn til Grunnloven. NHO har kontinuerlig presset på og har karakterisert regjeringens handlemåte for «pinlig særnorsk obstruksjonspolitikk», med henvisning til at det globalt skjer en eksplosiv økning i slike avtaler. I 2002 kom Justisdepartementets lovavdeling med en grundig gjennomgang der det slås fast investeringsavtaler med voldgiftsklausuler vanskelig kan forenes med Grunnlovens krav. Her heter det at internrettslig binding av myndighetene skal forbeholdes norske domstoler. Lovavdelingen konkluderte med at forslagene til investeringsavtaler ikke kan inngås etter Grunnlovens § 26 om traktatinngåelser.

• Dermed lå saken i bero til den rødgrønne regjeringen i 2008 fremmet et nytt forslag om å akseptere at utenlandske selskaper skulle saksøke Norge. Da hadde et statssekretærutvalg kommet fram til at det likevel var et visst «handlingsrom i Grunnloven». Statssekretærene mente at de konstitusjonelle betenkelighetene ble redusert ved å minske «omfanget» av myndighetsoverføringen og risikoen for at investeringsavtalen gir «uventede negative utslag» for utøvelse av norsk statsmyndighet. Noen vil påstå at dette er et typisk utslag av kreativ jus, foranlediget av et svært sterkt ønske om at avtalene nettopp ikke skulle være i strid med Grunnloven. Da unngår man også å bruke Grunnlovens § 115, som krever tre fjerdedels flertall, eller grunnlovsendring etter § 121. Nå forsøker regjeringen seg igjen med en svært kort høringsrunde midt i fellesferien. Det oppsiktsvekkende er at det nye forslaget er svakere enn 2008-framlegget, ettersom kravet om at tvister først skal behandles i nasjonale domstoler er fjernet. Spørsmålet om Norge skal akseptere denne typen avtaler er et konstitusjonelt spørsmål, og professor Eivind Smith har helt rett når han i Klassekampen i går sa at det er påfallende og uakseptabelt når forholdet til Grunnloven ikke drøftes i sin fulle bredde i høringen.

Tirsdag 22. mai 2018
• «Det jeg ikke makter i egenskap av menneske», skriver Karl Marx, «det makter jeg gjennom pengene». Det hjelper ikke å ha et kall, påpeker han, hvis du ikke også har økonomi til å realisere det: «Hvis jeg føler...
Lørdag 19. mai 2018
• Nord-Korea har reagert på militærøvelsen «Max Thunder» mellom USA og Sør-Korea. Pyongyang har også truet med å avlyse toppmøtet mellom Kim Jong-un og Donald Trump i juni. Trump har lagt stor personlig prestisje i møtet med den...
Fredag 18. mai 2018
• Mandag satte 92-årige Magna Enbusk fra Bugøynes i Sør-Varanger seg på en buss hyret inn av bygdelaget. Det gjorde hun sammen med en rekke andre eldre, som ikke hadde anledning til å stemme digitalt i folkeavstemningen om sammenslåingen av...
Onsdag 16. mai 2018
Det lå i byen Toronto,bortgjemt, en gammel fane.Hundrede år hadde gulnetdens barnetroskyldige duk;men slik som pressede blomsterbærer et gjenskjær av vårenlyste det blekt av den timenda fanen ble tatt i...
Tirsdag 15. mai 2018
• Nasjonalstatene har vært mer seiglivete enn mange kosmopolitter trodde. Kampen for demokrati, reformer til fordel for arbeiderklassen og framveksten av velferdsstaten har i stor grad skjedd innenfor nasjonalstatens rammer. Til tross for...
Mandag 14. mai 2018
• Når Israel i dag feirer 70 år som selvstendig stat, er det mot et mørkt bakteppe. Bare i helga har to unge palestinere blitt skutt og drept, mens 175 er skadet, ifølge ­palestinske helsearbeidere. Siden fredagsprotestene langs grensen til...
Lørdag 12. mai 2018
• Aps stortingsrepresentant Jan Bøhler fra Oslo ble i går intervjuet i Klassekampen om ungdomskriminaliteten i hovedstadens østlige bydeler, som vokser fordi politiet taper kampen mot gjengene. Han mener det er en åpenbar sammenheng mellom...
Fredag 11. mai 2018
• President Donald Trumps beslutning om å trekke USA fra atomavtalen med Iran er et svært negativt uttrykk for landets manglende respekt for internasjonale avtaler og vilje til alenegang. Det gir et signal om at Washington vil støtte ethvert...
Onsdag 9. mai 2018
• Bransjebladet Bok og Samfunn melder at omsetningen av norske bøker sank med 8 prosent i årets første kvartal sammenliknet med samme periode i fjor. Det er særlig omsetningen av skjønnlitterære bøker som går ned – både norsk og oversatt.
Tirsdag 8. mai 2018
• De tradisjonelle nyhetsmediene er under press fra alternative medier, samtidig som metoo-kampanjen har stilt pressa overfor vanskelige valg, som for eksempel om når det er riktig å navngi personer som det rettes anklager mot. Forfatteren...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk