Onsdag 22. juli 2015
Oljehjelp: Bellona ønsker å gi råd til myndighetene og oljeselskapene om hvordan man kan takle oljenedturen, og bevare arbeidsplasser på norsk sokkel. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix
Miljøstiftelsen Bellona lanserer punktliste for å sikre arbeidsplasser i oljebransjen:
Vil redde oljejobbene
Undersak

Mener grønne tiltak er viktigst

Lars Haltbrekken

«Norge bør bruke nedgangstidene i oljeindustrien på omstilling. Nedgangen vil bare fortsette, særlig siden kampen mot klimaendringene vil bli stadig viktigere» skriver leder i Naturvernforbundet, Lars Haltebrekken, i en e-post til Klassekampen. Han mener flere av tiltakene er gode forslag.

Punktene om meroljeutvinning og storstilt nettutvikling er han derimot skeptisk til:

«Hovedinnsatsen bør legges på omstilling bort fra en oljebasert økonomi. Disse punktene vil ikke nødvendigvis gjøre det. Men det er selvsagt bedre å tømme eksisterende felt enn å åpne nye», skriver han.

Ta grep: Bellona mener at krisen i oljebransjen er større enn den hadde trengt å være, og oppfordrer selskaper og myndigheter til handling.

Oljenedtur

– Det er ikke slik at Bellona jubler når oljearbeidere får sparken. Vi ser en rekke oppgaver på sokkelen som selskapene burde løse nå som prisene er lavere. Plugging av brønner og vedlikehold av plattformer er to åpenbare oppgaver, sier fagleder i Bellona, Hallstein Havåg.

Bellona mener at mange store oppgaver venter på norsk sokkel, men at både selskapene og staten vegrer seg for å ta tak i dem.

Bellona har derfor laget en tipunktsliste som skal bremse arbeidsledigheten.

– Er det ikke motsetningsforhold mellom å beholde jobber i oljebransjen, og Bellonas miljøperspektiv?

– Formålet er ikke å forlenge oljebransjen, men i oljebransjen så ligger det en hel rekke av kompetanse som vi trenger for framtiden, sier Havåg.

– En del av punktene på lista er tiltak som fortsatt er ugjort, som oljebransjen må ta tak i. Dette gjelder spesielt når det kommer til vedlikehold og plugge brønner.

Han trekker særlig frem punktet om CO2-lagring:

– Vi ønsker å ha med oljebransjen for å bygge infrastruktur vi trenger for framtida, da er karbonfangst og lagring særlig viktig.

Fakta

Bellonas ti punkter:

• Staten må kartlegge gunstige områder for CO2-lagring.

• Selskapene må bruke ledig kapasitet til å plugge gamle oljebrønner.

• Ledig arbeidskraft kan utføre vedlikeholdsarbeid.

• Staten må kreve meroljeutvinning i eksisterende felt.

• Skattereglene må endres, så oljeskatteordningen ikke omfatter overskridelser utover planen Stortinget har godkjent.

• Staten må støtte pilotprosjekter for havvind og andre fornybarteknologier.

• Regjeringen må foreslå tiltak for kompetanseoverføring fra oljesektoren til andre deler av industrien.

• Storstilt nettutvikling i Nordsjøen, omlegging av infrastruktur til elektrifisering.

• Petroleumstilsynet og petroleumskompetansen i Økokrims miljøkrimavdeling må styrkes.

• Oljevernberedskapen må styrkes.

Vil endre skattereglene

– Hvordan kan endring av skattereglene redde arbeidsplasser?

– Per dags dato får selskapene fratrekk av 78 prosent av investeringskostnadene. Dette gjelder også dersom kostnadsrammene som er godkjent av Stortinget, overskrides. Vi mener at selskapene ikke kan få fratrekk for overskridelsene.

– Vi har en del spektakulære eksempler på at man har sølt vekk mer penger enn nødvendig. Dersom man må forholde seg strengere til kostnadsgrensene, vil det gi en sideeffekt, fordi norske verft har vist seg å være best i klassen når det gjelder gjennomføring på tid og på kostnad. Det er norske verft helt ypperlige på. Det er bedre å gjøre det riktig første gangen, i stedet for å starte billig og ende opp dyrt.

Plugg igjen tomme brønner

Bellona ønsker at selskapene plugger igjen gamle oljebrønner, som også gir en lavere risiko for utslipp og ulykker.

– Vi vet det må gjøres, og vi har en enorm jobb foran oss. Det er mange rigger som ikke er i bruk, og det finnes kompetansemiljø som har kapasitet og kan brukes til dette. Derfor må det komme tydelig signaler fra myndighetene.

– Flere hundre brønner er midlertidig forlatt på norsk sokkel, tallet var 282 i 2014. Vi vet også at det er en katalog på flere tusen brønner som må plugges i løpet av de neste tiårene, sier Havåg.

Det er uenighet om hvor mange brønner det er hensiktsmessig å gjøre dette arbeidet på.

Statoil har tidligere uttalt til offshore.no at de ikke «har tusenvis med brønner å plugge», og sår tvil om hvor mange brønner som egentlig er klare for pluggoppdrag.

– Hvem skal ta kostnaden?

– Jeg antar at de insentivene som finnes ellers for oljebransjen også må gjelde her, sier Havåg.

– Dette er en kostnad som oljeselskapene også selv må regne inn i et livslangt perspektiv for prosjektene. Oljenedturen er et godt tidspunkt for å starte på arbeidet.

hildef@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 22. juli 2015 kl. 08.35
Tirsdag 22. mai 2018
RETTIGHET: Selv om datoen viser 2018, ser Utdannings­forbundet seg i dag nødt til å aksjonere for sin menneskerett til å ytre seg fritt på arbeidsplassen.
Lørdag 19. mai 2018
SKUTT NED: Et krav om at pilotene skulle få beholde jobbene i luftambulanseanbudet, kunne vært lovstridig, mener Helse Nord. Men der tar de feil, sier eksperter på anskaffelser.
Fredag 18. mai 2018
VARSEL: Utdanningsetaten har ved fleire høve slått fast at dei ikkje har fått varsel om manglande ytringsfridom i Osloskolen. Svara frå deira eigen undersøking syner noko anna.
Onsdag 16. mai 2018
SMELL: Opposisjonen rasar mot regjeringas forsvarsbudsjett. Ap seier ja takk til å finne nye fleirtal i Stortinget – på tvers av forliket med regjeringa.
Tirsdag 15. mai 2018
ID: Alle bør få fri på muslimenes helligdag id, mener leder av Norges kristelige studentforbund Ingvild Yrke. – Det er bare å kondolere, sier Mazyar Keshvari (Frp).
Mandag 14. mai 2018
KRASJ: Partene i luftambulansekrisa skal møtes, men løsningen er i det blå. Flygerforbundet advarer om at pilot- og teknikermangel vil bety at bered­skapen bryter sammen.
Lørdag 12. mai 2018
PÅ VIPPEN: KrF åpner for å støtte anbudsstopp i luftambulanse­tjenesten.
Fredag 11. mai 2018
FEKK RÅD: Alt i 2015 peikte det regjeringsoppnemnte Akuttutvalet på risikoen ved operatørbytte i lufta­mbulansen. Frp-politikar krev at helseministeren ryddar opp.
Onsdag 9. mai 2018
NATO: Forsvaret jobber med en plan der Andøya blir den viktigste basen for Nato-fly i Nord-Norge. Dermed ­ryker størstedelen av regjeringens innsparinger ved å legge ned basen.
Tirsdag 8. mai 2018
SISTE SJANSE: I morgen skal stortingsgruppa i Ap ta stilling til Andøya-spørsmålet på nytt. Tilhengerne av flybasen mener den ble lagt ned på tynt fakta­grunnlag.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk