Torsdag 11. desember 2014
Mindre vekst

• En ny analyse fra OECD viser at den økonomiske veksten øker når man reduserer inntektsforskjellene. Rapporten konkluderer med at land som reduserer økonomiske forskjeller vokser raskere enn land med økende ulikhet. Den største enkeltfaktoren som har betydning for veksten er økende forskjell mellom de nederste inntektsgruppene (fra «lavere middelklasse», som OECD uttrykker det, og nedover). Lavere inntekter fører til at disse familiene i mindre grad er i stand til å gi barna en utdannelse.

• OECDs generalsekretær Angel Gurría sier at stor og økende ulikhet fungerer negativt og står i veien for målet om en sterk og bærekraftig vekst. Land som fremmer like muligheter for alle fra barnsbein av, er de landene som vil få vekst og utvikle seg, hevder han. Rapporten viser til at økende ulikhet har redusert veksten med ti prosent i land som Mexico og New Zealand fra slutten av 1980-tallet til 2008. I Italia, Storbritannia og USA ville vekstraten ha vært seks til ni prosent høyere hvis inntektsforskjellene hadde blitt redusert. Det samme gjelder noen nordiske land. Forut for finanskrisa i 2008 opplevde derimot Spania, Frankrike og Irland høyere vekst som følge av reduserte økonomiske forskjeller.

• OECD-analysen peker på at problemet med økt ulikhet ikke bare handler om de ti prosent fattigste, men om den økende avstanden mellom dem som har vanlig arbeid og inntekter (40 prosent av befolkningen) og resten av samfunnet. Derfor er ikke anti-fattigdomsprogrammer tilstrekkelig, man må gjøre noe med lønnsulikheten og det offentlige tjenestetilbudet. OECD kan heller ikke påvise at fordelingspolitikk, skatt og sosiale tjenester, svekker den økonomiske veksten, forutsatt at politikken er godt utformet, målrettet og vel gjennomført. OECD forsterker her konklusjonene som Wilkinson og Pickett ga i boka «Ulikhetens pris» fra 2009. OECD-analysen viser også at den sittende Høyre/Frp-regjeringens politikk er fullstendig løsrevet fra den breie forskningen som viser at økte forskjeller er skadelig, ikke bare for samfunnstilliten, men også for den økonomiske veksten.

Lørdag 18. august 2018
• En hel verden jublet da atomavtalen med Iran ble framforhandlet i 2015 av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU. Avtalen, som trådte i kraft i januar 2016, ga internasjonalt innsyn i det iranske atomprogrammet i...
Fredag 17. august 2018
• Det er mange som bekymrer seg for demokratiets framtid om dagen. Høyre-ideolog Torbjørn Røe Isaksen drøftet nylig i Aftenposten det han mener er tre store utfordringer for demokratiet. Næringsministeren lister opp den økonomiske suksessen...
Torsdag 16. august 2018
• Tidligere Frp-nestleder og fiskeriminister Per Sandberg hentet tirsdag fram alle tilgjengelige retoriske virkemidler – inkludert hans sedvanlige, sleivete overdrivelser – i sitt angrep på norsk presses dekning av hans Iran-tur og forholdet...
Onsdag 15. august 2018
• USAs president Donald Trump har innført sanksjoner mot Nato-allierte Tyrkia som savner sidestykke i moderne historie. Først vedtok Washington sanksjoner mot landets innenriks- og justisminister, som førte til sterk svekkelse av den...
Tirsdag 14. august 2018
• Per Sandberg trakk seg i går både som fiskeriminister og som nest­leder i Fremskrittspartiet. Bakgrunnen for avgangen er manglende varsling av en ferietur til Iran og brudd på sikkerhetsrutinene. Sandberg har likevel ikke vært alene om å...
Mandag 13. august 2018
• På lørdag trykket vi en artikkel om svensker som forlater bylivet for å lære seg å dyrke mat og slakte dyr selv. De frykter klimaendringer og systemkollaps, og tar saken i egne hender. «Det er litt som å sitte på et tog som man vet er på...
Lørdag 11. august 2018
• Fylkestinget i Troms avholdt i går ekstraordinært møte der det slo fast at Troms ikke vil delta i fellesnemnda uten Finnmark. Dermed er tvangssammenslutningen av de to nordligste fylkene sendt tilbake til regjeringen. Juss­professor Eivind...
Fredag 10. august 2018
• Historikeren Yoav Fromer, som underviser ved Tel Aviv-universitetet i Israel, skrev i The Washington Post 31. mai i år at Midtøsten ikke mangler demokrati. Det er i stedet for mye av det. I land som Tyrkia og Iran er det den folkelige...
Torsdag 9. august 2018
• The New York Times skrev i juli i år om den nye danske politikken for utsatte og innvandringstette bydeler og boligområder under tittelen «Harde nye lover for immigrantgettoer». Et av tiltakene som det ble satt et kritisk søkelys på, var...
Onsdag 8. august 2018
• Donald Trumps tidligere sjef­strateg, Steve Bannon, har i et intervju med magasinet GQ beskrevet en ny akse av land som står mot «det kristne vest» – Kina, Iran og Tyrkia. Han tar til orde for at USA og dets allierte må konfrontere og...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk