Torsdag 11. desember 2014
Mindre vekst

• En ny analyse fra OECD viser at den økonomiske veksten øker når man reduserer inntektsforskjellene. Rapporten konkluderer med at land som reduserer økonomiske forskjeller vokser raskere enn land med økende ulikhet. Den største enkeltfaktoren som har betydning for veksten er økende forskjell mellom de nederste inntektsgruppene (fra «lavere middelklasse», som OECD uttrykker det, og nedover). Lavere inntekter fører til at disse familiene i mindre grad er i stand til å gi barna en utdannelse.

• OECDs generalsekretær Angel Gurría sier at stor og økende ulikhet fungerer negativt og står i veien for målet om en sterk og bærekraftig vekst. Land som fremmer like muligheter for alle fra barnsbein av, er de landene som vil få vekst og utvikle seg, hevder han. Rapporten viser til at økende ulikhet har redusert veksten med ti prosent i land som Mexico og New Zealand fra slutten av 1980-tallet til 2008. I Italia, Storbritannia og USA ville vekstraten ha vært seks til ni prosent høyere hvis inntektsforskjellene hadde blitt redusert. Det samme gjelder noen nordiske land. Forut for finanskrisa i 2008 opplevde derimot Spania, Frankrike og Irland høyere vekst som følge av reduserte økonomiske forskjeller.

• OECD-analysen peker på at problemet med økt ulikhet ikke bare handler om de ti prosent fattigste, men om den økende avstanden mellom dem som har vanlig arbeid og inntekter (40 prosent av befolkningen) og resten av samfunnet. Derfor er ikke anti-fattigdomsprogrammer tilstrekkelig, man må gjøre noe med lønnsulikheten og det offentlige tjenestetilbudet. OECD kan heller ikke påvise at fordelingspolitikk, skatt og sosiale tjenester, svekker den økonomiske veksten, forutsatt at politikken er godt utformet, målrettet og vel gjennomført. OECD forsterker her konklusjonene som Wilkinson og Pickett ga i boka «Ulikhetens pris» fra 2009. OECD-analysen viser også at den sittende Høyre/Frp-regjeringens politikk er fullstendig løsrevet fra den breie forskningen som viser at økte forskjeller er skadelig, ikke bare for samfunnstilliten, men også for den økonomiske veksten.

Mandag 19. februar 2018
• I desember 2002 døde to afghanere i amerikansk fangenskap i et militæranlegg i Bagram. Amerikanske soldater lenket fangene til taket, og slo og sparket dem over flere dager til de til slutt døde. Den ene fangen, drosjesjåføren Dilawar...
Lørdag 17. februar 2018
• Norge er midt inne i en større forsvarsdebatt der det er påvist store svakheter i den nasjonale forsvarsevnen. De militære even­tyrene i Afghanistan og Libya er sterkt omstridt og har ikke gitt landet større trygghet – snarere tvert imot.
Fredag 16. februar 2018
• I 2015 fikk Høyre/Frp-regjeringen med støtte fra Venstre flertall for å endre arbeidsmiljøloven slik at det ble enklere for arbeidsgivere å ansette folk midlertidig. Forslaget ble begrunnet med de mest fantasifulle argumenter fra daværende...
Torsdag 15. februar 2018
• Fylkestinget i Vest-Agder vedtok denne uka å bevilge 25 millioner kroner til etableringen av et nytt kunstmuseum i en ombygd kornsilo i Kristiansand. Det har lenge stått strid om dette prosjektet. Den har handlet om på hvilke premisser det...
Onsdag 14. februar 2018
• Utenriksdepartementet har bedt lovavdelingen i Justisdepartementet om en ny vurdering av forslaget om å knytte Norge til EUs energiregulatorbyrå, Acer. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier at lovavdelingen skal vurdere om norsk...
Tirsdag 13. februar 2018
• Tidligere professor i samfunnsplanlegging og kulturforståelse ved Universitetet i Tromsø, Nils Aarsæther, skriver i Aftenposten at stortingsvedtaket om å slå sammen Finnmark og Troms, på tvers av fylkestingsvedtak, er et stort feilgrep.
Mandag 12. februar 2018
• I forrige uke ble en mann i slutten av 20-åra skutt på Holmlia i Oslo. Mannen overlevde, men hendelsen føyer seg inn i en rekke voldsepisoder fra samme område som knyttes opp mot gjengmiljøet: I januar ble to personer knivstukket, og i...
Lørdag 10. februar 2018
• Idrettsutøvere fra Nord- og Sør-Korea gikk bak et felles flagg under åpningsseremonien for vinter-OL i Pyeongchang i går. De to landene stiller også felles lag for kvinner i ishockey. Kim Yo-jong, søster til Nord-Koreas leder, Kim Jong-un,...
Fredag 9. februar 2018
• «SPD har gravd sin egen grav. Partiets medlemmer vil avgjøre om begravelsen vil finne sted», sier Die Linkes Sahra Wagenknecht om onsdagens tyske regjeringsavtale mellom sosialdemokratiske SPD og kristendemokratiske CDU og CSU. Avtalen...
Torsdag 8. februar 2018
• Debatten om innvandring, asylpolitikk og integrering kjører seg ofte fast i de samme, dype hjulsporene, der målet for dem som engasjerer seg mest ofte er størst mulig konfrontasjon. Dermed kan begge parter føle at de har «vunnet» debatten,...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk