Torsdag 11. desember 2014
Mindre vekst

• En ny analyse fra OECD viser at den økonomiske veksten øker når man reduserer inntektsforskjellene. Rapporten konkluderer med at land som reduserer økonomiske forskjeller vokser raskere enn land med økende ulikhet. Den største enkeltfaktoren som har betydning for veksten er økende forskjell mellom de nederste inntektsgruppene (fra «lavere middelklasse», som OECD uttrykker det, og nedover). Lavere inntekter fører til at disse familiene i mindre grad er i stand til å gi barna en utdannelse.

• OECDs generalsekretær Angel Gurría sier at stor og økende ulikhet fungerer negativt og står i veien for målet om en sterk og bærekraftig vekst. Land som fremmer like muligheter for alle fra barnsbein av, er de landene som vil få vekst og utvikle seg, hevder han. Rapporten viser til at økende ulikhet har redusert veksten med ti prosent i land som Mexico og New Zealand fra slutten av 1980-tallet til 2008. I Italia, Storbritannia og USA ville vekstraten ha vært seks til ni prosent høyere hvis inntektsforskjellene hadde blitt redusert. Det samme gjelder noen nordiske land. Forut for finanskrisa i 2008 opplevde derimot Spania, Frankrike og Irland høyere vekst som følge av reduserte økonomiske forskjeller.

• OECD-analysen peker på at problemet med økt ulikhet ikke bare handler om de ti prosent fattigste, men om den økende avstanden mellom dem som har vanlig arbeid og inntekter (40 prosent av befolkningen) og resten av samfunnet. Derfor er ikke anti-fattigdomsprogrammer tilstrekkelig, man må gjøre noe med lønnsulikheten og det offentlige tjenestetilbudet. OECD kan heller ikke påvise at fordelingspolitikk, skatt og sosiale tjenester, svekker den økonomiske veksten, forutsatt at politikken er godt utformet, målrettet og vel gjennomført. OECD forsterker her konklusjonene som Wilkinson og Pickett ga i boka «Ulikhetens pris» fra 2009. OECD-analysen viser også at den sittende Høyre/Frp-regjeringens politikk er fullstendig løsrevet fra den breie forskningen som viser at økte forskjeller er skadelig, ikke bare for samfunnstilliten, men også for den økonomiske veksten.

Tirsdag 22. mai 2018
• «Det jeg ikke makter i egenskap av menneske», skriver Karl Marx, «det makter jeg gjennom pengene». Det hjelper ikke å ha et kall, påpeker han, hvis du ikke også har økonomi til å realisere det: «Hvis jeg føler...
Lørdag 19. mai 2018
• Nord-Korea har reagert på militærøvelsen «Max Thunder» mellom USA og Sør-Korea. Pyongyang har også truet med å avlyse toppmøtet mellom Kim Jong-un og Donald Trump i juni. Trump har lagt stor personlig prestisje i møtet med den...
Fredag 18. mai 2018
• Mandag satte 92-årige Magna Enbusk fra Bugøynes i Sør-Varanger seg på en buss hyret inn av bygdelaget. Det gjorde hun sammen med en rekke andre eldre, som ikke hadde anledning til å stemme digitalt i folkeavstemningen om sammenslåingen av...
Onsdag 16. mai 2018
Det lå i byen Toronto,bortgjemt, en gammel fane.Hundrede år hadde gulnetdens barnetroskyldige duk;men slik som pressede blomsterbærer et gjenskjær av vårenlyste det blekt av den timenda fanen ble tatt i...
Tirsdag 15. mai 2018
• Nasjonalstatene har vært mer seiglivete enn mange kosmopolitter trodde. Kampen for demokrati, reformer til fordel for arbeiderklassen og framveksten av velferdsstaten har i stor grad skjedd innenfor nasjonalstatens rammer. Til tross for...
Mandag 14. mai 2018
• Når Israel i dag feirer 70 år som selvstendig stat, er det mot et mørkt bakteppe. Bare i helga har to unge palestinere blitt skutt og drept, mens 175 er skadet, ifølge ­palestinske helsearbeidere. Siden fredagsprotestene langs grensen til...
Lørdag 12. mai 2018
• Aps stortingsrepresentant Jan Bøhler fra Oslo ble i går intervjuet i Klassekampen om ungdomskriminaliteten i hovedstadens østlige bydeler, som vokser fordi politiet taper kampen mot gjengene. Han mener det er en åpenbar sammenheng mellom...
Fredag 11. mai 2018
• President Donald Trumps beslutning om å trekke USA fra atomavtalen med Iran er et svært negativt uttrykk for landets manglende respekt for internasjonale avtaler og vilje til alenegang. Det gir et signal om at Washington vil støtte ethvert...
Onsdag 9. mai 2018
• Bransjebladet Bok og Samfunn melder at omsetningen av norske bøker sank med 8 prosent i årets første kvartal sammenliknet med samme periode i fjor. Det er særlig omsetningen av skjønnlitterære bøker som går ned – både norsk og oversatt.
Tirsdag 8. mai 2018
• De tradisjonelle nyhetsmediene er under press fra alternative medier, samtidig som metoo-kampanjen har stilt pressa overfor vanskelige valg, som for eksempel om når det er riktig å navngi personer som det rettes anklager mot. Forfatteren...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk