Tirsdag 5. august 2014
Offensiv

• Le Monde diplomatique, som kommer som bilag til Klassekampen, gjør en svært viktig jobb med å holde oss oppdatert om forhandlingene om en frihandelsavtale mellom EU og USA, kjent som TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Denne avtalen kan, slik ansvarlig redaktør Remi Nilsen i nordiske LMD skriver, komme til å endre ikke bare de demokratiske institusjonene i EU og USA, mens også i Norge via EØS og en rekke andre land som er knyttet til de to handelsstormaktene. Avtalen skal harmonisere lover og regelverk på et bredt spekter av samfunnsområder. Internasjonale storkonsern skal gjennom tvistedomstoler kunne saksøke myndigheter for politikk som truer deres framtidige profitt.

• Nå skal det sies at dette allerede er en praksis, selv om det nå vil bli institusjonalisert i en helt annen grad. Det franske selskapet Veolia trakk for eksempel Egypt inn for Verdensbankens voldgiftsdomstol fordi eierne mente den nye arbeidsloven, som økte minstelønnen fra 320 til 576 kroner, brøt med vilkårene for kontrakten om avfallshåndtering som selskapet hadde inngått med bystyret i Alexandria. Svenske Vattenfall har tidligere saksøkt den tyske regjeringen med krav om 1,4 milliarder euro i erstatning fordi nye miljøkrav fra delstatsmyndighetene i Hamburg ville svekke selskapets lønnsomhet i et planlagt tysk kullkraftverk.

• Verdens handelsorganisasjon (WTO) har arbeidet iherdig for å liberalisere verdenshandelen siden 1995. Men forhandlingene har stått på stedet hvil etter Doha-runden, som strandet særlig på uenighet om landbruksspørsmål. Forhandlingene om frihandelsavtalen mellom USA og EU er en måte å komme rundt «stillstanden» i WTO på. Ved å opprette en slik handelsavtale, vil det i neste omgang være mulig å tvinge disse betingelsene på andre land. Gjennom en slik avtale vil statene gi fra seg betydelig suverenitet, til fordel for regler som er i overensstemmelse med store europeiske og amerikanske konserners interesser. Land som bryter påbudene risikerer sanksjoner på flere titalls millioner dollar. TTIP vil undergrave demokratiet.

Lørdag 16. juni 2018
• Andelen innbyggere med høyere utdanning har aldri vært høyere i Norge, skriver Kommunal Rapport basert på tall fra Statistisk sentralbyrå. 33,4 prosent av befolkningen over 16 år har nå minst treårig høyere utdanning fra universitet eller...
Fredag 15. juni 2018
• Mímir Kristjánsson skriver i boka «Hva ville Gerhardsen gjort?» at Arbeiderpartiet tidligere så seg selv som en representant for «det store arbeidende folk». Ja, partiet kompromisset med storkapitalen, men kontrakten med velgerne var at...
Torsdag 14. juni 2018
• Topplederne i åtte store statlige selskap fikk til sammen nesten 100 millioner kroner i lønn i fjor. Seks ledere i statlig eide selskaper tjente over ti millioner kroner. Det kom fram i statens eierskapsmelding som ble presentert denne...
Onsdag 13. juni 2018
• Regjeringen går inn for mer enn en dobling av antallet US Marines i Norge, fra 330 til 700 soldater. De skal ikke bare være stasjonert på Værnes i Trøndelag, men også på Setermoen i Indre Troms. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og...
Tirsdag 12. juni 2018
• Det politiske landskapet endrer seg sterkt i flere land. I Sverige, som har riksdagsvalg til høsten, tegnes det nå et bilde av tre nærmest jevnstore partier, Socialdemokraterna, Moderaterna og Sverigedemokraterna. På forrige ukes...
Mandag 11. juni 2018
• VG presenterte lørdag en gjennomarbeidet sak om gjengkriminalitet i hovedstaden. Den handlet om et ungdomsmiljø på Holmlia sørøst i Oslo, som etter hvert utviklet seg til å bli en hardbarket kriminell gjeng med kontakter til nettverk i...
Lørdag 9. juni 2018
• Norsk forsvarspolitikk er et bedrøvelig skue. Først ble store deler av forsvaret lagt ned fordi datidas strateger mente Russland aldri ville utgjøre en eksistensiell trussel mot Norge. I stedet skulle alle ressurser settes inn på å levere...
Fredag 8. juni 2018
• Ap har i dag en oppslutning et sted i overkant av 20 prosent, mens Høyre er blitt Norges største parti uten særlige tegn til styringsslitasje. Hvis denne situasjonen vedvarer, kan det også få betydning for partiene i sentrum. KrF sliter...
Torsdag 7. juni 2018
• I dag er det offisiell åpning av utstillingen «Gerhard Munthe. Eventyrlig design» på Nasjonalgalleriet i Oslo. I morgen åpnes salene for publikum. Gerhard Munthe (1849–1929) var inspirert av utenlandske retninger som art nouveau og...
Onsdag 6. juni 2018
• Pew Research Centre kom nylig med rapporten «Being Christian in Western Europe». Vårt Land har skrevet om undersøkelsen som er gjennomført i 15 vesteuropeiske land. Den viser blant annet at aktive kirkegjengere i Norge er mest...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk