Tirsdag 5. august 2014
Offensiv

• Le Monde diplomatique, som kommer som bilag til Klassekampen, gjør en svært viktig jobb med å holde oss oppdatert om forhandlingene om en frihandelsavtale mellom EU og USA, kjent som TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Denne avtalen kan, slik ansvarlig redaktør Remi Nilsen i nordiske LMD skriver, komme til å endre ikke bare de demokratiske institusjonene i EU og USA, mens også i Norge via EØS og en rekke andre land som er knyttet til de to handelsstormaktene. Avtalen skal harmonisere lover og regelverk på et bredt spekter av samfunnsområder. Internasjonale storkonsern skal gjennom tvistedomstoler kunne saksøke myndigheter for politikk som truer deres framtidige profitt.

• Nå skal det sies at dette allerede er en praksis, selv om det nå vil bli institusjonalisert i en helt annen grad. Det franske selskapet Veolia trakk for eksempel Egypt inn for Verdensbankens voldgiftsdomstol fordi eierne mente den nye arbeidsloven, som økte minstelønnen fra 320 til 576 kroner, brøt med vilkårene for kontrakten om avfallshåndtering som selskapet hadde inngått med bystyret i Alexandria. Svenske Vattenfall har tidligere saksøkt den tyske regjeringen med krav om 1,4 milliarder euro i erstatning fordi nye miljøkrav fra delstatsmyndighetene i Hamburg ville svekke selskapets lønnsomhet i et planlagt tysk kullkraftverk.

• Verdens handelsorganisasjon (WTO) har arbeidet iherdig for å liberalisere verdenshandelen siden 1995. Men forhandlingene har stått på stedet hvil etter Doha-runden, som strandet særlig på uenighet om landbruksspørsmål. Forhandlingene om frihandelsavtalen mellom USA og EU er en måte å komme rundt «stillstanden» i WTO på. Ved å opprette en slik handelsavtale, vil det i neste omgang være mulig å tvinge disse betingelsene på andre land. Gjennom en slik avtale vil statene gi fra seg betydelig suverenitet, til fordel for regler som er i overensstemmelse med store europeiske og amerikanske konserners interesser. Land som bryter påbudene risikerer sanksjoner på flere titalls millioner dollar. TTIP vil undergrave demokratiet.

Tirsdag 16. januar 2018
Sps Trygve Slagsvold Vedum har sagt at de tre samarbeidspartiene, Venstre, Høyre og Frp, får fram det verste hos hverandre. Det er kanskje ikke helt presist, men når det kommer til sentralisering, kommersialisering av...
Mandag 15. januar 2018
• Mange medlemmer i politiske ungdomspartier er svært unge, og flere ungdomspartier har ingen nedre aldersgrense. Er du under 15 år, må foreldrene akseptere medlemskapet, men etter fylte 15 bestemmer ungdommene selv. Det er derfor på sin...
Lørdag 13. januar 2018
• Nå raser det inn med nye saker om uakseptabel oppførsel i kjølvannet av #metoo-kampanjen. I går trakk en fylkesordfører i Hedmark fra Senterpartiet seg, Frps parlamentariske nestleder har gjort det samme, og en framtredende politiker i...
Fredag 12. januar 2018
• Stortingets høring om Christine Meyers avgang som SSB-direktør ble avholdt onsdag, og med det bør saken være avsluttet. Finansdepartementet bør likevel trekke noen lærdommer av hvordan styringsdialogen har fungert. Finansminister Siv...
Torsdag 11. januar 2018
• VG hadde i går en gjennomgang av hvilke sykehus i Norge som gir hjerneinnfarktrammede raskest hjelp, basert på 2016-rapporten fra Norsk hjerneslagregister. Ved slag er det som kjent av svært stor betydning at pasientene kommer raskest...
Onsdag 10. januar 2018
• I dag er det duket for høring om Statistisk sentralbyrå (SSB) på Stortinget. Aftenpostens Trine Eilertsen skriver i den forbindelse at dette handler om uavhengigheten til den nasjonale statistikkprodusenten. Espen Søbye, som selv er ansatt...
Tirsdag 9. januar 2018
• Så var det altså ikke bare navnet – OsloMet – det handlet om når Høgskolen i Oslo og Akershus nå får universitetsstatus, men om en mer dyptgripende engelskspråklig vending. I dagens avis går det fram at rektor Curt Rice ikke lenger vil...
Mandag 8. januar 2018
• Utsendinger fra Nord-Korea og Sør-Korea skal i morgen møtes til høynivåsamtaler for første gang på over to år. Møtet skjer i grensebyen Panmunjom og skal handle om OL som arrangeres i Sør-Korea i februar, samt andre temaer. I sin...
Lørdag 6. januar 2018
• Greenpeace og Natur og Ungdom tapte rettssaken mot staten om 23. konsesjonsrunde for oljeleting i Barentshavet var i strid med Grunnloven. Samtidig avviste Oslo tingrett statens primære påstand om at første ledd i §112 i Grunnloven, den...
Fredag 5. januar 2018
• I Eftas overvåkingsorgan, Esa, sitter det 60 folk som nærmest har til hovedoppgave å overvåke Norge og sørge for EU-tilpasning og liberalisering. Arbeidet overfor Norge drives betydelig mer iherdig enn det som foregår i EU-området for...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk