Fredag 11. april 2014
KLAGET: Humanistskolen og daglig leder Ole Martin Moen har argumentert for at skoler bygget på humanistisme også er et religiøst alternativ. FOTO: IVAN TOSTRUP
En ny definisjon av religiøst alternativ i privatskoleloven åpner opp for private skolekonsern:
Fritt fram for de private
LIVSSYN: Et politisk kompromiss har i flere år gjort det mulig å starte religiøse privatskoler. Nå har Likestillingsombudet erklært praksisen for diskriminerende.

SKOLE

– Det som skiller oss ut er at kritisk tenkning er med som en grunnleggende ferdighet, og vi har egne fag i filosofi og dannelse, i stedet for RLE, sier Ole Martin Moen.

Han er daglig leder for den nye Humanistskolen i Oslo som starter opp til neste år. Som første skole i landet har humanistskolen blitt godkjent som en religiøs privatskole – til tross for at skolen har et livssynsnøytralt grunnlag.

Dette ble klart onsdag denne uka, etter at Humanistskolen hadde klaget inn det opprinnelige avslaget på sin søknad.

Ole Martin Moen beskriver det nye RLE-faget, som skal inneholde mer kristendom enn tidligere, som en viktig grunn til at han nå starter en privatskole.

– Vi ser at også andre skoler har søkt på et livssynsgrunnlag og har bedt om innsyn i deres søknader. Vi er nysgjerrige på hvorvidt det vil være genuine humanistiske alternativ, sier Moen.

Fakta

Privatskoleloven:

• Ifølge «Lov om private skolar med rett til statstilskot», stilles det spesielle krav for å få lov til å drive en privatskole.

• Disse kravene innebærer at en skole må drive sin virksomhet på bakgrunn av et religiøst grunnlag, en anerkjent pedagogisk retning, en internasjonal utdanning, toppidrett, norsk grunnskoleopplæring i utlandet, særskilt tilrettelegging for funksjonshemmede, eller videregående opplæring i verneverdige håndverksfag.

• Etter en vurdering fra Likestillings- og diskrimineringsombudet, må nå også livssynsbaserte skoler regnes som religiøse alternativ i privatskoleloven.

Presset gjennom endring

Etter dagens privatskolelov er det kun tillat å drive privatskoler som er religiøse eller bygget på en alternativ pedagogikk. Humanistskolen har i flere år argumentert for at en skole bygget på et humanistisk livssyn også er et religiøst alternativ.

Deres søknad har ført til flere runder med diskusjon i departement og direktorat om hva religion egentlig er. I første omgang konkluderte Kunnskapsdepartementet med at religion skal tolkes som gudetro.

Humanistskolen klaget på avslaget og meldte det til Likestillings- og diskrimineringsombudet, som ga skolen medhold i at den var utsatt for diskriminering.

– Kunnskapsdepartementet mente altså at livssynsbaserte skoler ikke omfattes av det samme regelverket som religiøse skoler. Dette mente vi var diskriminering på grunn av livssyn, sier likestillingsombud Sunniva Ørstavik.

Dermed har ombudet presset gjennom en helt ny praksis der privatskoler kan godkjennes på et mye breiere grunnlag enn tidligere.

– Etter det vi er kjent med har Kunnskapsdepartementet endret reglementet sitt, slik at også sekulære, humanistiske livssynsskoler kan søke og bli vurdert på lik linje med religiøse skoler. Det er bra, sier Ørstavik.

Private står klare

Nå står flere store privatskolekjeder klare til å starte skoler på et livssynshumanistisk grunnlag. Ifølge avisa Vårt Land gjelder dette blant annet den omstridte privatskolekjeden Akademiet, som fra 2015 har søkt om å få drive sju ulike skoler på et religiøst/livssynshumanistisk alternativ.

Akademiet har tidligere vært i hardt vært for sin skoledrift, og ble i fjor bedt om å tilbakebetale 12,7 millioner kroner i statsstøtte til Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet mener seks av Akademiets skoler har tatt ut ulovlig fortjeneste fra skoledriften gjennom å kjøpe tjenester til overpris fra firmaer der skolens eiere har eierinteresser. Akademiet har imidlertid klaget saken inn for Kunnskapsdepartementet.

Akademiets daglig leder Kjetil Eide var ikke tilgjengelig til å besvare Klassekampens henvendelser torsdag.

Vil stramme inn loven

Senterpartiets utdanningspolitiske talsmann Ivar Odnes er svært skeptisk til den nye praksisen for privatskoler som nå åpner seg.

– Jeg blir bekymret når jeg ser denne trenden. Det kan fort bli en snikåpning til privatskoler over en bred lest. Dette vil vi se nøyere på, sier han.

Også i SV mener man at det er på tide med en gjennomgang av dagens privatskolelov.

– Privatskoleloven kom gjennom som et politisk kompromiss, men nå mener jeg det er på tide med en kritisk gjennomgang for å se hva som egentlig skal til for å etablere en privatskole. Vi har sett masse eksempler på kommersielle skoler som har tusket til seg penger som de ikke skulle hatt, sier SVs utdanningspolitisk talsmann Torgeir Knag Fylkesnes.

Han er i utgangspunktet positiv til Humanistskolen, men frykter for konsekvensene av en rekke nye privatskoler.

– Fra mitt perspektiv er humanistskolen et spennende prosjekt, men samtidig åpner dette for at kommersielle aktører bare kan gjøre det samme som dem for å bli godkjent. Da har man åpnet en autostrada for kommersielle skoler til offentlige midler, sier han.

– Hva vil SV gjøre med regelverket?

– Vi må stramme inn på de mulighetene det er for kommersielle skoler til å etablere seg, og vi må luke ut alle muligheter for det å kople profitt med læring.

siment@klassekampen.no

lines@klassekampen.no

Onsdag 17. oktober 2018
VINN-VINN: Uansett hva KrF velger, vil Frp vinne på det, mener flere i Frp. – Vi er relativt gode på å være i opposisjon, sier Per-Willy Amundsen.
Tirsdag 16. oktober 2018
UT: 260 par har blitt nektet opphold i Norge siden 2017 på grunn av regler mot tvangsekteskap. Også frivillige ekteskap rammes, innrømmer Utlendingsnemnda.
Mandag 15. oktober 2018
OPP: Fra 2016 til 2017 gikk lederlønna i 40 statseide selskaper opp med 6,5 prosent i snitt. Nå tjener lederne i snitt 2,7 millioner kroner i året.
Lørdag 13. oktober 2018
MENNESKEFISKAR: Leiarar for misjonsorganisasjonane Normisjon og Troens Bevis trur KrF vil få mest gjennomslag i eit samarbeid med Ap og Sp.
Fredag 12. oktober 2018
PÅ RANDEN: KrFs veivalg splitter KrF Kvinner. Oddbjørg Minos, som trolig overtar som kvinneleder før partiets skjebnemøte, vil ikke si hvor hun står.
Torsdag 11. oktober 2018
NIX: Kjersti Toppe mener helseminister Bent Høie (H) utviser «forakt for Stortinget» når han trosser et klart flertalls­vedtak fra Stortinget.
Onsdag 10. oktober 2018
BEKYMRET: Vi kommer neppe til å klare å begrense oppvarmingen nok til å unngå alvorlige følger av klimaendringene, mener ledende norske klimaforskere. De ber om radikal politikk.
Tirsdag 9. oktober 2018
SNAUT: Skal vi unngå en klimakatastrofe, må vi halvere verdens utslipp innen 2030, fastslår FNs klimapanel i ny rapport. Norge nøyer seg med et klimakutt på 11,5 prosent.
Mandag 8. oktober 2018
DYRT: Nye skatter og avgifter koster familier titusener, viser Senterpartiets regnestykke. I dag legger regjeringen fram nye skattekutt til de rikeste.
Lørdag 6. oktober 2018
FEIL MEDISIN: – Jeg registrerer at det ikke har vært et svar for Venstre å gå inn i regjering med Frp, sier KrF-leder Knut Arild Hareide om den historisk dårlige Venstre-målingen.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk