Tirsdag 18. mars 2014
TALER JENS MIDT IMOT: Tidlegare LO-leiar Gerd-Liv Valla meiner SV og hennar eige parti, Ap, overdriv realitetane i reservasjonssaka. Foto: Stian Lysberg Solum, SCANPIX
Tidlegare LO-leiar Gerd-Liv Valla meiner Ap og SV tek feil i reservasjonsrettsaka:
Valla stoler på Solberg
KORREKS: Spørsmålet om reservasjon for fastlegar vil ikkje utfordre abortlova, meiner Gerd-Liv Valla. Ho stoler på at Høgre og Frp tek vare på kvinners ­rettar.

RESERVASJONS- STRIDEN

På syttitalet gjekk Gerd-Liv Valla i 8. mars-tog for abortlova. I 2006 blei ho kåra til Noregs mektigaste kvinne. No meiner Valla at Ap og SV held veljarane for narr når dei seier at reservasjonsretten trugar retten til fri abort.

– Eg seier ikkje dette ofte, men akkurat i denne saka stoler eg faktisk på Høgre og Frp, seier Gerd-Liv Valla.

– Er ikkje det ein farleg strategi?

– Nei, det er farlegare å rope ulv-ulv når det ikkje er grunnlag for det. Då blir politikken stadig meir meiningslaus, seier den tidlegare LO-leiaren.

– Eg vil understreke at eg er den varmaste forsvararen av abortlova, som eg var med og kjempa for på syttitalet. Men dette handlar om noko anna, meiner ho.

Gerd-Liv Valla var ein av arkitektane bak det raudgrøne regjeringssamarbeidet. Som LO-leiar frå 2001 til 2007 fekk ho mykje av æra for nyorienteringa som gjorde at Ap steig med nesten ti prosentpoeng frå 2001 til stortingsvalet i 2005. I år var ho hovudtalarar på 8. mars-arrangementet i Stavanger, der om lag 1000 menneske deltok. Det var langt fleire enn tidlegare år.

– Eg kritiserer ikkje 8. mars-deltakarane. Det er flott at folk engasjerer seg. Det var masse folk i toget i Stavanger, og ei fantastisk oppleving, seier Valla.

– Kva parole gjekk du under?

– Eg gjekk for sekstimarsdagen.

I eit intervju med Stavanger Aftenblad 8. mars sa ho at ho oppfattar debatten om reservasjonsretten som «totalitær», og at ein må erkjenner at folk har ulikt verdisyn. Ho tviler på at kvinnene vil møte problemet i praksis.

– Fleire i KrF og Høgre bruker dine utsegner frå Stavanger for å argumentere for sitt syn. Er du komfortabel med det?

Fakta

Reservasjonsstriden:

• KrF, Høgre og Frp inngjekk ein eigen avtale om at legar skulle få høve til å reservere seg mot å vise pasientar til abort.

• Avtalen har vakt sterke reaksjonar, og i fleire byar var 8. mars-toga rekordstore.

• Helseminister Bent Høie har sendt ei lovendring ut på høyring. Ap og SV har protestert kraftig mot lovendringsframlegget.

• I eit intervju med Stavanger Aftenblad 8. mars uttalte tidlegare LO-leiar Gerd-Liv Valla at ho meinte SV og Ap overdreiv realitetane i saka.

– Abortretten er trygg

– Det viktige her er å ta eit standpunkt til kva saka dreier seg om. Det er viktig å vere ærleg i politikken.

– Men gjer ikkje KrF dette fordi dei vil innskrenke abortretten?

– Eg vil ikkje spekulere i kva som er motiva til KrF. Dei er aleine om å ville endre abortlova, men eg er ikkje redd for at lova vil bli truga, seier Valla.

– Kvifor ikkje?

– Ein må sjå på samansetninga i Stortinget. Det er berre eitt parti som ønskjer å innskrenke kvinners rett til abort, og det partiet representerer stadig færre. Men i eit demokrati må ein òg akseptere at eit mindretal meiner noko anna, seier Valla.

– Valla tek feil

I dagens avis skriv Valla mellom anna at «I Debatten sist torsdag, hvor reservasjonsretten/ -muligheten var et dominerende tema, deltok både Jens Stoltenberg og tidligere likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen. Inntrykket de etterlot seg var klart: den blåblå regjeringens forslag vil uthule og rokke ved kvinners rett til sjølbestemt abort. Jeg synes dette er problematisk av flere grunner.»

Snorre Valen, stortingsrepresentant for SV, meiner Valla tek feil i sin analyse:

– Ho tek feil av to grunnar: Reservasjonsframlegget vil reelt sett innskrenke kvinners rett til abort i mange lokalsamfunn. I tillegg er det sånn at endringa uthôlar prinsippet om at alle har dei same rettane i velferdsstaten. Då er det ikkje viktig om det er 50 eller 5000 legar som vil reservere seg – sjølve prinsippet er under press, seier SV-politikaren.

– Men gjer venstresida denne saka større enn ho eigentleg er?

– På Stortinget får vi massivt med tilbakemeldingar om denne saka. Eg har aldri vore borti noko liknande. Dette engasjementet er ikkje drive fram av noko parti, det er kvinner flest som engasjerer seg, seier Valen. Han meiner det er vanskeleg å forstå korleis ein skal innføre høve til reservasjon utan at det skal krenkje kvinners rettar.

– Dette er heilt klart eit spørsmål om abort. KrF er partiet som har kjempa fram dette framlegget. Dei har inne eit grunnlovsframlegg om å innskrenke abortretten. For Høgre er dette ein rein hestehandel der dei byter bort likestilling for å få gjennomføre meir av sin økonomiske politikk, meiner Snorre Valen.

Arbeidarpartiet ønskte ikkje å kommentere utspelet til Valla.

politikk@klassekampen.no

Sjå òg ideer, side 12 og 13

Tirsdag 16. oktober 2018
UT: 260 par har blitt nektet opphold i Norge siden 2017 på grunn av regler mot tvangsekteskap. Også frivillige ekteskap rammes, innrømmer Utlendingsnemnda.
Mandag 15. oktober 2018
OPP: Fra 2016 til 2017 gikk lederlønna i 40 statseide selskaper opp med 6,5 prosent i snitt. Nå tjener lederne i snitt 2,7 millioner kroner i året.
Lørdag 13. oktober 2018
MENNESKEFISKAR: Leiarar for misjonsorganisasjonane Normisjon og Troens Bevis trur KrF vil få mest gjennomslag i eit samarbeid med Ap og Sp.
Fredag 12. oktober 2018
PÅ RANDEN: KrFs veivalg splitter KrF Kvinner. Oddbjørg Minos, som trolig overtar som kvinneleder før partiets skjebnemøte, vil ikke si hvor hun står.
Torsdag 11. oktober 2018
NIX: Kjersti Toppe mener helseminister Bent Høie (H) utviser «forakt for Stortinget» når han trosser et klart flertalls­vedtak fra Stortinget.
Onsdag 10. oktober 2018
BEKYMRET: Vi kommer neppe til å klare å begrense oppvarmingen nok til å unngå alvorlige følger av klimaendringene, mener ledende norske klimaforskere. De ber om radikal politikk.
Tirsdag 9. oktober 2018
SNAUT: Skal vi unngå en klimakatastrofe, må vi halvere verdens utslipp innen 2030, fastslår FNs klimapanel i ny rapport. Norge nøyer seg med et klimakutt på 11,5 prosent.
Mandag 8. oktober 2018
DYRT: Nye skatter og avgifter koster familier titusener, viser Senterpartiets regnestykke. I dag legger regjeringen fram nye skattekutt til de rikeste.
Lørdag 6. oktober 2018
FEIL MEDISIN: – Jeg registrerer at det ikke har vært et svar for Venstre å gå inn i regjering med Frp, sier KrF-leder Knut Arild Hareide om den historisk dårlige Venstre-målingen.
Fredag 5. oktober 2018
KUTT: Utdeling av overdosemotgiften Nalokson kan ryke hvis ikke overdosearbeidet får mer penger, advarer Helsedirektoratet. Helsearbeidere, rusorganisasjoner og brukere mener liv vil gå tapt.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk