Print URL: http://www.klassekampen.no/article/99999999/article/999999941

Generalforsamling 2018 i Klassekampen AS

Publiseringsdato: Onsdag 4. juli 2018

Seksjon: Diverse

Tirsdag 10. april 2018 kl. 18.00 i Klassekampens lokaler, Grønland 4.

 

Aksjeeiere som ønsker sakspapirene tilsendt kan henvende seg til Klassekampen e-post aksje@klassekampen.no eller tlf. 21 09 30 00.

Aksjeeiere med registrert e-postadresse får tilsendt alle sakspapirene pr. e-post.

SAKSPAPIRER

Last ned sakspapirene her:

• Innkalling


• Årsberetning 2017


• Årsregnskap 2017


• Revisjonsberetning 2017