Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20180228/ARTICLE/180229960

Bistandsarbeidere forgriper seg på syriske kvinner før de får mat og hjelp:

Gir bistand i bytte mot sex

Av Amal A. Wahab

Publiseringsdato: Onsdag 28. februar 2018

Seksjon: Utenriks

TØR IKKE: Seksuelle overgrep er så utbredt ved utdeling av bistandsmateriell at mange ikke tør ta imot sårt tiltrengt hjelp. Kvinner kan få rykte på seg for å prostituere seg hvis andre vet at de har fått hjelp av en organisasjon. FOTO: Delil souleiman, AFP/NTB Scanpix

OVERGREP: Hjelpearbeidere og FN-rapport slår alarm om grov utnyttelse av krigsofre i Syria og i flyktningleirer i Jordan.

Syria

Få uker etter Oxfam-skandalen hvor det kom fram at bistandsarbeidere forgrep seg på jordskjelvofre på Haiti i 2010, knyttes bistandsorganisasjoner til seksuelle overgrep i Syria.

Ifølge BBC tvinger hjelpearbeidere hos internasjonale hjelpeorganisasjoner som FN til seg seksuelle tjenester i bytte mot nødhjelp.

BBC baserer seg på vitnemål fra flere hjelpearbeidere, blant annet Danielle Spencer.

I en epost til Klassekampen skriver Spencer at «kvinner fortalte meg om menn som holdt tilbake bistanden inntil de fikk ha sex med dem».

Da Spencer jobbet i Syria, var anklagene knyttet til «lokale medhjelpere». Men hun sier «det senere har kommet meldinger om overgrep også fra internasjonale bistandsarbeidere».

Hun sier misbruket av syriske kvinner er godt kjent, og at hun hørte om anklagene for første gang i 2015.

FAKTA

Seksuelle overgrep:

• Hjelpearbeidere hevder FN og andre bistandsorganisasjoner bevisst ignorerer meldinger om seksuelle overgrep i Syria.

• Allerede i 2015 ble en rapport om at syriske kvinner ble tvunget til sex av bistands­arbeidere, lagt fram under en FN-konferanse i Amman.

• FN-rapporten «Voices of Syria 2018» bekrefter at overgrepene pågår ennå.

• Det er lokale aktører som deler ut bistand på vegne av bistandsorganisasjoner som skal stå bak overgrepene.

• Care forsøkte i 2015 å få tilgang til flyktningleirer for å granske anklagene, men ble nektet adgang av FN.

Care er tett på utdelingene

BBC skriver at organisasjonen Care har stanset utdeling via lokale aktører. Hanna Richard, medieansvarlig i Care, korrigerer informasjonen i en epost til Klassekampen:

– Vi samarbeider fortsatt med lokale råd, siden de er de eneste som finnes av lokalt styre i opposisjonskontrollerte områder. Men vi har våre egne team inne for å sikre at bistand enten deles direkte ut av Care eller av en lokal partner som vi følger nøye opp.

Richard gjør det klart at Care ikke er innblandet i noen av overgrepssakene, men at organisasjonen har fulgt situasjonen nøye siden overgrepsanklagene i bistandsbransjen ble kjent i 2015.

Det var da «ikke kjent hvor utbredt overgrepene var», heller ikke om anklagene også omfattet internasjonale hjelpearbeidere, skriver Richard.

Care ba i 2015 om ytterligere gransking og om tilgang til flyktningleirer i Jordan for å kartlegge overgrepene og sette inn mottiltak, men FN nektet dem adgang til leirene.

FN-rapporten «Voices of Syria 2018» kom i fjor og viste at overgrepene fortsatt pågikk i Syria i 2017.

– For å redusere faren for overgrep og misbruk, leverer ikke Care bistanden til lokale råd, men har sammen med syriske frivillige organisasjoner kontroll over nødhjelpen til den er utdelt, sier Richards.

Godt dokumentert

I 2015 utarbeidet Den internasjonale redningskomiteen (IRC) en rapport om overgrep mot syriske kvinner i juni samme år. I rapporten ble 190 kvinner intervjuet. Rundt 40 prosent var blitt utsatt for seksuell vold, da de møtte opp for å motta bistand. Rapporten ble lagt fram for en internasjonale konferanse om bistand i regi av FN i Amman.

I rapporten «Voices from Syria 2018» konkluderte FNs befolkningsfond med at lokale som deler ut bistand på vegne av internasjonale organisasjoner, krevde sex for å gi kvinnene bistand i flere syriske provinser.

FN og andre hjelpeorganisasjoner hevder de har null-toleranse av seksuelle overgrep. Men hjelpearbeidere forteller at overgrep er utbredt og at hjelpeorganisasjonene ignorerer det som skjer.

– Det ble stigmatiserende. Overgrep er så utbredt at alle antar at kvinnene som får hjelp, har gitt seksuelle ytelser i bytte. Mange orker ikke skammen. Og organisasjonene bryr seg ikke om dem, sier Spencer.

Hjelpearbeidere fra andre organisasjoner bekrefter overfor BBC det samme: Mange organisasjoner ignorerer varsler og ingenting blir gjort for å beskytte kvinnene mot seksuelle overgrep.

Spencer har selv jobbet med en rapport om seksuelle overgrep i bistandssektoren, og har samlet erfaring fra 29 forskjellige internasjonale bistandsorganisasjoner.

Seksuell trakassering og overgrep er utbredt, og hjelpearbeidere kjøper sex hos prostituerte uten at organisasjonen følger opp med mottiltak, hevder hun.

– FN og selve systemet for bistandsarbeid slik det er i dag, har bestemt seg for at kvinnenes kropper kan og skal ofres. Det er uakseptabelt, sier Spencer.

Hun startet i 2015 en arbeidsgruppe og snakket med kvinner i sør i Syria og i flyktningleirer i Jordan. Også kvinnene i flyktningleirer ble presset til å gi sex for å få bistand, understreker hun.

amal.wahab@klassekampen.no