Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20180222/ARTICLE/180229991

Gjengvold

Av BJØRGULV BRAANEN

Publiseringsdato: Torsdag 22. februar 2018

Seksjon: Lederen

• Den generelle kriminaliteten i samfunnet øker ikke, men det er urovekkende at flere barn og ungdom trekkes inn i kriminelle miljøer. En oppsummering fra Sør-Vest politidistrikt, som er omtalt i Stavanger Aftenblad, viser at kriminaliteten begått av ungdom under 18 år økte kraftig i 2017. Totalt ble det registrert 744 førstegangsforhold for personer under 18 år, mot 257 året før. 365 av disse tilfellene gjaldt barn under 15 år. Økningen skjer hovedsakelig innenfor områdene skadeverk, vinning, vold og narkotika. I Oslo har politiet meldt om en urovekkende utvikling, spesielt i østlige bydeler, der det er eksempler på at unge helt ned til 12–13 år blir rekruttert som løpegutter for kriminelle og til salg av narkotika. På Holmlia i Oslo har det vært flere hendelser med bruk av våpen.

• Politiet forteller at det er en økende tendens til at ungdom som har vært involvert i alvorlige hendelser, nekter å gi opplysninger til politiet, selv om de har vært utsatt for vold. Det handler om æreskultur innad i miljøene og frykt for represalier. «Jeg er ikke enig i beskrivelsen om at det er lovløst i Oslo. Samtidig skjønner jeg at politifolkene på gateplan fortviler. De møter fullstendig respektløse gjenger, som er så truende mot innbyggerne at ingen vil prate med politiet», sier Oslo Aps Jan Bøhler.

• Det finnes ingen rask løsning på denne typen problemer. Her kreves det langvarig, tålmodig arbeid som må involvere sosiale tiltak, aktivitetstilbud, politi og tilstedeværende voksne. Et stort problem er at ungdom som faller ut av skolen, ikke får tilbud om jobb eller andre tiltak der de kan tjene egne penger. I mangel av tilbud søker de seg til kriminelle gjenger. Det trengs også flere fritidsklubber i utsatte områder. Dette må kombineres med aktivt og forebyggende politiarbeid overfor gjengene. Jan Bøhler har påpekt at dette arbeidet har blitt nedprioritert etter at egne seksjoner mot organisert kriminalitet ble lagt ned som følge av politireformen. Skal gjengkriminaliteten stoppes, kreves det spesialiserte enheter med politifolk som jobber mot organisert kriminalitet. Det holder ikke å rykke ut etter at det har skjedd en ny voldsepisode.