Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20180208/ARTICLE/180209952

Saklig debatt

Av BJØRGULV BRAANEN

Publiseringsdato: Torsdag 8. februar 2018

Seksjon: Lederen

• Debatten om innvandring, asylpolitikk og integrering kjører seg ofte fast i de samme, dype hjulsporene, der målet for dem som engasjerer seg mest ofte er størst mulig konfrontasjon. Dermed kan begge parter føle at de har «vunnet» debatten, uten at vi har kommet et eneste skritt nærmere en politikk som det store flertallet kan stille seg bak. AUFs leder Mani Hussaini skal ha honnør for at han forsøker å bryte dette mønsteret når han i Klassekampen i går valgte å gå inn i en konkret diskusjon om de danske sosialdemokratenes nye tiltakspakke på utlendingsområdet. Han erkjenner at dagens asylsystem ikke er laget for økonomiske migranter, men for personer som er forfulgt av politiske årsaker.

• Socialdemokraternes leder Mette Frederiksen sier at vi kanskje har vært for raske til å dømme hverandre: «Man er ikke et dårlig menneske hvis man ikke ønsker å se landet sitt grunnleggende forandret, og man er ikke naiv fordi man vil hjelpe flyktninger til en bedre tilværelse. Langt de fleste vil gjøre begge deler.» Hun sier også at de fleste store reformer i dansk politikk er gjennomført av breie flertall. Det trengs også på utlendingsområdet, slik at vi kan se tilbake og si at denne generasjonen klarte å finne balanserte løsninger på vår tids største dilemma. Det er en like stor sannhet, skriver hun, at vi ikke kan hjelpe alle her i Europa, som det er at mennesker på flukt skal hjelpes. Og at vilkårene for de fattigste i verden grunnleggende må forandres. «Vi kan – og vil – ikke vende verden ryggen», sier Frederiksen.

• Deretter kommer forslagene om å innføre mottakssenter utenfor Europa og at asylsøknadene skal gå gjennom FN-systemet. Hvis færre skal måtte flykte og flere skal kunne skape seg en framtid i sitt eget land, kreves det betydelig større innsats enn i dag, slår de danske sosialdemokratene fast. De går derfor inn for å fordoble flyktninghjelpen og arbeide for et historisk løft for Afrika. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i danskenes forslag. Kanskje det likevel er mulig å føre en konkret og saklig debatt som munner ut i en samlende, solidarisk og bærekraftig innvandrings- og flyktningpolitikk.