Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20180131/ARTICLE/180139996

Knapphet

Av BJØRGULV BRAANEN

Publiseringsdato: Onsdag 31. januar 2018

Seksjon: Lederen

• I Danmark, som i mange andre land, hevder arbeidsgiverne at de må bruke billige utenlandske arbeidere fordi det er mangel på relevant arbeidskraft. Forbunds­leder Per Christensen i det største fagforbundet, 3F, som blant annet organiserer jern- og metallarbeidere og bygningsarbeidere, avviser overfor Weekendavisen at mangel på arbeidskraft er dansk økonomis største utfordring. Når næringslivet klager over at det er så vanskelig å skaffe ansatte, er det en del av en agitasjon overfor myndigheter og politikere for å lempe på reglene for import av billig arbeidskraft.

• Fagforbundet 3F begrunner sin påstand med at arbeidsgiverne svært sjelden benytter seg av de vanlige kanalene for å rekruttere arbeidskraft. Bare i ett av hundre tilfeller der en bedrift mislykkes med å finne en ny medarbeider, har den slått opp etterspørselen på den offentlige jobbportalen Jobnet, vært i kontakt med det kommunale jobbsenteret som har til oppgave å skaffe ledige jobb eller kontaktet den lokale a-kassen eller fagforeningen. Det viser at arbeidsgiverne ikke har interesse av å ansette de mange arbeidsløse som faktisk finnes. Ferske tall fra Danmarks Statistikk viser at antallet arbeidsledige i dag er mellom 87.000 og 160.000, avhengig av hvordan man regner. Fagforbundet 3F har selv 12.000 medlemmer uten jobb. 3F mener arbeidsgiverne ikke tar ansvar for å opprette praksisplasser, kvalifisere arbeidsledige og ansatte folk som ikke har arbeid.

• Det er en kjent sak fra arbeiderbevegelsens historie at knapphet på arbeidskraft er en fordel for arbeidstakerne, mens det motsatte tjener arbeidsgiverne fordi det presser lønns- og arbeidsbetingelser ned. Ottar Brox har tidligere vist at knapphet på arbeidskraft sikrer bedre kår for lønnstakerne. Et stramt arbeidsmarked er også positivt fordi det tvinger bedriftene til å ta i bruk ny, arbeidssparende teknologi. Om problemet i økonomien er mangel på arbeidskraft eller om utfordringen er at arbeidsgiverne ikke er villig til å gjøre det som skal til for å tiltrekke seg ansatte, er derfor et politisk spørsmål, der arbeiderbevegelsen og kapitalkreftene har ulike interesser.