Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20171129/ARTICLE/171129960

• Bank of England: Bankene tåler brexit • OECD: Brexit vil bremse britisk vekst

Tror bankene klarer seg

Av Sissel Henriksen

Publiseringsdato: Onsdag 29. november 2017

Seksjon: Utenriks

STÅLSETTER SEG: Bank of England har stresstestet britiske banker og konkludert med at de vil tåle en trøblete brexit, men folk flest kan få et dypt fall i levestandarden, tror britisk tenketank. Foto: Matt Dunham, AP/NTB scanpix

PENGER: Den britiske sentralbanken, som advarte mot brexit, mener nå at landets sju største banker vil tåle en kaotisk skilsmisse.

BREXIT

Både Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) og Storbritannias regjering spår redusert vekst i den britiske økonomien de neste årene, både som følge av utmeldingen av EU og av svekket produktivitet.

Samtidig melder den britiske sentralbanken, Bank of England (BOE), at de har analysert britiske banker opp mot en mulig kaotisk brexit i en såkalt stresstest, og konkluderer med at bankene vil tåle bølgedalen.

Før folkeavstemningen i 2016 advarte BOE mot brexit på grunn av faren for økonomisk tilbakeslag.

FAKTA

Britiske banker tåler kaotisk brexit:

• En ny test av britiske banker viser ifølge den britiske sentralbanken Bank of England (BOE) at banksystemet i Storbritannia vil klare å støtte opp under britisk økonomi hvis utmeldingsprosessen fra EU blir rotete og britene ryker ut av EU uten å ha noen avtale på plass.

• Samtidig viser testen at situasjonen kan bli problematisk hvis en kaotisk brexit sammenfaller med et globalt økonomisk tilbakeslag.

• Bank of England har derfor varslet å justere størrelseskravet til buffer som britiske banker må bygge opp for å kunne tåle økonomiske kriser.Kilder: NTB, Financial Times, Daily Telegraph

Stresstestet bankene

Bank of England har i sin stresstest satt opp bankenes tåleevne opp mot et «dommedagsscenario» med følgende punkter, ifølge den britiske avisa The Daily Telegraph:

Verdens samlede brutto­nasjonalprodukt (BNP) faller med 2,4 prosent.

• Britisk BNP faller med 4,7 prosent.

Arbeidsløsheten i Storbritannia øker til 9,5 prosent.

• Boligprisene i landet faller med 33 prosent.

Prisene på forretningseiendommer faller 40 prosent.

Bankrenten i landet stiger til 4 prosent.

Valutakursindeksen for pundet faller med 27 prosent.

Landets sju største banker passerte testen, noe som ifølge BOE betyr at bankene vil kunne fortsette sin lånevirksomhet også gjennom en mulig stygg skilsmisse fra EU.

Testen viser likevel at situasjonen kan bli vanskelig hvis en kaotisk brexit blir toppet av et globalt økonomisk tilbakeslag. Sentralbanken anbefaler derfor at britiske banker bygger opp en reservekapital på seks milliarder pund, som buffer mot økonomiske trusler uten tilknytning til brexit.

I rapporten formaner bankens analytikere britiske politikere og EUs politikere om å gjøre sitt beste for å redusere risikoen ved brexit. Her pekes det på å bli enige om en rask overgang og vedta lover som løser potensielle konflikter rundt enorme pengesummer.

Nedjusterer vekstprognose

Samtidig kom OECD i går med en prognose for britisk økonomi som spår et dypere fall i veksten enn den britiske regjeringen opererer med.

Den britiske finansministeren Philip Hammonds nedjusterte sist onsdag vekstprognosen og begrunnet det med brexit og svekket produktivitet. Både Hammond og OECD sier at Storbritannias BNP vil øke med 1,5 prosent i år. Men så skiller de lag.

Den britiske regjeringen spår en vekst på 1,4 prosent i 2018, 1,3 prosent i 2019 og 2020, og så igjen vekst til 1,5 prosent i 2021.

OECDs anslag ligger lavere: De spår 1,2 prosent vekst i 2018, og 1,1 prosent i 2019.

Ifølge The Daily Telegraph er årsaken til OECDs lave anslag ikke brexit, men lav produktivitet, inflasjon på grunn av et svakere pund, og dramatisk økende gjeldsbyrde – som igjen gir lavere forbruk.

OECD kom likevel i oktober med en analyse der de pekte på at Storbritannias planlagte utmeldelse av EU har forverret landets produktivitet, og mente at en reversering av brexit vil styrke Storbritannias økonomi.

De svakeste får mindre

Fredag spådde den sosial­politiske tenketanken Resolution Foundation ifølge NTB at den jevne brite står overfor det lengste fallet i levestandarden siden 1950-tallet dersom regjeringens nedjusterte vekstprognose slår til.

Tenketanken mener at den nåværende inntektsskvisen vil vare lenger og at husholdningenes disponible inntekter vil falle 19 kvartaler på rad mellom 2015 og 2020.

Videre spås det at de siste endringene i skattepolitikken vil legge press på levestandarden og øke ulikhetene i samfunnet:

De fattigste husstandene vil trolig miste i gjennomsnitt 715 pund årlig innen 2021, og de rikeste vil øke sin inntekt i samme periode med gjennomsnittlig 185 pund.

– Familier er nå i de tidlige stadiene av den lengste perioden med kontinuerlig nedgang i disponibel inntekt på over 60 år, til og med lenger enn selv det som fulgte etter finanskrisa i 2008, sa stiftelsens direktør Torsten Bell fredag, ifølge NTB.

sissel.henriksen@klassekampen.no.