Onsdag 11. februar 2004
Antisemitt eller ikke?
RV-leder Torstein Dahle mener partimedlem Hans Olav Brendberg bør melde seg ut av partiet på grunn av sine synspunkter på Israel, sionismen og jøder. – Partiledelsen er redd for å diskutere politikk, sier Brendberg.

Medlem i Rød Valgallianse gjennom snart 20 år, Hans Olav Brendberg, ble for to uker siden ringt opp av partileder Torstein Dahle og oppfordret til å melde seg ut av partiet. Bakgrunnen er Brendbergs innlegg som nettdebattant på blant annet KK-forum og hans virksomhet som oversetter og tilrettelegger av den omstridte Israel Shamirs skrifter om sionismen og Israel.

Forlater ikke RV

– Oppfordringen ble begrunnet med mine synspunkter på jøder og Israel, min bruk av skriftene til den amerikanske akademikeren Kevin MacDonald, debattinnlegg og arbeidet med Israel Shamir. Jeg fikk inntrykk av at ledelsen ser på meg som et problem for partiet. Men det er fortsatt helt i det blå hva de faktisk mener jeg har gjort og ment galt. De baserer seg på bysladder i små miljøer, og prøver å gjøre dette til en vedtektssak i stedet for å diskutere politikken i det, sier Brendberg. Han akter ikke å melde seg ut av RV.

Antisemittisk

Partileder Torstein Dahle mener Brendberg har kjørt fram synspunkter i offentligheten som helt klart er av antisemittisk karakter.

– Han fremmer svært aktivt Israel Shamirs standpunkter og nettverk. Søker du på internett med søkeordene «Brendberg Israel Shamir», havner du midt oppe i en suppe av høyreekstreme amerikanere, antisemitter, Holocaustfornektere og nazister. Shamir propaganderer via Brendberg for å alliere seg med den amerikanske høyreekstremisten Lyndon LaRouche, og for at de herskende klasser ikke kan kastes uten gjennom et bredt, antijødisk oppgjør, sier Dahle.

Han vil ikke påstå at Brendberg selv har disse standpunktene.

– Men han sprer dem aktivt og fremmer Shamirs nettverk. Selv har han gjort seg til talsmann for å få utgitt en norsk utgave av det antijødiske dokumentet Sions vises protokoller – et falskt dokument som nazistene brukte i jødeforfølgelsene sine. Det å se på motsetningen mellom jøder og ikke-jøder som overordnet i verden, krasjer totalt med RVs prinsipielle grunnlag. Brendberg står selvsagt fritt til å avgjøre hva han vil spre av standpunkter, men de har ikke noe med RV å gjøre. Jeg mener dette sprenger grensen for RVs takhøyde, sier Dahle.

Mobbing?

Telefonsamtalen fra Dahle til Brendberg har vakt reaksjoner i partiet, og flere medlemmer mener det er kritikkverdig, nærmest mobbing, å be folk om å melde seg ut i private samtaler. Andre mener det er å foretrekke framfor en offentlig eksklusjonsprosess, som kan være en stor belastning både for den som er foreslått ekskludert og for partiet.

Brendberg selv karakteriserer telefonsamtalen som et forsøk på å trekke saken «inn i bøttekottet».

– Mitt utgangspunkt er at store politiske uenigheter er særdeles uegnet som suspensjons- og eksklusjonssaker. Bakgrunnen her er en ide om at jeg er rasist og antisemitt. Jeg mener det finnes en mistankens hermeneutikk her, ofte fra folk som ikke er vant til å diskutere og undersøke selv. Jeg har for eksempel støtt på en del konspirasjonsteorier rundt Israel Shamir som er til dels svært fantasifulle. En versjon er at Shamir skal være en fiktiv person, og at skriftene i hans navn har opphav blant svenske høyreekstreme, sier Brendberg.

Diskusjon

Dahle forstår ikke kritikken mot at han har henvendt seg til Brendberg på telefon.

– Jeg anser at han fremmer standpunkter som bryter med RVs grunnsyn. Jeg ville undersøke om Brendberg var enig i det. I så fall ville det være naturlig at han meldte seg ut. Men han så det ikke slik, så da må vi ta opp en diskusjon med ham. Vi mener det er viktig at Brendberg nå får en god anledning til å legge fram sin sak, uten noen forhåndsdømming, sier Dahle.

Han legger til at det kan bli aktuelt å reise eksklusjonssak, men at dette nå må diskuteres.

Israel Shamir

Ett av stridspunktene er altså den omstridte russisk-israelske journalisten Israel Shamir. Shamir var også å finne i Klassekampens spalter fram til for ett år siden, oversatt av blant andre Hans Olav Brendberg. I 2002 ble boka «Blomar frå Galilea» gitt ut på Samlaget. Bruddet med Klassekampen kom etter en debatt om blant annet Shamirs syn på Knut Hamsun og hans omtale av en nynazistisk demonstrasjon med pro-palestinske slagord mot den israelske presidenten under et besøk i Tyskland, der Shamir mente det var bra at noen demonstrerte når venstresida sviktet.

– Det er kinkig at Shamir, som Brendberg sprer veldig aktivt i Norge, er opptatt av å alliere seg med alt man kan alliere seg med mot Israel. RV mener det er viktig å nettopp ikke alliere seg med det ekstreme høyre, sier Torstein Dahle.

Jødisk identitet

Brendberg mener at det blir for lettvint å si at man er for jøder, men mot sionisme.

– De som sier det står for en politikk alle sionister vet vil innebære etnisk assimilering, og poenget med sionismen er at det ønsket de ikke. I å tviholde på skillet mellom sionisme og jøder ligger en forenkling av reelle problemer. For spørsmålet om det organiserte jødiske samfunnet er politisk interessant. Jeg mener det ikke finnes noen politisk kraft i det jødiske samfunnet utenom sionismen, sier Brendberg. Han ser på sionismen som et forsøk på å ta vare på og videreføre en etnisk identitet.

– Det blir for billig å nekte for at sionismen også har en «positiv» side, et prosjekt. Samtidig har jeg forståelse for de tidlige sionistenes ønske om å ta vare på en særegen jødisk identitet, med eget språk og så videre.

Virkeligheten

Torstein Dahle mener at staten Israel forsøker å framstille all kritikk mot seg som antisemittisme, og slik skaffe seg blankofullmakt for sin politikk.

– Å opponere mot dette har ikke noe med jødehat å gjøre. Men nettopp derfor blir det vanskelig når noen opptrer med standpunkter som oppfattes som antisemittiske. Dessuten står RV fast ved at klasseanalysen også gjelder for jøder. Det finnes mange jøder som ikke er enige med staten Israel, og flertallet av jøder i USA tilhører arbeiderklassen, sier Dahle.

Brendberg mener det eksisterer et tabu mot å diskutere nettopp det organiserte jødiske samfunnet i USA, og at det bør være mulig å ta en rasjonell diskusjon om dette.

– Dette er en langt større kraft i USA enn den politisk korrekte latinen tillater en å si. Å diskutere amerikansk politikk uten å nevne den jødiske lobbyen blir som å diskutere norsk fotball uten å nevne Rosenborg. Det kan naturligvis være taktiske grunner til ikke å trekke inn Rosenborg, men av og til må det være lov å forholde seg til virkeligheten, sier han.

Brendberg mener en del personer i RV oppfatter dette som farlig, og derfor ikke ønsker noen offentlig debatt om det.

– Det finnes også en organisert høyreekstrem fløy innenfor jødiske miljøer i både Europa og USA. Men det virker som det er unntatt offentligheten – det befinner seg i en blindsone hos folk som ellers er opptatt av høyreekstremisme. Eksempler er det norske tidsskriftet Monitor, og engelske Searchlight.

Fagkritikk

Et annet ankepunkt fra Torstein Dahle mot Brendberg er referansene til en omstridt trilogi skrevet av evolusjonsspsykologen Kevin MacDonald. MacDonald ble blant annet hardt kritisert etter at han vitnet for historierevisjonisten David Irving i injuriesaken mot Deborah Lipstadt (forfatter av boka «Denying the Holocaust») i 2000.

Brendberg mener imidlertid at det ville være uredelig av ham å ikke oppgi at han benytter seg av MacDonald, som han mener har gjort et stort, kunnskapsrikt og viktig akademisk arbeid.

– Men hans politiske synspunkter vil jeg ikke forsvare, og jeg er blant annet kritisk til hans tendens til å gjøre all moderne historie om til etniske konflikter. Men det trengs en faglig kritikk, ikke slagord og paroler, sier Brendberg.

@sitat:Å diskutere amerikansk politikk uten å nevne den jødiske lobbyen blir som å diskutere norsk fotball uten å nevne Rosenborg

Hans Olav Brendberg

@@sitat:Det å se på motsetningen mellom jøder og ikke-jøder som overordnet i verden, krasjer totalt med RVs prinsipielle grunnlag

Torstein Dahle

@

Medlem i Rød Valgallianse gjennom snart 20 år, Hans Olav Brendberg, ble for to uker siden ringt opp av partileder Torstein Dahle og oppfordret til å melde seg ut av partiet. Bakgrunnen er Brendbergs innlegg som nettdebattant på blant annet KK-forum og hans virksomhet som oversetter og tilrettelegger av den omstridte Israel Shamirs skrifter om sionismen og Israel.

Forlater ikke RV
– Oppfordringen ble begrunnet med mine synspunkter på jøder og Israel, min bruk av skriftene til den amerikanske akademikeren Kevin MacDonald, debattinnlegg og arbeidet med Israel Shamir. Jeg fikk inntrykk av at ledelsen ser på meg som et problem for partiet. Men det er fortsatt helt i det blå hva de faktisk mener jeg har gjort og ment galt. De baserer seg på bysladder i små miljøer, og prøver å gjøre dette til en vedtektssak i stedet for å diskutere politikken i det, sier Brendberg. Han akter ikke å melde seg ut av RV.

Antisemittisk
Partileder Torstein Dahle mener Brendberg har kjørt fram synspunkter i offentligheten som helt klart er av antisemittisk karakter.

– Han fremmer svært aktivt Israel Shamirs standpunkter og nettverk. Søker du på internett med søkeordene «Brendberg Israel Shamir», havner du midt oppe i en suppe av høyreekstreme amerikanere, antisemitter, Holocaustfornektere og nazister. Shamir propaganderer via Brendberg for å alliere seg med den amerikanske høyreekstremisten Lyndon LaRouche, og for at de herskende klasser ikke kan kastes uten gjennom et bredt, antijødisk oppgjør, sier Dahle.

Han vil ikke påstå at Brendberg selv har disse standpunktene.

– Men han sprer dem aktivt og fremmer Shamirs nettverk. Selv har han gjort seg til talsmann for å få utgitt en norsk utgave av det antijødiske dokumentet Sions vises protokoller – et falskt dokument som nazistene brukte i jødeforfølgelsene sine. Det å se på motsetningen mellom jøder og ikke-jøder som overordnet i verden, krasjer totalt med RVs prinsipielle grunnlag. Brendberg står selvsagt fritt til å avgjøre hva han vil spre av standpunkter, men de har ikke noe med RV å gjøre. Jeg mener dette sprenger grensen for RVs takhøyde, sier Dahle.

Mobbing?
Telefonsamtalen fra Dahle til Brendberg har vakt reaksjoner i partiet, og flere medlemmer mener det er kritikkverdig, nærmest mobbing, å be folk om å melde seg ut i private samtaler. Andre mener det er å foretrekke framfor en offentlig eksklusjonsprosess, som kan være en stor belastning både for den som er foreslått ekskludert og for partiet.

Brendberg selv karakteriserer telefonsamtalen som et forsøk på å trekke saken «inn i bøttekottet».

– Mitt utgangspunkt er at store politiske uenigheter er særdeles uegnet som suspensjons- og eksklusjonssaker. Bakgrunnen her er en ide om at jeg er rasist og antisemitt. Jeg mener det finnes en mistankens hermeneutikk her, ofte fra folk som ikke er vant til å diskutere og undersøke selv. Jeg har for eksempel støtt på en del konspirasjonsteorier rundt Israel Shamir som er til dels svært fantasifulle. En versjon er at Shamir skal være en fiktiv person, og at skriftene i hans navn har opphav blant svenske høyreekstreme, sier Brendberg.

Diskusjon
Dahle forstår ikke kritikken mot at han har henvendt seg til Brendberg på telefon.

– Jeg anser at han fremmer standpunkter som bryter med RVs grunnsyn. Jeg ville undersøke om Brendberg var enig i det. I så fall ville det være naturlig at han meldte seg ut. Men han så det ikke slik, så da må vi ta opp en diskusjon med ham. Vi mener det er viktig at Brendberg nå får en god anledning til å legge fram sin sak, uten noen forhåndsdømming, sier Dahle.

Han legger til at det kan bli aktuelt å reise eksklusjonssak, men at dette nå må diskuteres.

Israel Shamir
Ett av stridspunktene er altså den omstridte russisk-israelske journalisten Israel Shamir. Shamir var også å finne i Klassekampens spalter fram til for ett år siden, oversatt av blant andre Hans Olav Brendberg. I 2002 ble boka «Blomar frå Galilea» gitt ut på Samlaget. Bruddet med Klassekampen kom etter en debatt om blant annet Shamirs syn på Knut Hamsun og hans omtale av en nynazistisk demonstrasjon med pro-palestinske slagord mot den israelske presidenten under et besøk i Tyskland, der Shamir mente det var bra at noen demonstrerte når venstresida sviktet.

– Det er kinkig at Shamir, som Brendberg sprer veldig aktivt i Norge, er opptatt av å alliere seg med alt man kan alliere seg med mot Israel. RV mener det er viktig å nettopp ikke alliere seg med det ekstreme høyre, sier Torstein Dahle.

Jødisk identitet
Brendberg mener at det blir for lettvint å si at man er for jøder, men mot sionisme.

– De som sier det står for en politikk alle sionister vet vil innebære etnisk assimilering, og poenget med sionismen er at det ønsket de ikke. I å tviholde på skillet mellom sionisme og jøder ligger en forenkling av reelle problemer. For spørsmålet om det organiserte jødiske samfunnet er politisk interessant. Jeg mener det ikke finnes noen politisk kraft i det jødiske samfunnet utenom sionismen, sier Brendberg. Han ser på sionismen som et forsøk på å ta vare på og videreføre en etnisk identitet.

– Det blir for billig å nekte for at sionismen også har en «positiv» side, et prosjekt. Samtidig har jeg forståelse for de tidlige sionistenes ønske om å ta vare på en særegen jødisk identitet, med eget språk og så videre.

Virkeligheten
Torstein Dahle mener at staten Israel forsøker å framstille all kritikk mot seg som antisemittisme, og slik skaffe seg blankofullmakt for sin politikk.

– Å opponere mot dette har ikke noe med jødehat å gjøre. Men nettopp derfor blir det vanskelig når noen opptrer med standpunkter som oppfattes som antisemittiske. Dessuten står RV fast ved at klasseanalysen også gjelder for jøder. Det finnes mange jøder som ikke er enige med staten Israel, og flertallet av jøder i USA tilhører arbeiderklassen, sier Dahle.

Brendberg mener det eksisterer et tabu mot å diskutere nettopp det organiserte jødiske samfunnet i USA, og at det bør være mulig å ta en rasjonell diskusjon om dette.

– Dette er en langt større kraft i USA enn den politisk korrekte latinen tillater en å si. Å diskutere amerikansk politikk uten å nevne den jødiske lobbyen blir som å diskutere norsk fotball uten å nevne Rosenborg. Det kan naturligvis være taktiske grunner til ikke å trekke inn Rosenborg, men av og til må det være lov å forholde seg til virkeligheten, sier han.

Brendberg mener en del personer i RV oppfatter dette som farlig, og derfor ikke ønsker noen offentlig debatt om det.

– Det finnes også en organisert høyreekstrem fløy innenfor jødiske miljøer i både Europa og USA. Men det virker som det er unntatt offentligheten – det befinner seg i en blindsone hos folk som ellers er opptatt av høyreekstremisme. Eksempler er det norske tidsskriftet Monitor, og engelske Searchlight.

Fagkritikk
Et annet ankepunkt fra Torstein Dahle mot Brendberg er referansene til en omstridt trilogi skrevet av evolusjonsspsykologen Kevin MacDonald. MacDonald ble blant annet hardt kritisert etter at han vitnet for historierevisjonisten David Irving i injuriesaken mot Deborah Lipstadt (forfatter av boka «Denying the Holocaust») i 2000.

Brendberg mener imidlertid at det ville være uredelig av ham å ikke oppgi at han benytter seg av MacDonald, som han mener har gjort et stort, kunnskapsrikt og viktig akademisk arbeid.

– Men hans politiske synspunkter vil jeg ikke forsvare, og jeg er blant annet kritisk til hans tendens til å gjøre all moderne historie om til etniske konflikter. Men det trengs en faglig kritikk, ikke slagord og paroler, sier Brendberg.
@sitat:Å diskutere amerikansk politikk uten å nevne den jødiske lobbyen blir som å diskutere norsk fotball uten å nevne Rosenborg
Hans Olav Brendberg
@@sitat:Det å se på motsetningen mellom jøder og ikke-jøder som overordnet i verden, krasjer totalt med RVs prinsipielle grunnlag
Torstein Dahle
@

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.26
Onsdag 17. oktober 2018
VINN-VINN: Uansett hva KrF velger, vil Frp vinne på det, mener flere i Frp. – Vi er relativt gode på å være i opposisjon, sier Per-Willy Amundsen.
Tirsdag 16. oktober 2018
UT: 260 par har blitt nektet opphold i Norge siden 2017 på grunn av regler mot tvangsekteskap. Også frivillige ekteskap rammes, innrømmer Utlendingsnemnda.
Mandag 15. oktober 2018
OPP: Fra 2016 til 2017 gikk lederlønna i 40 statseide selskaper opp med 6,5 prosent i snitt. Nå tjener lederne i snitt 2,7 millioner kroner i året.
Lørdag 13. oktober 2018
MENNESKEFISKAR: Leiarar for misjonsorganisasjonane Normisjon og Troens Bevis trur KrF vil få mest gjennomslag i eit samarbeid med Ap og Sp.
Fredag 12. oktober 2018
PÅ RANDEN: KrFs veivalg splitter KrF Kvinner. Oddbjørg Minos, som trolig overtar som kvinneleder før partiets skjebnemøte, vil ikke si hvor hun står.
Torsdag 11. oktober 2018
NIX: Kjersti Toppe mener helseminister Bent Høie (H) utviser «forakt for Stortinget» når han trosser et klart flertalls­vedtak fra Stortinget.
Onsdag 10. oktober 2018
BEKYMRET: Vi kommer neppe til å klare å begrense oppvarmingen nok til å unngå alvorlige følger av klimaendringene, mener ledende norske klimaforskere. De ber om radikal politikk.
Tirsdag 9. oktober 2018
SNAUT: Skal vi unngå en klimakatastrofe, må vi halvere verdens utslipp innen 2030, fastslår FNs klimapanel i ny rapport. Norge nøyer seg med et klimakutt på 11,5 prosent.
Mandag 8. oktober 2018
DYRT: Nye skatter og avgifter koster familier titusener, viser Senterpartiets regnestykke. I dag legger regjeringen fram nye skattekutt til de rikeste.
Lørdag 6. oktober 2018
FEIL MEDISIN: – Jeg registrerer at det ikke har vært et svar for Venstre å gå inn i regjering med Frp, sier KrF-leder Knut Arild Hareide om den historisk dårlige Venstre-målingen.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk