Lørdag 31. januar 2004
En tysk skjebne
Wolfang Pintzka har vært med i Hitlerjugend, vært i arbeidsleir i Sibir, jobbet sammen med Bertolt Brecht og vært medlem av det østtyske kommunistpartiet. Han er et menneske av det 20. århundret.Wolfang Pintzka har vært med i Hitlerjugend, vært i arbeidsleir i Sibir, jobbet sammen med Bertolt Brecht og vært medlem av det østtyske kommunistpartiet. Han er et menneske av det 20. århundret.

– Jeg var rett og slett heldig, sier Wolfgang Pintzka på spørsmål om hvordan han vil karakterisere sitt dramatiske og omskiftelige liv. I fjor kom hans erindringsbok «Fra Sibir til synagogen. Erindringer fra to verdener» på forlaget Press. Der forteller han om oppveksten i Hitler-Tyskland, tiden med Bertolt Brecht og Helene Weigel ved Berliner Ensemble, og hans mange år som teaterregissør i Norden. I dag er han et aktivt medlem av den jødiske menigheten i Oslo. Etter vårt møte på Theatercaféen skal han videre til Akershus festning for å delta i markeringen av Holocaust-dagen.Jødiske røtterWolfgang Pintzka er født i 1928 og vokste opp i Zwickau i Tyskland. Bestefaren var ungarsk jøde, som rundt århundreskiftet havnet i Berlin. Wolfgangs far arbeidet på bilfabrikken Horch i Zwickau. Her bygde man datidas raskeste og råeste racerbiler. Første gang Wolfgang fikk høre om sine jødiske røtter var i 1939, da han elleve år gammel skulle begynne på gymnaset. Noen dager før skolestart fortalte faren at det kanskje kunne bli problemer fordi skolen krevde et «arisk avstammingsbevis». Da fikk han vite at bestefaren kom fra en ortodoks jødisk familie. Siden snakket faren aldri mer om det. Wolfgang fikk en helt normal tysk oppdragelse, og var med i Hitlerjugend, som alle andre i sin klasse.– Kunne faren din ha gjort noe annet enn å oppmuntre deg til å delta i Hitlerjugend?– Nei, det tror jeg ikke. Han ville beskytte familien. Jeg fikk det nesten som en ordre av ham: Gjør det samme som alle andre i klassen, ikke eksponer deg. Hitlerjugend var jo også en slags speiderbevegelse.Faren var ikke alene i sin generasjon med å gi sine barn en ikke-jødisk oppvekst.– Utover på 1920-tallet var jødene i ferd med å bli assimilerte. Jødene var aktive, kreative og innovative. Og de var sekulariserte jøder. «Wir sind deutschen Juden», sa de med stort trykk. De var tapre soldater for keiser Wilhelm. Lenge etter at Hitler kom til makten nektet de å forstå.Fra Volksturm til SibirDa krigen gikk mot slutten, ble Wolfgang Pintzka, sammen med andre unggutter, kastet inn som siste reserve i krigen, i den såkalte«Volkssturm». Etter russisk forbilde skulle de unge soldatene operere som partisaner bak fiendens linjer. Da krigen var over ble Wolfgang arrestert av russerne, og, sammen med andre i sin gruppe, sendt til arbeidsleir i Sibir. På denne tiden var det mer enn 200.000 tyske krigsfanger i Sibir, de fleste fra slaget ved Stalingrad i 1942-43. Men etter hvert måtte disse byttes ut, og til det trengtes det nye arbeidere. Wolfgang ble en av dem. I Sibir jobbet han sju dager i uka, uten fridager. Pintzka skriver i boka at han på denne tida lærte om menneskets fantastiske evne til å tilpasse seg: «Man kan tydeligvis venne seg til nesten alt: avkall, underkastelse, nedverdigelse, utpressing, hykleri, løgn – listen er uendelig. Men alt dette har én bestemt og viktig forutsetning: at det gjelder ens eget liv», skriver han i boka.Alt var likevel ikke bare elendighet. På mange måter var han heldig som jobbet under jorda i kullgruvene. Det gjorde at han fikk forholdsvis bra mat, bedre enn vaktsoldatene. I tillegg var han beskyttet mot vær og kulde nede i sjakten. De siste årene fikk han også utbetalt et par rubler hvis han arbeidet godt og tok ut mye kull.I boka gir Pintzka flere små miniportretter av mennesker han møtte i arbeidsleirene. En av dem var den tyske kommunisten Max Emendörfer, som ble en slags farsfigur og veileder for ham.– Det var først i Sibir jeg hørte om jødeforfølgelsene og den jødiske motstandskampen, og om Nürnberg-prosessen. Vi visste ingenting om tiden før Hitler, om Weimar-republikken. Det er simpelthen dumt å si at vi ble hjernevasket. Vi pratet, diskuterte og leste, det var ikke under press. Vi snakket om fornuftige ting. Her hørte jeg for første gang om Karl Marx' teser om Feuerbach, der det heter at det viktigste ikke var å fortolke verden, men å forandre den. Det var det ville gjøre når vi kom hjem.Brecht og WeigelI 1950 var Wolfgang endelig hjemme i Tyskland. Etter et kort mellomspill i Zwickau kom han til Berlin, der han skulle møte Bertolt Brecht og hans kone Helene Weigel, som skulle bli de viktigste inspirasjonskildene i hans liv. I Berlin så han «Mutter Courage und ihre Kinder», som var det første Brecht-stykket som ble satt opp i Tyskland etter krigen. Wolfgang Pintzka ble «hypnotisert», og bestemte seg for at det var dette han ville arbeide med. Etter teaterutdannelse ble han ansatt ved Bertolt Brechts Berliner Ensemble, og havnet mitt i et kokende politisk og kunstnerisk miljø med folk som Erich Engel, Hanns Eisler, Paul Dessau og John Heartfield.– Hvordan forholdt Brecht seg til de østtyske myndighetene?– Brecht var ambivalent, men blandet seg aktivt inn. Han var preget av noe han karakteriserte som «den inngripende tenkning». Og husk hvor kort tid han var i DDR, fra 1949 til 1956, bare syv år. Han opplevde for eksempel ikke Ungarn 1956. Men han reagerte svært sterkt på oppstanden i Berlin 17. juni 1953, som ble slått ned av russiske soldater. Da var han svært aktiv og skrev brev til Walter Ulbricht [generalsekretæren i partiet, SED]. Brecht var en god venn av presidenten, Wilhelm Pieck, og han diskuterte med Otto Grotewohl [statsminister, tidligere sosialdemokrat].– Hvem var den mest sympatiske av dem?– Pieck, uten tvil. Han var en varm beundrer av Brecht og Berliner Ensemble. Han var på alle premierene. Grotewohl var også kulturinteressert, men Ulbricht kom aldri. Likevel var det han som holdt talen ved Brechts begravelse. Pieck var «gemüthlich», «ein wunderbaren Mann». Brecht hadde ypperlig kontakt med Pieck.Brecht var opprørt over 17. juni 1953. Det var da han skrev: «Ville det ikke vært enklere om regjeringen oppløste folket og valgte et annet?» Samme dag skrev han et protestbrev til regjeringen.– I «Neues Deutschland» ble bare første setning sitert, der han sier at han solidariserer seg med regjeringen, men så kom poenget, at vi nå måtte høre på arbeiderne. Han ble på denne måten tatt til inntekt for regimet, mot sin vilje, sier Pintzka.– Ville han ha brutt med DDR?– Nei, jeg tror ikke det. Helene Weigel tenkte aldri på å reise vestover. Men jeg var så heldig at jeg kom ut. Helene dyttet meg ut i verden, sier Pintzka, som snakker om henne med varme og anerkjennelse. Hun ledet Berliner Ensemble etter Brechts død i 1956, og han beskriver henne som en omsorgsfull leder, som sørget for alt fra barnehageplass til medisiner for de ansatte.Møte med NordenFra 1962 satte Pintzka opp stykker i Norden. Først i Finland, senere på Island. Han kom til Norge i 1972. Fra 1972 til 1976 var han ved Den Nationale Scene i Bergen, der han satte opp Brecht-stykker som «Schweyk», «Arturo Ui» og «Det gode menneske fra Sezuan». Her møtte han også sin senere ektefelle, Liv Schøyen. På begynnelsen av 1980-tallet var han ved Nationaltheatret i Oslo.– Hvordan opplevde du å komme til Norge på 1970-tallet, midt i den politiske radikaliseringen?– Det var uventet, det var så flott. Jeg møtte så mange fine folk, jeg fant likesinnede fra Helsinki til Reykjavik og i Norge. Det var en ren fornøyelse.Siden har Wolfgang Pintzka konvertert til jødedommen sammen med hele sin familie.– Er du sosialist fremdeles?– Jeg vet ikke om jeg kan si at jeg er sosialist, men jeg kan ikke benekte bakgrunnen min. Jeg er ikke radikal eller fundamentalistisk, det avgjørende er at man er politisk engasjert i en anti-kapitalistisk retning, sier Wolfgang Pintzka.@sitat:Det var først i Sibir jeg hørte om jødeforfølgelsene og den jødiske motstandskampenWolfgang Pintzka@

– Jeg var rett og slett heldig, sier Wolfgang Pintzka på spørsmål om hvordan han vil karakterisere sitt dramatiske og omskiftelige liv. I fjor kom hans erindringsbok «Fra Sibir til synagogen. Erindringer fra to verdener» på forlaget Press. Der forteller han om oppveksten i Hitler-Tyskland, tiden med Bertolt Brecht og Helene Weigel ved Berliner Ensemble, og hans mange år som teaterregissør i Norden. I dag er han et aktivt medlem av den jødiske menigheten i Oslo. Etter vårt møte på Theatercaféen skal han videre til Akershus festning for å delta i markeringen av Holocaust-dagen.
Jødiske røtterWolfgang Pintzka er født i 1928 og vokste opp i Zwickau i Tyskland. Bestefaren var ungarsk jøde, som rundt århundreskiftet havnet i Berlin. Wolfgangs far arbeidet på bilfabrikken Horch i Zwickau. Her bygde man datidas raskeste og råeste racerbiler. Første gang Wolfgang fikk høre om sine jødiske røtter var i 1939, da han elleve år gammel skulle begynne på gymnaset. Noen dager før skolestart fortalte faren at det kanskje kunne bli problemer fordi skolen krevde et «arisk avstammingsbevis». Da fikk han vite at bestefaren kom fra en ortodoks jødisk familie. Siden snakket faren aldri mer om det. Wolfgang fikk en helt normal tysk oppdragelse, og var med i Hitlerjugend, som alle andre i sin klasse.
– Kunne faren din ha gjort noe annet enn å oppmuntre deg til å delta i Hitlerjugend?– Nei, det tror jeg ikke. Han ville beskytte familien. Jeg fikk det nesten som en ordre av ham: Gjør det samme som alle andre i klassen, ikke eksponer deg. Hitlerjugend var jo også en slags speiderbevegelse.Faren var ikke alene i sin generasjon med å gi sine barn en ikke-jødisk oppvekst.– Utover på 1920-tallet var jødene i ferd med å bli assimilerte. Jødene var aktive, kreative og innovative. Og de var
sekulariserte jøder. «Wir sind
deutschen Juden», sa de med stort trykk. De var tapre soldater for keiser Wilhelm. Lenge etter at Hitler kom til makten nektet de å forstå.
Fra Volksturm til SibirDa krigen gikk mot slutten, ble Wolfgang Pintzka, sammen med andre unggutter, kastet inn som siste reserve i krigen, i den såkalte«Volkssturm». Etter russisk forbilde skulle de unge soldatene operere som partisaner bak fiendens linjer. Da krigen var over ble Wolfgang arrestert av russerne, og, sammen med andre i sin gruppe, sendt til arbeidsleir i Sibir. På denne tiden var det mer enn 200.000 tyske krigsfanger i Sibir, de fleste fra slaget ved Stalingrad i 1942-43. Men etter hvert måtte disse byttes ut, og til det trengtes det nye arbeidere. Wolfgang ble en av dem. I Sibir jobbet han sju dager i uka, uten fridager. Pintzka skriver i boka at han på denne tida lærte om menneskets fantastiske evne til å tilpasse seg: «Man kan tydeligvis venne seg til nesten alt: avkall, underkastelse, nedverdigelse, utpressing, hykleri, løgn – listen er uendelig. Men alt dette har én bestemt og viktig forutsetning: at det gjelder ens eget liv», skriver han i boka.Alt var likevel ikke bare elendighet. På mange måter var han heldig som jobbet under jorda i kullgruvene. Det gjorde at han fikk forholdsvis bra mat, bedre enn vaktsoldatene. I tillegg var han beskyttet mot vær og kulde nede i sjakten. De siste årene fikk han også utbetalt et par rubler hvis han arbeidet godt og tok ut mye kull.I boka gir Pintzka flere små miniportretter av mennesker han møtte i arbeidsleirene. En av dem var den tyske kommunisten Max Emendörfer, som ble en slags farsfigur og veileder for ham.– Det var først i Sibir jeg hørte om jødeforfølgelsene og den jødiske motstandskampen, og om Nürnberg-prosessen. Vi visste ingenting om tiden før Hitler, om Weimar-republikken. Det er simpelthen dumt å si at vi ble hjernevasket. Vi pratet, diskuterte og leste, det var ikke under press. Vi snakket om fornuftige ting. Her hørte jeg for første gang om Karl Marx' teser om Feuerbach, der det heter at det viktigste ikke var å fortolke verden, men å forandre den. Det var det ville gjøre når vi kom hjem.
Brecht og WeigelI 1950 var Wolfgang endelig hjemme i Tyskland. Etter et kort mellomspill i Zwickau kom han til Berlin, der han skulle møte Bertolt Brecht og hans kone Helene Weigel, som skulle bli de viktigste inspirasjonskildene i hans liv. I Berlin så han «Mutter Courage und ihre Kinder», som var det første Brecht-stykket som ble satt opp i Tyskland etter krigen. Wolfgang Pintzka ble «hypnotisert», og bestemte seg for at det var dette han ville arbeide med. Etter teaterutdannelse ble han ansatt ved Bertolt Brechts Berliner Ensemble, og havnet mitt i et kokende politisk og kunstnerisk miljø med folk som Erich Engel, Hanns Eisler, Paul Dessau og John Heartfield.
– Hvordan forholdt Brecht seg til de østtyske myndighetene?– Brecht var ambivalent, men blandet seg aktivt inn. Han var preget av noe han karakteriserte som «den inngripende tenkning». Og husk hvor kort tid han var i DDR, fra 1949 til 1956, bare syv år. Han opplevde for eksempel ikke Ungarn 1956. Men han reagerte svært sterkt på oppstanden i Berlin 17. juni 1953, som ble slått ned av russiske soldater. Da var han svært aktiv og skrev brev til Walter Ulbricht [generalsekretæren i partiet, SED]. Brecht var en god venn av presidenten, Wilhelm Pieck, og han diskuterte med Otto Grotewohl [statsminister, tidligere sosialdemokrat].
– Hvem var den mest sympatiske av dem?– Pieck, uten tvil. Han var en varm beundrer av Brecht og Berliner Ensemble. Han var på alle premierene. Grotewohl var også kulturinteressert, men Ulbricht kom aldri. Likevel var det han som holdt talen ved Brechts begravelse. Pieck var «gemüthlich», «ein wunderbaren Mann». Brecht hadde ypperlig kontakt med Pieck.Brecht var opprørt over 17. juni 1953. Det var da han skrev: «Ville det ikke vært enklere om regjeringen oppløste folket og valgte et annet?» Samme dag skrev han et protestbrev til regjeringen.– I «Neues Deutschland» ble bare første setning sitert, der han sier at han solidariserer seg med regjeringen, men så kom poenget, at vi nå måtte høre på arbeiderne. Han ble på denne måten tatt til inntekt for regimet, mot sin vilje, sier Pintzka.
– Ville han ha brutt med DDR?– Nei, jeg tror ikke det. Helene Weigel tenkte aldri på å reise vestover. Men jeg var så heldig at jeg kom ut. Helene dyttet meg ut i verden, sier Pintzka, som snakker om henne med varme og anerkjennelse. Hun ledet Berliner Ensemble etter Brechts død i 1956, og han beskriver henne som en omsorgsfull leder, som sørget for alt fra barnehageplass til medisiner for de ansatte.
Møte med NordenFra 1962 satte Pintzka opp stykker i Norden. Først i Finland, senere på Island. Han kom til Norge i 1972. Fra 1972 til 1976 var han ved Den Nationale Scene i Bergen, der han satte opp Brecht-stykker som «Schweyk», «Arturo Ui» og «Det gode menneske fra Sezuan». Her møtte han også sin senere ektefelle, Liv Schøyen. På begynnelsen av 1980-tallet var han ved Nationaltheatret i Oslo.
– Hvordan opplevde du å komme til Norge på 1970-tallet, midt i den politiske radikaliseringen?– Det var uventet, det var så flott. Jeg møtte så mange fine folk, jeg fant likesinnede fra Helsinki til Reykjavik og i Norge. Det var en ren fornøyelse.Siden har Wolfgang Pintzka konvertert til jødedommen sammen med hele sin familie.
– Er du sosialist fremdeles?– Jeg vet ikke om jeg kan si at jeg er sosialist, men jeg kan ikke benekte bakgrunnen min. Jeg er ikke radikal eller fundamentalistisk, det avgjørende er at man er politisk engasjert i en anti-kapitalistisk retning, sier Wolfgang Pintzka.@sitat:Det var først i Sibir jeg hørte om jødeforfølgelsene og den jødiske motstandskampenWolfgang Pintzka@

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.25
Onsdag 17. oktober 2018
VINN-VINN: Uansett hva KrF velger, vil Frp vinne på det, mener flere i Frp. – Vi er relativt gode på å være i opposisjon, sier Per-Willy Amundsen.
Tirsdag 16. oktober 2018
UT: 260 par har blitt nektet opphold i Norge siden 2017 på grunn av regler mot tvangsekteskap. Også frivillige ekteskap rammes, innrømmer Utlendingsnemnda.
Mandag 15. oktober 2018
OPP: Fra 2016 til 2017 gikk lederlønna i 40 statseide selskaper opp med 6,5 prosent i snitt. Nå tjener lederne i snitt 2,7 millioner kroner i året.
Lørdag 13. oktober 2018
MENNESKEFISKAR: Leiarar for misjonsorganisasjonane Normisjon og Troens Bevis trur KrF vil få mest gjennomslag i eit samarbeid med Ap og Sp.
Fredag 12. oktober 2018
PÅ RANDEN: KrFs veivalg splitter KrF Kvinner. Oddbjørg Minos, som trolig overtar som kvinneleder før partiets skjebnemøte, vil ikke si hvor hun står.
Torsdag 11. oktober 2018
NIX: Kjersti Toppe mener helseminister Bent Høie (H) utviser «forakt for Stortinget» når han trosser et klart flertalls­vedtak fra Stortinget.
Onsdag 10. oktober 2018
BEKYMRET: Vi kommer neppe til å klare å begrense oppvarmingen nok til å unngå alvorlige følger av klimaendringene, mener ledende norske klimaforskere. De ber om radikal politikk.
Tirsdag 9. oktober 2018
SNAUT: Skal vi unngå en klimakatastrofe, må vi halvere verdens utslipp innen 2030, fastslår FNs klimapanel i ny rapport. Norge nøyer seg med et klimakutt på 11,5 prosent.
Mandag 8. oktober 2018
DYRT: Nye skatter og avgifter koster familier titusener, viser Senterpartiets regnestykke. I dag legger regjeringen fram nye skattekutt til de rikeste.
Lørdag 6. oktober 2018
FEIL MEDISIN: – Jeg registrerer at det ikke har vært et svar for Venstre å gå inn i regjering med Frp, sier KrF-leder Knut Arild Hareide om den historisk dårlige Venstre-målingen.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk