Fredag 7. juni 2013
UD slaktet Freedom Forum
UD-SVING: UDs menneskerettsseksjon ville fjerne den norske støtten til omstridte Oslo Freedom Forum. Etter et personlig møte med forumsjef Thor Halvorssen doblet utenriksminister Espen Barth Eide støtten.

Utenriksdepartementets egne fagfolk anbefalte i 2012 at Norge burde kutte båndene til konferansen Oslo Freedom Forum og til den omstridte amerikanske arrangøren Human Rights Foundation (HRF). HRF ledes av norsk-venezuelaneren Thor Halvorssen.


Norges utenriksdepartement har støttet konferansen økonomisk siden oppstarten i 2009. Men i et internt UD-notat fra 2012 som Klassekampen har fått tilgang på, får HRF og Oslo Freedom Forum total slakt fra Seksjon for menneskerettigheter og demokrati.


I dokumentet «Beslutningsnotat Oslo Freedom Forum 2012» har seksjonen fordypet seg i hvem HRF er og hva de står for. Seksjonen konkluderer med at betenkelighetene rundt Halvorssens organisasjon er så alvorlige at de anbefaler «at årets søknad fra HRF om støtte til konferansen avslås og at man takker nei til invitasjon til deltakelse av politisk ledelse».


Store bekymringer


Ønsket om å kutte båndene til HRF og Oslo Freedom Forum handlet ifølge Utenriksdepartementets dokument om en rekke bekymringer rundt følgende:


* HRFs og Oslo Freedom Forums «verdigrunnlag, støttespillere og profil», og det faktum at HRF styres av personer med tette bånd til miljøer langt til høyre i USA.


* At organisasjonen bidrar til å underminere FN og FNs definisjon av menneskerettigheter.


* At «flere tidligere innledere er kritisert for grove menneskerettighetsbrudd» og at «flere har brukt konferansen til å framføre budskap som er problematiske i en menneskerettighetskontekst».


* At konferansens budsjett på rundt ti millioner kroner «sikrer at konferansen uansett kan holdes, men UDs bidrag legitimerer dens budskap».


Thor Halvorssen ønsker ikke å kommentere saken overfor Klassekampen.


Antidemokratiske bånd


Klassekampen har i flere artikler skrevet om Thor Halvorssen og Human Rights Foundations invitasjon av kontroversielle latinamerikanske gjester. I 2009 og 2010 inviterte Halvorssen sin egen fetter, venezuelanske Leopoldo López, som aktivt støttet opp om militærkuppet i Venezuela i 2002. I år inviterte Halvorssen en annen av kupptilhengerne fra Venezuela, Julio Borges.


I forbindelse med årets Oslo Freedom Forum i mai gikk 17 norske latinamerikaforskere ut i Aftenposten og kritiserte konferansen for å legitimere personer med bånd til antidemokratiske krefter.


Nå viser dokumenter at det også innenfor departementet har vært store betenkeligheter rundt HRF og konferansen som den pengesterke, amerikanske organisasjonen arrangerer hvert år i Oslo.


Ifølge notatet mener Utenriksdepartementets fagfolk at «konferansen har svak tilknytning til menneskerettsforkjempermiljøet og annet menneskerettighetsarbeid». Videre mente departementet at konferansen har et «ensidig fokus på enkeltskjebner/ofre og mangler konkrete målsettinger».


«Mer alvorlig er det at flere innledere har brukt konferansen til å framføre budskap som er problematiske i en menneskerettighetssammenheng. Det vurderes også som svært problematisk at flere innledere tidligere år har blitt presentert som ‘menneskerettsforkjempere’ uten å være det, herunder personer med nær tilknytning til totalitære regimer og til kuppforsøk», skriver UD.


Strider med FN-normer


Utenriksdepartementets bekymringer rundt Human Rights Foundation strekker seg utover invitasjonen av kupptilhengere. Anbefalingen om å avslå søknaden om pengestøtte begrunnes også med at HRF og Oslo Freedom Forum «synes aktivt å distansere seg fra (og til dels underminere) FN-baserte normer og prosesser».


Fagfolkene skriver at «konferansens verdigrunnlag skiller seg klart fra norsk menneskerettighetsprofil» og at HRF sitt «syn på menneskerettighetene og på FN er sterkt avvikende fra norsk utenrikspolitikk».


Blant annet mener UD at HRFs «omdefinering av menneskerettighetenes normative grunnlag står i strid med Verdenserklæringen, FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter». Departementet framhever også et nært samarbeid mellom HRF og «den tendensiøse og lite troverdige UN Watch».


Fagfolkene sier videre at «Human Rights Foundation er i liten grad kjent i det internasjonale menneskerettighetsmiljøet og det er vanskelig å danne seg et godt bilde av organisasjonens aktiviteter. Men flere av tiltakene i enkelte latinamerikanske land kan synes som først og fremst å bidra til en politisk polarisering».


Notatet viser også til at den Oslo-baserte organisasjonen Menneskerettighetshuset i 2012 trakk seg fra videre involvering i Oslo Freedom Forum blant annet fordi man anså HRF som «veldig amerikansk styrt fra en stab i New York som ikke er menneskerettighetsforkjempere selv - eller har særlig erfaring med menneskerettighetsarbeid».


Menneskerettighetshuset bekrefter dette overfor Klassekampen.


Eide doblet støtten


På tross av slike bekymringer avfeide daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre anbefalingen i 2012. Han vedtok å opprettholde UDs økonomiske støtte til Oslo Freedom Forum på 400.000 kroner. Ifølge dokumentet vedgikk imidlertid også Støre at de finnes «tungtveiende spørsmål rundt arrangørens bakgrunn».


Han mente likevel at «arrangementet [har] gitt rom for røster og saker som bør fram i lyset» og at plattformer og aktører som engasjerer seg på måter UD «ikke uten videre ville bifalt» også bør få «oppmerksomhet og støtte - innen rimelige grenser».


Hva som ble ansett som «rimelige grenser» ble drastisk utvidet da Espen Barth Eide tok over som utenriksminister i 2012. Da gikk departementet inn for å doble støtten til årets konferanse og tildelte 800.000 kroner.


Ifølge et annet dokument Klassekampen har fått tilgang på, skjedde denne snuoperasjonen blant annet etter et personlig møte mellom Thor Halvorssen og Eide. Etter møtet 28. november 2012 ga Eide ifølge dokumentet «føringer om at konferansen bør få økt støtte» - på tross av bekymringene til Seksjonen for menneskerettigheter og demokrati året før og Støres betenkeligheter.


Høyreorienterte


Eide nøyde seg ikke med å doble støtten. Han ble også det første norske regjeringsmedlemmet som deltok på forumet og åpnet hele arrangementet i år.


I 2012 ble Jonas Gahr Støre fra flere hold kritisert for å ikke delta på konferansen. Blant andre Aftenposten spekulerte om fraværet skyldtes frykt for å bli sett på samme konferanse som aktivister fra land Norge ønsker å opprettholde gode bilaterale forhold med.


Men ifølge UD-notatet tyder mye på at det først og fremst var sterke betenkeligheter rundt Thor Halvorssens og HRFs bakgrunn som gjorde det uaktuelt for den daværende utenriksministeren å delta på Oslo Freedom Forum.


Notatet med anbefalingen om avslag fra 2012 gjør det klart at slike betenkeligheter også handler om den politiske og ideologiske bakgrunnen til HRF.


«Dens styre består av amerikanere nært knyttet til konservative miljøer, klimaskeptiske, profilerte talspersoner for ‘det frie markeds moralske begrunnelse’, liberal våpenpolitikk og med et svært konservativt kristent grunnsyn. Flere av dem er stiftere eller sentrale medlemmer av sterkt høyreorienterte organisasjoner».


Ifølge UD dreier det seg blant annet om organisasjoner som Acton Institute for the Study of Religion and Liberty og Cato Institute.


«UD legitimerer budskap»


Etter en gjennomgang av skattelister i USA avslørte nettstedet Electronic Intifada i mai at Human Rights Foundation blant annet mottar omfattende økonomisk støtte fra organisasjoner som også finansierer islamofobe nettverk i USA. Budsjettet til årets konferanse var på over elleve millioner kroner. I dokumentet fra 2012 påpeker Utenriksdepartementet at den pengesterke organisasjonen ikke er avhengig av UDs finansielle støtte og at konferansen er «svært kostbar med elementer man kjenner igjen fra amerikanske veldedighetsarrangementer». I notatet trekkes det blant annet fram at det i 2011 ble delt ut dyre gaveposer.


Fagfolkene skriver at departementets midler «først og fremst er viktige som legitimering og profilering av konferansen. UDs logo og økonomiske støtte brukes aktivt på hjemmesidene og i andre promoteringssammenhenger».

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.53
Torsdag 18. oktober 2018
ADVARER: Trusselen om et «uskikkelig» Frp i opposisjon kan ikke bety at Frp skal sitte i regjering til evig tid, sier Knut Arild Hareide. Samtidig advarer han Erna Solberg mot å legge seg opp i KrFs veivalg.
Onsdag 17. oktober 2018
VINN-VINN: Uansett hva KrF velger, vil Frp vinne på det, mener flere i Frp. – Vi er relativt gode på å være i opposisjon, sier Per-Willy Amundsen.
Tirsdag 16. oktober 2018
UT: 260 par har blitt nektet opphold i Norge siden 2017 på grunn av regler mot tvangsekteskap. Også frivillige ekteskap rammes, innrømmer Utlendingsnemnda.
Mandag 15. oktober 2018
OPP: Fra 2016 til 2017 gikk lederlønna i 40 statseide selskaper opp med 6,5 prosent i snitt. Nå tjener lederne i snitt 2,7 millioner kroner i året.
Lørdag 13. oktober 2018
MENNESKEFISKAR: Leiarar for misjonsorganisasjonane Normisjon og Troens Bevis trur KrF vil få mest gjennomslag i eit samarbeid med Ap og Sp.
Fredag 12. oktober 2018
PÅ RANDEN: KrFs veivalg splitter KrF Kvinner. Oddbjørg Minos, som trolig overtar som kvinneleder før partiets skjebnemøte, vil ikke si hvor hun står.
Torsdag 11. oktober 2018
NIX: Kjersti Toppe mener helseminister Bent Høie (H) utviser «forakt for Stortinget» når han trosser et klart flertalls­vedtak fra Stortinget.
Onsdag 10. oktober 2018
BEKYMRET: Vi kommer neppe til å klare å begrense oppvarmingen nok til å unngå alvorlige følger av klimaendringene, mener ledende norske klimaforskere. De ber om radikal politikk.
Tirsdag 9. oktober 2018
SNAUT: Skal vi unngå en klimakatastrofe, må vi halvere verdens utslipp innen 2030, fastslår FNs klimapanel i ny rapport. Norge nøyer seg med et klimakutt på 11,5 prosent.
Mandag 8. oktober 2018
DYRT: Nye skatter og avgifter koster familier titusener, viser Senterpartiets regnestykke. I dag legger regjeringen fram nye skattekutt til de rikeste.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk