Onsdag 5. desember 2012
Lovpriser utskjelt reform
VELLYKKET: Innføringen av helseforetak har vært en dundrende suksess. Det sier Ap-nestleder Helga Pedersen, som avviser at politikerne har gitt fra seg styringen over Sykehus-Norge.

- Etter ti års erfaring kan vi si det sikkert: Ordningen med helseforetak har gitt veldig gode resultater, sier Ap-nestleder Helga Pedersen.


Arbeiderpartiet har til nå ligget lavt i den opphetede diskusjonen om sykehusreformen av 2002.


Men ti år etter at reformen ble innført, skryter partiets nestkommanderende nå uhemmet av resultatene:


* Antallet polikliniske konsultasjoner har økt med 79 prosent.


* Tilsvarende tall for psykiatrien er 139 prosent.


* Norge er i verdenstoppen i behandling av flere kreftformer.


- De siste syv årene har norske sykehus behandlet 1,4 millioner pasienter flere enn tidligere, og kvaliteten på behandlingen er dramatisk bedret. Her har reformen spilt en nøkkelrolle, sier Pedersen.


Legger ballen død


Sykehusreformen flyttet kontrollen over norske sykehus fra fylkeskommunene til fire regionale helseforetak, styrt etter bedriftsprinsipper.


Med unntak av Ap vil samtlige partier på Stortinget legge ned helseforetakene og i stedet gi Stortinget makta over sykehusene. Det vakte derfor stor begeistring da Jens Stoltenberg åpnet for å legge om organiseringen av Sykehus-Norge.


Nå legges den muligheten død av Stoltenbergs egen nestleder.


- Ingen modell er støpt i betong, men det blir feil å starte en debatt om omorganisering nå. De ansatte trenger ro til å gjøre jobben vi har satt dem til: Behandle pasienter, sier hun.


Hovedkritikken mot reformen er at den flytter makt fra folkevalgte organer til sykehusbyråkrater.


- Vi har tatt kraftig grep for å styrke den politiske styringa, blant annet ved å sette inn flere politikere i foretaksstyrene og å pålegge sykehusstyrene tettere kontakt med kommuner og fylkeskommuner.


- Ikke mer markedsstyrt


Et gjennomgangstema i kritikken mot foretaksmodellen er at den reduserer sykehuspolitikk til rein økonomistyring. Det avviser Pedersen.


- God økonomi gjør det mulig å drive på en god måte og ha kvalitet i behandlingen. At sykehusene ikke lenger går i underskudd, betyr at det nå er midler til å investere i medisinsk utstyr, nye IKT-systemer, nye bygg og kompetanseutvikling.


- Men selve begrepet «foretak» avslører vel at sykehusene i dag er mer businessorientert?


- Jeg forstår hva du mener, men de regionale helseforetakene har også bidratt til å bedre planlegging og kvaliteten. Det sykehusspørsmålet som er gjenstand for heftigst debatt er lokalisering, og der er Helsedepartementet alltid inne. Det samme gjelder arbeidslivsspørsmål.


Pedersen sier motstanderne av sykehusreformen glemmer den virkelige trusselen mot et sterkt offentlig helsevesen: Regjeringsskifte.


- Høyre og Frp vil ha fri etableringsrett for private helsebedrifter, som vil tappe det offentlige for både ansatte og penger. Det er privatisering som er alternativet til dagens modell. Det må folk vite.


- Men også SV og Sp er mot dagens modell, uten at de tar til orde for privatisering?


- Det er mange sterke meninger i denne debatten, men jeg har ikke sett at noen har kommet med helhetlige alternativer til foretaksmodellen. Min konklusjon etter ti år er at vi bør beholde dagens modell og hele veien prøve å forbedre den.


Innrømmer mangler


På noen punkter innrømmer Pedersen at foretaksordningen har hatt uheldige utslag. I den ferske rapporten «Ti år etter» fra Fafo kommer det fram at mellomledere ved sykehusene mener detaljerte krav om måloppnåelse og stadig rapportering går ut over pasientbehandlingen.


- Det er mange og kompliserte mål og mye papirarbeid. Nettopp derfor er det bra at helseministeren har tatt initiativ til en kamp mot tidstyvene. Vi kan få bukt med dette problemet uten å snu hele reformen, sier hun.


For Pedersen ønsker seg på ingen måte tilbake til gamle dager, da fylkespolitikere hadde direkte styring over sykehusene.


- Fra min tid som vararepresentant i fylkesstyret i Finnmark husker jeg godt hvordan vi hvert år måtte ta penger fra veibygging og skoler for å dekke inn underskudd ved sykehusene. Om det var Kirkenes eller Hammerfest som skulle få ny røntgenmaskin ble avgjort av magefølelse mer enn faglige vurderinger. Nå er økonomien mye mer på stell, og fagfolk er inne i beslutningene, sier Pedersen, som innrømmer at optimismen ikke alltid har vært der.


- Jeg husker at fylkesordføreren gråt da vedtaket om å innføre sykehusreformen ble fattet. Men i dag kan vi smile, for resultatet ble godt.

Artikkelen er oppdatert: 5. desember 2012 kl. 08.37
Mandag 22. januar 2018
VARSKO: Norge kan havne på europatoppen i strømpris, og tusenvis av ­jobber står i fare, hvis energipolitikken underlegges EU, hevder DeFacto. ­Fagbevegelsen mobiliserer mot EUs energi­union.
Lørdag 20. januar 2018
OPPVASK: Framtredende norske feminister støtter oppvasken i de politiske partiene, men advarer mot å glemme den seksuelle trakasseringen ellers i samfunnet.
Fredag 19. januar 2018
UENIG OM JUSSEN: Per Andreas Bjørgan mener det er uheldig å gjøre dyptgripende endringer av offentlig sektor på grunn av svært teoretisk forståelse av EU-retten.
Torsdag 18. januar 2018
KLATRAR: No skal Torbjørn Røe Isaksen lære seg inntektssida på statsbudsjettet. – Eg ser han gjerne som Høgre-leiar og statsminister i framtida, seier fylkesleiar.
Onsdag 17. januar 2018
GRUVESJOKK: Ola Elvestuen blir ny miljøminister, men Venstre får ikkje stoppa at omstridt gruveavfall går ut i Førde­fjorden. – Ikkje til å tru, seier Natur og Ungdom.
Tirsdag 16. januar 2018
FOTEN NED: Knut Arild Hareide meiner vi ikkje har råd til store skattelettar i åra som kjem. Regjeringserklæringa er ei av dei vagaste han har lese.
Mandag 15. januar 2018
TRYGD: Beza betalte 300.000 kroner til staten, men fikk ikke trygd da barna ble født, eller da han mistet jobben.
Lørdag 13. januar 2018
STANS: Unge Høgre innfører umiddelbar alkoholforbod på ubestemt tid etter Riise-saka. Ungdomspartia er delt om alkoholbruk på partisamlingar.
Fredag 12. januar 2018
SPLITTER: Samme uke som partisekretær Kjersti Stenseng gikk beinhardt ut mot Hans Kristian Amundsen, ble han i et lukket møte på Stortinget tatt varmt i forsvar av klubblederen for Aps stortingsansatte, Ingunn Yssen.
Torsdag 11. januar 2018
STASING: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) takka for maten under NHOs gallamiddag. I same slengen lova han ei heilt ny reform.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk