Fredag 10. desember 2010
Vestens pris
Dagens leder

* Den internasjonale og norske debatten om Nobels fredspris til Liu Xiaobo handlar i liten grad om Liu personleg fortener støtte. Sjølv om det er delte meiningar om Lius politiske program, er det ingen seriøse stemmer som forsvarer ein fengselsstraff på elleve år for å ha stilt seg i spissen for manifestet Charter 08. Kina må etter kvart gje rom også for slike tankeretningar, som Harald Bøckman skriv i Klassekampen torsdag. Spørsmålet om Lius ord og tankar kvalifiserer til fredsprisen ut frå Alfred Nobels testamente, er meir samansett. Nobelkomiteens premiss om at det er ein direkte samanheng mellom fred og menneskerettar fortener å bli problematisert. Menneskerettar og demokrati står langt sterkare i USA enn i Kina, medan USA er eit langt meir krigersk land.


* Frå kinesisk side artar oppstyret rundt fredsprisen seg heilt annleis enn her. Dei offisielle reaksjonane er prega av spott («klovnar»), saftige overdrivingar om at eit «overveldande fleirtal» i verda er mot prisen, påfunn som å gje ein alternativ fredspris til ein seksåring, og symbolhandlingar som å nekte å forhandle med Norge under klimamøtet i Cancun. Alt dette skal uttrykke Kinas forakt for kva den vestlege småstaten Norge innbiller seg. Reaksjonane har sine komiske sider, men ein bør ikkje le for høgt av det som skjer.


* Det er reelle grunnar til at Kina kjenner seg trakka på, og det vil ikkje hjelpe at Thorbjørn Jagland i går forsikra at prisen «ikke er mot Kina». Vi er samde med generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty Norge i at ein ikkje kan godta som premiss at Kina har rett til å fengsle kritikarar fordi landet styrkar menneskelege rettar på andre område. Men når Nobelkomiteen det eine året gjev prisen til presidenten i den krigførande supermakta USA, og det neste til ein fengsla dissident i den ikkje krigførande stormakta Kina, kan ein ikkje undre seg over at Kina oppfattar prisen som del av Vestens trong til å løfte sin moralske peikefinger. Kan nokon tenkje seg at Kinas president får fredsprisen for dialogen med Taiwan, før prisen går til ein fange utan lov og dom på Guantanamo? Ikkje det, nei.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.38
Mandag 20. august 2018
• Det pågår nå en kampanje for å få Norge inn i FNs mektigste organ, Sikkerhetsrådet. Rådet har 15 medlemmer, hvorav fem er faste: USA, Kina, Russland, Storbritannia og Frankrike. De er ikke på valg og kan nedlegge veto mot forslag de er...
Lørdag 18. august 2018
• En hel verden jublet da atomavtalen med Iran ble framforhandlet i 2015 av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU. Avtalen, som trådte i kraft i januar 2016, ga internasjonalt innsyn i det iranske atomprogrammet i...
Fredag 17. august 2018
• Det er mange som bekymrer seg for demokratiets framtid om dagen. Høyre-ideolog Torbjørn Røe Isaksen drøftet nylig i Aftenposten det han mener er tre store utfordringer for demokratiet. Næringsministeren lister opp den økonomiske suksessen...
Torsdag 16. august 2018
• Tidligere Frp-nestleder og fiskeriminister Per Sandberg hentet tirsdag fram alle tilgjengelige retoriske virkemidler – inkludert hans sedvanlige, sleivete overdrivelser – i sitt angrep på norsk presses dekning av hans Iran-tur og forholdet...
Onsdag 15. august 2018
• USAs president Donald Trump har innført sanksjoner mot Nato-allierte Tyrkia som savner sidestykke i moderne historie. Først vedtok Washington sanksjoner mot landets innenriks- og justisminister, som førte til sterk svekkelse av den...
Tirsdag 14. august 2018
• Per Sandberg trakk seg i går både som fiskeriminister og som nest­leder i Fremskrittspartiet. Bakgrunnen for avgangen er manglende varsling av en ferietur til Iran og brudd på sikkerhetsrutinene. Sandberg har likevel ikke vært alene om å...
Mandag 13. august 2018
• På lørdag trykket vi en artikkel om svensker som forlater bylivet for å lære seg å dyrke mat og slakte dyr selv. De frykter klimaendringer og systemkollaps, og tar saken i egne hender. «Det er litt som å sitte på et tog som man vet er på...
Lørdag 11. august 2018
• Fylkestinget i Troms avholdt i går ekstraordinært møte der det slo fast at Troms ikke vil delta i fellesnemnda uten Finnmark. Dermed er tvangssammenslutningen av de to nordligste fylkene sendt tilbake til regjeringen. Juss­professor Eivind...
Fredag 10. august 2018
• Historikeren Yoav Fromer, som underviser ved Tel Aviv-universitetet i Israel, skrev i The Washington Post 31. mai i år at Midtøsten ikke mangler demokrati. Det er i stedet for mye av det. I land som Tyrkia og Iran er det den folkelige...
Torsdag 9. august 2018
• The New York Times skrev i juli i år om den nye danske politikken for utsatte og innvandringstette bydeler og boligområder under tittelen «Harde nye lover for immigrantgettoer». Et av tiltakene som det ble satt et kritisk søkelys på, var...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk