Torsdag 24. mai 2007
Tar over som LOs internasjonale leder:
Theodorsens tur
Jeg er glad for jobben, sier Karin Beate Theodorsen. Som nyansatt internasjonal leder er hun Roar Flåthens høyre hånd på kongressen i Sevilla.

Etter mer enn 10 år som nestleder av internasjonal avdeling, ble Theodorsen i vår ansatt som avdelingsleder. Hun er den første SV-er på så høyt nivå i LO.

– Ansettelsen er del av en gledelig og naturlig politisk utvikling. Jeg våger å påstå at jeg er kvalifisert for jobben, sier 62-åringen til Klassekampen i en pustepause under den europeiske fagforeningskongressen i Sevilla.

Hadde Gerd-Liv Valla ansatt Theodorsen før forrige kongress, som var i Praha for nøyaktig fire år siden, ville hun avverget et av de mest dramatiske fall i nyere norsk historie. I stedet ansatte hun Ingunn Yssen, etter Jon Ivar Nålsunds død noen måneder før.

Ble syk

Theodorsen søkte jobben, og har ikke lagt skjul på at hun oppfattet ansettelsen av Yssen som en alvorlig forbigåelse. Det gikk sånn inn på henne at hun fikk sykdomsforfall til kongressen i Praha.

Som nestleder siden 1996 har hun i praksis holdt fortet i avdelingen i store deler av tida, under Nålsunds sykdom og i Yssens svangerskapspermisjon og sykefravær. Hun har vært en sentral person i Yssen/Valla-dramaet, men vil ikke kommentere selve striden.

Det vil hun heller ikke i dag, annet enn å si at hun har hatt et godt forhold til både Valla og Yssen.

– Både jeg og kollegene i internasjonal avdeling har fått ufattelig mange mediehenvendelser. Men jeg er stolt av at avdelingen har håndtert saken ryddig og profesjonelt, uten å bidra til lekkasjer eller spekulasjoner. Vi har hele tida konsentrert oss om å føre videre LOs internasjonale arbeid i ei vanskelig tid, ved å legge sakene best mulig rette for den ledelsen vi har.

– Det framgår av rapportene at det må ha vært vanskelig for deg å gå inn som Yssens nestkommanderende?

– Jeg har ikke lyst til å si mer om det enn at vi kom ut av det så godt som det var mulig. Når problematiske perioder oppstår i livet eller jobben, må en bare brette opp ermene og komme gjennom det. Jeg er småbrukerdatter fra Troms, og er vant til at en må jobbe seg ut av vanskelighetene en møter.

Karin Beate Theodorsen er, i motsetning til det øvrige ledersjiktet i LO, aktiv i SV og har aldri lagt skjul på det. Mange mener at det var grunnen til at hun ikke fikk avdelingslederjobben i 2003. Selv vil hun ikke uttale seg om hva Vallas motiver kan ha vært.

– Jeg er fra Harstad, og bodde 20 års tid i Kirkenes. Der representerte jeg SV i både kommunestyre og formannskap. Både for LOs og min egen del mener jeg det er en sunn og gledelig utvikling at jeg nå fikk lederjobben, i voksen alder som jeg er.

Bruhode til EU

Kongressen som Den europeiske faglige samorganisasjon (DEFS) avslutter i Sevilla i dag, er en omstendelig og byråkratisk affære med store mengder dokumenter og endeløse debatter.

– LO er blant de store bidragsyterne til DEFS' virksomhet, som i veldig stor grad jobber med EU-relaterte spørsmål og avtalemessig ligger langt bak Norge. Er dette bryet verdt fra LOs side?

– Det er riktig at DEFS trenger reformer og forenklinger i arbeidsformen, som vi for lengst har gjennomført i nordisk fagbevegelse. Men DEFS-samarbeidet er faktisk spesielt viktig fordi Norge står utenfor EU.

Theodorsen påpeker at DEFS har nær og direkte kontakt med hele EU-systemet.

– På den måten får vi tilgang til all informasjon om EU-forhold, særlig av betydning for arbeidslivet, på en bedre måte enn regjeringen gjør. EU fungerer på sett og vis som DEFS' organiserte motpart, så lenge arbeidsgiverne ikke er en europeisk forhandlingsmotpart. Og alt arbeidet som gjøres på EU-nivå i dag, kan få direkte følger for regler og retningslinjer i norsk arbeidsliv.

Mer kritisk

– DEFS' store triumfsak på kongressen er påvirkningen av EUs tjenestedirektiv, som framstilles som en full seier. Men LO har inntatt en mer kritisk posisjon?

– Jeg syns at LO har hatt en ryddig og grundig behandling av tjenestedirektivet. Selv om LO mener at en del krav til direktivet ble innfridd i prosessen, ser vi at det fortsatt er en del problemer og åpne spørsmål. Vi har overfor næringsministeren krevd en grundigere konsekvensutredning og en ny høring. Dette er jo ingen hastesak for Norge.

– Kongressens parole «På offensiven» virker mer som en ønskedrøm enn som en realitet, slik situasjonen er for europeisk fagbevegelse?

– Fagbevegelsen trenger å komme på offensiven, men det er lettere sagt enn gjort i svært mange land. I motsetning til Norge, opplever de fleste fagorganisasjonene en betydelig nedgang i medlemstallet, noe som gjør det enda vanskeligere å hevde retten til kollektive forhandlinger. Og mange land har fortsatt en altfor splittet fagbevegelse, ikke minst i de nye EU-landene.

Solidaritetsarbeid

Karin Beate Theodorsens personlige motivasjon for internasjonalt arbeid er ikke først og fremst å sitte på store kongresser.

– Hele min bakgrunn er knyttet til praktisk solidaritetsarbeid, som fortsatt er en hjørnestein i LOs internasjonale virksomhet. LO kombinerer arbeidet gjennom den europeiske fagbevegelsen med et sterkt, direkte engasjement i forhold til fagbevegelsen i fattigere land, sier hun.

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.40
Fredag 19. oktober 2018
MOT: Togtrafikken i nord og vest skal på anbud. Men om Sp og Ap får viljen sin kan det bli full stans i prosessen.
Torsdag 18. oktober 2018
ADVARER: Trusselen om et «uskikkelig» Frp i opposisjon kan ikke bety at Frp skal sitte i regjering til evig tid, sier Knut Arild Hareide. Samtidig advarer han Erna Solberg mot å legge seg opp i KrFs veivalg.
Onsdag 17. oktober 2018
VINN-VINN: Uansett hva KrF velger, vil Frp vinne på det, mener flere i Frp. – Vi er relativt gode på å være i opposisjon, sier Per-Willy Amundsen.
Tirsdag 16. oktober 2018
UT: 260 par har blitt nektet opphold i Norge siden 2017 på grunn av regler mot tvangsekteskap. Også frivillige ekteskap rammes, innrømmer Utlendingsnemnda.
Mandag 15. oktober 2018
OPP: Fra 2016 til 2017 gikk lederlønna i 40 statseide selskaper opp med 6,5 prosent i snitt. Nå tjener lederne i snitt 2,7 millioner kroner i året.
Lørdag 13. oktober 2018
MENNESKEFISKAR: Leiarar for misjonsorganisasjonane Normisjon og Troens Bevis trur KrF vil få mest gjennomslag i eit samarbeid med Ap og Sp.
Fredag 12. oktober 2018
PÅ RANDEN: KrFs veivalg splitter KrF Kvinner. Oddbjørg Minos, som trolig overtar som kvinneleder før partiets skjebnemøte, vil ikke si hvor hun står.
Torsdag 11. oktober 2018
NIX: Kjersti Toppe mener helseminister Bent Høie (H) utviser «forakt for Stortinget» når han trosser et klart flertalls­vedtak fra Stortinget.
Onsdag 10. oktober 2018
BEKYMRET: Vi kommer neppe til å klare å begrense oppvarmingen nok til å unngå alvorlige følger av klimaendringene, mener ledende norske klimaforskere. De ber om radikal politikk.
Tirsdag 9. oktober 2018
SNAUT: Skal vi unngå en klimakatastrofe, må vi halvere verdens utslipp innen 2030, fastslår FNs klimapanel i ny rapport. Norge nøyer seg med et klimakutt på 11,5 prosent.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk