Lørdag 13. januar 2007
Er redd for å bli festbrems
– Politikerne skal gå foran i miljøkampen, men vi kan ikke bli så mye festbrems at vi ikke er på talefot med folk. Da gir de opp, sier Kristin Halvorsen.

Formelt ligger ansvaret for Norges miljøpolitikk hos Kristin Halvorsens partikollega Helen Bjørnøy. Og mye ligger selvsagt hos miljøvernministeren, både når det gjelder pengebruk på miljøtiltak og styringen mot et mer miljøvennlig samfunn. Men Kristin Halvorsen er vår «ukjente» miljøvernminister: Hele ansvaret for regjeringens bærekraftpolitikk ligger i finansdepartementet. Forbruket til hver og en av oss påvirkes av hvordan Halvorsen innretter avgiftene. Og det er hun som sitter på pengesekken når det skal bevilges til CO2-håndtering eller andre miljøtiltak.

Må kompromisse

Etter Al Gores film om klimaproblemene, etter Stern-rapporten, etter en jul som i de fleste delene av landet var komplett snøfri, er det tegn i tida som tyder på at miljøengasjementet er på vei opp. Seinere i år legger FNs klimapanel fram sine ferskeste analyser, regjeringen skal presentere sektorvise klimahandlingsplaner, og nylig presenterte EU-kommisjonen sine mål for reduksjon av klimagassutslippene. Miljøvernministeren har garantert at det norske klimamålet skal være minst like ambisiøst som EUs 20 prosent-kutt.

SV-lederen tror noe er på gang i opinionen:

– Blant folk flest er det nå opplest og vedtatt at de menneskeskapte klimaendringene har negative konsekvenser, også her i Norge. Jeg tror dette var den store «snakkisen» i jula, sier Kristin Halvorsen til Klassekampen.

Hun innrømmer at miljøsakene er blant de vanskeligste internt i regjeringen, og viser til at på andre områder er det først og fremst et spørsmål om hvor mye penger man bevilger striden står om. I miljøsakene er det annerledes:

– På miljøområdet er det kompromisser som må inngås mellom partiene hele veien, og de motsetningene som finnes i det norske samfunnet finnes også i regjeringen hele veien. I vernesaker er SV ofte uenig med Sp, i forhold til utslipp er vi ofte uenig med Ap. Fordelen er at når vi samarbeider godt internt, får vi til store grep som har brei oppslutning blant folk. Når vi skal be folk om å være med og endre sine egne liv, krever det at tiltakene har legitimitet. Den blir større når den bygger på kompromisser oss imellom, sier Halvorsen.

Ikke festbrems

Finansministeren leder et parti som har vært ivrigst på miljøområdet i tiår, og som har stilt utålmodige krav til en mer miljøvennlig politikk. I maktposisjon er imidlertid SV-lederen opptatt av at politikerne ikke kan løpe milevis foran folk flest, om de vil ha folket med seg:

– Det handler ikke om å bli gjenvalgt ved neste valg, skjønt det også er viktig for å kunne drive miljøpolitikken videre. Det handler om å få folk med seg på en snuoperasjon. Vi kan ikke bli så mye festbrems at vi ikke er på talefot med folk. Da gir de opp, og det er ikke miljøet tjent med, sier Kristin Halvorsen.

I den norske debatten er det svenskene som holdes fram som miljøforbildet, mens Norge beskrives som verstingen. Halvorsen mener det er et bilde som godt kan nyanseres, fordi det er en nær sammenheng mellom økonomisk vekst og utslipp av klimagasser, og den svenske veksten har vært langt lavere enn den norske de siste årene.

– Korrigert for veksten kommer ikke svenskene så mye bedre ut enn oss, sier hun.

Bærekraftig budsjett

Likevel har finansministeren bedt nettopp svenskene være «kontrollkomité» for norsk bærekraftpolitikk, og det er satt opp 18 kriterier innenfor alle miljøområder som skal måle hvor gode, eller dårlige, Norge er. Det betyr at miljø og bærekraft blir en vurderingsfaktor i den økonomiske politikken på linje med vekst, konkurranseevne, sysselsetting og andre mål. Når Halvorsen legger fram statsbudsjettet for 2008, vil hun også redegjøre for budsjettets bærekraft.

– Å koble miljø så tett til den økonomiske politikken skal gjøre at det kommer mer systematisk inn i det politiske arbeidet. Budsjettene vi leverte for 2006 og 2007 var gode miljøbudsjetter, men dette blir nytt fra 2008. Bærekraft har vært en hemmelig del av finansdepartementets virksomhet, men jeg vil gjøre det til et tydeligere premiss, sier finansministeren.

Det kommer til å bety flere avgiftsomlegginger i miljøvennlig retning – Halvorsen vil ikke røpe hvilke – og mer penger til miljøtiltak. I løpet av dette året forsøker regjeringen også å få et kvotehandelsystem for industrien på plass, og koble dette opp mot EUs. Endelig mener SVs leder at satsningen på CO2-rensing nå får vind i seilene, etter at EU-kommisjonen har pekt på dette som et satsningsområde.

– Jeg er vokst opp i et Hydro-gründermiljø, der folk tenkte teknologiske løsninger hele tida. Nå har vi muligheten til å bruke norsk kompetanse til å lage nye teknologiske løsninger for CO2-håndtering. Da må vi stimulere de kloke hodene til å tenke på dette i dusjen og i bilen og hele tida. CO2-håndtering kan bli et prestisjeprosjekt, påpeker Halvorsen.

For henne og SV er det hele litt uvant:

– SV har vært et miljøparti i opposisjon i mange år, selv om miljøinteressen har vekslet. Nå får vi drahjelp av den internasjonale oppmerksomheten rundt CO2-håndtering, sier Kristin Halvorsen.

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.38
Lørdag 27. mai 2017
– Samlokalisering av nødsentralene ble vedtatt av Stortinget i juni 2015, Hvorfor går det så treigt å få det gjennomført?– Vi synes ikke det går treigt. Men jeg tror det er vanskelig å sette seg inn i hvor komplisert dette er. Vi...
Fredag 26. mai 2017
SVIKT: Robert Mood sier Norge har store svakheter med samfunnssikkerhet og beredskap. Han tror problemene enten skyldes systemsvikt eller «en alvorlig ansvarsfraskrivelse fra toppen».
Onsdag 24. mai 2017
UTRYGT: Ap tar et oppgjør med regjeringens beredskapsarbeid. – Politidirektoratet styrer seg selv, sier Hadia Tajik.
Tirsdag 23. mai 2017
UTSATT: Nav stenger skrankene for å få mer tid til dem med størst behov. Men representantene for Navs mest utsatte brukere er kritiske.
Mandag 22. mai 2017
STREITINGER: Miljøpartiet De Grønne går bort fra standpunkt om hvalfangst og alternativ medisin, og toner ned kontroversielle temaer til fordel for hovedsakene i klimapolitikken.
Lørdag 20. mai 2017
HAR TROA: MDG gjør det så svakt at Rasmus Hansson risikerer å falle ut av Stortinget. Likevel mener han partiet kan nå 15 prosent oppslutning på sikt.
Fredag 19. mai 2017
LITE IDEELT: Færre og færre asylmottak blir drivne av ideelle organisasjonar. No meiner Norsk Folkehjelp at Stortinget må ta grep om ikkje ideell sektor skal bli utradert frå mottakssystemet.
Torsdag 18. mai 2017
MOTSTAND: Ei rekkje nye meiningsmålingar viser stor støtte til SVs kampsaker ved dette valet, meiner Audun Lysbakken.
Tirsdag 16. mai 2017
OVERRASKET: Liv Signe Navarsete er overrasket over at regjeringen avviser at rakettskjoldet er rettet mot Russland, samtidig som Forsvaret bruker Russland som et argument for at Norge skal bli med i Natos skjold.
Mandag 15. mai 2017
JOBB: Ledige ingeniører er villige til å flytte på seg, men får likevel ikke tilbud om jobb. Det viser en ny undersøkelse blant Nitos medlemmer.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk