Lørdag 13. januar 2007
Er redd for å bli festbrems
– Politikerne skal gå foran i miljøkampen, men vi kan ikke bli så mye festbrems at vi ikke er på talefot med folk. Da gir de opp, sier Kristin Halvorsen.

Formelt ligger ansvaret for Norges miljøpolitikk hos Kristin Halvorsens partikollega Helen Bjørnøy. Og mye ligger selvsagt hos miljøvernministeren, både når det gjelder pengebruk på miljøtiltak og styringen mot et mer miljøvennlig samfunn. Men Kristin Halvorsen er vår «ukjente» miljøvernminister: Hele ansvaret for regjeringens bærekraftpolitikk ligger i finansdepartementet. Forbruket til hver og en av oss påvirkes av hvordan Halvorsen innretter avgiftene. Og det er hun som sitter på pengesekken når det skal bevilges til CO2-håndtering eller andre miljøtiltak.

Må kompromisse

Etter Al Gores film om klimaproblemene, etter Stern-rapporten, etter en jul som i de fleste delene av landet var komplett snøfri, er det tegn i tida som tyder på at miljøengasjementet er på vei opp. Seinere i år legger FNs klimapanel fram sine ferskeste analyser, regjeringen skal presentere sektorvise klimahandlingsplaner, og nylig presenterte EU-kommisjonen sine mål for reduksjon av klimagassutslippene. Miljøvernministeren har garantert at det norske klimamålet skal være minst like ambisiøst som EUs 20 prosent-kutt.

SV-lederen tror noe er på gang i opinionen:

– Blant folk flest er det nå opplest og vedtatt at de menneskeskapte klimaendringene har negative konsekvenser, også her i Norge. Jeg tror dette var den store «snakkisen» i jula, sier Kristin Halvorsen til Klassekampen.

Hun innrømmer at miljøsakene er blant de vanskeligste internt i regjeringen, og viser til at på andre områder er det først og fremst et spørsmål om hvor mye penger man bevilger striden står om. I miljøsakene er det annerledes:

– På miljøområdet er det kompromisser som må inngås mellom partiene hele veien, og de motsetningene som finnes i det norske samfunnet finnes også i regjeringen hele veien. I vernesaker er SV ofte uenig med Sp, i forhold til utslipp er vi ofte uenig med Ap. Fordelen er at når vi samarbeider godt internt, får vi til store grep som har brei oppslutning blant folk. Når vi skal be folk om å være med og endre sine egne liv, krever det at tiltakene har legitimitet. Den blir større når den bygger på kompromisser oss imellom, sier Halvorsen.

Ikke festbrems

Finansministeren leder et parti som har vært ivrigst på miljøområdet i tiår, og som har stilt utålmodige krav til en mer miljøvennlig politikk. I maktposisjon er imidlertid SV-lederen opptatt av at politikerne ikke kan løpe milevis foran folk flest, om de vil ha folket med seg:

– Det handler ikke om å bli gjenvalgt ved neste valg, skjønt det også er viktig for å kunne drive miljøpolitikken videre. Det handler om å få folk med seg på en snuoperasjon. Vi kan ikke bli så mye festbrems at vi ikke er på talefot med folk. Da gir de opp, og det er ikke miljøet tjent med, sier Kristin Halvorsen.

I den norske debatten er det svenskene som holdes fram som miljøforbildet, mens Norge beskrives som verstingen. Halvorsen mener det er et bilde som godt kan nyanseres, fordi det er en nær sammenheng mellom økonomisk vekst og utslipp av klimagasser, og den svenske veksten har vært langt lavere enn den norske de siste årene.

– Korrigert for veksten kommer ikke svenskene så mye bedre ut enn oss, sier hun.

Bærekraftig budsjett

Likevel har finansministeren bedt nettopp svenskene være «kontrollkomité» for norsk bærekraftpolitikk, og det er satt opp 18 kriterier innenfor alle miljøområder som skal måle hvor gode, eller dårlige, Norge er. Det betyr at miljø og bærekraft blir en vurderingsfaktor i den økonomiske politikken på linje med vekst, konkurranseevne, sysselsetting og andre mål. Når Halvorsen legger fram statsbudsjettet for 2008, vil hun også redegjøre for budsjettets bærekraft.

– Å koble miljø så tett til den økonomiske politikken skal gjøre at det kommer mer systematisk inn i det politiske arbeidet. Budsjettene vi leverte for 2006 og 2007 var gode miljøbudsjetter, men dette blir nytt fra 2008. Bærekraft har vært en hemmelig del av finansdepartementets virksomhet, men jeg vil gjøre det til et tydeligere premiss, sier finansministeren.

Det kommer til å bety flere avgiftsomlegginger i miljøvennlig retning – Halvorsen vil ikke røpe hvilke – og mer penger til miljøtiltak. I løpet av dette året forsøker regjeringen også å få et kvotehandelsystem for industrien på plass, og koble dette opp mot EUs. Endelig mener SVs leder at satsningen på CO2-rensing nå får vind i seilene, etter at EU-kommisjonen har pekt på dette som et satsningsområde.

– Jeg er vokst opp i et Hydro-gründermiljø, der folk tenkte teknologiske løsninger hele tida. Nå har vi muligheten til å bruke norsk kompetanse til å lage nye teknologiske løsninger for CO2-håndtering. Da må vi stimulere de kloke hodene til å tenke på dette i dusjen og i bilen og hele tida. CO2-håndtering kan bli et prestisjeprosjekt, påpeker Halvorsen.

For henne og SV er det hele litt uvant:

– SV har vært et miljøparti i opposisjon i mange år, selv om miljøinteressen har vekslet. Nå får vi drahjelp av den internasjonale oppmerksomheten rundt CO2-håndtering, sier Kristin Halvorsen.

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.38
Lørdag 24. mars 2018
ETTERTANKE: LO-rådgiver Jonas Bals angriper sin tidligere sjef for hånd­teringen av Acer-saken. Fylkesordfører Tore O. Sandvik sier saken er mer opp­rivende for partiet enn EU-striden.
Fredag 23. mars 2018
TRUET: Mange overlevende etter 22. juli har blitt eller føler seg truet etter de siste ukenes debatt. – Ingen av dem har dratt 22. juli-kortet, sier Tonje Brenna.
Torsdag 22. mars 2018
SOSIALE MEDIER: De er skuffet over Frp, men hyller Sylvi Listhaug. Om lag 30.000 nordmenn er aktive på innvandringskritiske Facebook-grupper.
Onsdag 21. mars 2018
SLÅR TILBAKE: – Hvis opposisjonen tror det skal bli lettere framover nå, tar de feil, sier Mazyar Keshvari. Han er en av flere Frp-topper som lover debatt om 22. juli.
Tirsdag 20. mars 2018
LØSNING: Stortinget godtar Acer, og Statnett skal eie alle utenlands­forbindelser, ifølge Klassekampens opplysninger. AUF ber likevel om utsettelse av saken.
Mandag 19. mars 2018
DYR SKYSS: Skuleskyss kostar nær fire milliardar kroner i året – ein tredel av det barnetrygda kostar.Den dyraste skuleskyssen kostar ein million per elev.
Lørdag 17. mars 2018
MOTPOLER: Uenigheten om EUs energiunion går helt til topps i Ap. Mens Jonas Gahr Støre har advart mot å si nei, har parti­sekretær Kjersti Stenseng i interne møter advart mot å si ja.
Fredag 16. mars 2018
VISSTE IKKE: Samtidig som Hydro bevisst slapp ut forurenset vann, opplyste selskapet til næringsdepartementet at de ikke hadde noen grunn til å tro at det forekom lekkasjer i Brasil.
Torsdag 15. mars 2018
KABELKNUTE: KrF meiner suvereniteten er viktigare enn Acer – og bed Høgsterett vurdere saka. Knut Arild Hareide seier norske interesser er meir enn økonomi.
Onsdag 14. mars 2018
VASER OM ACER: Jonas Gahr Støre meiner han ikkje undervurderte Acer-motstanden i eige parti.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk