Fredag 22. september 2006
Vil ha aldersgrense
Stortingets eneste representant med innvandrerbakgrunn Saera Khan (Ap) vil ha aldersgrense for inngåelse av ekteskap. Regjeringen diskuterer nå en strengere utlendingslov enn det lovutvalget har foreslått.

– Vi har ikke bestemt oss ennå i partiet, men jeg er for en aldersgrense.

– Skal den ligge på 21 år, eller 24 år?

– I utgangspunktet går jeg inn for 21-årsgrense, men jeg er åpen for å vurdere 24 år.

– Hvorfor det?

– Fordi jeg mener vi har prøvd ganske mye allerede mot tvangsekteskap og ingenting fungerer. Hvis du innfører en aldersgrense, gir du jenter mulighet til å fullføre utdanning før de gifter seg. Da står de også sterkere til å stå i mot press. Det er flere argumenter, men jeg tror rett og slett at hvis du er 24 år, så gifter du deg heller med en oppegående mann fra Islamabad enn med en fetter fra landsbygda, sier Khan.

I Danmark har de innført et krav om at ekteparet må bo i det landet de til sammen har oppholdt seg lengst i. Utvalget for ny utlendingslov har ikke gått inn for et slikt tilknytningskrav. Likevel går Saera Khan i dette intervjuet inn for at man i en eller annen form må stille krav til tilknytning i en ny utlendingslov.

– Dersom det blir innført en tilknytningsregel, så kan det bli vanskelig for en kvinne å gifte seg med en oppegående mann fra Islamabad og bo med han i Norge. I hvert fall hvis han er eldre enn henne?

– Vi finner ut av hvordan vi kan tilrettelegge for at tilknytningsreglene legger til rette for at slike giftermål ikke hindres. Det går an å finne modeller for dette. Vi er veldig klare over ulempene, men vi skal lage en utlendingslov som ikke går utover denne gruppen, sier Khan.

– I Danmark har de hatt dårlige erfaringer med at unge jenter blir giftet bort utenfor landets grenser og holdt der. Hvordan hindrer man det?

– Det er nettopp slike ting vi må se på når vi lager en ordning for tilknytningskrav. Utlendingsloven må ikke ramme den gruppen du nevner. Men som sagt, så er vi fullt klar over disse tingene, og jeg tror ikke det blir noe problem å lage en ordning som tar høyde for det, sier Saera Khan.

Går lenger

Etter en studietur til Danmark tidlig i år, nevnte Bjarne Håkon Hanssen tilknytningskrav som en aktuell endring i ny utlendingslov. Det er tydelig at tilknytningskrav er noe av det regjeringspartiene nå diskuterer. Generelt dreier debatten i regjeringen seg om strengere tiltak enn det som ble foreslått i utvalget, hvor for eksempel advokaten Selma Ilyas var en av medlemmene.

Mens utvalget gikk inn for 21-års aldersgrense for ekteskap inngått med en utlending, diskuterer regjeringen en aldersgrense opp til 24 år. Mens utvalget advarer mot et strengt underholdskrav, fordi unge mennesker kan presses til å avstå fra høyere utdannelse for så raskt som mulig å oppfylle kravet, signaliserer Bjarne Håkon Hanssen at han ønsker et strengt underholdskrav. Utvalget har gitt forskriftshjemmel for et slikt krav, dermed kan Hanssen selv bestemme på hvilket nivå det skal ligge uten at Stortinget trenger å ta det opp.

Diskuteres i innvandrermiljøer

Arbeiderpartiet og Bjarne Håkon Hanssen har måttet tåle kraftig kritikk for å ville innføre aldersgrense på ekteskap, fra SV, sin egen ungdomsorganisasjon AUF og innvandrerorganisasjoner. Svært mange av høringsuttalelsene som kom etter at utlendingslovutvalget hadde lagt fram sin utredning, var svært kritiske til 21-års aldersgrense.

Krisesentersekretariatet, Senter mot etnisk diskriminering og Organisasjonen mot etnisk diskriminering tok alle klart avstand til dette forslaget. Det samme gjorde Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndigheter og Mira Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner. I stedet for å innføre aldersgrense, vil disse organisasjonene heller satse på forebyggende tiltak mot tvangsekteskap. Klassekampen har tidligere denne uka snakket med markante norskpakistanske kvinner som for eksempel Tahira Iqbal, leder for Pakistansk kvinneforening, som mener at forebygging ikke er nok. Iqbal har i over seks år argumentert for en 21-års aldersgrense. Skribent Aesha Ulla mener en aldersgrense er et viktig signal som viser at regjeringen vil ta tak i problemene med tvangsekteskap. Hun mener også det er et stort ansvar å hente ektefelle fra utlandet, og at man må være eldre enn 18 for å ta det ansvaret.

For dommerfullmektig Selma Ilyas veide det tyngst at EU nå åpner for at de ulike landene kan kreve en 21-års aldersgrense ved inngåelse av ekteskap med noen fra visumpliktige land. Klassekampen har også vært i kontakt med Islamsk råd, som diskuterer forslaget om aldersgrense uten å ha konkludert ennå.

Gifter seg med sine egne

Siden det er vanskelig å måle tvang vet vi lite om hvor stort problemet med tvangsekteskap er i Norge. Det Statistisk sentralbyrå imidlertid kan si noe om er hvor mange såkalte andregenerasjonsinnvandrere som gifter seg med noen fra foreldrenes opprinnelsesland og hvor mange som finner seg ektefelle i Norge.

Det er mest relevant å se på de med foreldre fra Pakistan, Tyrkia og India, for der er det en del som er over 18 år, i de fleste andre innvandrergruppene er de som er over 18 svært få. Blant personer født i Norge med to foreldre født i Pakistan var det 551 som giftet seg i perioden 1996 til 2001. Blant disse, som blant førstegenerasjonsinnvandrere som giftet seg i samme periode, fant tre av fire ektefeller i utlandet. Hvis vi ser på ekteskap inngått av både førstegenerasjons og andregenerasjons pakistanere under ett har 95,9 prosent funnet noen med samme landbakgrunn. Tilsvarende prosentandel for den indiske innvandrerbefolkningen er 79,2, og for den tyrkiske er prosentandelen 88,6.

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.37
Torsdag 22. juni 2017
TRE: Når Elkem no gjer det grøne skiftet frå fossilt kol til trekol, reiser dei ut i verda for å finna skog. Norsk skognæring er for lite utvikla, seier selskapet. Dei vil ha statleg støtte til skogimporten.
Onsdag 21. juni 2017
KUTT: Landmaktutredningen vil kutte 350 vervede soldater for å frigjøre ressurser. Robert Mood mener forslaget vil gjøre det vanskeligere og farligere å sende norske soldater til utlandet.
Tirsdag 20. juni 2017
JA, JA: På fem år har EØS-støtta auka 10 prosentpoeng. – Eg er overraska over at argumenta frå fagrørsla ikkje slår meir inn, seier Liv Signe Navarsete.
Mandag 19. juni 2017
NY PLAN: Kjell Grandhagen mener dagens forsvar er for lite. Han ønsker en plan for hva som skal gjøres dersom Norge skal bruke 2 prosent av bruttonasjonalproduktet på Forsvaret.
Lørdag 17. juni 2017
KVOTERING: Også i ikke-kvotepliktig sektor vil regjeringen bruke klima­kvoter for å nå klimamålene. Fordi det er kostnadseffektivt.
Fredag 16. juni 2017
BEKYMRET: Liv Signe Navarsete mener Donald Trump ikke er en god nok grunn til at Norge skal tenke annerledes om Nato. Hun advarer mot planene om et EU-ledet forsvarssamarbeid.
Torsdag 15. juni 2017
VENNEJAKT: Espen Barth Eide mener Norge må knytte tettere bånd til Tyskland og Norden, og at Europa må stå stødigere på egne bein så lenge Donald Trump er president i USA.
Onsdag 14. juni 2017
JUSS: Kommuner som favoriserer ideelle barnehager uten profitt, bryter loven, mener Kunnskapsdepartementet (KD). Ap i Trondheim hevder KD driver ideologisk strid for kommersielle.
Tirsdag 13. juni 2017
HASTVERK: Jan Tore Sanner (H) bed alle kommunane som skal slå seg saman om å haste seg gjennom viktige avgjerder midt i fellesferien.
Mandag 12. juni 2017
Måling: Ap faller kraftig på den siste politiske meningsmålingen. Dette åpner for økt innflytelse for Rødt og Miljøpartiet De Grønne.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk