Torsdag 15. juni 2006
TV 2 mener politiet svekker kildevernet:
Mediene blir overvåket
TV 2s Advokat Vidar Strømme hevder å kunne bevise at politiet rutinemessig overvåker telefontrafikken til norske medieinstitusjoner.

TV 2-gruppen hevder de sitter på troverdige opplysninger som viser at politiet har overvåket trafikken inn til redaksjonen i TV 2. I en klage til Sivilombudsmannen skriver advokat Vidar Strømme på vegne av TV 2 gruppen at overvåkningen har foregått ved at politiet har fått tilgang til telefonlister via Post og Teletilsynet. Disse listene viser hvem som har ringt TV 2.

Etter det TV 2 hevder har utlevringen skjedd ved at politiet har anmodet Post- og teletilsynet om å frita TV 2s teleoperatør for taushetsplikt etter den såkalte ekomloven, en lovfortolkning tilsynet etter rask saksbehandling har sagt seg enig i.

– Jeg må ærlig innrømme at jeg ikke visst at det fantes et så stort hull i kildevernet for mediene. Som vi skriver i klagen, kan man på basis av postjournalen til Teletilsynet regne seg fram til at det dreier seg om flere tusen slike saker per år, sier advokat Strømme til Klassekampen.

Han hevder at saken ikke avgrenser seg til Nokas og TV 2 alene. Advokat Vidar Strømme mener å kunne dokumentere flere tusen lignende saker hvert år. Norske medier blir altså med andre ord rutinemessig overvåket av politet.

I strid med loven

TV 2-gruppen mener overvåkningen er i strid med medienes kildevern og straffeprosselovens kapittel 16. I VG i går kommer det fram at TV 2 fikk kjennskap til saken i forbindelse med Nokas-saken.

Til tross for at Strømme mener at det foregår en rutinemessige overvåkning av norske medier, er både en klage over praksisen og et krav om dokumentinnsyn blitt avvist av både av Post- og teletilsynet og av Samferdselsdepartementet. Avvisningen har kommet til tross for at verken TV 2, riksadvokaten eller det kontrollutvalget som er opprettet for slik saker, noen gang har blitt informert om at overvåkningen skal ha funnet sted.

Kafka

I brevet, datert 24. november 2005, skriver advokat Strømme at saken har fått et «Kafka-aktig» preg. «TV 2 har vært henvist til å fremsette klage over et vedtak som forvaltningen ikke direkte har bekreftet eksistensen av. Først i departementets klagevedtak, på side 2 nederst, er det opplyst at det foreligger en sak som er 'mottatt, vurdert og avgjort'. Forvaltningsorganene har vist til mulig domstolskontroll av det mulige vedtaket. Det har imidlertid ikke vært mulig å finne ut hvilken domstol et slikt vedtak eventuelt skal bringes inn for, siden det ikke er gitt nærmere opplysninger om hvilket politikammer eller hvilken domstol det dreier seg om, eller når vedtaket er fattet.»

Ingen fra TV 2 ville i går kommentere saken, og visste oss videre til advokat Strømme.

Saken over

– Det viser seg at Sivilombudsmannen ikke kan ta opp denne konkrete saken fordi den har vært opp til domstolsbehandling. Men de vurder nå å se på sakskomplekset på generelt grunnlag. Det vil si om det finnes noen regler på feltet, og om noen bør gjøres med lovgivningen, sier Strømme.

Han forteller at i og med at Sivilombudsmannen ikke har en hjemmel til å vurdere denne enkeltsaken, er saken formelt sett over for TV 2.

– Slik vi ser det, har Samferdselsdepartemenet innrømmet at det har skjedd en overvåkning av telefontrafikken inn og ut av TV 2. De viser til en mulig behandling for en domstol. Men de vil altså ikke fortelle oss hvilken domstol dette er. Dermed har vi ikke noen domstol å føre saken for. Dette er en av grunnene til at vi har kalt saken Kafka-aktig.

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.35
Onsdag 20. juni 2018
TREND: Fleire røyker hasj. Fleire med psykiske plager. Og mindre tid på leksearbeid. Det er blant resultata etter at 25.000 har svart på ei ungdomsundersøking.
Tirsdag 19. juni 2018
NEKTER: Kommunalministeren vil la Troms overkjøre Finnmark. Tromspolitikere fra Rødt, SV og MDG sier blankt nei, og nekter å overstyre finnmarkingene.
Mandag 18. juni 2018
HØRING: Faresignalene har vært mange det siste året. I dag må byrådsleder R­aymond Johansen (Ap) svare på hva han har tenkt å gjøre for å bekjempe ungdomskriminaliteten i Oslo.
Lørdag 16. juni 2018
PÅ DØRA: Reklameguru Ingebrigt Steen Jensen og samboeren Trude Solheim er lei av at Arbeiderpartiet ikke skaper entusiasme, og fremmer ti saker som de håper kan gjenreise partiet.
Fredag 15. juni 2018
BØYER IKKE AV: Finnmark vil møte trusler fra regjeringen med sivil ulydighet. Regjeringen lover represalier.
Torsdag 14. juni 2018
RAUD ELLER DAUD: Støre meiner tida etter valnederlaget har gjort han meir oppteken av å finne løysingar på venstresida. Om 15 månader kjem folkets dom.
Onsdag 13. juni 2018
INNTOG: Amerikanske marinesoldater skal til Indre Troms – og blir der i fem år. Opposisjonen reagerer på regjeringens forsvarspolitikk.
Tirsdag 12. juni 2018
ADVARTE: Allerede i 2016 advarte ­Statsadvokaten mot gjenger og alvorlige konflikter i Oslo. Nå er situasjonen forverret, heter det i en fersk tilsyns­rapport.
Mandag 11. juni 2018
NYE TIDER: Framtidsutsiktene for bemanningsbransjen er dystre etter at opposisjonen tvang gjennom inn­stramminger. I Trøndelag har elektro­bransjen funnet en modell som gjør byråene overflødige.
Lørdag 9. juni 2018
SENTRUM: Høyre snuser på 30-tallet på Klassekampens juni-måling, men er fortsatt av­hengig av kriserammede KrF for flertall.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk