Torsdag 15. juni 2006
TV 2 mener politiet svekker kildevernet:
Mediene blir overvåket
TV 2s Advokat Vidar Strømme hevder å kunne bevise at politiet rutinemessig overvåker telefontrafikken til norske medieinstitusjoner.

TV 2-gruppen hevder de sitter på troverdige opplysninger som viser at politiet har overvåket trafikken inn til redaksjonen i TV 2. I en klage til Sivilombudsmannen skriver advokat Vidar Strømme på vegne av TV 2 gruppen at overvåkningen har foregått ved at politiet har fått tilgang til telefonlister via Post og Teletilsynet. Disse listene viser hvem som har ringt TV 2.

Etter det TV 2 hevder har utlevringen skjedd ved at politiet har anmodet Post- og teletilsynet om å frita TV 2s teleoperatør for taushetsplikt etter den såkalte ekomloven, en lovfortolkning tilsynet etter rask saksbehandling har sagt seg enig i.

– Jeg må ærlig innrømme at jeg ikke visst at det fantes et så stort hull i kildevernet for mediene. Som vi skriver i klagen, kan man på basis av postjournalen til Teletilsynet regne seg fram til at det dreier seg om flere tusen slike saker per år, sier advokat Strømme til Klassekampen.

Han hevder at saken ikke avgrenser seg til Nokas og TV 2 alene. Advokat Vidar Strømme mener å kunne dokumentere flere tusen lignende saker hvert år. Norske medier blir altså med andre ord rutinemessig overvåket av politet.

I strid med loven

TV 2-gruppen mener overvåkningen er i strid med medienes kildevern og straffeprosselovens kapittel 16. I VG i går kommer det fram at TV 2 fikk kjennskap til saken i forbindelse med Nokas-saken.

Til tross for at Strømme mener at det foregår en rutinemessige overvåkning av norske medier, er både en klage over praksisen og et krav om dokumentinnsyn blitt avvist av både av Post- og teletilsynet og av Samferdselsdepartementet. Avvisningen har kommet til tross for at verken TV 2, riksadvokaten eller det kontrollutvalget som er opprettet for slik saker, noen gang har blitt informert om at overvåkningen skal ha funnet sted.

Kafka

I brevet, datert 24. november 2005, skriver advokat Strømme at saken har fått et «Kafka-aktig» preg. «TV 2 har vært henvist til å fremsette klage over et vedtak som forvaltningen ikke direkte har bekreftet eksistensen av. Først i departementets klagevedtak, på side 2 nederst, er det opplyst at det foreligger en sak som er 'mottatt, vurdert og avgjort'. Forvaltningsorganene har vist til mulig domstolskontroll av det mulige vedtaket. Det har imidlertid ikke vært mulig å finne ut hvilken domstol et slikt vedtak eventuelt skal bringes inn for, siden det ikke er gitt nærmere opplysninger om hvilket politikammer eller hvilken domstol det dreier seg om, eller når vedtaket er fattet.»

Ingen fra TV 2 ville i går kommentere saken, og visste oss videre til advokat Strømme.

Saken over

– Det viser seg at Sivilombudsmannen ikke kan ta opp denne konkrete saken fordi den har vært opp til domstolsbehandling. Men de vurder nå å se på sakskomplekset på generelt grunnlag. Det vil si om det finnes noen regler på feltet, og om noen bør gjøres med lovgivningen, sier Strømme.

Han forteller at i og med at Sivilombudsmannen ikke har en hjemmel til å vurdere denne enkeltsaken, er saken formelt sett over for TV 2.

– Slik vi ser det, har Samferdselsdepartemenet innrømmet at det har skjedd en overvåkning av telefontrafikken inn og ut av TV 2. De viser til en mulig behandling for en domstol. Men de vil altså ikke fortelle oss hvilken domstol dette er. Dermed har vi ikke noen domstol å føre saken for. Dette er en av grunnene til at vi har kalt saken Kafka-aktig.

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.35
Mandag 22. oktober 2018
SKUFFET: Lokallagsleder Inge Takle Mæstad frykter en dypere splittelse i partiet etter det knusende Hareide-neder­laget i Rogaland. Han beskylder nestleder Olaug Bollestad for å opptre illojalt.
Lørdag 20. oktober 2018
FORTVILELSE: Kjell Ingolf Ropstad «dolket sin egen partileder i ryggen» med abort­utspill i VG, mener sentrale KrF-kilder.
Fredag 19. oktober 2018
MOT: Togtrafikken i nord og vest skal på anbud. Men om Sp og Ap får viljen sin kan det bli full stans i prosessen.
Torsdag 18. oktober 2018
ADVARER: Trusselen om et «uskikkelig» Frp i opposisjon kan ikke bety at Frp skal sitte i regjering til evig tid, sier Knut Arild Hareide. Samtidig advarer han Erna Solberg mot å legge seg opp i KrFs veivalg.
Onsdag 17. oktober 2018
VINN-VINN: Uansett hva KrF velger, vil Frp vinne på det, mener flere i Frp. – Vi er relativt gode på å være i opposisjon, sier Per-Willy Amundsen.
Tirsdag 16. oktober 2018
UT: 260 par har blitt nektet opphold i Norge siden 2017 på grunn av regler mot tvangsekteskap. Også frivillige ekteskap rammes, innrømmer Utlendingsnemnda.
Mandag 15. oktober 2018
OPP: Fra 2016 til 2017 gikk lederlønna i 40 statseide selskaper opp med 6,5 prosent i snitt. Nå tjener lederne i snitt 2,7 millioner kroner i året.
Lørdag 13. oktober 2018
MENNESKEFISKAR: Leiarar for misjonsorganisasjonane Normisjon og Troens Bevis trur KrF vil få mest gjennomslag i eit samarbeid med Ap og Sp.
Fredag 12. oktober 2018
PÅ RANDEN: KrFs veivalg splitter KrF Kvinner. Oddbjørg Minos, som trolig overtar som kvinneleder før partiets skjebnemøte, vil ikke si hvor hun står.
Torsdag 11. oktober 2018
NIX: Kjersti Toppe mener helseminister Bent Høie (H) utviser «forakt for Stortinget» når han trosser et klart flertalls­vedtak fra Stortinget.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk