Torsdag 15. juni 2006
TV 2 mener politiet svekker kildevernet:
Mediene blir overvåket
TV 2s Advokat Vidar Strømme hevder å kunne bevise at politiet rutinemessig overvåker telefontrafikken til norske medieinstitusjoner.

TV 2-gruppen hevder de sitter på troverdige opplysninger som viser at politiet har overvåket trafikken inn til redaksjonen i TV 2. I en klage til Sivilombudsmannen skriver advokat Vidar Strømme på vegne av TV 2 gruppen at overvåkningen har foregått ved at politiet har fått tilgang til telefonlister via Post og Teletilsynet. Disse listene viser hvem som har ringt TV 2.

Etter det TV 2 hevder har utlevringen skjedd ved at politiet har anmodet Post- og teletilsynet om å frita TV 2s teleoperatør for taushetsplikt etter den såkalte ekomloven, en lovfortolkning tilsynet etter rask saksbehandling har sagt seg enig i.

– Jeg må ærlig innrømme at jeg ikke visst at det fantes et så stort hull i kildevernet for mediene. Som vi skriver i klagen, kan man på basis av postjournalen til Teletilsynet regne seg fram til at det dreier seg om flere tusen slike saker per år, sier advokat Strømme til Klassekampen.

Han hevder at saken ikke avgrenser seg til Nokas og TV 2 alene. Advokat Vidar Strømme mener å kunne dokumentere flere tusen lignende saker hvert år. Norske medier blir altså med andre ord rutinemessig overvåket av politet.

I strid med loven

TV 2-gruppen mener overvåkningen er i strid med medienes kildevern og straffeprosselovens kapittel 16. I VG i går kommer det fram at TV 2 fikk kjennskap til saken i forbindelse med Nokas-saken.

Til tross for at Strømme mener at det foregår en rutinemessige overvåkning av norske medier, er både en klage over praksisen og et krav om dokumentinnsyn blitt avvist av både av Post- og teletilsynet og av Samferdselsdepartementet. Avvisningen har kommet til tross for at verken TV 2, riksadvokaten eller det kontrollutvalget som er opprettet for slik saker, noen gang har blitt informert om at overvåkningen skal ha funnet sted.

Kafka

I brevet, datert 24. november 2005, skriver advokat Strømme at saken har fått et «Kafka-aktig» preg. «TV 2 har vært henvist til å fremsette klage over et vedtak som forvaltningen ikke direkte har bekreftet eksistensen av. Først i departementets klagevedtak, på side 2 nederst, er det opplyst at det foreligger en sak som er 'mottatt, vurdert og avgjort'. Forvaltningsorganene har vist til mulig domstolskontroll av det mulige vedtaket. Det har imidlertid ikke vært mulig å finne ut hvilken domstol et slikt vedtak eventuelt skal bringes inn for, siden det ikke er gitt nærmere opplysninger om hvilket politikammer eller hvilken domstol det dreier seg om, eller når vedtaket er fattet.»

Ingen fra TV 2 ville i går kommentere saken, og visste oss videre til advokat Strømme.

Saken over

– Det viser seg at Sivilombudsmannen ikke kan ta opp denne konkrete saken fordi den har vært opp til domstolsbehandling. Men de vurder nå å se på sakskomplekset på generelt grunnlag. Det vil si om det finnes noen regler på feltet, og om noen bør gjøres med lovgivningen, sier Strømme.

Han forteller at i og med at Sivilombudsmannen ikke har en hjemmel til å vurdere denne enkeltsaken, er saken formelt sett over for TV 2.

– Slik vi ser det, har Samferdselsdepartemenet innrømmet at det har skjedd en overvåkning av telefontrafikken inn og ut av TV 2. De viser til en mulig behandling for en domstol. Men de vil altså ikke fortelle oss hvilken domstol dette er. Dermed har vi ikke noen domstol å føre saken for. Dette er en av grunnene til at vi har kalt saken Kafka-aktig.

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.35
Tirsdag 16. januar 2018
FOTEN NED: Knut Arild Hareide meiner vi ikkje har råd til store skattelettar i åra som kjem. Regjeringserklæringa er ei av dei vagaste han har lese.
Mandag 15. januar 2018
TRYGD: Beza betalte 300.000 kroner til staten, men fikk ikke trygd da barna ble født, eller da han mistet jobben.
Lørdag 13. januar 2018
STANS: Unge Høgre innfører umiddelbar alkoholforbod på ubestemt tid etter Riise-saka. Ungdomspartia er delt om alkoholbruk på partisamlingar.
Fredag 12. januar 2018
SPLITTER: Samme uke som partisekretær Kjersti Stenseng gikk beinhardt ut mot Hans Kristian Amundsen, ble han i et lukket møte på Stortinget tatt varmt i forsvar av klubblederen for Aps stortingsansatte, Ingunn Yssen.
Torsdag 11. januar 2018
STASING: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) takka for maten under NHOs gallamiddag. I same slengen lova han ei heilt ny reform.
Onsdag 10. januar 2018
BREMS: Selv om norsk økonomi går bedre, bør ikke arbeidstakerne forvente et bedre lønnsoppgjør i år. Det mener flere topper i norsk næringsliv.
Tirsdag 9. januar 2018
UROLIG: Sysselsettingsandelen i be­folkningen kryper stadig nedover. NHO-direktør Kristin Skogen Lund mener det er på tide å se på hvordan velferdsordningene fungerer.
Mandag 8. januar 2018
OPPRUSTING: I 2018 skal USA bruke nesten 40 milliarder norske kroner på å avskrekke Russland. Norge spiller en stadig større rolle i planene.
Lørdag 6. januar 2018
GODT, NYTT ÅR: Om dette blei valresultatet, ville Ap gjere det dårlegare enn det katastrofale 2001-valet. Nestleiar Hadia Tajik peikar på «krevende uker». På Jeløya er det derimot kjempestemning.
Fredag 5. januar 2018
PRESSER PÅ: Etter press fra Esa vurderer regjeringen å lage regler om at offentlige tjenester må skilles ut i egne selskap. Barne­hager og treningsanlegg kan være utsatt.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk