Torsdag 4. mai 2006
Her feller Siv øksa
Barn og bønder, arbeidsløse og Afrikas fattige tar regninga for Frps satsning på skattelettelser og veisatsninger. For ikke å snakke om samer, sigøynere og nynorskbrukere. «Særinteressene» skal ribbes for statlig støtte. Her er tallene.

Når Carl I. Hagen åpner Fremskrittspartiets landsmøte på Gardermoen i morgen ettermiddag, er det med solide meningsmålingstall i ryggen. De siste tallene Klassekampen kunne bringe til torgs varslet riktignok om en viss tilbakegang, men ennå har partiet rundt 30 prosents oppslutning.

Én av årsakene kan kanskje finnes i Norges Bondelags holdningsundersøkelse, som ble lagt fram i går. Den handler egentlig om nordmenns syn på landbruksstøtten, men spør også om nordmenns tillit til bønder sammenliknet med andre grupper – politikere, for eksempel. Den viser at bare fem prosent av Frps velgere har høy eller svært høy tillit til norske politikere, mens hele 32 prosent av dem ikke har tillit til norske politikere overhodet.

Den andre årsaken til Frps vekst som gjerne holdes fram, er partiets bruk av oljekroner – noe som gir dem penger til alskens gode formål. Og Frp bruker oljepenger de andre ikke bruker – nesten 18 milliarder kroner mer i alternativt budsjett for 2006.

Det dekker likevel ikke skattelettelser, veisatsning, politi, forsvar og helsekroner alene. Vi har sett på Frp-ernes kuttliste.

kutt til bønder og bistand

Det største kuttet Frp vil gjennomføre er i bistanden til fattige land, med ni milliarder kroner. Men også andre vil merke det dersom Frps budsjett blir gjennomført. Til tross for at Bondelagets meningsmåling viser at folk flest er tilhengere av landbruksstøtten – 80 prosent av folket, 70 prosent av Frp-erne – er bøndene Frps kuttpost nummer to: 4,5 milliarder kroner mindre ville bøndene fått med Frps statsbudsjett. Det uttalte målet fra Frps landbrukspolitiker Hans Frode Asmyhr er da også en halvering av antallet norske bønder.

Tredje- og fjerdeplass på kuttlista, med over to milliarder hver, er jernbanen og kultur- og likestillingsformål. Innvandringsformål kuttes med over én milliard – en konsekvens av en strengere innvandringspolitikk, skal vi tro Frp-erne. Dagpengene til arbeidsløse kuttes med en milliard kroner.

Minoritetene

Mest illustrerende er tilskuddene til samiske formål – en urfolksgruppe Norge er forpliktet overfor gjennom internasjonale avtaler. Det vil si: Ifølge Frp er samene ikke et urfolk. Frps ønske om å nedlegge Sametinget er godt kjent – og på den måten sparer de også en hel del penger. Men i tillegg til nedleggelsen av Sametinget, skjærer Frp med tre blads barberhøvel over støtten til samisk språk og kultur:

Samla bevilget Stortinget sist høst over 300 millioner kroner til Sametinget og til ulike samiske kulturformål. I Frps budsjett får Sametinget beholde 50 av 150 millioner til drift, og sju av 30 millioner til å administrere samisk utdanning. Men bevilgningene til Sametinget er bare midlertidige: Frp skriver i budsjettet at støtten til Sametinget må trappes ned.

Når de forsvinner, står det knapt en eneste budsjettkrone igjen til samiske formål: Støtte til samisk kultur og kulturminnearbeid, tilskudd til samisk i grunnopplæringa og tilskudd til samiske aviser er alle satt til null i Frps budsjett. Det samme gjelder kompetansesenteret for urfolks rettigheter.

Men om Frp-erne ikke bryr seg om samisk språk og kultur, bryr de seg kanskje om samiske næringer? Vel, støtten til reindriften og til omstillingstiltak i Indre Finnmark mer enn halveres i Frps budsjett, fra 194 til 85 millioner kroner.

Det er ikke bare samene av Norges nasjonale minoriteter som får merke Frp-øksa: Ser vi bort fra nyere etniske minoritetsgrupper, altså innvandrere fra de siste 30-40 årene, har eksempelvis romanifolket fått øremerket nesten seks millioner kroner. Disse pengene vil Frp fjerne. Det samme gjelder støtten til opplæring i finsk: 10,5 millioner blir til null kroner i Frps budsjett.

Barn

Det er de stemmeløse som får merke Frps budsjettkutt hardest: Grupper som er i sterkt mindretall, mottakerne av norsk bistand – eller de yngste:

Til tross for at Frp opprinnelig var med på barnehageforliket, kuttes driftsstøtten og investeringstilskuddet til barnehagene med 1,4 milliarder. Adopsjonsstøtten kuttes med en femtedel, mens barnevernet kuttes med 370 millioner kroner. Det skal nevnes at Frp også deler ut penger til barnefamiliene: 273 millioner ekstra i kontantstøtte og 125 millioner i barnetrygd.

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.35
Lørdag 24. mars 2018
ETTERTANKE: LO-rådgiver Jonas Bals angriper sin tidligere sjef for hånd­teringen av Acer-saken. Fylkesordfører Tore O. Sandvik sier saken er mer opp­rivende for partiet enn EU-striden.
Fredag 23. mars 2018
TRUET: Mange overlevende etter 22. juli har blitt eller føler seg truet etter de siste ukenes debatt. – Ingen av dem har dratt 22. juli-kortet, sier Tonje Brenna.
Torsdag 22. mars 2018
SOSIALE MEDIER: De er skuffet over Frp, men hyller Sylvi Listhaug. Om lag 30.000 nordmenn er aktive på innvandringskritiske Facebook-grupper.
Onsdag 21. mars 2018
SLÅR TILBAKE: – Hvis opposisjonen tror det skal bli lettere framover nå, tar de feil, sier Mazyar Keshvari. Han er en av flere Frp-topper som lover debatt om 22. juli.
Tirsdag 20. mars 2018
LØSNING: Stortinget godtar Acer, og Statnett skal eie alle utenlands­forbindelser, ifølge Klassekampens opplysninger. AUF ber likevel om utsettelse av saken.
Mandag 19. mars 2018
DYR SKYSS: Skuleskyss kostar nær fire milliardar kroner i året – ein tredel av det barnetrygda kostar.Den dyraste skuleskyssen kostar ein million per elev.
Lørdag 17. mars 2018
MOTPOLER: Uenigheten om EUs energiunion går helt til topps i Ap. Mens Jonas Gahr Støre har advart mot å si nei, har parti­sekretær Kjersti Stenseng i interne møter advart mot å si ja.
Fredag 16. mars 2018
VISSTE IKKE: Samtidig som Hydro bevisst slapp ut forurenset vann, opplyste selskapet til næringsdepartementet at de ikke hadde noen grunn til å tro at det forekom lekkasjer i Brasil.
Torsdag 15. mars 2018
KABELKNUTE: KrF meiner suvereniteten er viktigare enn Acer – og bed Høgsterett vurdere saka. Knut Arild Hareide seier norske interesser er meir enn økonomi.
Onsdag 14. mars 2018
VASER OM ACER: Jonas Gahr Støre meiner han ikkje undervurderte Acer-motstanden i eige parti.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk