Torsdag 4. mai 2006
Her feller Siv øksa
Barn og bønder, arbeidsløse og Afrikas fattige tar regninga for Frps satsning på skattelettelser og veisatsninger. For ikke å snakke om samer, sigøynere og nynorskbrukere. «Særinteressene» skal ribbes for statlig støtte. Her er tallene.

Når Carl I. Hagen åpner Fremskrittspartiets landsmøte på Gardermoen i morgen ettermiddag, er det med solide meningsmålingstall i ryggen. De siste tallene Klassekampen kunne bringe til torgs varslet riktignok om en viss tilbakegang, men ennå har partiet rundt 30 prosents oppslutning.

Én av årsakene kan kanskje finnes i Norges Bondelags holdningsundersøkelse, som ble lagt fram i går. Den handler egentlig om nordmenns syn på landbruksstøtten, men spør også om nordmenns tillit til bønder sammenliknet med andre grupper – politikere, for eksempel. Den viser at bare fem prosent av Frps velgere har høy eller svært høy tillit til norske politikere, mens hele 32 prosent av dem ikke har tillit til norske politikere overhodet.

Den andre årsaken til Frps vekst som gjerne holdes fram, er partiets bruk av oljekroner – noe som gir dem penger til alskens gode formål. Og Frp bruker oljepenger de andre ikke bruker – nesten 18 milliarder kroner mer i alternativt budsjett for 2006.

Det dekker likevel ikke skattelettelser, veisatsning, politi, forsvar og helsekroner alene. Vi har sett på Frp-ernes kuttliste.

kutt til bønder og bistand

Det største kuttet Frp vil gjennomføre er i bistanden til fattige land, med ni milliarder kroner. Men også andre vil merke det dersom Frps budsjett blir gjennomført. Til tross for at Bondelagets meningsmåling viser at folk flest er tilhengere av landbruksstøtten – 80 prosent av folket, 70 prosent av Frp-erne – er bøndene Frps kuttpost nummer to: 4,5 milliarder kroner mindre ville bøndene fått med Frps statsbudsjett. Det uttalte målet fra Frps landbrukspolitiker Hans Frode Asmyhr er da også en halvering av antallet norske bønder.

Tredje- og fjerdeplass på kuttlista, med over to milliarder hver, er jernbanen og kultur- og likestillingsformål. Innvandringsformål kuttes med over én milliard – en konsekvens av en strengere innvandringspolitikk, skal vi tro Frp-erne. Dagpengene til arbeidsløse kuttes med en milliard kroner.

Minoritetene

Mest illustrerende er tilskuddene til samiske formål – en urfolksgruppe Norge er forpliktet overfor gjennom internasjonale avtaler. Det vil si: Ifølge Frp er samene ikke et urfolk. Frps ønske om å nedlegge Sametinget er godt kjent – og på den måten sparer de også en hel del penger. Men i tillegg til nedleggelsen av Sametinget, skjærer Frp med tre blads barberhøvel over støtten til samisk språk og kultur:

Samla bevilget Stortinget sist høst over 300 millioner kroner til Sametinget og til ulike samiske kulturformål. I Frps budsjett får Sametinget beholde 50 av 150 millioner til drift, og sju av 30 millioner til å administrere samisk utdanning. Men bevilgningene til Sametinget er bare midlertidige: Frp skriver i budsjettet at støtten til Sametinget må trappes ned.

Når de forsvinner, står det knapt en eneste budsjettkrone igjen til samiske formål: Støtte til samisk kultur og kulturminnearbeid, tilskudd til samisk i grunnopplæringa og tilskudd til samiske aviser er alle satt til null i Frps budsjett. Det samme gjelder kompetansesenteret for urfolks rettigheter.

Men om Frp-erne ikke bryr seg om samisk språk og kultur, bryr de seg kanskje om samiske næringer? Vel, støtten til reindriften og til omstillingstiltak i Indre Finnmark mer enn halveres i Frps budsjett, fra 194 til 85 millioner kroner.

Det er ikke bare samene av Norges nasjonale minoriteter som får merke Frp-øksa: Ser vi bort fra nyere etniske minoritetsgrupper, altså innvandrere fra de siste 30-40 årene, har eksempelvis romanifolket fått øremerket nesten seks millioner kroner. Disse pengene vil Frp fjerne. Det samme gjelder støtten til opplæring i finsk: 10,5 millioner blir til null kroner i Frps budsjett.

Barn

Det er de stemmeløse som får merke Frps budsjettkutt hardest: Grupper som er i sterkt mindretall, mottakerne av norsk bistand – eller de yngste:

Til tross for at Frp opprinnelig var med på barnehageforliket, kuttes driftsstøtten og investeringstilskuddet til barnehagene med 1,4 milliarder. Adopsjonsstøtten kuttes med en femtedel, mens barnevernet kuttes med 370 millioner kroner. Det skal nevnes at Frp også deler ut penger til barnefamiliene: 273 millioner ekstra i kontantstøtte og 125 millioner i barnetrygd.

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.35
Onsdag 20. september 2017
INTRIGAR: Fylkesordførar og Giske-venn Tore O. Sandvik meiner skuffa Ap-rådgivarar er anonyme intrigemakarar. – Nokon må tøyla rådgivarane, seier han.
Tirsdag 19. september 2017
STILLE I FJØSET: Tidlegare Ap-topp Helga Pedersen meiner partiet må innsjå at dei ikkje nådde gjennom med distrikts­politikken.
Mandag 18. september 2017
NÅR UT: Regjeringen har nådd millioner av potensielle asylsøkere med skremme­budskap via Facebook, hørespill og tegneserier. Å framstille nordmenn som rasister er ett av virkemidlene som brukes.
Lørdag 16. september 2017
PÅ STEINGRUNN: KrF må stå ved det partiet lova før valet, meiner fleire av partiets talent. No byrjar kampen om framtidas KrF.
Fredag 15. september 2017
CV: Høgare utdanning og erfaring frå offentleg sektor og organisasjonslivet kjenneteiknar det store fleirtalet av Aps stortingsrepresentantar. Politikarar frå privat sektor er ein minoritet.
Torsdag 14. september 2017
ENIGE: KrFs vippeposisjon kan bety et politisk skifte i velferds­politikken. Nå er de klare for å gå sammen med Rødt om å stanse veksten i kommersielle velferds­selskaper.
Onsdag 13. september 2017
BYGDEOPPRØR: Ap taper stort i distriktene. En rekke fylkesledere mener partiet har inngått for mange forlik med de borgerlige.
Tirsdag 12. september 2017
UENIGHET: Det blir oppvask i Arbeiderpartiet etter det dårligste valget på 16 år. Flere kilder forteller om sand i partiets valgkampmaskineri.
Mandag 11. september 2017
SV legger sperregrensespøkelset bak seg. Partiet nærmer seg seks prosent og går fra sju til elleve mandater.
Mandag 11. september 2017
UT: 320 ansatte i bemanningsbyrået Propuro har fått brev fra sjefen hvor de bes melde seg ut av Fellesforbundet innen en uke. Ledelsen i selskapet advarer mot forbundets støtte til Ap.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk