Tirsdag 4. april 2006
Stortingets kontollkomité i årsmelding:
PST refses for politisk registrering
Politiets sikkerhetstjeneste får refs fra Stortingets kontrollorgan for politisk registrering av seks personer, som etter alt å dømme er med i Komiteen for et Fritt Irak.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) registrerte i 2004 seks personer, på grunnlag av personenes oppfordringer til å støtte opposisjonsgrupper som brukte voldelige midler og terror. EOS-utvalget (Stortingets kontrollutvalg for Etterretnings-, Overvåkings- og Sikkerhetstjeneste) slår i sin årsmelding for 2005 fast at PSTs registrering ikke var tilfredsstillende, og at PST kan ha brutt regelverket for slik registrering. PSTs registreringer ble slettet allerede da EOS-utvalget stilte spørsmål om saken.

I går sendte Komiteen for et Fritt Irak et brev til Politiets sikkerhetstjeneste med krav om å få vite om organisasjonens medlemmer er blitt registrert på grunn av støtteerklæringer til den irakiske motstandskampen.

– Ulovlig overvåking

– Det går ikke fram av rapporten hvem PST har registrert, men ut fra beskrivelsen og tidsrommet kan det ikke være andre enn Komiteen for et Fritt Irak. Det betyr at ulovlig politisk overvåking dessverre ser ut til å fortsette, ti år etter at Lund-kommisjonens rapport avslørte denne virksomheten, sier komiteens leder Lars Akerhaug til Klassekampen.

EOS-utvalget skriver i årsrapporten at registreringen av de seks personene i 2004 skjedde «på grunnlag av uttalelser til media som oppfordret til å gi støtte til opposisjonsgrupper som også benyttet voldelige midler og terroraksjoner i sin motstand mot regimet i en stat».

– Irak-komiteen startet sitt arbeid i september 2004, og det var da en del oppmerksomhet i mediene om vår støtte til den irakiske motstandsbevegelsen. Både tidspunktet og beskrivelsen av aktiviteter gjør at det ikke kan være tvil om at det er våre medlemmer som er havnet i PSTs register. Dette vil vi kreve innsyn i. På grunnlag av PSTs svar til EOS-utvalget kan det bli aktuelt å forfølge saken overfor justisminister Knut Storberget, sier Akerhaug.

EOS-utvalget ble klar over registreringen ved en stikkprøvekontroll, og stilte spørsmål om det faglige grunnlaget til registreringen, i forhold til det uttrykkelige forbudet i PST-instruksen mot å foreta registrering på politisk grunnlag.

Ikke fordekt

– Det ble vist til at det ikke syntes å dreie seg om en fordekt virksomhet, ettersom registreringsgrunnlagene utelukkende var politiske uttalelser og støtteerklæringer, avgitt til offentligheten. Det ble også påpekt at uttalelsene ga inntrykk av bevissthet når det gjaldt skillet mellom humanitær bistand og bistand til den operative motstandskampen, og syntes å være begrenset til humanitær bistand, uttaler utvalget.

Da EOS-utvalget tok opp spørsmålet med PST var svaret at registreringene ble gjort med tanke på å gjøre videre undersøkelser, men at dette dessverre ikke ble gjort «innen rimelig tid». PST hadde planer om å «avklare om det kunne bli samlet inn penger som skulle gå til finansiering av terrorgrupper», og at det i den forbindelse ville være naturlig med individuelle vurderinger av personene som var registrert. Men det endte med at de seks ble slettet fra det såkalte arbeidsregisteret.

Utvalget påpeker at det ikke var etablert noen ordning med foreløpig registrering, og at mye taler for at reglene ble brutt under registreringen.

Lars Akerhaug er fornøyd med at EOS-utvalget gjør jobben sin som vaktbikkje for de hemmelige tjenestene, men han er sterkt kritisk til PSTs handlemåte.

Opplysningsarbeid

– Hva slags organisasjon er Komiteen for et Fritt Irak?

– Vi er en liten solidaritetsorganisasjon med norske og arabiske medlemmer, som først og fremst driver opplysningsarbeid mot den amerikanske okkupasjonen. Vi har størst aktivitet i Oslo og noe i Trondheim og Bergen, og vi deltar i antikrigsbevegelsen. Vi gikk i en tidlig fase ut med oppfordring om pengestøtte til motstandbevegelsen, men har ikke hatt kapasitet til å organisere dette.

– Hva syns du om at store deler av voldsaksjonene i Irak rammer tilfeldige sivile?

– Vi er mot aksjoner som rammer sivile, men hoveddelen av de væpnede aksjonene rammer amerikanske okkupasjonsstyrker og sikkerhetsstyrker. Det er okkupasjonen som forårsaker brutaliteten og desperasjonen som preger Irak. Også for oss er det vanskelig å få et fullstendig bilde av motstandsbevegelsen, som for det meste er undergrunnsorganisert gjennom klaner og nettverk. Hovedpoenget er uansett at det foregår en rettferdig motstandskamp mot den amerikanske okkupasjonen.

Akerhaug regner med at han selv et blant de seks personene som ble registrert av PST.

– Bare mistanken om at registrering og overvåking foregår for fullt, ti år etter Lund-kommisjonen, betyr en alvorlig innsnevring av det politiske rommet for fri meningsytring og kritisk debatt. Det bør bekymre alle demokratiske krefter og politiske miljøer, sier han.

PST ville overfor Klassekampen i går verken bekrefte eller benekte at Komiteen for et Fritt Irak var gjenstand for registreringen i 2004.

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.35
Onsdag 17. oktober 2018
VINN-VINN: Uansett hva KrF velger, vil Frp vinne på det, mener flere i Frp. – Vi er relativt gode på å være i opposisjon, sier Per-Willy Amundsen.
Tirsdag 16. oktober 2018
UT: 260 par har blitt nektet opphold i Norge siden 2017 på grunn av regler mot tvangsekteskap. Også frivillige ekteskap rammes, innrømmer Utlendingsnemnda.
Mandag 15. oktober 2018
OPP: Fra 2016 til 2017 gikk lederlønna i 40 statseide selskaper opp med 6,5 prosent i snitt. Nå tjener lederne i snitt 2,7 millioner kroner i året.
Lørdag 13. oktober 2018
MENNESKEFISKAR: Leiarar for misjonsorganisasjonane Normisjon og Troens Bevis trur KrF vil få mest gjennomslag i eit samarbeid med Ap og Sp.
Fredag 12. oktober 2018
PÅ RANDEN: KrFs veivalg splitter KrF Kvinner. Oddbjørg Minos, som trolig overtar som kvinneleder før partiets skjebnemøte, vil ikke si hvor hun står.
Torsdag 11. oktober 2018
NIX: Kjersti Toppe mener helseminister Bent Høie (H) utviser «forakt for Stortinget» når han trosser et klart flertalls­vedtak fra Stortinget.
Onsdag 10. oktober 2018
BEKYMRET: Vi kommer neppe til å klare å begrense oppvarmingen nok til å unngå alvorlige følger av klimaendringene, mener ledende norske klimaforskere. De ber om radikal politikk.
Tirsdag 9. oktober 2018
SNAUT: Skal vi unngå en klimakatastrofe, må vi halvere verdens utslipp innen 2030, fastslår FNs klimapanel i ny rapport. Norge nøyer seg med et klimakutt på 11,5 prosent.
Mandag 8. oktober 2018
DYRT: Nye skatter og avgifter koster familier titusener, viser Senterpartiets regnestykke. I dag legger regjeringen fram nye skattekutt til de rikeste.
Lørdag 6. oktober 2018
FEIL MEDISIN: – Jeg registrerer at det ikke har vært et svar for Venstre å gå inn i regjering med Frp, sier KrF-leder Knut Arild Hareide om den historisk dårlige Venstre-målingen.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk