Mandag 30. januar 2006
For nynorsken i 100 år
Til helga blir det stor nynorskfest i hovudstaden. Det lovar daglege leiar i Noregs Mållag, Gro Morken Endresen.

Ein mørk nattetime inn i 5. januar 1906 greidde nynorskfolket å samla seg til ein organisasjon.

Då hadde mange lokale mållag vore aktive lenge, det var nær 60 år sidan Ivar Aasen publiserte «Det norske Folkesprogs Grammatik» og drygt 20 år etter at Stortinget vedtok å jamstilla nynorsk og bokmål.

Natt til sundag komande helg kan med andre ord Noregs Mållag feira 100 år. Det skjer naturleg nok på ein av dei institusjonane som Mållaget har vore med på å bygga opp – Det Norske Teateret i Oslo. Men alt før ein kjem så langt, vil feiringa vera i gang.

Frimerke og bok

– På onsdag legg Det norske Samlaget fram jubileumsboka, «Vilje til språk», ført i pennen av Ottar Grepstad, direktør ved Nynorsk kultursentrum i Ørsta. Til fredag kjem også ei vandreutstilling til Oslo, same dag som jubileumsfrimerket blir lansert, fortel Gro Morken Endresen.

På kvelden blir det stor fest, der ein av dei unge berarane av den nynorske kulturarven, forfattaren Olaug Nilssen, skal halda festtalen. Nilssen er også festspeldiktar under Dei nynorske festspela i Volda/Ørsta i juni. Eit arrangement der Noregs Mållag er tungt involvert i år.

– Mållaget vil altså signalisera at dei ser framover i jubileumsåret?

– Ja, i dag lanserer vi også ei skrivetevling, der ungdomsskule- og vidaregåandeelevar landet rundt blir inviterte til å skriva ein stil om «Språket mitt». Kåring av vinnarane vil skje under landsmøtet til Mållaget i Oslo i april i år.

– Det blir fleire større, sentrale markeringar, men rundt om i landet vil nok dei fleste oppleva jubileumsåret som ei rad varierte lokale- og regionale arrangement, seier Morken Endresen.

Språkleg offensiv

– Fest, frimerke og utstilling er slikt som høyrer til eit jubileum, men blir det nokre nye språkpolitiske satsingar i jubileumsåret?

– I dag offentleggjer vi jubileumsslagordet «Mange røyster – felles mål». Det er uttrykk for at Noregs Mållag er ein samnemnar for svært mange folk og aktivitetar. Vi vil i løpet av året dreia jubileet frå å vera ei feiring av organisasjonen til å bli ei feiring av nynorsken, fortel Morken Endresen, og presiserer:

– I dei hundre åra som har gått, har Noregs Mållag oftast kjempa for retten til å vera til som nynorskbrukar, i dag er det kulturelle og politiske klimaet annleis. Folk oppfattar tospråkssituasjonen i Noreg som det normale. Då gjeld det for Noregs Mållag å kjempa aktivt for ein praktisk språkpolitikk som samsvarar med ei ivaretaking og vidareutvikling av tospråkssituasjonen.

Noreg ei sinke

Gro Morken Endresen hevdar at Noreg ikkje lenger er det språkpolitiske føregangslandet det var på 1960- og 70-talet.

– På 1990-talet fekk mange europeiske land seg ein vekkjar. Dei oppdaga at det nasjonale språket var truga, ikkje minst frå engelsk, og fleire land har tatt tiltak for å tryggja språka sine i utdanningssektoren, på universiteta og i etermedia til dømes. Her er Noreg no vorten ei sinke i språkklassen.

Noregs Mållag vonar regjeringa vil følgja opp rapporten «Norsk i hundre!» som Norsk språkråd la fram i vinter, og at dei vil fremja ei stortingsmelding på grunnlag av denne rapporten og si eiga kunngjering i Soria Moria-erklæringa, der dei lovar å laga ei maktugreiing om språk.

– For Noregs Mållag sin del, vil det bli ei utfordring å ta tak i det som ikkje har med offentleg forvalting å gjera, slik som språksituasjonen i næringslivet og i folk si privatsfære. Det kan vera snakk om alt frå å hjelpa til med at den lokale Rimi-butikken kan tilby reklame på nynorsk til å syta for at mobiltelefonar får ei god nynorskordliste. Her har vi til no vore alt for bakpå, slår ein offensiv Gro Morken Endresen fast.

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.34
Fredag 23. mars 2018
Det må være mulig å samarbeide i Mentor Medier selv om avisene er ulike, sier Dagsavisen-redaktør Eirik Hoff Lysholm.
Torsdag 22. mars 2018
Mentor Medier står i en identitetskrise, sier Vårt Land- redaktør Åshild Mathisen om eieren hun er i krass konflikt med.
Onsdag 21. mars 2018
Petter Stordalen får tenning av bransjer med dype røtter. Det er dårlig nytt for alle som håper at hans opphold i bokbransjen blir kortvarig.
Tirsdag 20. mars 2018
Sylvi Listhaugs tilhengere mobiliserte med blomster. Motstanderne svarer med å donere penger. Er kampanjene to sider av samme lik og del-retorikk?
Mandag 19. mars 2018
Det er fremdeles full strid blant naboene som bor nærmest Utøya, over ett år etter at nytt forslag til plassering av minne­sted ble lansert.
Lørdag 17. mars 2018
Fortjener trakassørene en ny sjanse, eller må de finne seg i å bytte jobb? Feminister, jurister og medie­folk er uenige.
Fredag 16. mars 2018
Begrepet «norsk kultur» er tømt for innhold, mener forfatter Kaj Skagen. Skylda legger han på seksti­åtterne.
Torsdag 15. mars 2018
I «Dette livet eller det neste» fortelles historien til fremmed­krigeren Tariq. Juryen til Ungdommens kritikerpris mener romanen hjelper oss å forstå det uforståelige.
Onsdag 14. mars 2018
I en ny rapport fra Europaparlamentet ropes det varsko om høyre­orienterte nett­sider som presenterer seg som leksikon.
Tirsdag 13. mars 2018
Norske medier estetiserer forbrytelsen mot Kim Wall, mener NRK-journalist Anne Dorte Lunås.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk