Fredag 20. januar 2006
«Arbeids-Hanssen» ber Aetat skjerme de eldste:
Slipper gulvvask
Lars Bleken (63) reagerte med vantro da Aetat ba ham jobbe som renholder. Nå får Aetat beskjed av arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen om å slutte å sette de eldste arbeidsledige til tungt kroppsarbeid.

Klassekampens artikler om de eldste arbeidsløse har vakt betydelig oppsikt, og nå blir arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen tvunget ut på banen for å svare på spørsmål fra opposisjonen på Stortinget.

KrFs stortingspolitiker Åse Gunhild Woie Duesund sendte spørsmål til Hanssen etter å ha lest om Aetats behandling av de eldste arbeidssøkerne, og tirsdag denne uka kom svaret.

Der slår Hanssen blant annet fast at Aetat normalt ikke skal tilby eldre arbeidssøkere «tungt manuelt arbeid». Dette gleder Lars Bleken (63) i «Aksjon Arbeid Aetat».

Han er ikke bekymret for selve arbeidsbelastningen, men reagerer på at Aetat ikke tilbyr arbeid som står i forhold til søkernes kompetanse.

Bleken har vært arbeidsløs i over fem år, etter å ha jobbet mange år i Forsvaret og seinere som både markedsdirektør og administrerende direktør. I fjor sommer syntes Bleken Aetat gikk over til å trakassere ham med stadige pålegg og krav. Da Bleken til slutt ble bedt om å vaske gulv på en skole hvis han fortsatt skulle få ventestønad, sprakk det. Og han tok til slutt initiativ til en aksjonsgruppe for eldre arbeidssøkere.

– Det er svært positivt at artikler i avisene endelig har medført at ministeren får konkrete spørsmål fra Stortinget som han må svare på. Tidligere har tilbakemeldingene til oss hovedsakelig vært runde formuleringer fra Arbeidsdirektoratet og Arbeidsdepartementet om at arbeidsmarkedet blir bedre og at aktivitet fra arbeidssøkerne gir arbeid, sier Bleken.

Han oppfatter at Aetat jobber seriøst med å få bukt med det han oppfatter som negativ behandling av de eldste arbeidssøkerne og håper dette snart er et tilbakelagt stadium.

Individuell behandling

Stortingsrepresentant Woie Duesund (KrF) er glad for at Hanssen nå ønsker mer individuell oppfølging av de arbeidsløse.

– Vi er enige i at det skal være krav til aktivitet fra arbeidssøkerne, men det må være differensierte krav, påpeker KrF-representanten.

Hanssen viser blant annet til at Aetat har foretatt en grundig vurdering av aktivitetskravene, og at de går gjennom rutinene for kommunikasjon med brukerne.

Arbeidsministeren opplyser videre i sitt svar at han jobber med en stortingsmelding om seniorpolitikk. Den skal «forsterke fokuset på utfordringene og mulighetene for eldre arbeidssøkere og arbeidstakere».

– Alt dette er positive signaler, men problemet ligger først og fremst i at politikerne har gitt Aetat en umulig oppgave når det gjelder de eldste arbeidssøkerne. Hvis vi vurderer Hanssens svar opp mot den virkeligheten vi lever i, så er utfordringene med å skaffe de eldste arbeidssøkerne arbeid svært mange, og mulighetene svært få, mener Bleken.

Flere spørsmål

Bleken ser få konkrete forpliktelser i Hanssens svar bortsett fra løfter om arbeid med seniorpolitikk, inkluderende arbeidsliv, Ny arbeids- og velferdsforvaltning og motivasjon av arbeidsgivere.

Han merker seg at Hanssen skriver at regjeringen ønsker en god alderspensjon og gode ordninger for dem som ikke kan arbeide. Men i tillegg skriver Hanssen at velferdsordningene ikke må utformes slik at den enkelte vinner lite eller ingenting på å velge arbeid framfor pensjon.

– Hanssen må huske at det ikke bare er pengene som gjør at folk ønsker å jobbe. Det er like mye det sosiale nettverket de ønsker, minner Bleken om.

Arbeidsministeren skriver videre at arbeidsgiverne må motiveres til å rekruttere eldre arbeidsløse, men det tror ikke Bleken mye på.

– Jeg skulle gjerne likt å se hva som kan motivere arbeidsgiverne til å rekruttere de aller eldste, sier han.

Aetat har mulighet til å gi lønnstilskudd til bedrifter som tar inn arbeidsløse, men Bleken hevder flere virksomheter utnytter dette uten at det gir flere fast jobb.

– Lønnstilskuddet er ikke noen stor motivasjonsfaktor for bedriftene. Jeg har hørt at kjente bedrifter har tatt inn folk på lønnstilskudd fra Aetat, og da perioden med lønnstilskudd var over ville ikke bedriften ha dem lenger, sier Bleken.

Hanssen har også forventninger til den nye arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) som etableres fra juli i år, og tror den kan føre folk raskere tilbake til jobb. Men Bleken vil ikke ta gleden på forskudd:

– Jeg har vært med på mange fusjoner i næringslivet og det er ikke alltid resultatet blir bedre av å slå sammen flere virksomheter som ikke går så godt. Ofte blir resultatet det stikk motsatte av det man hadde håpet, uttaler han.

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hansen var ikke tilgjengelig for kommentar i går.

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.34
Fredag 19. oktober 2018
MOT: Togtrafikken i nord og vest skal på anbud. Men om Sp og Ap får viljen sin kan det bli full stans i prosessen.
Torsdag 18. oktober 2018
ADVARER: Trusselen om et «uskikkelig» Frp i opposisjon kan ikke bety at Frp skal sitte i regjering til evig tid, sier Knut Arild Hareide. Samtidig advarer han Erna Solberg mot å legge seg opp i KrFs veivalg.
Onsdag 17. oktober 2018
VINN-VINN: Uansett hva KrF velger, vil Frp vinne på det, mener flere i Frp. – Vi er relativt gode på å være i opposisjon, sier Per-Willy Amundsen.
Tirsdag 16. oktober 2018
UT: 260 par har blitt nektet opphold i Norge siden 2017 på grunn av regler mot tvangsekteskap. Også frivillige ekteskap rammes, innrømmer Utlendingsnemnda.
Mandag 15. oktober 2018
OPP: Fra 2016 til 2017 gikk lederlønna i 40 statseide selskaper opp med 6,5 prosent i snitt. Nå tjener lederne i snitt 2,7 millioner kroner i året.
Lørdag 13. oktober 2018
MENNESKEFISKAR: Leiarar for misjonsorganisasjonane Normisjon og Troens Bevis trur KrF vil få mest gjennomslag i eit samarbeid med Ap og Sp.
Fredag 12. oktober 2018
PÅ RANDEN: KrFs veivalg splitter KrF Kvinner. Oddbjørg Minos, som trolig overtar som kvinneleder før partiets skjebnemøte, vil ikke si hvor hun står.
Torsdag 11. oktober 2018
NIX: Kjersti Toppe mener helseminister Bent Høie (H) utviser «forakt for Stortinget» når han trosser et klart flertalls­vedtak fra Stortinget.
Onsdag 10. oktober 2018
BEKYMRET: Vi kommer neppe til å klare å begrense oppvarmingen nok til å unngå alvorlige følger av klimaendringene, mener ledende norske klimaforskere. De ber om radikal politikk.
Tirsdag 9. oktober 2018
SNAUT: Skal vi unngå en klimakatastrofe, må vi halvere verdens utslipp innen 2030, fastslår FNs klimapanel i ny rapport. Norge nøyer seg med et klimakutt på 11,5 prosent.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk