Torsdag 13. mai 2004
Slutt for Brendberg
- Det kommer til å bli et haraball uten like, sier landsstyremedlem i RV, Asgeir Bell, om eksklusjonssaken mot Hans Olav Brendberg.

Arbeidsutvalget i Rød Valgallianse går enstemmig inn for at Hans Olav Brendberg skal ekskluderes fra partiet. Saken avgjøres på landsstyremøtet i begynnelsen av juni. Leder i RV, Torstein Dahle, mener Brendberg bryter med RVs politiske grunnsyn.

- Han har i lang tid på KK-forum og i andre sammenhenger spredt et materiale som helt klart er anti-semittisk og rasistisk. Det vil enhver som leser det han har skrevet og lagt ut se. For oss i RV er det viktig å skille mellom sionisme (politikk) og jødedom (religion). Brendberg har ikke et slikt skille.

- Eksklusjon er et tøft grep, Dahle?

- Vi har tatt saken veldig alvorlig. Det er ingen tradisjon for å ekskludere medlemmer i RV, men i Brendbergs tilfelle ser vi ingen annen utvei. Han har krasjet med vår politiske hovedlinje, og svarene han gir på våre spørsmål er lite tydelige, mener Dahle

Inkvisasjon

På Helgelandskysten sitter Hans Olav Brendberg og mener seg utsatt for en inkvisisjon.

- Jeg oppfatter innstillinga fra AU som en kompensasjon for et svakt saksgrunnlag. Konklusjonen har hele tida vært gitt på forhånd, sier Brendberg.

- RV-ledelsen er ikke villige til å diskutere emner der ubehagelige ting sies. Holder man seg til trygge temaer er det høyt under taket i RV, men slik er det også i Jehovas Vitner, sier Brendberg.

Han mener eksklusjonssaken viser at den dogmatiske tradisjonen fra ml-bevegelsens storhetstid er vakt til live i RV.

- Arbeidsutvalgets konklusjon viser hva slags parti RV kan bli om disse tradisjonene slippes løs. I denne saken har ledelsen vist at dogmatismen er latent, både i RV og i AKP.

Støtter Brendberg

Nestleder i AKP og landsstyremedlem i RV, Asgeir Bell, er enig med Brendberg.

- Saken er et uttrykk for en av de dårligste tradisjonene i vår bevegelse. Jeg har hele tiden trodd at takhøyden er stor i RV, men hvis dette går gjennom blir jeg mer i tvil.

Bell mener man burde la debatten gå fritt og ikke ta eksklusjonen opp til behandling.

- Man burde kunne stole på medlemmenes dømmekraft istedenfor å sette i gang slike inkvisatoriske prosesser. Brendberg er på mange måter utsatt for et stigmatiserende ryktemakeri.

- Brendberg referer til forfattere som mange oppfatter som åpenbart rasistiske. Er dette forenlig med RVs verdigrunnlag?

- Han har sagt tullete og feilaktige ting, og det kan man selvsagt ha sine tanker om. Poenget er imidlertid at det i innstillingen ikke legges vekt på det politiske i Brendbergs prosjekt. I Israel-Palestina-spørsmålet har Brendberg gitt oss en anledning til å friske opp kunnskapen. Jeg oppfatter at prosjektet hans handler om å undersøke Israels styrke til å føre den politikken de gjør i dag. At noen kaller det en jødedebatt er en semantikk som gjør at tabuene kommer på bordet med en gang.

Men Bell legger til:

- Hadde vi hatt en rasist eller anti-semitt i våre rekker, ville jeg selvsagt ha reagert mot det.

Lover anke

Saken legges fram for Landsstyret i RV 4.-6. juni. Brendberg skal dit for å legge fram sin sak. Når han ikke gjennom der, vil han anke eksklusjonsvedtaket til Landsmøtet i partiet.

- Jeg vil ikke spekulere i hva som vil komme til å skje på landsstyremøtet. Alt jeg kan si er at jeg ønsker å holde debatten åpen. Jeg har fortsatt tro på at det nytter å argumentere saklig, sier Brendberg.

Asgeir Bell er redd saken er svært ødeleggende for partiet.

- Det har gått svært mye prestisje i saken, og det kommer til å bli et haraball uten like i og rundt partiet om en eksklusjon settes ut i livet. Jeg tror mange både i og utenfor bevegelsen kan komme til å gjøre seg tanker om bevegelsens tilstand når en sånn sak får så store konsekvenser.

Torstein Dahle mener saken er trist.

- Det er en veldig trasig situasjon selvfølgelig. Men Hans Olav Brendberg får rikelig anledning til å legge fram sine synspunkter, og vi skal debattere saken grundig, sier RV-lederen som sier det er snakk om en tap-tap-situasjon.

- Det finnes RV-ere som støtter ham, og noen av disse kan komme til å melde seg ut som følge av eksklusjonen. Men det gjelder også vice versa. Jeg håper virkelig at debatten gjør det klart for folk at eksklusjon er et nødvendig grep.

@sitat:«I Brendbergs tilfelle ser vi ingen annen utvei»

Torstein Dahle, RV-leder

@

Arbeidsutvalget i Rød Valgallianse går enstemmig inn for at Hans Olav Brendberg skal ekskluderes fra partiet. Saken avgjøres på landsstyremøtet i begynnelsen av juni. Leder i RV, Torstein Dahle, mener Brendberg bryter med RVs politiske grunnsyn.

- Han har i lang tid på KK-forum og i andre sammenhenger spredt et materiale som helt klart er anti-semittisk og rasistisk. Det vil enhver som leser det han har skrevet og lagt ut se. For oss i RV er det viktig å skille mellom sionisme (politikk) og jødedom (religion). Brendberg har ikke et slikt skille.

- Eksklusjon er et tøft grep, Dahle?

- Vi har tatt saken veldig alvorlig. Det er ingen tradisjon for å ekskludere medlemmer i RV, men i Brendbergs tilfelle ser vi ingen annen utvei. Han har krasjet med vår politiske hovedlinje, og svarene han gir på våre spørsmål er lite tydelige, mener Dahle

Inkvisasjon
På Helgelandskysten sitter Hans Olav Brendberg og mener seg utsatt for en inkvisisjon.

- Jeg oppfatter innstillinga fra AU som en kompensasjon for et svakt saksgrunnlag. Konklusjonen har hele tida vært gitt på forhånd, sier Brendberg.

- RV-ledelsen er ikke villige til å diskutere emner der ubehagelige ting sies. Holder man seg til trygge temaer er det høyt under taket i RV, men slik er det også i Jehovas Vitner, sier Brendberg.

Han mener eksklusjonssaken viser at den dogmatiske tradisjonen fra ml-bevegelsens storhetstid er vakt til live i RV.

- Arbeidsutvalgets konklusjon viser hva slags parti RV kan bli om disse tradisjonene slippes løs. I denne saken har ledelsen vist at dogmatismen er latent, både i RV og i AKP.

Støtter Brendberg
Nestleder i AKP og landsstyremedlem i RV, Asgeir Bell, er enig med Brendberg.

- Saken er et uttrykk for en av de dårligste tradisjonene i vår bevegelse. Jeg har hele tiden trodd at takhøyden er stor i RV, men hvis dette går gjennom blir jeg mer i tvil.

Bell mener man burde la debatten gå fritt og ikke ta eksklusjonen opp til behandling.

- Man burde kunne stole på medlemmenes dømmekraft istedenfor å sette i gang slike inkvisatoriske prosesser. Brendberg er på mange måter utsatt for et stigmatiserende ryktemakeri.

- Brendberg referer til forfattere som mange oppfatter som åpenbart rasistiske. Er dette forenlig med RVs verdigrunnlag?

- Han har sagt tullete og feilaktige ting, og det kan man selvsagt ha sine tanker om. Poenget er imidlertid at det i innstillingen ikke legges vekt på det politiske i Brendbergs prosjekt. I Israel-Palestina-spørsmålet har Brendberg gitt oss en anledning til å friske opp kunnskapen. Jeg oppfatter at prosjektet hans handler om å undersøke Israels styrke til å føre den politikken de gjør i dag. At noen kaller det en jødedebatt er en semantikk som gjør at tabuene kommer på bordet med en gang.

Men Bell legger til:

- Hadde vi hatt en rasist eller anti-semitt i våre rekker, ville jeg selvsagt ha reagert mot det.

Lover anke
Saken legges fram for Landsstyret i RV 4.-6. juni. Brendberg skal dit for å legge fram sin sak. Når han ikke gjennom der, vil han anke eksklusjonsvedtaket til Landsmøtet i partiet.

- Jeg vil ikke spekulere i hva som vil komme til å skje på landsstyremøtet. Alt jeg kan si er at jeg ønsker å holde debatten åpen. Jeg har fortsatt tro på at det nytter å argumentere saklig, sier Brendberg.

Asgeir Bell er redd saken er svært ødeleggende for partiet.

- Det har gått svært mye prestisje i saken, og det kommer til å bli et haraball uten like i og rundt partiet om en eksklusjon settes ut i livet. Jeg tror mange både i og utenfor bevegelsen kan komme til å gjøre seg tanker om bevegelsens tilstand når en sånn sak får så store konsekvenser.

Torstein Dahle mener saken er trist.

- Det er en veldig trasig situasjon selvfølgelig. Men Hans Olav Brendberg får rikelig anledning til å legge fram sine synspunkter, og vi skal debattere saken grundig, sier RV-lederen som sier det er snakk om en tap-tap-situasjon.

- Det finnes RV-ere som støtter ham, og noen av disse kan komme til å melde seg ut som følge av eksklusjonen. Men det gjelder også vice versa. Jeg håper virkelig at debatten gjør det klart for folk at eksklusjon er et nødvendig grep.
@sitat:«I Brendbergs tilfelle ser vi ingen annen utvei»
Torstein Dahle, RV-leder

@

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.26
Torsdag 18. oktober 2018
ADVARER: Trusselen om et «uskikkelig» Frp i opposisjon kan ikke bety at Frp skal sitte i regjering til evig tid, sier Knut Arild Hareide. Samtidig advarer han Erna Solberg mot å legge seg opp i KrFs veivalg.
Onsdag 17. oktober 2018
VINN-VINN: Uansett hva KrF velger, vil Frp vinne på det, mener flere i Frp. – Vi er relativt gode på å være i opposisjon, sier Per-Willy Amundsen.
Tirsdag 16. oktober 2018
UT: 260 par har blitt nektet opphold i Norge siden 2017 på grunn av regler mot tvangsekteskap. Også frivillige ekteskap rammes, innrømmer Utlendingsnemnda.
Mandag 15. oktober 2018
OPP: Fra 2016 til 2017 gikk lederlønna i 40 statseide selskaper opp med 6,5 prosent i snitt. Nå tjener lederne i snitt 2,7 millioner kroner i året.
Lørdag 13. oktober 2018
MENNESKEFISKAR: Leiarar for misjonsorganisasjonane Normisjon og Troens Bevis trur KrF vil få mest gjennomslag i eit samarbeid med Ap og Sp.
Fredag 12. oktober 2018
PÅ RANDEN: KrFs veivalg splitter KrF Kvinner. Oddbjørg Minos, som trolig overtar som kvinneleder før partiets skjebnemøte, vil ikke si hvor hun står.
Torsdag 11. oktober 2018
NIX: Kjersti Toppe mener helseminister Bent Høie (H) utviser «forakt for Stortinget» når han trosser et klart flertalls­vedtak fra Stortinget.
Onsdag 10. oktober 2018
BEKYMRET: Vi kommer neppe til å klare å begrense oppvarmingen nok til å unngå alvorlige følger av klimaendringene, mener ledende norske klimaforskere. De ber om radikal politikk.
Tirsdag 9. oktober 2018
SNAUT: Skal vi unngå en klimakatastrofe, må vi halvere verdens utslipp innen 2030, fastslår FNs klimapanel i ny rapport. Norge nøyer seg med et klimakutt på 11,5 prosent.
Mandag 8. oktober 2018
DYRT: Nye skatter og avgifter koster familier titusener, viser Senterpartiets regnestykke. I dag legger regjeringen fram nye skattekutt til de rikeste.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk